Andelstal

Vad ett andelstal är och hur det påverkar dig som bostadsrättsägare

Andelstalet för en bostadsrätt visar hur stor andel du har i en bostadsrättsförening. Alla bostadsrättsföreningar är uppdelade i andelar, där varje enskild bostadsrätt har sin andel. Detta tal står ofta i proportion till bostadsytan. Det behöver däremot inte vara så. Andelstalet kan även bero på andra saker, som exempelvis insatsen vid upplåtelse.

Andelstalet kan bero på annat än bostadsyta

Andelstalet är i grund och botten beroende av varje bostadsrätts storlek i förhållande till hela bostadsrättsföreningens yta. Andelstalet följer däremot inte alltid bostadsytan. Två lägenheter med samma storlek kan ha olika andelstal.

Andra faktorer kan spela in och påverka hur stor andel bostaden är värd. Detta kan bero på lägenhetens utformning, om den har balkong eller inte, eller vilket väderstreck bostaden ligger i. Vissa saker kan vara svåra att förstå men spelar roll för ditt ägande av bostadsrätt och ditt andelstal. I vissa föreningar beror andelstalen på bostadens andel av de totala insatserna. Den insatsen du gått in med när du köpt bostaden, i relativitet till bostadsrättsföreningens hela insats, kan alltså bli ditt andelstal.

Andelstalet kan avgöra vad du ska betala i avgift

Andelstalet är i många fall grunden till vilken månadsavgift du ska betala. Detta beror däremot på vad som står i stadgarna, i vissa fall reglerar andelstalet inte månadsavgiften. Om det däremot skulle vara så att andelstalet är kopplat till avgiften kan du påverkas av förändringar av andelstalet. I vissa fall kan det visa sig att andelstalet är fel och därför måste justeras. Om ditt andelstal varit för lågt och höjs, kommer din månadsavgift troligtvis också höjas.

Tänk på! Ditt andelstal kan påverka din hyra. Har du ett högre andelstal än en annan bostad i samma förening kan du få betala högre månadsavgift, trots att de kanske ser nästintill likadana ut.

I många bostadsrättsföreningar upplevs de av bostadsägarna att månadsavgifterna är orättvisa. Vissa betalar väldigt låg hyra, medan vissa tycker att de betalar en alldeles för hög avgift. I sådana fall brukar bostadsrättsföreningen överlägga om hur andelstalen är fördelade och eventuellt ändra dessa.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

5 Relaterade frågor & svar

Mikael Goldstein skriver:

Problemet vid köp i nyproduktion är att avgiften ofta inte är proportionellt fördelad mellan olika lägenhetsstorlekar. Ibland är den direkt proportionell, men oftast är den positivt sned (små lägenheter betalar lite (10-20 %) mer per kvm än större). Problemet är, att i vissa föreningar kan snedfördelningen vara betydligt större. Något som inte framgår när man tittar på avgiften för en enskild lägenhet.

Julia skriver:

Bostadsrätten jag ska köpa har ingen del i föreningens lån. Den har endast ett andelstal för drift och underhåll.
Hyrorna i föreningen har legat på samma nivå sedan 2013. Föreningen säger nu när jag ska köpa, att då deras kostnader för lån sjunkit sedan 2013, men avgiften varit samma. Har de andra lägenheterna betalat ett överskott på ca 700kr per månad var mer än min. Dessa pengar har föreningen valt att stoppa in i en underhållsfond istället för att sänka avgiften för alla de andra medlemmarna som har del i lånen. Nu ville föreningen ha upp min bostadsrätt till att bidra i samma nivå till den här fonden istället för att sänka sina hyror. När jag fått det nya förslaget nu så är min totala avgift per månad 825 kr dyrare, men samma belopp som tidigare räknas till fonden.. Föreningen har alltså räknat att kostnaden för drift och underhåll är högre för alla. Men för resterande medlemmar har fördelningen av avgiften endast skiftat och ligger på samma belopp. Men för mig har det tillkommit kostnad. Låter detta normalt? Isåfall sjunker ju värdet på min bostadarätt då avgiften nästan ökar 1000 kr per mån men inte för de andra. Min bostadsrätt ligger högre i köpkostnad än de andra pga av den låga avgiften som varit. Denna höjning drabbar ju då endast mig direkt.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Julia,

Det här är tyvärr ett alltför specifikt ärende för att vi på Boupplysningen ska kunna svara. Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist för att få svar på om det verkar rimligt.

Sanna skriver:

Hur beräknas befintliga andelstal om i de fall en förening bygger om en lokal till lägenhet?

Filip Svensson skriver:

Hej Sanna,
Tyvärr har jag inte tillräckliga kunskaper inom detta område för att kunna ge dig något bra svar. Det du skulle kunna göra är att kontakta en jurist som skulle kunna hjälpa dig.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen