Samägande

Utskriftsvänlig PDF

Samägande innebär att flera personer gemensamt äger fastighet, lös egendom, aktier eller obligationer. För att förhindra konflikter och för att klargöra rättigheter och skyldigheter inom samägandet är det bra att skriva ett samäganderättsavtal. Ska ett beslut tas gällande samägandet krävs full enighet mellan samtliga delägare, annars kan en god man behöva utses.

Samäganderättsavtal skyddar mot eventuella tvister

Det är bra att ha ett samäganderättsavtal för att undvika dyra tvister till följd av samägandet. Med avtalet kan samäganderättslagens regler avtalas bort samtidigt som delägarna kan klargöra sina rättigheter och skyldigheter mot varandra.

Beroende på vad delägarna samäger kan avtalet utformas på olika sätt. Om samägandet gäller en bostad kan avtalet exempelvis reglera om det ska vara ok att hyra ut bostaden till någon utomstående eller inte. I avtalet kan man även skriva vad som gäller om en delägare vill lämna samägandet.

Använd inte gratismallar från internet när ni skriver samäganderättsavtal

Varje situation är unik och därför är inte de gratismallar som finns på nätet bra att använda sig av när man skriver samäganderättsavtal. Risken är stor att avtalet inte är helt vattentätt den dag det uppstår en tvist.

Få hjälp att upprätta ett samäganderättsavtal

Avtal24
  • Skapar juridiskt korrekta avtal
  • Enkel och trygg hantering
  • Branschens mest nöjda kunder
Till Avtal24

Samäganderättslagen gäller om det inte finns något samäganderättsavtal

Om det inte finns något samäganderättsavtal mellan delägarna gällande förvaltningen av egendomen gäller samäganderättslagen.

Enligt lagen måste beslut fattas med full enighet mellan samtliga delägare.

Tänk på! Full enighet gäller oavsett hur stora andelar delägarna förfogar över.

Full enighet krävs inte vid räddningsåtgärder

Enda gången det inte krävs full enighet är om det krävs en akut räddningsåtgärd, exempelvis om ett hus måste repareras omgående. Vid sådana tillfällen kan en delägare anlita hjälp utan de andras samtycke. Kostnaderna som uppstår ska sedan delas i förhållande till delägarnas andelar.

God man kan ta över skötseln och sälja egendomen

Finns inget samäganderättsavtal och det uppstår en tvist som delägarna inte kan lösa har varje delägare rätt att ansöka om en god man hos tingsrätten.

Den gode mannen tar då över egendomen och ska sköta den till delägarnas fördel. Den gode mannen kan även sälja egendomen på offentlig auktion om någon av delägarna har ansökt om detta.

Även delägare kan sälja egendom på offentlig auktion

Enligt samäganderättslagen är det även möjligt för en delägare att sälja egendom på offentlig auktion. En sådan ansökan skickas in till tingsrätten.

Vill en annan delägare förhindra försäljningen är det fullt möjligt att själv buda vid auktionen.

I familjerättsliga sammanhang kan det finnas dold samäganderätt

I äktenskap och samboförhållanden äger var och en sin egendom och ansvarar själv för skulderna som ägandet kan föra med sig. Det finns dock undantag när sambos och makar samäger egendom trots att bara den ena står som ägare.

Undantaget kallas dold samäganderätt och det krävs att tre kriterier uppfylls för att det ska träda i kraft.

  1. Egendomen är inköpt av den ena partnern i eget namn men för gemensamt bruk.
  2. Den andra partnern har med hjälp av ekonomiskt tillskott möjliggjort eller förenklat köpet.
  3. Båda parterna måste anses ha förutsatt att egendomen ska samägas.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

2 Relaterade frågor & svar

Jessica skriver:

Hej,
Om man köpt en kolonilott tillsammans i ett samboförhållande som man levt i över 2-6 år men bara en part står på kontraktet. Är det gemensamt ägande av denna koloni då? Hur ska man gå till väga om den parten som står på kontraktet säljer kolonin efter att man brutit upp?

Filip Svensson skriver:

Hej Jessica,
Om kolonilotten är införskaffad under samboförhållandet och för gemensamt bruk utgör den samboegendom och ska delas lika vid en bodelning. Detta gäller oavsett om bara en person står på kontraktet. För att veta hur du ska gå till väga nu skulle jag rekommendera dig att rådfråga en jurist.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen