Ränteavdrag

Så gör du avdrag för räntekostnader

Utskriftsvänlig PDF

Ränteavdraget är ett system vars syfte är att öka köpkraften hos den svenska befolkningen. Genom att staten ersätter en del av medborgarnas räntekostnader, om de inte understiger kapitalvinsterna, minskar kostnaderna för exempelvis bolån. Systemet har genomgått flera ändringar och står fortfarande inför prövningar eftersom flera partier vill se en ändring i ränteavdraget.

Ränteavdraget ska minska räntekostnaderna för privatpersoner

Ränteavdraget är enkelt uttryckt en reduktion av räntekostnaderna för svenska medborgare. Om dina räntekostnader under ett år understiger de kapitalvinster du har gjort genom exempelvis aktieutdelningar och ränteintäkter är du berättigad till avdraget.

Tänk på! Har du haft större intäkter på ditt kapital än du har haft ränteutgifter har du inte rätt att göra ett ränteavdrag.

Ränteavdraget görs först i deklarationen och fungerar därför som en skattereduktion snarare än en direkt utbetalning. Det innebär att ränteavdraget effektivt minskar den skatt du i slutändan behöver betala.

Ränteavdraget ersätter 30 procent av kapitalunderskottet

Ränteavdraget baseras på kapitalunderskottet, det vill säga hur mycket mindre du har tjänat på ditt kapital i jämförelse med vad du har betalat i ränta. Ränteavdraget ger i dagsläget en ersättning på 30 procent på ett underskott på upp till 100 000 kr. Därefter kan du göra avdrag på 21 procent.

Ränteavdraget är därmed en viktig post i många svenskars ekonomi. Eftersom exempelvis bolån innefattar väldigt stora belopp kan ränteavdraget göra din bostadsaffär betydligt mer lönsam genom att minska totalkostnaden för bolånet.

Ränteavdraget görs i deklarationen

Avdraget för räntan sker inte månadsvis om du inte har begärt det genom en så kallad jämkning. Istället sker det vanligtvis först när du deklarerar. Ränteavdraget minskar då den totala skatten du ska betala för det gångna året.

Vill du istället ha avdraget draget från din skatt månadsvis måste du själv ansöka om detta. Det gör du genom att kontakta Skatteverket och uppge dina räntekostnader samt vad du förväntar dig att tjäna på ditt kapital. Med dessa preliminära siffror kan sedan din arbetsgivare göra ett avdrag för varje månadsutbetalning.

Ränteavdraget kan ändras i framtiden

Inför valet 2018 framgick att flera av riksdagspartierna ville ändra det nuvarande skatteavdraget. Det råder inte konsensus kring hur en sådan förändring skulle ske, men många vill minska de stora utgifter som avdraget innebär för staten.

Tänk på! Många av riksdagspartierna vill i dagsläget ändra det befintliga systemet för ränteavdrag.

För den som i dagsläget är beroende av ett ränteavdrag på 30 procent kan det därför vara bra att tänka på hur ens ekonomi kan säkras även i framtiden. Kanske krävs det redan nu ett större sparande för att förbereda sig inför förändringarna.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen