Villaförsäkring

Allt om att försäkra sin villa

Utskriftsvänlig PDF

En villaförsäkring är ett komplement som täcker det som hemförsäkringen inte omfattar. Det kan exempelvis vara vattenskador som uppstår på grund av läckage, skador vid brand eller blixtnedslag och mycket mer. En villaförsäkring är oftast nödvändig för dig som bor i villa. Dels kan du undvika de enorma kostnader som en olycka kan innebära, dels kräver många långivare det för att du ska få bolån.

Villaförsäkringen täcker mer än hemförsäkringen

Det räcker inte att ha en hemförsäkring när du ska bo i en villa. Det beror på att boendeformen har förutsättningar som skiljer sig väldigt mycket från att bo i till exempel en lägenhet.

Tänk på! Medan hemförsäkringen skyddar dig själv och dina ägodelar täcker villaförsäkringen skador på själva fastigheten och tomten där villan står.

Många av de sammanhang som kan leda till ett försäkringsärende i en villa förekommer aldrig i lägenhet och finns därför inte med i en vanlig hemförsäkring, där lägenhetsboende är normen. Det är därför väldigt viktigt att du som villaägare har en villaförsäkring som täcker mer än vad en vanlig hemförsäkring gör.

De flesta försäkringsbolag erbjuder en kombinerad villa- och hemförsäkring, en så kallad villahemförsäkring. Den lösningen är att rekommendera för att få ett så brett skydd som möjligt, och i de flesta fall är det en billigare lösning än att teckna två olika försäkringar.

Tips! Oftast är det billigare att teckna en kombinerad villa- och hemförsäkring i stället för två separata.

Jämför villaförsäkringar för att hitta den billigaste

Villaförsäkringar kan skilja sig kraftigt i både pris och omfattning. Allt fler vänder sig till försäkringsförmedlare för att få rådgivning innan de tecknar en försäkring. Med en smidig jämförelse av ett stort antal försäkringsbolag kan du vara säker på att du får rätt försäkring till rätt pris.

Tips! Den billigaste villaförsäkringen är inte nödvändigtvis alltid den bästa. Läs noga igenom vad som ingår i försäkringen och fundera på om du behöver komplettera med en tilläggsförsäkring eller inte.

Tips!

Insplanet – Jämför villaförsäkringar och hitta det lägsta priset

 • Få hjälp att hitta bästa villaförsäkringen
 • Mångårig erfarenhet av villaförsäkringar
 • Hjälper 500 000 personer varje år
Till Insplanet

Vad kostar en villaförsäkring?

Priset för en villaförsäkring beror på flera faktorer, och det är därför svårt att ge en korrekt bild av priset. Det beror helt enkelt på hur din villa ser ut.

Faktorer som påverkar priset

 • Bostadsområdet. Försäkringsbolagen bedömer risken för brott och skador olika i olika områden, och sätter priset på villaförsäkringen därefter.

 • Typ av villa. Villor med fler våningsplan är i regel dyrare att försäkra, liksom om de har vind eller källare.

 • Storlek. Det yttre måttet på den yta som villan tar upp påverkar vad priset för villaförsäkringen blir.

 • Antal våtrum. Våtrum är exempelvis badrum, toalett och tvättstuga. Fler våtrum innebär större risk för vattenskador och mögel, vilket därmed drar upp priset.

 • Antal byggnader på tomten. Andra byggnader som finns på din tomt ska också räknas med i försäkringspriset, utifrån samma kriterier som bostadshuset.

 • Villans ålder. Nyare byggnader är billigare att försäkra än äldre byggnader. För äldre villor kan försäkringsbolaget göra ett åldersavdrag.

 • Säkerheten. Du kan få ner kostnaden om du till exempel installerar certifierade larm och annan utrustning som förbättrar säkerheten på villan. Det kan till exempel vara brandlarm, inbrottslarm och godkända lås.

Tips! Du kan ofta få ner kostnaden för en villaförsäkring genom att installera larm och liknande. Över tid kan du spara mycket pengar på detta.

Vad ingår i villaförsäkringen?

Vad som ingår i villaförsäkringen beror på vilket försäkringsbolag du använder. Försäkringsbolagen har olika undantag och speciella förutsättningar för att en försäkring ska gälla. Därför gäller det att sätta sig in i de olika villkoren för ersättning från försäkringsbolagen, så att du inte står utan ersättning när olyckan väl är framme.

Läs därför noga vilka villkor som gäller för den villaförsäkring du i slutändan väljer. Du kan också komplettera din villaförsäkring med olika tilläggsförsäkringar om det är något särskilt du saknar i din villaförsäkring.

Exempel: Om ditt staket eller din mur har förstörts av en storm med vindstyrka på mindre än 21 m/s så gäller enligt vissa avtal inte försäkringen. Det finns en del försäkringar som ger dig ersättning om staketet, muren eller delar av huset har förstörts vid lägre vindhastigheter än 21 m/s, medan andra inte ger det.

Det här bör ingå i en villaförsäkring

 • Skador på trämaterial orsakade av insekter som husbock eller hästmyra
 • Ersättning för annat boende vid omfattande reparationer
 • Skador orsakade av storm och naturkatastrofer
 • Skador orsakade av brand eller blixtnedslag

 • Rätts- och ansvarsskydd för villaägaren

 • Reseförsäkring och överfallsförsäkring

 • Skadedjurssanering
 • Vattenläckor
 • Skadegörelse
 • Stöld

Låt dig inte luras av termen ”helförsäkrad” i marknadsföringen av villaförsäkringar. Alla villaförsäkringar har sina begränsningar. Läs därför noga igenom försäkringsvillkoren innan du skriver under ett sådant avtal. Om du känner dig osäker på vad som gäller kan du kontakta en försäkringsrådgivare.

Vad ingår inte i villaförsäkringen?

Det är bra att vara medveten om vad villaförsäkringen i regel inte ger ersättning för. Du kan alltid komplettera din villaförsäkring med vissa tilläggsförsäkringar, som bland annat täcker olycksfall och utökar din reseförsäkring.

Exempel på vad som i regel inte ersätts av villaförsäkringen

 • Stölder i ditt hem om du har lånat ut nyckel och det inte finns inbrottsmärken
 • Ytskikt i våtrum – till exempel klinker i badrum – vid vattenskada

 • Vatten som tränger in genom tak på grund av dålig dränering
 • Oförutsedda och plötsliga skador på dina ägodelar
 • Om du har glömt ägodelar utanför hemmet

 • Höga penningbelopp som du förvarar hemma
 • Skador som dina husdjur har orsakat

 • Skador på växthus

Försäkringsbolag kan göra åldersavdrag på det som har skadats

Om någon del av ditt hus blir skadat och måste repareras kan försäkringsbolagen göra ett så kallat åldersavdrag. Det innebär att du kanske inte får full ersättning för skadan, beroende på hur gammal byggnadsdelen är. I försäkringsvillkoren brukar det finnas en tabell där du ser när åldersavdraget börjar tillämpas och hur stor procent som dras av per påbörjat år.

Tänk på! Försäkringsbolagen tillämpar nästan alltid åldersavdrag. I de fullständiga försäkringsvillkoren finns ofta en tabell där du kan se exakt vilka avdrag som gäller.

Anledningen till att försäkringsbolag tillämpar åldersavdrag är att en reparation också innebär att byggnadsdelen blir nyare och fräschare än innan. Om du till exempel måste renovera badrummet för att du har fått en vattenskada får du även ett nytt badrum som höjer värdet på huset. Tanken är alltså att du ska betala för förbättringen själv.

Försäkringsbolagen har alltid ett maximalt åldersavdrag. Hur stort belopp det maximala åldersavdraget ligger på skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och tilläggsförsäkringar. Om åldersavdraget för olika reparationer överstiger det maximala åldersavdraget behöver du bara betala upp till den gränsen.

Behöver jag en villaförsäkring även om jag hyr ut villan?

Ja, även om du hyr ut din villa över lång tid och inte själv bor där behöver du ha en villaförsäkring. Det är du som villaägare som ansvarar för att försäkra själva huset och tomten. Se också över villkoren på både din villaförsäkring och hemförsäkring för att kontrollera om du behöver göra något tillägg för att den ska gälla vid uthyrning.

Om villan du hyr ut skulle drabbas av allvarliga skador kan det leda till att du förlorar hyresinkomst som du hade räknat med. Då kan villaförsäkringen ofta ersätta dig för hyresbortfallet.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen