Minska dina boendekostnader med bidrag

april 21, 2017
  • april 21, 2017

Många finner dagens bostadssituation nästintill ohållbar. Lägenhetspriserna har för länge sedan stigit till skyarna, det är svårt att få ett förstahandskontrakt om man inte stått i kö sedan barnsben och andrahandshyrorna känns inte heller realistiska. Vad många inte vet om är att det finns specifika regleringar för vad som är skälig hyra vid ett hyreskontrakt och att du kan överklaga till Hyresnämnden om man inte anser att din hyra är rimlig. Det finns även möjlighet att i vissa fall få bidrag till bostaden både för unga, pensionärer, barnfamiljer och studenter.

Bostadsbidrag ges till barnfamiljer och unga

Vanligast är det att barnfamiljer eller unga personer med låg inkomst beviljas bostadsbidrag från Försäkringskassan. Vad många inte vet om är att man räknas som ung ända från det att man fyller 18 år tills att man är 28 år. En barnfamilj definieras enligt Försäkringskassan som en vuxen som bor med ett barn som är under 18 år.

Tips! Du har möjlighet att få bostadsbidrag upp till det att du fyller 29 år eftersom du då räknas som ungdom.

För att söka bostadsbidrag måste du enligt regel vara folkbokförd i Sverige och i den bostad dom du söker bostadsbidrag för. Vill du läsa mer om hur bostadsbidraget fungerar kan du göra det på vår sida om bostadsbidrag.

Som student kan du söka bostadsbidrag för att dryga ut CSN

Bostadssituationen i studentstäder kan i vissa fall bli en dyr historia då det kan vara svårt att hitta boende för studenter. Även om studerande i dag får generösa studiebidrag och möjlighet till studielån kan därför även du som student  söka bostadsbidrag. När du fyller i din ansökan uppger du därför hur stort studiebidrag du får. Försäkringskassan räknar sedan 80 % av studiebidraget som din inkomst. Studielånet låter du dock bli att skriva upp då det inte är ett bidrag, det vill säga vad Försäkringskassan räknar som lön, utan ett lån.

Tänk på! Om du arbetar extra vid sidan av dina studier är det viktigt att du uppger detta i din ansökan annars kan du riskera att bli återbetalningsskyldig relativt stora belopp. Detta gäller även om du mottar skattefria stipendier som överstiger 300 kr per månad så räknar Försäkringskassan också in dessa som ”inkomst”.

Som student är det inte helt ovanligt att man flyttar ett antal gånger under sin studieperiod på grund av korta hyresavtal eller av andra anledningar. Eftersom att du endast kan söka och har rätt till bostadsbidrag för den bostad där du bor och är folkbokförd är det viktigt att du skickar in en ny ansökan varje gång du flyttar. I vissa fall kan du få rätt till bostadsbidrag för en bostad där du inte är folkbokförd om du planerar att flytta tillbaka till den bostad där du r folkbokförd inom en snar framtid, oftast inom mindre en ett år.

Så kan du räkna ut bostadsbidrag

Hur stort bidraget blir beror på din inkomst, bostadskostnaderna och bostadens storlek. Det finns alltså inget fast bidrag som försäkringskassan betalar ut likt barnbidraget eller studiebidraget. Bostadsbidraget är ett preliminärt bidrag som Försäkringskassan räknar ut utifrån den inkomst du tror dig komma ha under kommande kalenderår. Det slutliga bostadsbidraget bestäms dock i efterhand när inkomsttaxeringen är klar för det året som du som sökt fått bidrag för. Vad som kan vara bra att känna till är att du endast kan söka bostadsbidrag för en bostad som är max 60 kvm.

Tänk på! Om du haft lägre inkomst under året än vad du tidigare trodde kan du i efterhand få mer i bidrag i form av en tilläggsutbetalning. Det betyder även att om du har haft högre inkomst än du tidigare beräknade kan du bli återbetalningsskyldig.

Är du nyfiken på hur mycket du kan få i bostadsbidrag kan du ta hjälp av Försäkringskassans verktyg Kassakollen. Genom att ange din inkomst samt dina bostadsförhållanden kan du där få en uträkning för ett eventuellt bostadsbidrag. Där kan du även gå vidare och ansöka om bostadsbidrag.

Pensionärer kan söka bostadstillägg

Idag kan även du som pensionär får bostadsbidrag men detta heter inte bostadsbidrag utan kallas bostadstillägg. Bostadstillägget är ett tillägg till din allmänna pension och du kan ansöka om tillägget  först efter det att du fyllt 65 år och tagit ut hela din allmänna pension.

Den allmänna tumregeln är att du som har en månadsinkomst, det vill säga efter skatt, som är lägre än 14 000 kr i månaden. Men om du lever tillsammans med någon, en make, maka eller sambo gäller andra belopp. Hur mycket du kan få ut i bostadstillägg beror på hur stora dina bostadskostnader är, dina inkomster och eventuella andra tillgångar. Maximalt betalas 5090 kr ut per månad i bostadstillägg men den genomsnittliga beloppet är cirka 2400 kr.

Vanligtvis gäller ett bostadstillägg tillsvidare vilket betyder att du inte behöver ansöka om ett nytt. Om det dock sker förändringar i din privatekonomi, eller med dina bostads-eller familjeförhållanden bör du kontakta Pensionsmyndigheten för att ändra din ansökan. En ändring kan resultera i både en ökning eller sänkning av bostadstillägget.

Kommentera artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen