Bostadsbidrag

Vad ett bostadsbidrag är och vilka som kan ansöka om det

Utskriftsvänlig PDF

Bostadsbidrag är ett statligt ekonomiskt stöd som kan sökas dels av barnfamiljer, dels av personer mellan 18 och 28 år. Du kan söka bidraget om du har låg inkomst och behöver hjälp att betala din hyra eller månadskostnad för din bostad. Bostadsbidraget baseras på hur många som bor i hushållet, bostadskostnaden, bostadsytan och hushållets inkomst.

Vem kan få bostadsbidrag?

 • Barnfamiljer. Om du har boende hos dig och dina bostadskostnader överstiger 1 400 kronor kan du ansöka om bostadsbidrag. Barnen behöver vara under 18 år, men även äldre barn kan räknas om de har studiestöd eller förlängt barnbidrag.
 • Ungdomar 18–28 år. För att få bostadsbidrag om du inte har barn måste du ha fyllt 18 men inte 29 år, och ha låg inkomst. Söker du tillsammans med någon annan behöver ni båda vara under 29 år.

Du kan söka bostadsbidrag oavsett om du är ensamstående, gift eller sambo. Bor du tillsammans med någon ska ni ansöka om bostadsbidrag tillsammans.

I de flesta fall måste du bo och vara folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. Undantagen är om du söker bostadsbidrag för ett tillfälligt boende och planerar att flytta tillbaka till folkbokföringsadressen inom minst ett år, eller om du på grund av brottsrisk är kvarskriven på en gammal adress.

Kan jag få bostadsbidrag som student?

Ja, så länge du antingen är 18–28 år eller har barn kan du ansöka om bostadsbidrag som student. Har du studiebidrag från CSN räknas då detta med i din bidragsgrundande inkomst. Däremot ska du inte räkna med eventuella studielån.

Kan jag få bostadsbidrag som pensionär?

I regel kan du inte få bostadsbidrag om du är pensionär. Behöver du hjälp med dina bostadskostnader ska du då i stället ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Du kan bara få bostadsbidrag som pensionär om du har barn som bor hos dig.

Så ansöker du om bostadsbidrag hos Försäkringskassan

Vill du ansöka om bostadsbidrag ska du göra det hos Försäkringskassan. Du loggar in på Mina sidor och fyller i de uppgifter som behövs, oavsett om du ansöker om bostadsbidrag för barnfamiljer eller bostadsbidrag för ungdomar. Delar du bostad med en partner eller barn över 18 år ska de också signera ansökan om bostadsbidrag.

Du behöver även bifoga dokument relaterade till din bostad. Har du inte digitala kopior av dokumenten digitalt kan du skanna in dem eller fota dem med din mobiltelefon. Vilka dokument som behövs beror på vilken bostadsform du har.

Dokument som behövs om du bor i hyresrätt

 • Ditt hyresavtal
 • Din senaste hyresspecifikation

Tips! Hyr du bostad i andra hand gäller samma dokument som för hyresrätt. Andrahandskontraktet måste vara skriftligt och godkänt av fastighetsägaren eller hyresnämnden.

Dokument som behövs om du bor i bostadsrätt

 • Ditt upplåtelse- eller överlåtelseavtal
 • Din senaste avgiftsspecifikation
 • Papper som visar om du har lån på bostadsrätten
 • Din senaste låneavi där skuld och räntesats står med

Dokument som behövs om du bor i eget hus

 • Papper som visar om du har lån på huset
 • Din senaste låneavi där skuld och räntesats står med
 • Dokument som visar vad din tomträtt kostar

Tänk på! Beslutet om bostadsbidrag gäller bara för den adress som du ansökt om bostadsbidrag för. Om du flyttar måste du alltså ansöka på nytt.

Dokumenten kan du skicka in samtidigt som du ansöker om bostadsbidrag, eller senast sju dagar efter att du skickade din ansökan.

Om du får bostadsbidraget beviljat betalas pengarna ut den 27 i den månad som bidraget gäller. Du får alltså bostadsbidraget i efterskott.

Hur mycket bostadsbidrag kan man få?

Bostadsbidraget baseras dels på den bostadskostnad som du söker bidrag för, dels på inkomsten för ditt hushåll. Hur mycket du som mest kan få i bostadsbidrag beror också på om du har barn som bor hos dig eller inte.

I nuläget anger Försäkringskassan inte något inkomsttak eller maxbelopp för bostadsbidraget. I stället avgörs ditt bostadsbidrag individuellt utifrån uppgifterna du skickar in om dig och din bostad.

Räkna ut ditt bostadsbidrag med Kassakollen

Det är många faktorer som påverkar ditt bostadsbidrag. Du kan göra en preliminär beräkning av eventuellt bostadsbidrag med hjälp av Försäkringskassans verktyg Kassakollen. Dock går det inte att säkert säga vad ditt slutgiltiga bostadsbidrag kommer att bli.

Bidragsgrundande bostadskostnad

Du får inte bostadsbidrag för hela bostadskostnaden, utan för en del av den. Den delen kallas för bidragsgrundande bostadskostnad. Genom att skicka in de dokument som behövs i din ansökan räknar Försäkringskassan ut vilket bostadsbidrag du har rätt till.

Det finns en övre gräns för hur stor bostadskostnad som du kan få bidrag för. För barnfamiljer är den gränsen beroende av hur många barn som bor hemma. Gränsen minskas också om bostadsytan överstiger en viss gräns eller om någon annan än din partner och dina barn bor hos dig, till exempel om du hyr ut rum till en inneboende.

Bidragsgrundande inkomst

Den bidragsgrundande inkomsten är alla dina inkomster under året – även det du tjänar under den tid som du inte får bostadsbidrag. Din beräknade årsinkomst före skatt ska fördelas lika under årets 12 månader. Det betyder att även om du tjänar olika mycket per månad, ska inkomsten fördelas jämnt under året i beräkningen.

Inkomster som räknas med i bostadsbidraget

 • Inkomst av tjänst. Hit räknas förutom lön även skattepliktiga förmåner som föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning aktivitetsstöd, pension, vårdbidrag, omvårdnadsbidrag och aktivitetsersättning.
 • Inkomst från eget företag. Driver du företag eller näringsverksamhet är det en inkomst som ska räknas med.
 • Förmögenhet över 100 000 kronor. Förmögenhet kan exempelvis vara privat bostadsfastighet, värdepapper (t.ex. aktier) eller pengar på bankkontot. Som förmögenhet räknas 15 procent av den del som överstiger 100 000 kronor.
 • Hemmavarande barns förmögenhet. Om barnet bor växelvis hos dig och en annan vårdnadshavare ska bara halva barnets förmögenhet räknas med. Dock räknas inte gåvor, försäkringsersättningar och liknande som förmögenhet.
 • Studiebidrag och studiestartsstöd. Du ska fylla i den summa du får i studiebidrag, men Försäkringskassan räknar bara med 80 procent av detta när de beräknar ditt bostadsbidrag. Studielån ska inte räknas med som bidragsgrundande inkomst.
 • Stipendier. Skattefria stipendier för exempelvis studier ska du också räkna med som inkomst.
 • Vårdnadsbidrag och etableringsersättning. Du ska dock inte räkna med etableringstillägg eller bostadsersättning.
 • Kapitalinkomster. Exempelvis ränta på bankkonton och utdelning. Du ska också räkna med hemmavarande och växelvis boende barns kapitalinkomster.
 • Vissa utlandsinkomster. Har du inkomster från utlandet bör du också rapportera in det till Försäkringskassan. Är du osäker på vilka inkomster som ska räknas med kan du fråga Försäkringskassan om det.

Återbetalning och tilläggsutbetalning om din inkomst ändras

Ditt bostadsbidrag baseras på den inkomst som du beräknas få under kalenderåret. Men eftersom den uppgiften är preliminär, är även ditt bostadsbidrag bara preliminärt. Det slutgiltiga bostadsbidraget bestäms först vid årets slut, när Försäkringskassan får uppgifter från din deklaration hos Skatteverket.

Om det visar sig vid årets slut att du har haft lägre inkomster än du fått bidrag för, får du tilläggsutbetalning i efterhand. Men om du tvärtom har haft högre inkomster än beräknat behöver du betala tillbaka pengar.

Tips! Meddela Försäkringskassan direkt om din inkomst förändras under året. Då kan de justera ditt bostadsbidrag så att du slipper betala tillbaka pengar senare.

Vanliga frågor om Bostadsbidrag

Kan jag få bostadsbidrag om jag är över 29 år?

Ja, om du har barn som bor hos dig kan du få bostadsbidrag om du är över 29 år.

Kan jag få bostadsbidrag om jag är inneboende?

Nej, du kan inte få bostadsbidrag som inneboende. Har du barn som bor hos dig kan du däremot ansöka om ett särskilt bidrag för hemmavarande barn, även om du är inneboende hos någon.

Kan jag få bostadsbidrag om jag bor i andra hand?

Ja, du kan få bostadsbidrag om du bor i andra hand, så länge du har ett skriftligt andrahandskontrakt som är godkänt av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden.

Kan jag få bostadsbidrag om jag bor på äldreboende?

Nej, du kan inte få bostadsbidrag om du bor på äldreboende. Däremot kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten om du bor på äldreboende.

Kan jag få både bostadsbidrag och bostadstillägg?

Ja, om du uppfyller kriterierna för båda kan du få bostadsbidrag och bostadstillägg samtidigt. Till exempel om du har sjukersättning och är under 29 år eller har barn som bor hemma.

Kan jag söka bostadsbidrag om jag har pengar på banken?

Det beror på hur mycket pengar du har på banken. Pengar på bankkonto räknas nämligen som förmögenhet om värdet överstiger 100 000 kronor.

Kan jag få bostadsbidrag retroaktivt?

Nej, du kan inte ansöka om bostadsbidrag retroaktivt, det vill säga få bostadsbidrag för månader som redan har varit. Ett undantag är dock om du får en retroaktiv hyreshöjning. I så fall kan du få bostadsbidrag för tidigare månader med den högre hyran.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja, om dina inkomster under året blir högre än beräknat blir du skyldig att betala tillbaka pengar som du har fått i bostadsbidrag. Det beror på att du i så fall har fått högre bostadsbidrag än du har rätt till.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

111 Relaterade frågor & svar

Mia skriver:

Vi är 3 generationer som bor i en hyresrätt.
Det är jag som står på hyreskontraktet.
Jag har en minderårig barn som bor med mig på heltid. Med oss bor även min mor som har både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
Jag har förlorat mitt jobb och är arbetslös nu.
Jag har en bil som är 1,5 år gammal.
Har jag rätt till bostadsbidrag? Ska bilen räknas in som förmögenhet eller tillgång?
Kan jag ansöka om bostadsbidrag from årsskiftet när man saknar någon årsinkomst?
Det enda inkomst som jag kommer att ha då är CSN bidrag, barnbidrag och underhållsstöd. Och bilen samt en del pengar på kontot.
Jag har även en gammal skuld till CSN på runt 80000kr. Hur räknas det?

Daniel skriver:

Hej Mia,

Vi brukar rekommendera Försäkringskassans verktyg ”Kassakollen”. Det är ett bra sätt att få ett hum om man har rätt till bostadsbidrag och i sådana fall hur mycket man kan få. Det lättaste sättet att få svar på dina frågor är att helt enkelt ansöka om bostadsbidrag. Lycka till!

Yaser skriver:

Hej!
Den fråga för min kompis.
Hur mycket kan man få (bostadsbidrag) om man är sambo och har två barn (13år, 19år som studerar på gymnasiet)?
Ska min son som är 19år påverkar min bidrag även om han får bara csn ?

Mvh

Evelina skriver:

Hej Yaser,

Hur mycket bostadsbidrag man kan få beror på många olika saker. Din kompis kan räkna ut sitt bostadsbidrag här: Kassakollen.

Är sonen 19 år räknas han inte som barn. Men om han bor hemma räknas han troligtvis som inneboende, och då påverkas bostadsbidraget även om han bara får CSN. Kontakta Försäkringskassan för att fråga mer exakt hur det påverkar.

Johanna skriver:

Hej, hur vet försäkringskassan om man har sparpengar på banken? Är detta något som dom kommer att kontrollera?

Evelina skriver:

Hej Johanna,

När du ansöker om bostadsbidrag är du skyldig att ange om du har sparpengar på banken eller annan förmögenhet som är över 100 000 kronor. Försäkringskassan utför kontroller för att se om dina uppgifter stämmer, men exakt hur de kontrollerar sparpengar på banken vet jag tyvärr inte. Viktigt är dock att komma ihåg att det räknas som bidragsbrott att medvetet ange fel uppgifter när man ansöker om bostadsbidrag.

Emma skriver:

Hej jag bor i en egen bostad men mina föräldrar betalar hyran.
Finns det möjlighet att få bostadsbidrag då?

Evelina skriver:

Hej Emma,

Tyvärr framgår det inte hos Försäkringskassans information om du kan få bostadsbidrag när någon annan betalar din hyra. Men tanken med bostadsbidraget är att den ska hjälpa till med delar av dina bostadskostnader. För säkert svar måste jag hänvisa till Försäkringskassan.

..I skriver:

Hej, jag bor hos mina föräldrar och betalar en del av hyran med mitt studiebidrag. Jag står inte på kontraktet, och använder mig av hela lägenheten. Ska jag då, när jag söker om studiebidrag skriva in hela lägenhetens yta, och summan som jag betalar? Eller ska jag skriva in hela hyran för lägenheten?

Evelina skriver:

Hej,

Menar du att det är bostadsbidrag du vill söka?

Tyvärr kan du inte göra det om du inte står på kontraktet. Då räknas du nämligen som inneboende.

M skriver:

Hejsan, om jag äger en bostadsrätt som har ett värde på 4miljoner, har inga lån utan den är helt avbetald. Nu ska jag börja studera och har ett barn som bor hemma hos mig. Räknas bostaden som en tillgång och i och med att det inte finns några lån på den så kan jag inte få bostadsbidrag? Eller kan jag få bostadsbidrag för hyran som är på ca 5000kr.

Dvs kan man få bostadsbidrag öven om man inte har några lån på bostadsrätten?
(bosdasrättens värde är ca 4miljoner, har ett barn som bor hos mig på heltid, studerar/ingen övrig inkomst, fasta hyran är på 5000kr.)

Evelina skriver:

Hej M,

Bostadsrätten lär räknas in under förmögenhet i din bidragsgrundande inkomst. Jag kan tyvärr inte svara på hur hög förmögenhet du får ha och samtidigt ha rätt till bostadsbidrag, men det är helt klart något som Försäkringskassan tar hänsyn till när de prövar din ansökan.

Det bästa sättet att få veta är att skicka en ansökan om bostadsbidrag.

Pia Eriksson skriver:

Hej
Jag undrar om det blir problem om det är fler i hushållet för min systerson som 18 år och ska få bostadsbidrag
Tack för hjälp

Evelina skriver:

Hej Pia,

Det beror på hur boendeförhållandena ser ut. Är systersonen inneboende kan han inte få bostadsbidrag, utan han måste äga sin bostad eller stå på kontraktet för att få bidraget. Gör han det men bor tillsammans med någon bör han kunna få bostadsbidrag, men bara för del delen av bostadskostnaden som han själv står för.

Det viktigaste är att ge rätt information till Försäkringskassan om vilka som bor i hushållet, boendekostnader och inkomster. Om han redan skulle få bostadsbidrag och någon annan flyttar in i hushållet måste Försäkringskassan få veta det så att de kan justera bidraget.

Maria skriver:

Hej,
Om jag ska vara föräldraledig hur räknar jag då årsinkomsten för att veta om jag har rätt till bostadsbidrag? Den jag hade innan jag gick på föräldraledighet eller den Årsinkomsten jag har under föräldrarledigheten?
Är och blir ensam när mitt barn födds.

Daniel skriver:

Hej Maria!

Som jag tolkar reglerna ska du räkna in den faktiska inkomsten du har för perioden du söker bostadsbidrag. När du får föräldrapenning är det den inkomsten som räknas och när du får lön är det den inkomsten som räknas. Kom ihåg att det är viktigt att meddela Försäkringskassan om det sker en förändring i din inkomst så att bidraget justeras utefter de nya förutsättningarna.

Lycka till!

Maja skriver:

Hej ! Jag förblev ensamstående mamma, jag har ett barn på 9 år, hans far dödade för 4 månader sedan.Jag har frågor om jag som mamma har rätt till någon form av hjälp och vilken typ? Barnet fick sin pension Men det räcker inte för hans liv.

Daniel skriver:

Hej Maja! Du har möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. De kan också informera dig om vilka andra typer av bidrag och stöd just du kan ha rätt till om du frågar dem. Du kan också höra av dig till din kommuns socialtjänst och söka stöd där. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall vågar jag inte tipsa om annat än att kontakta dem för vidare hjälp. Lycka till!

Henrik skriver:

Påverkas mitt bostadsbidrag om jag har annan person skriven på bostaden, men som inte är delaktig i min ekonomi.
Eller måste personen skriva sig på annan adress.
Hur ser försäkringskassan på detta?

Evelina skriver:

Hej Henrik,

Ja, ditt bostadsbidrag kan påverkas om någon annan är skriven hos dig, eftersom Försäkringskassan kan tolka detta som en inneboende.

Det är lag på att man ska vara skriven där man faktiskt bor, så om personen bor hos dig är det inte rekommenderat att den skriver sig någon annanstans. I det fallet är mitt råd är att meddela Försäkringskassan att personen bor hos dig och berätta hur de ekonomiska förhållandena ser ut, så får de bedöma situationen.

Om personen inte bor hos dig bör personen folkbokföra sig där den egentligen bor.

Erik skriver:

Vid beräkning av tillgångar som kan överstiga 100 000 kronor hur tar jag i hänsyn till min studielånsskuld? Den sammanlagda summan av pengar jag tjänat, studiebidrag och studielån överstiger 100 000 kr (majoriteten av pengarna är studielån). Men sedan har jag även en studielånsskuld på 75 000 kr. Betyder detta att mina tillgångar inte överstiger 100 000kr?

Evelina skriver:

Hej Erik,

Varken de pengar du tjänar genom arbete, ditt studiebidrag eller ditt studielån räknas som tillgångar. Tillgångar är sådant av värde som du har utöver din inkomst, till exempel pengar på banken eller värdepapper. Det spelar därför ingen roll om de inkomster du nämner är över eller under 100 000 kronor.

Din lön och ditt studiebidrag ska du ange som din inkomst när du ansöker om bostadsbidrag. Studielånen räknas däremot inte som inkomst. Jag är osäker på hur Försäkringskassan räknar studielånsskulder i sin bedömning. Behöver du ange det i ansökan får du kanske svaret där, annars får jag hänvisa direkt till Försäkringskassan.

Thomas Thiger skriver:

Hejsan! Har en god vän som undrar om hon har rätt till bostadsbidrag. Hon driver eget företag ensam, men tar ut noll kr i lön. Hon tjänar ca 85.000kr per år genom ett vanlig halvtidsarbete vid sidan om sitt företagande och har även ett sommarställe som hon köpte för 200.000kr för några år sedan. Lägenhetshyran är dryg 8.000kr.

Evelina skriver:

Hej Thomas,

Det bästa sättet att ta reda på om man kan få bostadsbidrag är att använda Kassakollen. Sommarstället borde räknas som förmögenhet eftersom värdet är över 100 000 kronor. Då räknas 15 procent av den del som överstiger 100 000 kronor med i inkomsten. Förmögenhet går dock inte att ta med i beräkningen hos Kassakollen vad jag kan se, men du fyller i det om du skickar en ansökan om bostadsbidrag.

Frida skriver:

Hej! Hur fungerar det att söka bostadsbidrag om man är daytrader och därmed inte har någon fast inkomst?

Evelina skriver:

Hej Frida,

Då ska du fylla i den summa som du tror att du kommer att tjäna under året. Den uppgiften är preliminär, och om det senare visar sig att du tjänar mer eller mindre pengar än du trodde kan du ändra beloppet på Mina sidor hos Försäkringskassan.

Vid årsskiftet kommer Försäkringskassan att titta på vad du faktiskt tjänade och justera ditt bostadsbidrag om det behövs. Det innebär att du antingen kan få mer pengar utbetalda i efterhand, eller behöva betala tillbaka delar av det bostadsbidrag du har fått. Därför är det bra att ändra dina preliminära inkomstuppgifter så snart du ser att det blir mer eller mindre än du trodde.

Anette skriver:

Hej Har en fråga ang bostadsbidrag. Jag och min son äger en lägenhet ihop, 50/50. Min son bor där ensam, folkbokförd där. Vi står för lånet båda två. Han är just nu sjukskriven och får därmed väldigt låg inkomst. Har han rätt till bostadsbidrag!?

Evelina skriver:

Hej Anette,

Jag tror att din son kan ansöka om bostadsbidrag i fallet, även om han bara äger halva lägenheten. I så fall bör det vara hans del av bostadskostnaderna, inklusive lån han har på bostadsrätten, som ska räknas med. Dock är jag inte helt säker på hur den beräkningen görs.

Testa gärna att räkna ut eventuellt bostadsbidrag med Kassakollen och kontakta Försäkringskassan om ni är osäkra på hur uppgifterna ska fyllas i.

Orolig mamma skriver:

Hej,
Jag vill hyra ett litet hus 4 rum från en privatperson.
Jag har 3 barn på heltid.
Kan jag få bostadsbidrag??

Evelina skriver:

Hej,

Använd gärna Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att se om du kan få bostadsbidrag. Då får du säkrast svar utifrån din inkomst och dina bostadskostnader.

Sara skriver:

Jag har efterlevande pension som är ungefär 8500 före skatt, ungefär 5500 efter skatt. Ska min pensions inkoms räknas när jag söker bostadsbidrag. Jag har ett barn under 18 år som bor hos mig. Min hyra ungefär 7600kr.

Evelina skriver:

Hej Sara,

Vad jag förstår ska efterlevandepension räknas med som inkomst när du ansöker om bostadsbidrag. Det kan dock vara bra att extrakolla den saken med Försäkringskassan i samband med din ansökan.

Sandra skriver:

Vad menas med ”Du kan inte få bidrag om du är ensamstående och tjänar mer än 127 000 kronor (63 500 kronor var för sambor).”

Nog kan man få bostadsbidrag om man tjänar mer än 127 000 om året, vilket jag antar är vad ni syftar på?

Evelina skriver:

Hej Sandra,

I nuläget anger inte Försäkringskassan någon högsta årsinkomst för att söka bostadsbidrag, även om en sådan siffra har funnits förut. Det verkar alltså inte som att någon exakt högsta årsinkomst går att säga, utan det är upp till Försäkringskassan att avgöra individuellt.

Faiza skriver:

Hej,
Har man rätt till bostadsbidrag om man är gift och har ett barn?

Evelina skriver:

Hej Faiza,

Ja, som vi skriver ovan kan man ansöka om bostadsbidrag som barnfamilj. Men du har inte automatiskt rätt till bostadsbidrag, utan det finns vissa krav som gäller. Till exempel ska det du betalar för din bostad varje månad vara minst 1 400 kronor för att du ska ha rätt till bostadsbidrag.

Använd gärna verktyget Kassakollen för att se om du kan ha rätt till bostadsbidrag.

Minna skriver:

Har man rätt till bostadsbidrag om man är gift med en person som bor utomlands och som aldrig har bott i Sverige? Jag har två barn sen tidigare.

Evelina skriver:

Hej Minna,

Vad jag förstår kan du söka bostadsbidrag som ensamstående ifall du och din partner bor på olika adresser, även om ni är gifta. Dock kan du i så fall behöva styrka att ni bor isär och inte har gemensam ekonomi. Jag rekommenderar att höra direkt med Försäkringskassan om exakt vad du behöver göra.

Patrik Svensson skriver:

Jag hade bostadsbidrag å är sjukskriven pga MS så jag har det inte fett. Därför beslutade jag mig att flytta till en lägenhet för att då få mer pengar att leva på. Då drar dom in hela mitt bidrag för att lägenheten är för liten så nu har jag ännu mindre till mig å min son… Så besviken

Anonym skriver:

Hej!
Jag har jobbat väldigt mycket under första halvåret men kommer troligtvis behöva lägga mina pengar nödvändiga saker! Jag har räknat ut att min inkomst för det här året kommer vara runt 100 000kr (intjänat under första halvåret, inte under min studietid). Kollade på kassa kollen. Har jag ingen rätt till bostadsbidrag?

Evelina skriver:

Hej,

Har du fyllt i alla uppgifter i Kassakollen och fått resultatet att du inte kan få bostadsbidrag, är det troligen detta som är fallet. Din rätt till bostadsbidrag beräknas på din förväntade årsinkomst, så det spelar ingen roll för beräkningen när under året du har tjänat in pengarna.

Mamma skriver:

Va gäller om mitt ena barn tar studenten o har sen ett fast jobb. Hur påverkar detta mig som förälder när mitt barn har ett eget jobb. Det är ju svårt o få tag i en egen lägenhet..så hon kommer behöva bo kvar hemma. Men oro finns ju hos mig som mamma hur detta påverkar mig att hon har jobb.

Evelina skriver:

Hej,

Ditt barns inkomster är en av sakerna som Försäkringskassan tar med i beräkningen när de beslutar om du kan få bostadsbidrag. Det kan alltså påverka ditt bostadsbidrag om ditt barn har eget jobb. För att få veta mer exakt hur det påverkar dig behöver du vända dig till Försäkringskassan.

Anne-Lie Brisevall skriver:

Hej! Jag är 62 år och tog ut tidigare pension när jag blev 61. Nu ska jag separera från min sambo men har fått besked från försäkringskassan att jag inte kan få bostadsbidrag. Och Pensionsmyndigheten skriver på sin sida att för att få bostadstillägg måste jag vara 65 år! Försäkringskassan säger att jag ska söka ekonomiskt bistånd ! Hur ska jag göra? Varför kan jag inte få bostadsbidrag? Har pension på 9600kr och hyra på 4400kr och el, hemförsäkring , lån, och andra utgifter

Evelina skriver:

Hej Anne-Lie,

Som vi skriver ovan är det barnfamiljer och personer mellan 18 och 28 år som kan få bostadsbidrag. Det är därför du inte kan få bostadsbidrag. Det stämmer också att du behöver vara över 65 år för att få bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Därför är det ekonomiskt bistånd från kommunen du behöver söka om pensionen inte räcker för att betala dina nödvändiga kostnader.

Anders skriver:

Hej,
vad gäller bostadsbidrag om jag äger en lägenhet tillsammans med min fd, men som min fd. hyr av oss.
Jag själv bor i en lägenhet som jag hyr och som jag då vill söka bostadsbidrag för

Evelina skriver:

Hej,

Det kan vara så att hyresintäkterna från bostadsrätten kan påverka din rätt till bostadsbidrag. Det säkraste är att fråga Försäkringskassan om detta.

Selma skriver:

Hej,
Jag tänker studera till hösten och då söka bostadsbidrag, men hur räknas ens förmögenhet? Jag har sparat mina barns barnbidrag sen de var små och har dessutom fått lite arv av min bortgången mamma samt sparat en del själv. Barnens pengar är till för deras framtid. Är skild och de bor hos mig och har rätt bra lön nu, men tänker söka csn och ta tjänstledighet om jag kommer in på högskolan.
Tacksam för svar.

Mvh,
Selma

Evelina skriver:

Hej Selma,

Som förmögenhet räknas tillgångar på mer än 100 000 kronor, som vi skriver i texten ovan, efter avdrag för skulder. Det finns en lag som styr hur förmögenhet beräknas vid bland annat bostadsbidrag, och där listas följande tillgångar i 4 §:

1. privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt
2. livförsäkring med vissa undantag
3. marknadsnoterad delägarrätt eller fordringsrätt
4. kontanta medel och kontobehållning, med undantag för behållning på pensionssparkonto, till den del värdet av dessa tillgångar sammanlagt överstiger 25 000 kronor
5. fordran i pengar och liknande betalningsmedel.

Utöver detta kan jag tyvärr inte säga mycket mer än vi redan har skrivit i texten ovan. För att få veta exakt vad som räknas med i ditt fall råder jag dig att kontakta Försäkringskassan. De har också ett bra verktyg där du kan räkna ut vilket bostadsbidrag du kan få: Kassakollen

Mohammad Mohammadi skriver:

Hej
Jag och min kompis vi är student och vi ska hyra ett hus som ligger 12000 per mån kan vi dela hyra och hur mycket vi kan få bostad bidrag ?

Evelina skriver:

Hej Mohammad,

Ja, ni kan dela på hyran för huset om ni ska bo där båda två. Ni kan räkna ut ert bostadsbidrag med Försäkringskassans verktyg Kassakollen.

Är ni två kompisar som bor ihop behöver ni ansöka om bostadsbidrag var för sig, inte tillsammans. Då ska var och en av er skriva hälften av den totala boendekostnaden i rutan för ”Boendekostnad”, om ni delar lika på hyran och andra kostnader.

Josephine skriver:

Hej!
Jag funderar på att skriva mig hos min pojkvän. Han bor dock hemma med sina föräldrar och tanken är att jag skriver mig där också. Hans föräldrar får bostadsbidrag och jag undrar om det kommer att påverkas av att jag skriver mig där. Jag är över 18 år samt har ett heltidsjobb.

Evelina skriver:

Hej Josephine,

Ja, det skulle kunna påverka bostadsbidraget om du skriver dig på adressen. Hur många som bor på adressen påverkar nämligen hur bostadskostnaden räknas ut, och därmed även bostadsbidraget. Troligtvis skulle du räknas som inneboende hos din pojkväns föräldrar om du skriver dig där. Jag rekommenderar att prata med Försäkringskassan för att fråga mer exakt hur bostadsbidraget skulle påverkas av det.

Åse Nord skriver:

Har 2 vuxna barn som bor hemma. Båda är arbetslösa och saknar inkomst. Jag har även en son med funktionsnedsättning som är 17. Deras pappa som stod för allt då även jag är arbetslös och saknar inkomst. Kan jag få bostadsbidrag och bostadstillägg?

Evelina skriver:

Hej Åse,

Det kan vi tyvärr inte svara på, utan det är Försäkringskassan som bedömer om du kan få bostadsbidrag eller bostadstillägg. I texten ovan och på vår sida om bostadstillägg kan du läsa vilka regler som gäller. Jag rekommenderar också Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att ta reda på om kan få bostadsbidrag.

Adam skriver:

hej
jag är gift men inga barn . vi bor i rn stor trea 98. hyran 8100 kr plus betalar vi varm vatten. vi både jobbar jag känner 25500 för skatt och hon 27 tusen före skatt. nu min fru studera i Stockholm hon fick student lägenhet där . kontrakt på mitt namn hon blev tvungen att flytta hennes adress i Stockholm tilll den student lägenheten. kan vi söka bostadsbidrag ?

Evelina skriver:

Hej Adam,

Använd Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att se om ni kan söka bostadsbidrag. Där kan ni fylla i alla era uppgifter och få en preliminär av vilket bidrag ni kan ha rätt till.

Påhl karlströmer skriver:

Hej, har fått studentlägenhet i Växjö men behöver vara skriven i Blekinge där jag bor inneboende hos min pappa för att kunna få behålla min vård på blekingesjukhuset som jag är beroende av. Kan jag få bostadsbidrag för studentlägenheten ?

Evelina skriver:

Hej Påhl,

I vissa fall går det att få bostadsbidrag för en adress där man inte är skriven, men det handlar framför allt om ifall du tillfälligt bor på en annan adress och kommer att flytta tillbaka senare. Jag vet inte hur det påverkar din bidragsansökan om du aldrig har varit skriven på adressen tidigare.

Dock bör du tänka på att det inte är tillåtet att vara folkbokförd på en annan adress där du faktiskt bor. Det kan gå att få vård på Blekingesjukhuset även om du är folkbokförd i en annan region, till exempel om den vård du behöver inte finns i Växjö. Jag skulle därför rekommendera dig att kolla upp den möjligheten, för att kunna vara folkbokförd på rätt adress.

Susanne skriver:

Hej.
Jag och en annan student delar en studentlägenhet. Den kostar 10 500 kr /mån. Vi har ingen gemensam ekonomi. Kan vi var för sig söka om bostadsbidrag? Lägenheten vi bor i är lika dyr som om vi hade varsin.

Evelina skriver:

Hej Susanne,

Ja, jag förstår Försäkringskassans regler som att ni kan söka bostadsbidrag var för sig. Då delar ni den totala bostadskostnaden på två, så att var och en räknar med sin halva av bostadskostnaden i ansökan. Det kan vara så att ni måste ange i respektive ansökan att ni delar lägenhet med någon annan.

Om det bara är en av er som står på kontraktet och den andra av er är inneboende i lägenheten, kan den inneboende dock inte söka bostadsbidrag.

Larsson skriver:

Hej. Är ensamstående med två barn och tänkte söka bostadsbidrag. Är hemma föräldrarledig för minsta som är 5mån.
Jag har ett billån som jag tagit över när vi separerade. Betalar 2600kr varje månad för den.
Kan de påverka att jag inte får bostadsbidrag?

Evelina skriver:

Hej,

Enligt Försäkringskassan avgörs din rätt till bostadsbidrag av dina kostnader för boendet. Jag kan inte hitta någon information om att kostnader för andra lån, som inte är kopplade till bostaden, skulle påverka.

Använd gärna Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att se om du kan få bostadsbidrag.

Felicia skriver:

Hej!
Jag flyttar till min första egna lägenhet den 1 april. När är det dags att ansöka om bostadsbidrag; innan jag flyttar dit eller när jag redan bor där?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Felicia,

Du behöver i regel vara folkbokförd på adressen som du anger i din ansökan. Du ska också skicka in specifikation på den hyra eller månadsavgift som du betalar för bostaden. Därför kan du skicka din ansökan om bostadsbidrag när du har flyttat in i lägenheten.

Abdi mohamed Ahmed skriver:

Hej. Jag är student och få Csn som är 7200kr. Nu fick jag en lägenhet som kostar 5000kr per månad. Jag är ensamstående.
Jag fyller 21 i Juni månad 2020.
Har jag rätt att ansöka bostadsrättning.
Tack

Evelina skriver:

Hej Abdi,

Du får bäst svar om du använder Försäkringskassans verktyg Kassakollen. Fyll i dina uppgifter där så kan du se om du har rätt till bostadsbidrag och ungefär hur mycket du kan få.

Khadija skriver:

Hej
Jag är gravid och just nu är jag inte i Sverige.Bor i England med kusiner. Snart ska jag komma tillbaka och undrar har jag rätt till bostadsbidrag? Är 21 år. Jag jobbar inte, ifall om jag inte har rätt finns det annat sätt jag kan få hus ?
Tack

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Khadija,

Bostadsbidraget beräknas utifrån din bostad och vilka bostadskostnader du har. Du kan alltså inte ansöka om bostadsbidrag för att ha råd att skaffa bostad, utan först efteråt för att betala hyran eller månadsavgiften för en bostad du redan har.

Om du har en bostad i åtanke kan du använda Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att räkna ut om du har rätt till bostadsbidrag.

Nellie skriver:

Hej,
Jag är student och kommer under en termin att tillfälligt flytta till annan ort. Kommer fortfarande vara folkbokförd i min studentlägenhet och betala hyra men har tänkt att anmäla mig för särskild postadress.

Min fråga är om jag kan få bostadsbidrag för min studentlägenhet där jag är folkbokförd?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Nellie,

Ja, enligt Försäkringskassan kan du få bostadsbidrag för din studentlägenhet om du bor tillfälligt i en annan bostad där du är folkbokförd. Förutsättningen är att du kommer att flytta tillbaka till bostaden inom ett år.

Asmar skriver:

Hej
Om en man är pensionär och redan får bostadstillägg. Han är gift och hans fru har ingett inkomst. Från och med december kommer hon få CSN.
Påverkar CSN till bostadstillägg?
Tack

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Asmar,

Ja, CSN påverkar bostadstillägg. Personen måste därför höra av sig till Pensionsmyndigheten och meddela att hushållets inkomst förändras.

Emelie skriver:

Hej!

Jag är 26 år och har ett jobb men ingen fastanställning. Jag har en hyra på 4777 och vill så gärna börja plugga. Skulle jag kunna ansöka om bostadsbidrag?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Emelie,

Använd Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att se om du kan få bostadsbidrag.

Saga skriver:

Hej!

Jag har sökt bostadsbidrag men inte fått beslut ännu.
Undrar om du kan svara.

Jag undrar om jag kan nekas bostadsbidrag för en 4a på 104 kvm. Jag är Ensamstående med mitt barn som bor heltid hos mig
Jag är lågkomstintagare.

Läste om att gränsen går vid 80 kvm för ett barn, och 100 kvm för 2 barn.
Är jag ändå berättigad bostadsbidrag men endast för 80 kvm å de resterande kvm räknas bort. Så jag får en utbetalning ändå?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Saga,

Jag känner inte till någon övre gräns för hur stor lägenheten får vara när du söker bostadsbidrag. Därför kan jag tyvärr inte svara på om Försäkringskassan kan neka dig bidrag av den anledningen.

Laila skriver:

Hej! Om en familj är inskrivna och bor med pappans bror, finns det något sätt att få bostadsbidrag Utan att stå på hyreskontraktet? Hur går man tillväga om man är inneboende?

Evelina skriver:

Hej Laila,

I regel kan man inte få bostadsbidrag som inneboende. Men har handlar det om en barnfamilj går det att söka ett särskilt bidrag för hemmavarande barn. Jag råder er att kontakta Försäkringskassan för frågor om hur ni gör detta.

Benjamin skriver:

Hej. Jag studerar på ett universitet och är 20 år. 3 månader sedan köpte jag en väldig billig bostadsrätt med en månadsavgift på 2100kr. Jag tar ut fullt studielån/bidrag och får ut med det runt 10500kr i månaden. jag bor ensam 40 min från universitet och pendlar och undrar om du tror jag skulle kunna vara giltig för att få bostadsbidrag.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Benjamin,

Du kan räkna ut om du har rätt till bostadsbidrag med Försäkringskassans verktyg Kassakollen. Där kan du fylla i dina uppgifter och se en preliminär uträkning av ditt bostadsbidrag.

Paola skriver:

Hej hur mycket bostadsbidrag kan jag få som ensamstående med barn under 18 (3 & 4år), fast bor som inneboende hos förälder?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Paola,

Försäkringskassan har ett verktyg som heter Kassakollen, som du kan använda för att räkna ut vilket bostadsbidrag du kan få.

Olivia skriver:

Hej,
Jag har nu bostadsbidrag för en hyresrätt där jag bor och är folkbokförd. Jag kommer till vårterminen att studera utomlands en termin och planerar sedan att flytta tillbaka till min lägenhet. Kan jag fortfarande få bostadsbidrag under tiden då jag är utomlands?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Olivia,

Nej, du kan inte söka bostadsbidrag för terminen som du bor och studerar utomlands.

Danni skriver:

Hej!

Jag är ensamstående och ensam vårdnadshavare till mina två barn. Jag och min mamma bor i ett hus som vi hyr, där jag bor på över våningen och hon på undervåningen. Vi har separata boenden men delar kök och tvättstuga. Vi står båda på kontraktet och betalar olika summor av hyran. Jag 9000kr och hon 7500kr. Kan jag söka bostadsbidrag? Vi står ju båda på kontraktet men det är två boenden? Jag är helt sjukskriven.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Danni,

Att du och din mamma delar på delar av boendet kan spela in i beslutet om bostadsbidrag, men jag kan tyvärr inte svara på om du kan få det eller inte. Mitt tips är att kontakta Försäkringskassan och fråga vilka regler som gäller. För att räkna ut hur mycket du kan få rekommenderar jag Försäkringskassans verktyg Kassakollen.

Cat skriver:

Tänker hyra ut en del av min nyinköpta villa till min dotter och hennes två små barn. Vilken är den optimala storleken för henne att få bidrag. Inget jobb har hon än. Påverkar del i kök och vardagsrum? Om hon bara hyr 3 sovrum och badrum? Bättre med hela övervåningen i huset inkl kök och vardagsrum? 127 m2.
Har en källarvåning som jag tänker inreda för mig.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej,

Jag skulle rekommendera att ni använder Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att räkna ut vad din dotter kan få för bostadsbidrag. Där kan ni fylla i bland annat boyta, men också de andra uppgifter som spelar in i bostadsbidraget, till exempel boendekostnad och inkomst. På så sätt kan ni se om något av alternativen skulle ge mer bostadsbidrag än det andra.

Elina skriver:

Hej!
Har inte jag rätt till bostadbidrag ifall en person har min adress som c/o adress?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Elina,

Du kan fortfarande ha rätt till bostadsbidrag, men att en annan person bor hos dig påverkar hur Försäkringskassan bedömer din boendekostnad och därmed även hur mycket du kan få i bostadsbidrag.

Anna skriver:

Har 3 barn. Väldigt låg inkomst (föräldrarpennig) hittat en och på 105 kvm alltså en fyra för ca 10 000 i mån. Hur mycket kan jag få i bidrag? Barnen bor mest hos mig

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Anna,

Försäkringskassan har ett verktyg som heter Kassakollen. Där kan du skriva in uppgifter om dig och din inkomst för att se hur mycket bidrag du kan få.

Lycka till!

Lejla Abdi skriver:

Hej, om man studerar heltid och inte har något inkomst alls än csn och bor med sin mamma men måste betala en del av hyran kan man få bostadsbidrag? Och hur mycket i så fall?

Evelina skriver:

Hej Lejla,

Nej, om du är myndig räknas du som inneboende hos din mamma, och då kan du tyvärr inte få bostadsbidrag. Ett undantag är ifall du står med på hyreskontraktet, i så fall kan du ansöka om bostadsbidrag.

Hur mycket du i så fall kan få påverkas av en rad andra faktorer, bland annat vad bostaden kostar och hur stor bostaden är. Använd gärna Försäkringskassans verktyg Kassakollen för att räkna ut ditt bostadsbidrag. Som din inkomst räknar du då 80 procent av ditt studiebidrag från CSN, och ingenting av studielånet.

Jan Norlin skriver:

Hej,
Jag har en dotter, som är ensamstående och har 2 barn under 9 år. Barnen är mantalsskrivna hos pappan, men de har delad vårdnad och barnen bor halva tiden hos min dotter. Kan min dotter få bostadsbidrag eller förhindrar mantalsskrivningen hos fadern detta?

Evelina skriver:

Hej Jan,

Ja, om barnen bor hos din dotter halva tiden kan hon få bostadsbidrag. Mer information om vad som gäller och hur hon ansöker om bostadsbidrag hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Mathilda J skriver:

Hej! Jag kommer en månads tid vara skriven hos min syster då jag väntar på ny lägenhet, jag kommer dock vara en hel del hos min mamma och även sova där. Mamma har bostadsbidrag, måste hon anmäla att jag är där till försäkringskassan? När riskerar hon att förlora sitt bostadsbidrag pga att jag är där?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Mathilda,

Eftersom du ska sova hos din mamma tillfälligt och inte planerar att bo där permanent tror jag inte heller att det påverkar hennes bostadsbidrag. Vill ni vara säkra kan hon alltid kontakta Försäkringskassan och fråga.

Om du bara ska bo hos din syster i en månad behöver du inte skriva dig där om du inte vill. Det är bara om du ska bosätta dig på ett ställe under minst ett år som du behöver folkbokföra dig där.

Peter L skriver:

Hej, vid utbetalning av försäkringsersättning från en diagnosförsäkring på över 100.000kr. Påverkar detta eventuell rätt till bostadsbidrag?

Evelina skriver:

Hej Peter,

Tyvärr vet jag inte om det påverkar. Det beror på om Försäkringskassan räknar detta som en inkomst eller inte. Jag rekommenderar att du kontaktar Försäkringskassan och frågar dem direkt.

Lena skriver:

Jag har ett barn boende hos mej. Skulle vilja testa min styrka och ork genom att leda en kvällskurs. Hur påverkar en lägre inkomst bostadsbidraget och pensionstillägget? Dras det bort krona för krona? Eller kam det bli värre? Man hamnar över någon gräns och förlorar på det?
Vart hittar man bostäder med två rum och kök som inte överstiger 40 kvm? Ni skriver inte viken den totala hyreskostnaden är som ingår i beräkningen. Varför?
För äldre över 65 år har summan hyreskostnaderna höjts till dryga 7000 kr för att bättre stämma med faktiska kostnader. Varför ingår inte sjukpenisonerade?

Evelina skriver:

Hej Lena,

1. För att räkna ut hur ditt bostadsbidrag påverkas rekommenderar jag att du tar hjälp av Försäkringskassans verktyg Kassakollen.

2. 40 kvadratmeter och minst två rum och kök är minimikravet för hur stor bostaden behöver vara om du har barn som bor hos dig. Bostaden måste alltså leva upp till båda dessa krav, alltså inte vara en etta med kök på över 40 kvadratmeter.

3. Vad menar du med den totala hyreskostnaden, och vilken beräkning syftar du på?

4. Jag är inte säker på om jag förstår din fråga rätt, men bostadstillägg är något annat än bostadsbidrag och betalas ut av två olika myndigheter. Pensionärer ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, medan personer som får sjukersättning i stället ansöker hos Försäkringskassan.

Hoppas att detta besvarade några av dina frågor!

Yvonne Berbbren skriver:

Kan man få bostadstillägg om man äger en sommarstuga som man bara bor i på sommaren. Räknas skog som inkomst även om man inte tjänar pengar på den

Daniel skriver:

Hej Yvonne,

Förmögenhet som överstiger 100 000 kr i värde påverkar beräkningen av bostadstillägget. Eftersom storleken på bostadstillägget beror på flera faktorer går det dock inte att säga några övriga fastställda gränser.

Mvh,
Daniel

Alaa skriver:

Hej . Hur mycket max får man bostadsbidrag om den är 29 år och ett barn 8 år och har inga inkomster. Bara stöd från kommon. Hyran är 12000 och ytan är 115 m.

Evelina skriver:

Hej,

Vilket bostadsbidrag du kan få beror på många olika faktorer. Du kan använda Försäkringskassans verktyg för att räkna ut ditt bostadsbidrag.

Lycka till!

Birgitta Bertilsson skriver:

Hur mycket pengar får man typ, kanske vinna för att det ska påverka bostadsbidraget

Daniel skriver:

Hej Birgitta,

Det är svårt att säga några absoluta tal eftersom bostadsbidraget beräknas av fler faktorer än bara inkomsten. Hör av dig till Försäkringskassan om du behöver vägledning i ditt fall.

Mvh,
Daniel

Johanna skriver:

Om man fyllt 34 och har låginkomst arbete, hur ska man då kunna bo själv? Ska man behöva vara inneboende hos sina föräldrar då?
Finns det verkligen inget man kan ansöka om?

Evelina skriver:

Hej Johanna,

Om du har barn under 18 år kan du få bostadsbidrag även om du själv är äldre än 29 år. Ifall du får din inkomst genom sjukersättning eller aktivitetsersättning kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

I andra fall kan du inte få just bostadsbidrag, men det finns annat stöd som går att söka. Om du har svårt att betala dina månadskostnader kan du ansöka om försörjningsstöd hos din kommun.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen