Energideklaration

Vad det innebär att energideklarera och när du ska göra det

Utskriftsvänlig PDF

Energideklarationen visar hur mycket energi en bostad använder. Deklarationen kan till exempel användas när du säljer eller köper en bostad för att få en uppskattning om hur stora elkostnaderna är. Energideklarationen ska enligt lag genomföras var tionde år med vissa undantag för exempelvis fritidshus. Kostnaden för en energideklaration skiljer sig åt beroende på vilken energiexpert som anlitas och hur stor bostaden är, samt var du är bosatt.

Energideklarationen ska enligt lag upprättas vart tionde år

Energideklarationen ska uppdateras vart tionde år för att uppfylla de lagstadgade kraven. Bostadsägaren ansvarar själv för att genomföra energideklarationen i tid. Boverket är de som kontrollerar och dokumenterar undersökningarna, men de genomför själva inga inspektioner. I stället genomförs alla energideklarationer av oberoende experter inom det område där du bor. Du ansvarar själv för att anlita energiexperten och du kan se vilka som finns tillgängliga i ditt område på Boverkets hemsida.

Tänk på! Du ansvarar själv för att anlita en energiexpert för att genomföra en energideklaration.

De första energideklarationerna i Sverige gjordes mellan 2007 och 2008, vilket innebär att många behövde genomföra en ny energideklaration under 2018.

Energideklarationen kan inte göras på nätet

Intresset för att genomföra energideklarationen helt digitalt är stort. Tyvärr finns dock inte denna möjlighet idag. Eftersom energideklarationen måste föregås av en inspektion av en certifierad expert måste en fysisk inspektion ske. Du har dock möjlighet att boka en expert via nätet, och du kan även se tidigare energideklarationer som har genomförts på din och andras fastigheter direkt via Boverkets hemsida.

Priset för undersökningen varierar beroende på aktör

Kostnaden för en energiexpert varierar beroende på vem du anlitar. Det finns inga generella riktlinjer från Boverket, utan det beror på energiexpertens kostnader och vilken undersökning som ska genomföras. Många gånger beror priset även på hur stor bostaden som ska undersökas är. Många aktörer som genomför denna typ av undersökningar har riktlinjer för hur mycket en undersökning kostar.

Tips! Generellt ligger priset för en energideklaration runt 2 0003 000 kronor, men priset kan variera kraftigt beroende på var du bor.

Deklarationen ska finnas tillgänglig vid försäljning av en bostad

Det huvudsakliga syftet med energideklarationen är att skapa en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i svenska hushåll. Ytterligare ett viktigt syfte med energideklarationen är att möjliggöra för köpare av bostäder att uppskatta energikostnaderna för bostaden.

Tips! Som köpare av en bostad är det bra om man förstår den skala som används av Boverket.

Som säljare av en bostad har du som tidigare nämnt ansvaret för att kunna redovisa en energideklaration. Energideklarationen kan dock vara något positivt för dig som säljare eftersom den i stor utsträckning kan användas som ett säljargument. Eftersom energikostnaderna är höga i exempelvis villor kan många köpare vara beredda att betala betydligt mer för ett hus som drar mindre energi.

Speciella regler gäller för energideklarationer av bostadsrätter

Ett fall där ägaren inte personligen ansvarar för att upprätta en energideklaration är vid försäljningen av en bostadsrätt. I stället ansvarar då bostadsrättsföreningen för att energideklarationen finns och är aktuell.

Som säljare ansvarar dock ägaren för att energideklarationen finns i annonsen och att den lämnas över till potentiella köpare. Du som äger en bostadsrätt måste med andra ord fortfarande ha koll på energideklarationen, även om en viss del av ansvaret flyttas över på föreningen.

Fritidshus är undantagna från energideklarationen

Även om alla bostäder i Sverige ska energideklareras finns det vissa undantag. Ett sådant är fritidshus, som ofta inte behöver deklareras. För att din sommarstuga ska undantas krävs dock att du uppfyller något av de två kraven:

  • Huset används eller avses användas mindre är 4 månader per år. 
  • Huset används eller avses användas under en begränsad del av året och energianvändningen är max 25 % av helårsförbrukningen.

Om din sommarstuga stämmer in på någon av dessa punkter behöver du med andra ord inte presentera en energideklaration. Trots detta kan det under vissa omständigheter vara bra att upprätta en energideklaration, exempelvis när du ska sälja huset.

Väljer du att inte upprätta en energideklaration är det alltid klokt att dubbelkolla med Boverket så att du inte har missförstått reglerna. Uppfyller du inte kraven enligt Boverket blir du tvungen att genomföra energideklarationer som vanligt.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

4 Relaterade frågor & svar

Mikael Goldstein skriver:

Kanske man även bör ta upp om Radonhalten är mätt eller inte, och om den är mätt, ibland överstiger gränsvärdet? Har skrivit boken Köp rätt bostadsrätt (2016) där detta tas upp.

Evelina skriver:

Hej Mikael,

Tack för din feedback! På den här sidan har vi skrivit mer om radon: Radon

Jan Westerberg skriver:

Hus byggt enligt gällande standard 1985, bostadsyta 180 m2 samt 50 m2 externt förråd med garage. Vattenburen värme kopplad till luft/vatten värmepump. Förrådsbyggnad med luft/luft värmepump. Solpaneler dimensionerade för ca 10.000 kWh/år. Nettoförbrukning 3000 kWh/år. Energiförbrukning ca 17 kWh/m2 (exkl. förrådsbyggnadens golvyta, men inkl. förrådsbyggnadens energiförbrukning). Total energiförbrukning framgår av el-redovisningen. Vilken är anledningen att man måste betala en extern konsult 2-3000 kr för att ta fram uppgifter som redan finns lättillgängliga? Naturligtvis kan man med enkla medel skapa en App som på ett enkelt sätt korrigerar elförbrukningen i förhållande till externa årstemperaturer. Men en uppföljning av elförbrukning med angivet m2-index månadsvis i en mobiltelefon app är flerfaldigt mera värdefull än konsultintyg gjorda vart tionde år. Den kontinuerliga uppföljningen visar också när värmepumpar och solpaneler behöver bytas ut, något som inte framgår av konsult deklarationen.

Evelina skriver:

Hej Jan,

Det jag kan tänka mig är att kravet på en fysisk inspektion är att just en certifierad expert ska bedöma energiförbrukningen. Vid till exempel en försäljning har man då energiförbrukningen mer formellt dokumenterad. Det kan säkert hända att man i framtiden hittar ett sätt att lösa energideklarationen digitalt.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen