Bostadsbidrag

Vad ett bostadsbidrag är och vilka som kan ansöka om det

Utskriftsvänlig PDF

Bostadsbidraget är ett behovsprövat statligt ekonomiskt stöd. Det baseras på hur många som bor i hushållet, bostadskostnaden, bostadsytan och hushållets inkomst. Bostadsbidraget är ett särskilt viktigt stöd till barnfamiljer, eftersom de betalar samma skatt som övriga hushåll. Bostadsbidraget betalas ut den 27 i månaden som bidraget gäller.

Vem kan få bostadsbidrag?

Bostadsbidrag ges till barnfamiljer och personer som har fyllt 18 men inte 29, som har låga inkomster. I de flesta fall måste du bo och vara folkbokförd i Sverige samt i den bostad du söker bidrag för.

I vissa fall kan du få bostadsbidrag trots att du inte är folkbokförd på adressen. Det gäller dock endast om du planerar att flytta tillbaka till adressen du är folkbokförd på inom minst ett år.

Tänk på! Som barnfamilj räknas en eller flera vuxna som bor med sitt barn, antingen hela tiden eller ibland. Barnet måste vara under 18 år eller få studiehjälp alternativt förlängt barnbidrag.

Bostadsbidraget är preliminärt och räknas ut baserat på den inkomst du tror att du kommer att ha under kalenderåret. Det slutgiltiga bostadsbidraget bestäms i efterhand. Visar det sig då att du har haft lägre inkomster kan du få bidrag i efterhand, men om du tvärtemot har haft högre inkomster kan du bli återbetalningsskyldig.

Så här ansöker du om bostadsbidrag

Du ansöker om bostadsbidrag via Försäkringskassan. Du skickar i en korrekt ifylld och underskriven blankett via post. Blanketterna skiljer sig åt beroende på din livssituation. Det finns olika blanketter för dig som är gift/sambo, har barn eller är ensamstående utan barn.

När du ansöker om bostadsbidrag behöver du digitala dokument om din bostad. Du kan antingen skanna in dem eller ta foto med din mobil. Du behöver följande dokument:

Bostadsbidrag till hyresrätt

 • ditt hyresavtal
 • din senaste hyresspecifikation.

Bostadsbidrag till bostadsrätt

 • ditt upplåtelse- eller överlåtelseavtal
 • din senaste avgiftsspecifikation
 • papper som visar om du har lån på bostadsrätten
 • din senaste låneavi där skuld och räntesats står utskrivet.

Bostadsbidrag till småhus

 • papper som visar om du har lån på huset
 • din senaste låneavi där skuld och räntesats står utskrivet
 • dokument som visar vad din tomträtt kostar.

Dokumenten kan skickas in samtidigt som du ansöker om bostadsbidrag eller senare. Dock måste de skickas in senast 30 dagar efter det att du ansökt om bostadsbidrag.

Inkomst och bostadskostnad avgör bostadsbidraget

Bostadsbidraget baseras delvis på den bidragsgrundande bostadskostnaden och den bidragsgrundande inkomsten. Det baseras också på om du har barn eller inte.

Tänk på! Det är många faktorer som påverkar ditt bostadsbidrag. Du kan göra en preliminär beräkning av eventuellt bostadsbidrag med hjälp av Försäkringskassans verktyg Kassakollen. Dock går det inte att förutsäga det slutgiltiga bostadsbidraget.

Det här avgör din bidragsgrundande inkomst

Den bidragsgrundande inkomsten är alla dina inkomster under året, även det du tjänar när du inte får bidrag, då årsinkomsten fördelas lika under årets 12 månader. Inkomsterna räknas före skatt.

Inkomster som räknas:

 • Inkomst av tjänst, det vill säga lön, sjukersättning, aktivitetsersättning och liknande
 • Inkomst av näringsverksamhet och företagande
 • Förmögenhet, till exempel privat bostadsfastighet, värdepapper och pengar på kontot (som förmögenhet räknas 15 procent av den del som överstiger 100 000 kronor)
 • Hemmavarande barns förmögenhet, dock inte gåvor eller försäkringsersättningar för skador och liknande
 • Vårdnadsbidrag och etableringsersättning (etableringstillägg och bostadsersättning räknas inte)
 • 80 procent av studiebidraget, men ingenting av studielånet
 • Skattefria stipendier på över 3 000 kronor per månad
 • Kapitalinkomster, till exempel räntor på bankkontor och aktieutdelning

Tänk på! Dina kostnader och inkomster avgör ditt bostadsbidrag, men det kan vara svårt att veta på förhand. Du kan alltid göra en ansökan till Försäkringskassan, men du kan behöva betala tillbaka en del av bostadsbidraget om dina inkomster överstiger det du har räknat med.

Det här avgör din bidragsgrundande bostadskostnad

Det finns en övre gräns för den bidragsgrundande bostadskostnaden som beror på hur många barn som bor hemma. Gränsen minskas också om bostadsytan överstiger en viss gräns. Barnfamiljer är dock garanterade att bidraget beräknas efter en viss lägsta kostnad, så kallad garantinivå.

Om någon i hushållet har en funktionsnedsättning minskas inte heller den bidragsgrundande bostadsytan om hushållet överstiger en viss yta. Den övre gränsen för bostadskostnad är då också 240 kronor högre.

Den bidragsgrundande bostadskostnaden minskas om du hyr ut ett eller flera rum, om någon annan än din make, sambo eller barn bor hos dig, eller om ditt barn över 20 år bor kvar hemma och inte får studiehjälp eller förlängt barnbidrag.

 • Bostadskostnaden för hyrd bostad. Bor du i hyresrätt är den bidragsgrundande kostnaden hyran inklusive uppvärmningskostnader. Hushållsel och övriga avgifter ingår inte, och hyresfria månader ger inte rätt till bostadsbidrag. Om du hyr bostad i andrahand måste du ha ett skriftligt avtal och uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.
 • Bostadskostnaden för bostadsrätt eller småhus. Bor du i bostadsrätt är den bidragsgrundande kostnaden avgiften inklusive uppvärmningskostnader. En del av räntekostnaderna för eventuellt lån får räknas med om bostadsrätten är säkerhet för lånet. Detsamma gäller för dig som bor i eget småhus.

Din familjesituation kan påverka bostadsbidraget

Bostadsbidrag för dig utan barn

För att få bostadsbidrag om du inte har barn måste du ha fyllt 18 men inte 29 år. Den minsta bidragsgrundande bostadskostnaden är 1 800 kronor, och den högsta är 3 600 kronor. Du kan inte få bidrag om din bostad är större än 60 kvadratmeter.

Bor du ensam får du inget bidrag om dina inkomster är större än 86 720 kronor, bor du sambo får era sammanlagda inkomster inte vara större än 103 720 kronor. Du kan som mest få bostadsbidrag på 1 300 kronor per månad.

Tänk på! Även om du studerar kan du ha rätt till bostadsbidrag. Det finns även en särskild ansökan för dig som har en sambo.

Som grund har du rätt till bidrag på 90 procent av bostadskostnader mellan 1 800 och 2 600 kronor, och 65 procent av kostnader mellan 2 600 och 3 600 kronor. Tjänar du mer än 41 000 kronor (eller sammanlagt 58 000 för sambos) minskas bidraget med en tredjedel av den summa du tjänar över det beloppet. Bidraget avrundas alltid till närmast lägre hundratal kronor.

Bostadsbidrag för dig med barn

Ska du ansöka om bostadsbidrag med barn måste dina barn vara under 18 år eller ha antingen studiestöd eller förlängt barnbidrag. Den minsta bidragsgrundande bostadskostnaden är 1 400 kronor.

Du kan inte få bidrag om du är ensamstående och tjänar mer än 127 000 kronor (63 500 kronor var för sambos). Om du har barn som bor tidvis hos dig måste din bostad vara större än 40 kvadratmeter och bestå av minst två rum och kök.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

50 Relaterade frågor & svar

Susanne skriver:

Hej.
Jag och en annan student delar en studentlägenhet. Den kostar 10 500 kr /mån. Vi har ingen gemensam ekonomi. Kan vi var för sig söka om bostadsbidrag? Lägenheten vi bor i är lika dyr som om vi hade varsin.

Evelina skriver:

Hej Susanne,

Ja, jag förstår Försäkringskassans regler som att ni kan söka bostadsbidrag var för sig. Då delar ni den totala bostadskostnaden på två, så att var och en räknar med sin halva av bostadskostnaden i ansökan. Det kan vara så att ni måste ange i respektive ansökan att ni delar lägenhet med någon annan.

Om det bara är en av er som står på kontraktet och den andra av er är inneboende i lägenheten, kan den inneboende dock inte söka bostadsbidrag.

Larsson skriver:

Hej. Är ensamstående med två barn och tänkte söka bostadsbidrag. Är hemma föräldrarledig för minsta som är 5mån.
Jag har ett billån som jag tagit över när vi separerade. Betalar 2600kr varje månad för den.
Kan de påverka att jag inte får bostadsbidrag?

Evelina skriver:

Hej,

Enligt Försäkringskassan avgörs din rätt till bostadsbidrag av dina kostnader för boendet. Jag kan inte hitta någon information om att kostnader för andra lån, som inte är kopplade till bostaden, skulle påverka.

Använd gärna Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att se om du kan få bostadsbidrag.

Felicia skriver:

Hej!
Jag flyttar till min första egna lägenhet den 1 april. När är det dags att ansöka om bostadsbidrag; innan jag flyttar dit eller när jag redan bor där?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Felicia,

Du behöver i regel vara folkbokförd på adressen som du anger i din ansökan. Du ska också skicka in specifikation på den hyra eller månadsavgift som du betalar för bostaden. Därför kan du skicka din ansökan om bostadsbidrag när du har flyttat in i lägenheten.

Khadija skriver:

Hej
Jag är gravid och just nu är jag inte i Sverige.Bor i England med kusiner. Snart ska jag komma tillbaka och undrar har jag rätt till bostadsbidrag? Är 21 år. Jag jobbar inte, ifall om jag inte har rätt finns det annat sätt jag kan få hus ?
Tack

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Khadija,

Bostadsbidraget beräknas utifrån din bostad och vilka bostadskostnader du har. Du kan alltså inte ansöka om bostadsbidrag för att ha råd att skaffa bostad, utan först efteråt för att betala hyran eller månadsavgiften för en bostad du redan har.

Om du har en bostad i åtanke kan du använda Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att räkna ut om du har rätt till bostadsbidrag.

Nellie skriver:

Hej,
Jag är student och kommer under en termin att tillfälligt flytta till annan ort. Kommer fortfarande vara folkbokförd i min studentlägenhet och betala hyra men har tänkt att anmäla mig för särskild postadress.

Min fråga är om jag kan få bostadsbidrag för min studentlägenhet där jag är folkbokförd?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Nellie,

Ja, enligt Försäkringskassan kan du få bostadsbidrag för din studentlägenhet om du bor tillfälligt i en annan bostad där du är folkbokförd. Förutsättningen är att du kommer att flytta tillbaka till bostaden inom ett år.

Asmar skriver:

Hej
Om en man är pensionär och redan får bostadstillägg. Han är gift och hans fru har ingett inkomst. Från och med december kommer hon få CSN.
Påverkar CSN till bostadstillägg?
Tack

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Asmar,

Ja, CSN påverkar bostadstillägg. Personen måste därför höra av sig till Pensionsmyndigheten och meddela att hushållets inkomst förändras.

Emelie skriver:

Hej!

Jag är 26 år och har ett jobb men ingen fastanställning. Jag har en hyra på 4777 och vill så gärna börja plugga. Skulle jag kunna ansöka om bostadsbidrag?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Emelie,

Använd Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att se om du kan få bostadsbidrag.

Saga skriver:

Hej!

Jag har sökt bostadsbidrag men inte fått beslut ännu.
Undrar om du kan svara.

Jag undrar om jag kan nekas bostadsbidrag för en 4a på 104 kvm. Jag är Ensamstående med mitt barn som bor heltid hos mig
Jag är lågkomstintagare.

Läste om att gränsen går vid 80 kvm för ett barn, och 100 kvm för 2 barn.
Är jag ändå berättigad bostadsbidrag men endast för 80 kvm å de resterande kvm räknas bort. Så jag får en utbetalning ändå?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Saga,

Jag känner inte till någon övre gräns för hur stor lägenheten får vara när du söker bostadsbidrag. Därför kan jag tyvärr inte svara på om Försäkringskassan kan neka dig bidrag av den anledningen.

Laila skriver:

Hej! Om en familj är inskrivna och bor med pappans bror, finns det något sätt att få bostadsbidrag Utan att stå på hyreskontraktet? Hur går man tillväga om man är inneboende?

Evelina skriver:

Hej Laila,

I regel kan man inte få bostadsbidrag som inneboende. Men har handlar det om en barnfamilj går det att söka ett särskilt bidrag för hemmavarande barn. Jag råder er att kontakta Försäkringskassan för frågor om hur ni gör detta.

Benjamin skriver:

Hej. Jag studerar på ett universitet och är 20 år. 3 månader sedan köpte jag en väldig billig bostadsrätt med en månadsavgift på 2100kr. Jag tar ut fullt studielån/bidrag och får ut med det runt 10500kr i månaden. jag bor ensam 40 min från universitet och pendlar och undrar om du tror jag skulle kunna vara giltig för att få bostadsbidrag.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Benjamin,

Du kan räkna ut om du har rätt till bostadsbidrag med Försäkringskassans verktyg Kassakollen. Där kan du fylla i dina uppgifter och se en preliminär uträkning av ditt bostadsbidrag.

Paola skriver:

Hej hur mycket bostadsbidrag kan jag få som ensamstående med barn under 18 (3 & 4år), fast bor som inneboende hos förälder?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Paola,

Försäkringskassan har ett verktyg som heter Kassakollen, som du kan använda för att räkna ut vilket bostadsbidrag du kan få.

Olivia skriver:

Hej,
Jag har nu bostadsbidrag för en hyresrätt där jag bor och är folkbokförd. Jag kommer till vårterminen att studera utomlands en termin och planerar sedan att flytta tillbaka till min lägenhet. Kan jag fortfarande få bostadsbidrag under tiden då jag är utomlands?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Olivia,

Nej, du kan inte söka bostadsbidrag för terminen som du bor och studerar utomlands.

Danni skriver:

Hej!

Jag är ensamstående och ensam vårdnadshavare till mina två barn. Jag och min mamma bor i ett hus som vi hyr, där jag bor på över våningen och hon på undervåningen. Vi har separata boenden men delar kök och tvättstuga. Vi står båda på kontraktet och betalar olika summor av hyran. Jag 9000kr och hon 7500kr. Kan jag söka bostadsbidrag? Vi står ju båda på kontraktet men det är två boenden? Jag är helt sjukskriven.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Danni,

Att du och din mamma delar på delar av boendet kan spela in i beslutet om bostadsbidrag, men jag kan tyvärr inte svara på om du kan få det eller inte. Mitt tips är att kontakta Försäkringskassan och fråga vilka regler som gäller. För att räkna ut hur mycket du kan få rekommenderar jag Försäkringskassans verktyg Kassakollen.

Cat skriver:

Tänker hyra ut en del av min nyinköpta villa till min dotter och hennes två små barn. Vilken är den optimala storleken för henne att få bidrag. Inget jobb har hon än. Påverkar del i kök och vardagsrum? Om hon bara hyr 3 sovrum och badrum? Bättre med hela övervåningen i huset inkl kök och vardagsrum? 127 m2.
Har en källarvåning som jag tänker inreda för mig.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej,

Jag skulle rekommendera att ni använder Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att räkna ut vad din dotter kan få för bostadsbidrag. Där kan ni fylla i bland annat boyta, men också de andra uppgifter som spelar in i bostadsbidraget, till exempel boendekostnad och inkomst. På så sätt kan ni se om något av alternativen skulle ge mer bostadsbidrag än det andra.

Elina skriver:

Hej!
Har inte jag rätt till bostadbidrag ifall en person har min adress som c/o adress?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Elina,

Du kan fortfarande ha rätt till bostadsbidrag, men att en annan person bor hos dig påverkar hur Försäkringskassan bedömer din boendekostnad och därmed även hur mycket du kan få i bostadsbidrag.

Anna skriver:

Har 3 barn. Väldigt låg inkomst (föräldrarpennig) hittat en och på 105 kvm alltså en fyra för ca 10 000 i mån. Hur mycket kan jag få i bidrag? Barnen bor mest hos mig

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Anna,

Försäkringskassan har ett verktyg som heter Kassakollen. Där kan du skriva in uppgifter om dig och din inkomst för att se hur mycket bidrag du kan få.

Lycka till!

Lejla Abdi skriver:

Hej, om man studerar heltid och inte har något inkomst alls än csn och bor med sin mamma men måste betala en del av hyran kan man få bostadsbidrag? Och hur mycket i så fall?

Evelina skriver:

Hej Lejla,

Nej, om du är myndig räknas du som inneboende hos din mamma, och då kan du tyvärr inte få bostadsbidrag. Ett undantag är ifall du står med på hyreskontraktet, i så fall kan du ansöka om bostadsbidrag.

Hur mycket du i så fall kan få påverkas av en rad andra faktorer, bland annat vad bostaden kostar och hur stor bostaden är. Använd gärna Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att räkna ut ditt bostadsbidrag. Som din inkomst räknar du då 80 procent av ditt studiebidrag från CSN, och ingenting av studielånet.

Jan Norlin skriver:

Hej,
Jag har en dotter, som är ensamstående och har 2 barn under 9 år. Barnen är mantalsskrivna hos pappan, men de har delad vårdnad och barnen bor halva tiden hos min dotter. Kan min dotter få bostadsbidrag eller förhindrar mantalsskrivningen hos fadern detta?

Evelina skriver:

Hej Jan,

Ja, om barnen bor hos din dotter halva tiden kan hon få bostadsbidrag. Mer information om vad som gäller och hur hon ansöker om bostadsbidrag hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Mathilda J skriver:

Hej! Jag kommer en månads tid vara skriven hos min syster då jag väntar på ny lägenhet, jag kommer dock vara en hel del hos min mamma och även sova där. Mamma har bostadsbidrag, måste hon anmäla att jag är där till försäkringskassan? När riskerar hon att förlora sitt bostadsbidrag pga att jag är där?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Mathilda,

Eftersom du ska sova hos din mamma tillfälligt och inte planerar att bo där permanent tror jag inte heller att det påverkar hennes bostadsbidrag. Vill ni vara säkra kan hon alltid kontakta Försäkringskassan och fråga.

Om du bara ska bo hos din syster i en månad behöver du inte skriva dig där om du inte vill. Det är bara om du ska bosätta dig på ett ställe under minst ett år som du behöver folkbokföra dig där.

Peter L skriver:

Hej, vid utbetalning av försäkringsersättning från en diagnosförsäkring på över 100.000kr. Påverkar detta eventuell rätt till bostadsbidrag?

Evelina skriver:

Hej Peter,

Tyvärr vet jag inte om det påverkar. Det beror på om Försäkringskassan räknar detta som en inkomst eller inte. Jag rekommenderar att du kontaktar Försäkringskassan och frågar dem direkt.

Lena skriver:

Jag har ett barn boende hos mej. Skulle vilja testa min styrka och ork genom att leda en kvällskurs. Hur påverkar en lägre inkomst bostadsbidraget och pensionstillägget? Dras det bort krona för krona? Eller kam det bli värre? Man hamnar över någon gräns och förlorar på det?
Vart hittar man bostäder med två rum och kök som inte överstiger 40 kvm? Ni skriver inte viken den totala hyreskostnaden är som ingår i beräkningen. Varför?
För äldre över 65 år har summan hyreskostnaderna höjts till dryga 7000 kr för att bättre stämma med faktiska kostnader. Varför ingår inte sjukpenisonerade?

Evelina skriver:

Hej Lena,

1. För att räkna ut hur ditt bostadsbidrag påverkas rekommenderar jag att du tar hjälp av Försäkringskassans verktyg Kassakollen.

2. 40 kvadratmeter och minst två rum och kök är minimikravet för hur stor bostaden behöver vara om du har barn som bor hos dig. Bostaden måste alltså leva upp till båda dessa krav, alltså inte vara en etta med kök på över 40 kvadratmeter.

3. Vad menar du med den totala hyreskostnaden, och vilken beräkning syftar du på?

4. Jag är inte säker på om jag förstår din fråga rätt, men bostadstillägg är något annat än bostadsbidrag och betalas ut av två olika myndigheter. Pensionärer ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, medan personer som får sjukersättning i stället ansöker hos Försäkringskassan.

Hoppas att detta besvarade några av dina frågor!

Yvonne Berbbren skriver:

Kan man få bostadstillägg om man äger en sommarstuga som man bara bor i på sommaren. Räknas skog som inkomst även om man inte tjänar pengar på den

Daniel skriver:

Hej Yvonne,

Förmögenhet som överstiger 100 000 kr i värde påverkar beräkningen av bostadstillägget. Eftersom storleken på bostadstillägget beror på flera faktorer går det dock inte att säga några övriga fastställda gränser.

Mvh,
Daniel

Alaa skriver:

Hej . Hur mycket max får man bostadsbidrag om den är 29 år och ett barn 8 år och har inga inkomster. Bara stöd från kommon. Hyran är 12000 och ytan är 115 m.

Evelina skriver:

Hej,

Vilket bostadsbidrag du kan få beror på många olika faktorer. Du kan använda Försäkringskassans verktyg för att räkna ut ditt bostadsbidrag.

Lycka till!

Birgitta Bertilsson skriver:

Hur mycket pengar får man typ, kanske vinna för att det ska påverka bostadsbidraget

Daniel skriver:

Hej Birgitta,

Det är svårt att säga några absoluta tal eftersom bostadsbidraget beräknas av fler faktorer än bara inkomsten. Hör av dig till Försäkringskassan om du behöver vägledning i ditt fall.

Mvh,
Daniel

Johanna skriver:

Om man fyllt 34 och har låginkomst arbete, hur ska man då kunna bo själv? Ska man behöva vara inneboende hos sina föräldrar då?
Finns det verkligen inget man kan ansöka om?

Evelina skriver:

Hej Johanna,

Om du har barn under 18 år kan du få bostadsbidrag även om du själv är äldre än 29 år. Ifall du får din inkomst genom sjukersättning eller aktivitetsersättning kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

I andra fall kan du inte få just bostadsbidrag, men det finns annat stöd som går att söka. Om du har svårt att betala dina månadskostnader kan du ansöka om försörjningsstöd hos din kommun.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen