Bostadstillägg

Vad bostadstillägget är och vem som har rätt till det

Bostadstillägg är en form av stöd till pensionärer och dig som lever på sjukersättning eller aktivitetsersättning. Tillägget används för att hjälpa till att betala dina boendekostnader, oavsett om du bor i bostadsrätt, hus eller hyr din bostad.

Pensionärer ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, medan personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Oavsett var du ansöker är bostadstillägget helt skattefritt.

Pensionärer ansöker hos Pensionsmyndigheten

För att kunna ansöka om bostadstillägg för pensionärer behöver du vara över 65 år, bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension.

Bara halvpension eller premiepension räcker alltså inte för att få bostadstillägg. Inte heller förtidspensionärer har rätt till något bostadstillägg.

Du kan göra en preliminär beräkning av bostadstillägg på Pensionsmyndighetens hemsida för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg och hur mycket pengar du kan få.

Tips! Pensionsmyndigheten prövar också om du har rätt till äldreförsörjningsstöd. Det kan du ha rätt till om du är helt utan pension, eller har så låg pension att du inte har råd med en skälig levnadsnivå.

Om din totala pension är lägre än 16 500 kronor i månaden efter skatt, kan det vara en idé att kolla upp om du kan få bostadstillägg. Med en högre pension än så har du i regel inte rätt till bostadstillägg.

Den högsta summan som du kan få i bostadstillägg är 6 540 kronor i månaden. Är du gift eller sambo gäller halva den summan vardera, eftersom bostadskostnaderna delas lika mellan er.

Höjt bostadstillägg för pensionärer sedan 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjdes det maximala bostadstillägget för pensionärer. Höjningen innebar också ändringar i hur bostadstillägget räknas ut, vilket gör att fler kan ha rätt att få bostadstillägg än tidigare.

Än så länge gäller denna höjning bara för pensionärer. För den som ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan gäller ett lägre tak.

Tänk på! Höjningen av bostadstillägget gäller bara för pensionärer, inte om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker hos Försäkringskassan

Lever du på sjukersättning eller aktivitetsersättning och har svårt att betala kostnaderna för ditt boende kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Kriterierna är att du bor i Sverige, är under 65 år och har låg inkomst.

Det finns ingen tydlig definition av vad som räknas som en tillräckligt låg inkomst. Men en tumregel är att en ensamstående med en inkomst på mindre än 15 000 kronor i månaden efter skatt åtminstone bör kolla upp möjligheten till bostadstillägg.

Det maximala bostadstillägget från Försäkringskassan ligger på 5 220 kronor per månad, om du är ensamstående. Är du gift eller sambo kan var och en av er få upp till hälften av denna summa, det vill säga 2 610 kronor i månaden.

Tips! När du ansöker prövar Försäkringskassan alltid om du har rätt till särskilt bostadstillägg. Det är en extra summa du kan få om du har svårt att betala andra levnadskostnader, utöver kostnader för bostaden.

Du kan beräkna ditt bostadstillägg på Försäkringskassans hemsida för att få en uppskattning av hur mycket pengar du kan få i bostadstillägg.

Så beräknas ditt bostadstillägg

Hur mycket bostadstillägg du kan få beror på dina bostadskostnader, dina inkomster och din förmögenhet. Även din levnadssituation spelar in i beräkningen, till exempel om du bor själv, tillsammans med någon annan, eller har en inneboende hemma hos dig.

Tips! Både Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har beräkningsverktyg för bostadstillägg på sina respektive hemsidor.

När du ansöker behöver du stärka vissa uppgifter med dokument och handlingar, till exempel din hyresavi och utbetalningsbesked.

Tänk på! Om dina bostadskostnader eller inkomster ändras måste du genast anmäla det till den myndighet du får bostadstillägget av. Samma sak gäller om din partners inkomst skulle förändras.

Bostadskostnad

När myndigheterna ska räkna ut vad du får i bostadstillägg börjar de med att lägga ihop vilka bostadskostnader du har. Hur bostadskostnaderna räknas ut beror på om du hyr eller äger din bostad.

Kostnader för olika bostadsformer

  • HyresrättBostadskostnaden beräknas utifrån din månadshyra om du hyr din bostad.
  • Bostadsrätt. Månadsavgiften till föreningens styrelse räknas som din bostadskostnad. Har du ett bolån med bostadsrätten som säkerhet räknas även räntekostnaden till bostadskostnaden.
  • Eget hus. Om du bor i ett eget hus består dina bostadskostnader av din fastighetsavgift och räntekostnader för bolånet på huset. Även drift- och uppvärmningskostnader ingår. Betalar du någon avgift för tomten där huset står ska den också tas med i beräkningen.

Tänk på! Det finns ingen uttalad gräns för hur hög hyra eller månadsavgift som du kan söka bostadstillägg för.

Är du gift eller sambo fördelas hushållets bostadskostnader lika mellan er båda. Det spelar alltså ingen roll vem som betalar vilka kostnader i praktiken, utan ni får båda tillgodoräkna er hälften av bostadskostnaderna.

Har du en inneboende som bor hos dig dras hyran du tar ut bort från din bostadskostnad, om ni har ett avtal om hyra. Har ni inget avtal om hyra fördelas bostadskostnaderna mellan dig och din inneboende, och då är det bara din del av bostadskostnaden som ska tas med när du ansöker om bostadstillägg.

Tänk på! Om du har en inneboende får du bara tillgodoräkna dig din del av bostadskostnaden när du ansöker om bostadstillägg.

Inkomst

Från dina bostadskostnader drar myndigheterna bort en del av din årsinkomst. Förutom din pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning finns det flera andra inkomster som tas med i den beräkningen.

Inkomster som räknas med

  • Inkomst av tjänst. Inkomster som grundar sig i arbete är till exempel lön, tjänstepension, avtalspension, arbetslöshetsersättning och privat pensionsförsäkring.
  • Inkomst av näringsverksamhet. Inkomster från exempelvis aktiebolag och handelsbolag räknas med när du ansöker.
  • Inkomst av kapital. Om du hyr ut privata tillgångar eller säljer tillgångar med vinst ska de inkomsterna räknas med. Aktieutdelning eller vinst när du säljer dina tillgångar ska också tas med i beräkningen.

Skattefria inkomster som räknas med

  • Studiemedel i form av studiebidrag och studiestartstöd
  • Stipendier på mer än 3 000 kronor i månaden
  • Etableringsersättning
  • Utländsk pension eller livränta

Förmögenhet

När du ansöker ska du också ange om du har någon förmögenhet. Det kan till exempel vara sparade pengar eller värdepapper. Som förmögenhet räknas sådana tillgångar på mer än 100 000 kronor för ensamstående och mer än 200 000 kronor för gifta och sambor.

Tips! Det är möjligt att få bostadstillägget retroaktivt. Du kan söka bostadstillägg för max tre månader tillbaka i tiden. Hos Försäkringskassan kan du i vissa fall få bostadstillägg längre tillbaka än så.

Vad är skillnaden mellan bostadstillägg och bostadsbidrag?

Bostadstillägget är inte samma sak som bostadsbidrag. De är båda stöd som betalas ut av Försäkringskassan, men de har olika kriterier för vem som kan få stöd.

Bostadstillägget ska ses just som ett tillägg till din pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Bostadsbidrag ges i stället till barnfamiljer och unga låginkomsttagare under 29 år som har svårt att betala sina bostadskostnader.

Tips! Det går att få både bostadstillägg och bostadsbidrag. Om du till exempel lever på sjukersättning och har fått bostadsbidrag till barnfamiljer kan du även ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägget kan gälla utomlands i upp till ett år

Om man har rätt till bostadstillägget i utlandet eller inte beror på hur länge man tänker stanna. För utlandsvistelser inom EU/EES eller Schweiz har man rätt att behålla sitt bostadstillägg förutsatt att man har kvar sin svenska bostad, betalar kostnaden för den och inte ska vara borta från Sverige i mer än ett år.

Tänk på! Är du borta i mer än ett år anses du inte vara bosatt i Sverige och förlorar därmed ditt bostadstillägg.

Om man besöker länder utanför EU/EES gäller samma regler men då endast i sex månader.

Vid permanent flytt upphör bostadstillägget månaden efter att flytten har ägt rum.

Vanliga frågor om Bostadstillägg

Vad är särskilt bostadstillägg?

Särskilt bostadstillägg är ett extra tillägg till personer som har så låg inkomst att de inte räcker till andra levnadskostnader, utöver bostadskostnaden. När du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan prövar de alltid om du också har rätt till särskilt bostadstillägg, så du behöver inte skicka någon mer ansökan. Pensionärer kan i stället få äldreförsörjningsstöd om pensionen inte räcker till.

Kan jag ge bort pengar för att få bostadstillägg?

Att ge bort pengar med syftet att få rätt till bostadstillägg är inte att rekommendera. Bostadstillägget är till för dem som inte har tillräcklig ekonomi för att betala bostadskostnaderna. Har du sparade pengar som räcker till att betala dina bostadskostnader finns det därför ingen anledning att ge bort dem för att få rätt till bostadstillägg.

Kan jag få bostadstillägg om jag är student?

Ja, du kan få bostadstillägg om du är student, så länge du har antingen sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Är bostadstillägg skattefritt?

Ja, bostadstillägget är skattefritt.

Kan jag få bostadstillägg som sjukpensionär?

Att vara sjukpensionär är samma sak som att få sjukersättning, och då kan du alltså ansöka hos Försäkringskassan om bostadstillägg. Försäkringskassan själva använder inte längre begreppet sjukpension utan kallar det för sjukersättning.

Kan jag få bostadstillägg om jag bor på äldreboende?

Ja, du kan få rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten om du bor på äldreboende. Då ska du ange äldreboende som din boendeform i ansökan, och de bostadskostnader som du betalar för själva boendet. Vårdkostnader och mat ska du dock inte räkna med.

Kan jag få bostadstillägg om jag har en funktionsnedsättning?

Ja, du kan få bostadstillägg om du har en funktionsnedsättning, så länge du har antingen sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Kan jag få bostadstillägg som inneboende?

Ja, du kan få bostadstillägg som inneboende. Då beräknas bostadstillägget efter den hyra du betalar enligt ditt inneboendekontrakt. Om du inte har ett kontrakt fördelas bostadskostnaden mellan alla som bor i bostaden, och bostadstillägget räknas då ut utifrån din del av den kostnaden.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

42 Relaterade frågor & svar

Leif Skoglund skriver:

Hej. jag är 63 år och tar ut pension 8700/mån. Jag bor på ett lägenhetshotell och betalar 6000/mån. Alla mina barn är vuxna och har egen bostad. Har jag rätt till bostadsbidrag?

Evelina skriver:

Hej Leif,

Fyll i dina uppgifter hos Pensionsmyndigheten så kan du se om du kan ha rätt till bostadstillägg: Beräkna bostadstillägg

Natalja skriver:

Hej!
Jag en handikappad person från EES. Kan jag få bostadstillägg om jag bor i Stockholm och hyr bara ett rum i lägenheten (har kontrakt som inneboende?

Mvh Natalja

Evelina skriver:

Hej Natalja,

Ja, du kan få bostadstillägg som inneboende om du uppfyller kraven för bostadstillägg. Då beräknas bostadstillägget efter den hyra du betalar enligt ditt inneboendekontrakt.

Skulle du inte ha ett kontrakt så fördelas bostadskostnaden mellan alla som bor i bostaden, och bostadstillägget räknas då ut utifrån din del av den kostnaden.

Marie skriver:

Jag har haft sjukersättning (på garantinivå, dvs. lägsta nivån) i ca 10 år men aldrig haft boendetillägg (hyran har varit för låg).
Hela tiden har jag bott i ett (litet) rum med kokvrå som jag köpte för ärvda pengar några år innan jag fick sjukersättning beviljad.
Jag funderar på om det skulle vara möjligt för mig att sälja mitt rum med kokvrå och köpa en stor etta för pengarna jag har kvar (efter reavinstskatt och ev mäklararvode) men med en högre hyra som jag sedan kan betala tack vare att jag blir beviljad boendetillägg?

Jag har inga tillgångar.

Daniel skriver:

Hej Marie,

Spontant tror jag att det skulle vara möjligt, men innan du vidtar åtgärder råder jag dig att kontakta Försäkringskassan med din fråga för att få svar direkt från en handläggare. Återkom gärna om du får ett svar så kan vi hjälpa andra som undrar samma sak i framtiden. Lycka till!

Anna Backman skriver:

Hej,

Jag har en fråga till dig eftersom du verkar vara djupt insatt i ämnet.
Hur långt bak i tiden kollar pensions myndigheten på kontot för att bevilja bostadstillägg?
De uppgifter jag hittar på deras hemsida säger följande att det man hade fram till 31 december förra året, men om jag har på något sätt blivit av med dom pengarna och har inte dom nu (juli 2020) vad innebär det då hur långt bak kommer dom att titta på då?

P.S.

Tack för det himla fina jobb du gör!
// Anna

Evelina skriver:

Hej Anna,

Som du säger så ska du ange de tillgångar som du hade på kontot den 31 december förra året när du ansöker om bostadstillägg. Det innebär att Pensionsmyndigheten tittar på de tillgångar du hade den 31 december och beslutar om ditt bostadstillägg utifrån de uppgifterna, oavsett om du har kvar de tillgångarna nu eller inte.

Rolf skriver:

Hej kan jag få bostadsbidrag
om kronofogden tar av mig varje månad.
Mvh

Evelina skriver:

Hej Rolf,

Tyvärr vet jag inte om skulder hos Kronofogden påverkar rätten till bostadsbidrag, utan får hänvisa till Försäkringskassan.

Ewa skriver:

Hej,
jag är 100% sjukpensionär, bor nu i en hyresrättlght och får särskilt bostadstillägg p g a min sjukersättnung är liten. Behåller jag rätten till bostadstillägg om jag hyr en andrahand lägenhet (två rum o kök) i ett hus på landet? Tack.

Evelina skriver:

Hej Ewa,

Ja, du kan fortfarande ha rätt till bostadstillägg om du hyr i andra hand, men då behöver ditt bostadstillägg justeras efter din nya hyra. Det är alltså inte säkert att du får samma summa i bostadstillägg som tidigare om du byter bostad. Jag rekommenderar dig därför att kontakta Försäkringskassan om detta om du planerar att flytta.

Ahmad skriver:

Hej
Har jag rätt att få bostadstillägg, jag är ensamstående man ingen barn, och jsg har aktivitetstöd 11000 efter skatt. Hyran är 8500
Första hand lägenhet.
Tack för svar

Evelina skriver:

Hej Ahmad,

På den här sidan kan du räkna ut om du kan få bostadstillägg och ungefär hur mycket du i så fall kan få: Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Då kan du fylla i alla uppgifter som behövs och får det säkraste svaret på om du kan få bostadstillägg eller inte.

Anna skriver:

Jag är idag sambo men söker eget boende. Har sjukersättning+afa-försäkring på ca 15 000 kr innan skatt.

Har ingen förmögenhet att skryta med, kanske 50 000 kr. Enda lånet jag har är ett studielån där det är ca 40 000 kr kvar att betala. Betalar ca 700 kr/mån på det.

Hur mycket bostadstillägg kan jag räkna med att få på en hyra på 7000 kr?

Evelina skriver:

Hej Anna,

Försäkringskassan har ett verktyg som du kan använda för att räkna ut hur mycket bostadstillägg du kan få. Där kan du fylla i alla uppgifter om dig och din bostad, så får du en uppskattning av vad ditt bostadstillägg blir: Beräkna bostadstillägg

Hans Hammargren skriver:

Hej. Har en fråga för min ex-maka. Hon har fått bostadstillägg men när hon betalar till kommunen för sitt boende på ett äldreboende så får hon betalar för bostadstillägget på sin faktura. Ska hon göra detta. Skulle väl var ett bidrag för att hjälpa henne med sin hyra etc till kommunen. Blir ju idag inget extra till henne för att ha lite extra att leva för.

Evelina skriver:

Hej Hans,

Jag kan inte säga säkert vad det är som står med på fakturan. Men avgiften för äldreboendet styrs av vilken inkomst man har, och bostadstillägget räknas till inkomsten. Det kan alltså vara det det handlar om. Men för säkert svar på vad det är som fakturan avser behöver ni fråga kommunen om saken.

GK skriver:

Försäkringskassans regler angående bostadstillägg med inneboende verkar eventuellt ha ändrats. Under vanliga frågor, rubriken ”Hur påverkas mitt bostadstillägg av att jag har en inneboende” står nu (2020-05-01) istället ”Om du och din inneboende har ett avtal om hyra, dras den hyran av från din bostadskostnad.”

Jag har tyvärr inte kunnat bekräfta detta någon annan stans eller funnit information om ändringen, men jag har kunnat bekräfta med wayback machine att i december 2019 stod under samma rubrik att kostnaderna fördelades jämnt, liksom de gör i pensionsmyndighetens bostadstillägg.

Någon som vet mer?

Evelina skriver:

Hej,

Tack för att du uppmärksammar oss om detta! Jag har uppdaterat vår text så att detta framgår.

Vad jag känner till har inga regler ändrats, men det verkar mycket riktigt som att Försäkringskassan har uppdaterat och förtydligat sin information om bostadstillägg, bland annat gällande inneboende. Även pensionsmyndigheten skriver att det är hyran som minskar bostadskostnaden om den sökande har ett avtal om hyra med en hyresgäst eller inneboende, i deras frågor och svar om bostadstillägg.

Jenny Andersson skriver:

Hej! Min mamma har bostadstillägg idag men ska nu byta boende till ett billigare boende. Vi vill därför redan nu räkna ut vad hennes nya bostadstillägg blir utifrån hennes inkomst och nya boendekostnad. Hur görs beräkningen?

Alexandra skriver:

Hej Jenny,
Här kan du läsa mer om hur bostadstillägget beräknas http://www.boupplysningen.se/bo/bostadstill%C3%A4gg.
Dock är det väldigt krångligt att göra en exakt beräkning. För att veta vad din mammas nya bostadstillägg blir bör ni kontakta ansvarig myndighet. Ansvarig myndighet är antingen Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Crissi skriver:

Hej!
Jag har nu aktivitetsstöd efter att ha haft a-kassa. Innan dess var jag långtidssjukskriven. Jag är ensamstående 55+. Under dessa perioder, sammanlagt ca 3,5 år, har min inkomst varit 11.000-12.500 kr/mån netto. Har jag rätt till bostadstillägg idag? I så fall, har jag även rätt till det retroaktivt?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Crissi,

Ja, utifrån din beskrivning kan du ha rätt till bostadstillägg. Försäkringskassan nämner dock inte någon gällande maxinkomst i sin information, så jag kan inte garantera att du kan få det.

Ja, du kan ansöka om bostadstillägg för tre månader bakåt i tiden. Om du skickar ansökan månaden efter att du fick beslut om aktivitetsersättning kan du även ansöka om bostadstillägg längre tillbaka.

christina skriver:

hej
jag får en ny hyra efter 20200301
på 7793,00 , idag får jag 2834,00 i bostadstillägg
och har en hyra på 6111,00

får man byta upp sig så pass mycket och få högre bostadstillägg ?
den preliminära uträkningen säger 4200,00

men enligt annan sida verkar jag ha ett för dyrt boende som ensamstående

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Christina,

När du får en ny hyra ska du meddela det till Försäkringskassan. Då justerar de bidraget efter vad du har rätt till. Jag tror att ditt boende ligger innanför ramen för bostadstillägg, men kan tyvärr inte svara säkert på den frågan, utan det är upp till Försäkringskassan att bedöma.

Bo-Göran skriver:

Får alla med sjukersättning, bostadstillägg ?
Jag har sjukersättning men Försäkringskassan har inte nämnt något om bostadstillägg , tjänar 11000 kr netto , hyra 4500 kr får bostadsbidrag med 1440 kr , min kompis hon har också sjukersättning tjänar ca lika mycket som jag får bostadstillägg 4400kr (hyra 4900kr)
Varför??

Evelina skriver:

Hej Bo-Göran,

Som du säkert har läst ovan är det flera faktorer som spelar in i om du kan få bostadstillägg eller inte. Inkomst och bostadskostnader är några av faktorerna, men även om du bor själv eller tillsammans med någon är avgörande för om du kan få bostadstillägg.

Du behöver själv ansöka om bostadstillägg för att kunna få det. Försäkringskassan beviljar alltså inte automatiskt bostadstillägget till dem med sjukersättning. Hur du ansöker kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

Marie skriver:

Kan man få bostadstillägg för ett hyrköp av en fastighet?

Evelina skriver:

Hej Marie,

Jag vet tyvärr inte om man kan få bostadstillägg för ett hyrköp av fastighet. Jag föreslår att du kontaktar Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, beroende på var du ska ansöka om bostadstillägg, och frågar dem om saken.

Tord Olsson skriver:

Hej, jag undrar vad som räknas in i hyran. Jag hyr även ett garage som betalas genom hyresavin, får jag ta med den hyran också, när jag ska ansöka om bostadstillägg?

Evelina skriver:

Hej Tord,

Det verkar troligt att även hyran för garaget räknas in i boendekostnaden som du kan söka bostadstillägg för, men jag är tyvärr inte helt säker. När du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan får du dock bifoga hyreskontrakt och hyresspecifikation, så de kommer att se i din ansökan vad som ingår i hyran. Vill du veta mer precis vad som kan räknas in i ditt bostadstillägg rekommenderar jag att du kontaktar Försäkringskassan direkt.

Karin Johansson skriver:

Hej,
Kan man få bostadstillägg om man blivit sjukpensionär och är född 1960?

Daniel skriver:

Hej Karin,

Eftersom du är under 65 år ansöker du om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Där kan du få sjukersättning om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har en låg inkomst och kostnader för bostaden. Jag råder dig att ringa till Försäkringskassan direkt om du har fler frågor som rör din specifika situation. Lycka till!

Marie Sunnerdahl skriver:

Hej! Jag undrar har hus..men min son står med som medlånstagare typ säkerhet..Betalar lånen själv hur räknas det på bostadstillägget? Lever själv och har sjukersättning.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Marie,

Har du ett lån med bostaden som säkerhet får du räkna med 70 procent av räntekostnaderna när du ansöker om bostadstillägg. Om det påverkar att din sån är medlånstagare kan jag tyvärr inte svara på, utan får hänvisa till Försäkringskassan.

jakob skriver:

hej kan man få bostadstilägg om man arbetar i så fall hur mycket?

Evelina skriver:

Hej Jakob,

Bostadstillägget är ett bidrag för den som lever på ersättning och alltså i regel inte får någon inkomst från arbete. Det kan dock vara möjligt att arbeta litegrann och ändå få bostadstillägg, så länge inte inkomsten överskrider tumregeln på 13 000 kronor efter skatt.

Ina skriver:

Får jag bostadstillägg om jag bor ensam i en 3:a. Hyra 6700kr.
Sjukersättning 13900kr netto. Hur mycket i så fall.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Ina,

På din beskrivning låter det som att du kan ha rätt till bostadstillägg. Jag kan dock inte svara säkert och vet inte hur mycket du kan få, utan det är upp till Försäkringskassan att bedöma.

Susanne skriver:

Hej! för att göra historien kort. Min mamma har den lägsta pensionen. När min pappa/ hennes man dog för några år sen, så fick hon deras stuga som stått på honom. Hon har därför ej rätt till bostadstillägg. Hon går back varje månad och sparpengarna närmar sig slutet. Hon är jätteledsen och vill inte sälja stugan. Frågan är, kan hon skriva över den på oss barn och sedan få bostadstillägg nästa år? Eller får man inte göra så, är hon tvungen att sälja och använda de pengarna för att leva?

Evelina skriver:

Hej Susanne,

Jag är tyvärr osäker på om det skulle vara okej att skriva över stugan för att få bostadstillägg. Om det ses som en gåva kan det kanske gå bra, men om det är din mamma som kommer fortsätta att använda stugan är det i gråzonen för vad som är tillåtet och inte. Det bästa är att kolla direkt med Pensionsmyndigheten som handlägger bostadstillägg och kolla upp om det är möjligt.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen