Lägenhetsförteckning

Så sparas uppgifter om din lägenhet

Utskriftsvänlig PDF

Lägenhetsförteckningen är ett register som måste föras av alla bostadsrättsföreningar. I lägenhetsförteckning ska det ingå information om bland annat lägenhetens belägenhet, beteckning och antal rum samt övriga utrymmen.

Lägenhetsförteckningen är ett register över lägenheterna i bostaden

Lägenhetsförteckningar måste finnas hos alla bostadsrättsföreningar. Förteckningen syftar till att klargöra flera olika aspekter av lägenheten, nedan finner du de viktigaste punkterna i registret.

  1. Ägarens namn. I alla lägenhetsförteckningar ska det anges vem som äger lägenheten.
  2. Lägenhetens boyta och rum. Det ska alltid finnas information om ytan som hör till bostaden samt hur den är disponerad.
  3. Lägenhetens beteckning.Lägenhetens beteckning är viktigt för att kunna identifiera den berörda lägenheten.
  4. Insatsen för bostaden. Hur stor insats ägaren har betalat för lägenheten.
  5. Pantsättning. Om det finns pantsättningar i lägenheten måste detta noteras.
  6. Utfärdandedatum. Vilket datum lägenhetsförteckningen utfärdades.

Bostadsrättsföreningen har även en viss skyldighet att uppdatera lägenhetsförteckningen om det sker förändringar rörande lägenheten.

Bostadsrättsföreningen ska hålla lägenhetsförteckningen uppdaterad

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att lägenhetsförteckningen innehåller korrekt information. För att säkerställa lägenhetsförteckningens relevans måste följande uppgifter uppdateras:

  1. Om bostadsrätten överlåts. Om bostadsrätten säljs ska detta noteras och en kopia av överlåtelsen ska bifogas.
  2. Om bostadens pantsättning ändras. Om pantsättningen ändras i en lägenhet ska detta noteras.
  3. Övergång av bostadsrätten. Om lägenheten övergår till någon genom ett arv eller liknande måste även detta noteras.

Det är viktigt för föreningen att uppgifterna är uppdaterade, särskilt vid en potentiell försäljning eller liknande. Därför måste uppgifterna stämma överens med de faktiska förhållandena.

Ägaren av bostadsrätter har rätt att få utdrag ur förteckningen

Endast en person har rätt till att få utdrag ur lägenhetsförteckningen, och det är lägenhetsägaren själv. Det enda sättet för någon annan att hämta information om en lägenhet ur förteckningen är genom en fullmakt från bostadsrättsägaren.

Tänk på! Det är bara lägenhetsägaren som får begära utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Som lägenhetsägare behöver du därför inte vara orolig för att obehöriga hämtar privat information från lägenhetsförteckningen.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

2 Relaterade frågor & svar

Thomas Nilsson skriver:

Hej Filip!
Varför anses det integritetskränkande att få ta del av vem/vilka som äger en viss bostadsrätt, samt hur ägandet är fördelat i procent? Samma information är ju möjlig att få från Lantmäteriet när det gäller lagfarter för t ex villor.

Evelina skriver:

Hej Thomas,

Lägenhetsförteckningen är juridiskt skyddad eftersom den berör enskilda bostadsrättshavares privatinformation. Tanken är att ingen obehörig ska kunna ta del av den informationen. Varför det skiljer sig från lagfarter kan jag tyvärr inte svara på.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen