Besittningsskydd

Vad ett besittningsskydd är och hur det fungerar

Utskriftsvänlig PDF

Besittningsskydd innebär att hyresgästen inte utan vidare är skyldig att flytta på den dagen som står i uppsägningen. Det bidrar till att hyresgästen får en starkare ställning mot hyresvärden. Besittningsskyddet existerar alltså för att hyresgästen ska känna sig säker i sitt boende. Vid andrahandsuthyrning kan det vara bra att diskutera besittningsskyddet och om detta ska gälla.

Då gäller besittningsskyddet

Som förstahandshyresgäst skyddas du av besittningsskyddet från första dagen under hyresperioden. Vid andrahandsuthyrning är besittningsskyddet betydligt svagare och skiljer sig åt om andrahandsuthyrningen gäller en bostadsrätt eller en hyresrätt.

Besittningsskyddet vid andrahandskontrakt av hyresrätt

Besittningsskyddet för en hyresgäst som hyr i andrahand är svagare än besittningsskyddet vid ett förstahandskontrakt. Vid ett andrahandskontrakt av en hyresrätt börjar skyddet först gälla när hyresförhållandet varat i längre än två år men gäller i regel inte när uthyraren själv vill flytta tillbaka in i bostaden. Besittningsskyddet för hyresgästen gäller alltså enbart när uthyraren vill avhysa hyresgästen för att hyra ut till någon annan.

Tips! När du hyr ut en bostad i andrahand kan man alltid avtala bort besittningsskyddet.

Besittningsskyddet vid andrahandskontrakt av bostadsrätt

Enligt “privatuthyrningslagen” har en hyresgäst som hyr en privatbostad, som är en bostadsrätt, i andrahand aldrig något besittningsskydd.

Uthyrning av två bostadsrätter

Om uthyraren av en bostadsrätt äger 2 bostäder och hyr ut den första bostaden hyrs denna ut enligt “privatuthyrningslagen”  varpå hyresgästen inte skyddas av besittningsskyddet. Om uthyraren även hyr den andra bostaden hyr denna ut enligt hyreslagens regleringar och därmed skyddas hyresgästen av besittningsskyddet efter att ha hyrt bostaden i 2 år i följd.

Uthyrning av fler än två bostadsrätter

Om uthyraren hyr ut fler än 2 bostadsrätter gäller inte privatuthyrningslagen alls. Bostadsrätterna hyrs då ut enligt hyreslagens bestämmelser och därför måste uthyraren själv avtala bort besittningsskyddet med var och en av sina hyresgäster för att  kunna säga upp avtalet utan skälig anledning.

Avtala bort besittningsskyddet

Om du ska hyra ut din hyresrätt i andrahand är det alltid en bra idé att i kontraktet upprätta en överenskommelse om att den blivande hyresgästen inte ska ha något besittningsskydd. Då ska det upprättas ett särskilt avtal utöver själva hyresavtalet. Det rekommenderas att använda Hyresnämndens blankett för avstående av besittningsskydd.

Om hyresgästen får besittningsskydd

Om hyresgästen har besittningsskydd kan hyresvärden inte avhysa hyresgästen hur som helst. Det skulle krävas ett grovt avtalsbrott för att hyresvärden ska kunna kringgå besittningsskyddet och säga upp avtalet innan hyresperiodens slut, exempelvis att hyresgästen inte har betalat hyran eller har vanvårdat bostaden.

Kom ihåg! Besittningsskyddet gäller inte om innehavaren av förstahandskontraktet vill flytta tillbaka till lägenheten.

Om en person som hyr i andra hand har bott i bostaden i 2 år har denne besittningsskydd. Dock är skyddet svagare än vid förstahandskontrakt och om hyresgästen vill flytta tillbaka till bostaden efter att avtalet om andrahandsuthyrning är slut så gäller inte längre besittningsskyddet. Detta även om hyresgästen bott i bostaden i mer än 2 år.

Hyresgäst har inte rätt att ta över förstahandskontrakt

Det spelar ingen roll hur länge hyresgästen har bott i bostaden eller om denne får besittningsskydd – hyresgästen har aldrig rätt att ta över förstahandskontraktet. Om förstahandskontraktet sägs upp kan fastighetsägaren välja att teckna ett nytt avtal med andrahandshyresgästen om denna ansöker om det.

Detta är inget som fastighetsägaren måste gå med på utan det är helt upp till var och en att bestämma om denne vill ge hyreskontraktet vidare till andrahandshyresgästen. Det har alltså ingenting med besittningsskyddet att göra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 Relaterade frågor & svar

Wieslawa Rosenqvist skriver:

Vilka rägler gäller industrilokalen?

Peter skriver:

Hej Wieslawa,

Det finns mycket att säga om indirekt besittningsskydd som är det som gäller för lokaler. Det betyder att hyresgästen inte har rätt till någon förlängning av hyresavtalet om hyresvärden valt att säga upp avtalet. Hyresgästen kan dock ha rätt till en viss ersättning från hyresvärden för den ekonomiska förlust som kan tillkomma till följd av att hyresavtalet sagts upp. Hoppas du fick svar på det du ville veta annars finns mer information att inhämta på hyresnämndens hemsida.

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen