Bolåneförsäkring

Så försäkrar du ditt bostadslån

Utskriftsvänlig PDF

En bolåneförsäkring är en försäkring som betalar dina räntor och amorteringar om du skulle bli arbetslös eller råka ut för sjukdom eller en olycka. Precis som alla försäkringar betalas den genom en månadspremie. En bolåneförsäkring innebär en stor trygghet för dig som låntagare då du slipper oroar dig över att inte ha möjlighet att betala tillbaka lånet.

En bolåneförsäkring hjälper dig om du inte kan betala

Liksom alla försäkringar är bolåneförsäkringen ett extra skydd när något oförutsett inträffar. Innan en långivare beviljar dig ett bolån görs en riskbedömning på dig som låntagare där det utreds huruvida du kommer att ha möjlighet att betala tillbaka på lånet eller inte.

Tips! En bolåneförsäkring skyddar dig mot oförutsedda händelser som gör att du inte kan betala tillbaka på ditt bolån.

Har du beviljats ett bolån innebär det att åtminstone långivaren tror att du har möjlighet att betala tillbaka lånet under de förutsättningar som råder när du gör din låneansökan. Bolåneförsäkringen aktualiseras först när du av någon anledning drabbas av inkomstbortfall och inte kan betala tillbaka lånet.

Långivare brukar rekommendera bolåneförsäkring

Bolåneförsäkring är en bred försäkring som de flesta med ett bolån kan ha användning av. Risken att drabbas av till exempel en sjukdom som gör att du inte kan arbeta är ju lika stor för alla människor. Däremot finns det vissa grupper som särskilt kan ha nytta utav en bolåneförsäkring: 

  • Unga. Ofta lyfts bolåneförsäkring upp som en bra idé för unga långivare som ännu inte hunnit få en stark ställning på arbetsmarknaden eftersom de ofta löper en högre risk att bli arbetslösa vid skiftningar i arbetsplatsens ekonomi. Dessutom brukar premien för en bolåneförsäkring i regel vara lägre för unga låntagare. 
  • Vid hög belåningsgrad. Försäkringsbolagen brukar rekommendera hushåll med hög belåning att teckna en bolåneförsäkring eftersom ett sådant hushåll är särskilt sårbart om olyckan skulle vara framme. 
  • Egna företagare. Även om du driver ett mycket lönsamt eget företag brukar det rekommenderas att ha en bolåneförsäkring som egen företagare. Detta för att denna anställningsform innebär en högre risk än exempelvis en fast anställning. 

Om du ska teckna en bolåneförsäkring eller inte är en avvägning du måste göra, precis som vid alla andra försäkringar. Det är svårt att säga vad som passar just dig. Det kan dock vara bra att se över bolåneförsäkringar för att ha koll på vad det skulle kosta. Bortsett från bolåneförsäkring är det mycket viktigt att du tecknar de nödvändiga försäkringar som skyddar ditt hem. Det kan du läsa mer om under försäkringar.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen