Elavtal

Så kan du hitta det bästa elpriset till din bostad

Utskriftsvänlig PDF

Ett elavtal tecknas för att få el till din bostad. Du får själv välja vilket elhandelsbolag du vill köpa din el från. Detta kan du utnyttja och välja det billigaste elavtalet för dig. Det finns en del saker du bör ha koll på gällande ditt elavtal. Bland annat skillnaden mellan de två avtal för el du ska ha och om du ska välja fast eller rörligt elpris.

Två olika elavtal krävs

Att teckna elavtal är ganska enkelt men det är viktigt att du har koll på vad det faktiskt innebär. Att bara teckna ett slumpmässigt elavtal som du betalar för varje månad kan leda till höga boendekostnader. Vad många inte vet är att ett elavtal i regel består av två avtal.

Elnätsavtal – Avtal med företaget som äger elnätet

Det ena är ett elnätsavtal som du ingår med det elnätföretag som äger elnätet i det område där du bor. För varje ort i landet finns det ett sådant företag, som enligt monopol-principen har ensamrätt på att transportera el. Detta elnätföretag kan du med andra ord inte välja fritt.

Exempel: Erik har köpt en villa i Bromma, Stockholm. I detta område äger Ellevio elnätet vilka han tecknar elnätsavtal genom.

Hur mycket elnätföretaget tar betalt beror på var i landet man bor: det är till exempel billigare i en tätort än i en glesbygd. Man betalar dels för varje förbrukad kilowattimme, dels för ett abonnemang. Hur högt priset för abonnemanget blir beror på hur stor säkringen är, det vill säga, hur mycket el man som mest kan använda vid ett tillfälle.

Elhandelsavtal – Företag som levererar el

Det andra avtalet är ett elhandelsavtal, som man ingår med det företag man köper sin el av. Du får fritt välja vilken elhandlare du vill köpa din el av. För ett elhandelsavtal betalar man alltså för den el man förbrukar och man kan även välja vilken typ av elhandelsavtal man föredrar.

Tips! Bestäm först om du vill ha fast, rörligt eller mixat elpris och därefter kan du välja företag att köpa elen av.

Med ett elhandelsavtal kan du välja om du vill ha fast, rörligt eller mixat elpris. Vilket alternativ som är mest förmånligt för dig beror på din boendesituation och hur mycket el du förbrukar.

1. Välj vilket typ av prisavtal du vill ha

Om du ska teckna elavtal till din bostad bör du börja med att fundera på vilken prismodell du vill ha. Elhandlare uppger priset i öre per kilowattimme (kWh). Det tillkommer även moms, energiskatt och oftast en årsavgift. Tänk på att det är bara den person som ingått elnätsavtalet som kan ingå ett elhandelsavtal.

Exempel: Kilowattimme (kWh) är en funktion av effekt multiplicerat med tiden som effekten används. Detta betyder att en glödlampa med en effekt på 40W som används i cirka ett dygn förbrukar (40W * 24 timmar) = 1kWh

Har du haft ett elavtal tidigare kan du ofta titta på detta för att se ungefär hur mycket du förbrukar varje månad. En genomsnittlig svensk villa/radhus förbrukar cirka 25 000 kWh per år och en lägenhet cirka 12 000 kWh per år.

Fast elpris – Betala samma pris per kWh

I ett fast elavtal binder man upp sig för en viss tid; ofta handlar det om några år. Du betalar då ett fast pris per kWh under hela din avtalstid. Ett sådant avtal kan kosta pengar att bryta i förtid vilket är bra att ha i åtanke. Det finns både för- och nackdelar med fast elpris.

För- och nackdelar fast elpris

  • Du behöver inte bekymra dig för elmarknadens eventuella prissvängningar. Den enda faktor som varierar priset är hur mycket el du själv använder.
  • Priset tenderar att vara högre vid fast elavtal. Anledningen till den högre kostnaden är att elbolaget trots allt tar en risk för att kunna erbjuda ett fast pris (liknande hur det är med fasta och rörliga bolån).

Det kan också vara svårt att veta när det är bäst att ingå sitt avtal och därmed binda sitt pris – gör man det vid ”fel” tillfälle kan priset bli högre än annars. Många tycker dock att det är värt några slantar extra för att i fortsättningen slippa oroa sig när det gäller elpriser.

Rörligt elpris – Priset per kWh kan variera

Med ett rörligt avtal får man vara beredd på att priset varierar över året, och att det bland annat påverkas av saker som nederbörd och nivå i vattenmagasinen. Det rörliga elpriset följer alltså utvecklingen på elmarknaden, och förändras ständigt. Priset för elen sätts i efterskott, och beräknas utifrån uppgifter ifrån den nordiska elbörsen Nordpool.

För- och nackdelar rörligt elpris

  • Du får ett förhållandevis lågt pris när kursen är normal. Rörligt pris har visats vara billigare i längden än fast pris.
  • Priset kan öka i takt med efterfrågan. Efterfrågan kan öka för att det är vinter och fler än vanligt behöver mer el än normalt. Det kan också bero på att en viktig energikälla, exempelvis ett kärnkraftverk, tillfälligt slutar att fungera.

En sådan plötslig ökning i efterfrågan leder till att priserna ökar kraftigt, och följaktligen att fakturan för den månaden blir oväntat hög. Detta kan med andra ord upplevas som en ekonomisk otrygghet, och lämpar sig därför bäst för den som har möjligheten att klara av en sådan plötslig chockhöjning.

Mixat elpris – Få både fast och rörligt pris

Mixat elpris passar bra för den som har svårt att bestämma om man vill ha ett fast eller rörligt pris på sin el. Ett mixat pris kombinerar helt enkelt de olika prissättningarna, vilket låter en blanda trygghet med möjlighet. I samma elhandelsavtal får man hälften fast och hälften rörligt pris.

Tips! Med mixat elpris får du en blandning av fast och rörligt.

Detta innebär att man har största möjliga trygghet i ena halvan samtidigt som man har den andra halvan till ett potentiellt lägre pris. Om man vill kan man när som helst binda även den rörliga halvan, till exempel om marknadspriserna har sjunkit eller om man vill skydda sig mot kommande höjningar i elpriset.

Räkna ut din elkostnad

kr / månad
öre / /kWh
kWh / månad

Elkostnad

2. Jämför elavtal

Via den fria elmarknaden köps el av elleverantörer, som i sin tur ser till så att du får el. Du tecknar alltså ett avtal med en elleverantör som då levererar el till din bostad. Vilket företag du bör teckna med beror på vad du tycker är viktigt. Kanske är det medvetenhet om miljön, valuta för pengarna eller bra service.

Elskling.se
  • Jämför över 6000 olika elavtal
  • Du sparar i genomsnitt 1800 kr/månad
  • Helt utan extra kostnader eller avgifter
Jämför elavtal
Compricer.se
  • Jämför samtliga svenska elbolag
  • Över 150 000 nöjda kunder
  • Erbjuder även jämförelse av andra tjänster
Jämför elavtal

Grön el för den miljömedvetna

Hand i hand med den senaste tidens larm om klimatförändringar har medvetenheten om miljön ökat avsevärt. El produceras fortfarande till stor del av fossila bränslen vars utsläpp leder till både globala och lokala miljöproblem. I Sverige är miljömärkt eller grön el producerad från förnybara energikällor som sol, vind, vatten, vågor och biobränsle, med inga eller små utsläpp.

Flertal elleverantörer erbjuder sina kunder att till en extra kostnad köpa miljömärkt el. Elleverantörerna är då tvungna att leverera lika mycket grön el som de konsumenter som valt miljömärkt el förbrukar.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen