Stambyte

Utskriftsvänlig PDF

Ett stambyte innebär att alla rör och ledningar i en fastighet byts ut. Den omfattande renoveringen genomförs för att förebygga stopp och sprickor i rören, som kan leda till vattenskador. Stambyten genomförs regelbundet i de flesta lägenheter, ungefär vart 50:e år.

Stambyten är dyra och omfattande

Eftersom stambyten kräver att alla rör och ledningar i ett hus byts ut blir det ett omfattande ingrepp i lägenheten. För att kunna genomföra arbetet krävs det även att ytskikten i badrum rivs upp för att kunna komma åt rören. Även i köket kan fasaden behöva rivas för att kunna byta ut ledningarna.

Tänk på! Stambytet är en mycket omfattande åtgärd och innebär mycket besvär för den som bor i lägenheten.

Det gör att stambyten blir mycket omfattande, inte minst för den som bor i lägenheten. För fastighetsägaren blir stambytet även mycket kostsamt. Förutom hantverkskostnaderna för bytet av rören och återställningen av kök och badrum krävs det ofta att den som bor i lägenheten flyttar till en annan lägenhet under renoveringen.

Stambyten i bostadsrätter kan innebära kostnader

Ett stambyte i en bostadsrättsförening sker på bekostnad av föreningen. I förlängningen finansieras dock bostadsrättsföreningen av de som bor i bostadsrätterna. Det kan innebära kraftigt höjda avgifter för dig som lägenhetsägare, särskilt om ett banklån tas för att finansiera stambytet.

Tips! Har ett badrum i en bostadsrätt renoverats över standarden är det inte säkert att detta återställs kostnadsfritt för bostadsägaren.

För den som nyligen har renoverat sitt badrum så att det är mer exklusivt än standarden är det inte heller säkert att detta återställs kostnadsfritt för ägaren. Det går heller inte att sätta sig emot ett beslut som tagit av styrelsen och eventuellt stämman. Det kan dock finnas utrymme för individuella förhandlingar, exempelvis att föreningen ersätter en viss del av kostnaderna utöver standarden.

Stambyten i hyresrätter kan medföra hyressänkningar

Stambyten i hyresrätter innebär ingen direkt kostnad för hyresgästen. Istället ansvarar bostadshusets ägare för att genomföra stambytet. Som hyresgäst kan bytet av rören medföra lika mycket besvär som för en lägenhetsägare, vilket kan ge rätt till hyresavdrag.

Tips! Om inte rätten till hyresavdrag för nödvändigt underhåll har avtalats bort kan du få sänkt hyra under stambytet.

Man kan få avdrag på hyran trots att ett stambyte betraktas som sedvanligt underhåll, om inget annat är avtalat i kontraktet. Som hyresgäst har du inte heller laglig rätt till en ersättningsbostad. Det är därför i slutändan hyresgästens ansvar att hitta ett alternativt boende om stambytet stör vardagen i för stor uträckning.

Stambyten sker vanligtvis vart 30:e till vart 60:e år

Hur ofta ett stambyte genomförs varierar. Det beror främst på vilka rör som finns i fastigheten, men även på föreningens eller bostadsägarens standarder. Vissa bostadshus kan genomföra stambyten oftare än andra på grund av oro för vattenskador. Det kan också bero på att man vill genomföra mer omfattande renoveringar eller förändringar.

Ofta genomförs renoveringar i samband med bytet

Det är vanligt att genomföra renoveringar i samband med ett stambyte. Eftersom badrummens och kökens ytskikt ändå rivs upp vid stambytet är det ett bra tillfälle att anpassa rummen efter rådande trender.

Renoveringar kan medföra kostnader även för hyresgäster, eftersom det kan ge upphov till höjda hyror till följd av en förhöjd standard.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen