Hyra ut hyresrätt i andra hand

Om du ska hyra ut din hyresrätt i andra hand måste din hyresvärd godkänna uthyrningen. Många hyresvärdar är inte så förtjusta i uthyrning i andra hand. Det finns dock vissa situationer när du har rätt att hyra ut bostaden enligt lag.

1. Ansök om godkännande hos din hyresvärd

Det första du måste göra när du ska hyra ut en hyresrätt i andra hand är att fråga din hyresvärd om lov. Det bör du göra genom en skriftlig ansökan. Vissa hyresvärdar har en standardiserad mall på sin hemsida som du kan använda dig av. Att hyra ut bostaden utan tillstånd är aldrig en bra idé eftersom det kan leda till att du förlorar ditt eget hyreskontrakt.

Om din hyresvärd skulle neka din uthyrning kan du i stället ansöka om uthyrning hos Hyresnämnden. Hyresnämndens har regler för vilka skäl som anses giltiga för att få hyra ut en hyresrätt i andra hand.

Giltiga skäl till uthyrning:

  • Du ska studera på annan ort.
  • Du har en tillfällig anställning på annan ort.
  • Du ska bo utomlands under en längre period.
  • Du ska flytta ihop med någon på prov.
  • Du är på sjukhuset och får vård under en längre tid.

Hyresnämndens regler är tvingande vilket innebär att din hyresvärd inte får ha hårdare regler än Hyresnämnden. Däremot kan hyresvärden tillåta uthyrning av fler anledningar. Normalt sett ger Hyresnämnden tillstånd att hyra ut i andra hand i ett år i taget, därefter får du ansöka om ett nytt tillstånd.

2. Beräkna vilken hyra som är rimlig att ta ut

Det finns vissa regleringar kring vilken hyra du får ta ut när du hyr ut en hyresrätt i andra hand. Hyran ska baseras på den hyra du själv betalar för ditt förstahandskontrakt, och därefter får några påslag göras.

Du som hyresvärd måste ta ut en skälig hyra, annars kan du bli återbetalningsskyldig om din hyresgäst gör invändningar på hyran i efterhand. Läs mer om vad som anses vara en skälig hyra vid uthyrning av hyresrätt i andra hand.

Räkna ut en rimlig hyra

Välj typ av bostad
Hyresrätt
Bostadsrättt
Villa/Radhus
Rum
Räknar ut hyran
I samarbete med

3. Annonsera att du hyr ut din hyresrätt

När du har fått tillstånd och bestämt en hyra är det dags att hitta en passande hyresgäst. Det kan du delvis göra genom att leta efter bostadssökande på sidor som Blocket.se. Ett annat alternativ är att du själv lägger upp en annons på en uthyrningstjänst. Om du själv ska lägga upp en annons kan det vara bra att läsa mer om vad du ska tänka på vid annonsering.

Hyr ut hyresrätten säkert via en bostadsförmedlare

Du kan öka dina chanser att hitta en bra hyresgäst genom att annonsera ut din hyresrätt via en bostadsförmedlare. Många bostadsförmedlare har dessutom mallar för hyreskontrakt, försäkringar och annat som gör uthyrningen både smidigare och säkrare.

Tips!

Samtrygg – Hyr ut din hyresrätt säkert

  • Personlig hyreskonsulent som hjälper dig
  • Speciellt försäkring för uthyrning i andra hand
  • Garanterad hyra varje månad
Lägg upp annons

4. Skriv andrahandskontrakt och inventarieförteckning

Det är viktigt att skriva ett omfattande andrahandskontrakt när du hyr ut din hyresrätt, annars står du ansvarig för allt som hyresgästen gör i din bostad. Du är fortfarande ansvarig för bostaden, men genom ett andrahandskontrakt har din hyresgäst skriftliga åtaganden och skyldigheter gentemot dig. Det är också viktigt att avtala bort besittningsskyddet. Du kan läsa mer om allt detta i vår stora guide om att skriva andrahandskontrakt.

Tänk på att uppmana din hyresgäst att teckna en hemförsäkring. Skador som uppstår när hyresgästen bor där täcks nämligen inte nödvändigtvis av din egen hemförsäkring.

Tänk på! Både du och din hyresgäst bör ha varsin hemförsäkring för hyresrätten, eftersom de täcker olika saker.

5. Besikta bostaden innan inflyttning

Om du hyr ut din hyresrätt och det uppkommer några skador är det ditt ansvar att bevisa att skadan har skett under uthyrningsperioden. Därför bör du genomföra en besiktning och upprätta ett protokoll som din hyresgäst får skriva på efter att han eller hon har flyttat in. Hyresgästen ska då också gå igenom bostaden och instämma att protokollet stämmer. Om det skulle finnas nya skador när hyresgästen har flyttat ut har ni skriftligt bevis på att skadorna inte fanns innan.

6. Betala alltid dina egna räkningar

När alla kontrakt är påskrivna kan hyresgästen flytta in och börja betala hyra. Tänk på att det är bättre att du betalar alla dina egna räkningar och låter hyresgästen betala hyra till dig.

Tänk på! Om din hyresgäst skulle betala hyran för sent kan du i alla fall vara säker på att hyran till själva fastighetsägaren är betald. Om inte riskerar du att förlora din hyresrätt.

När din hyresgäst väl har flyttat in har du inte rätt att dyka upp i lägenheten oannonserat. Att eftersända post, alternativt ordna e-faktura till dina olika avtal, är därför en bra idé.

Det är inga problem att skriva sig någon annanstans om du hyr ut en hyresrätt i andrahand, förutsatt att du har tillåtelse att hyra ut lägenheten. Om du kommer att behöva hämta post under tiden hyresgästen bor där bör detta stå med i avtalet.

7. Betala skatt på dina inkomster av uthyrningen

Du får deklarera hyresinkomster som inkomst av kapital. Inkomsterna beskattas vanligtvis med 30 procent och du får göra avdrag för hyreskostnader upp till 40 000 kronor. Läs mer om regler som gäller vid avdrag på Skatteverkets hemsida om avdrag. Det kan visa sig att du ska betala mycket mindre skatt än du tror.

8. Eventuell uppsägning av andrahandskontraktet

Om du skulle behöva säga upp andrahandskontraktet under hyresperioden bör detta göras skriftligt. Det ska stå tydligt vilken lägenhet som sägs upp och när hyresavtalet upphör att gälla (det vill säga när hyresgästen ska flytta ut). Du kan inte återta din lägenhet utan vidare även om du ser att din hyresgäst inte betalar hyran eller stör grannarna.

Tips! Vid akuta situationer måste du vända dig till jurist för att vidta åtgärder.

Uppsägningstiden är alltid minst 3 månader för dig som hyresvärd, förutsatt att ni inte har avtalat en längre uppsägningstid. Tiden ska alltid räknas i hela månader. Du kan inte få din hyresgäst att flytta ut mitt i en månad. Om du exempelvis vill att din andrahandshyresgäst ska flytta ut sista april måste du skriftligen säga upp andrahandskontraktet senast den sista januari.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

195 Relaterade frågor & svar

Denise skriver:

Hej,
jag ska hyra ut min hyresrätt i andra hand pga. utlandsstudier men är osäker på hur jag ska avtala om tiden.
Jag vill med säkerhet hyra ut fr.om. 2021-02-01 t.om. 2021-08-31.
Men mycket troligt kan det bli så att jag vill hyra ut ända t.om. 2021-12-31. Det hela beror på om jag kommer in på skolan i utlandet, och om jag INTE skulle det vill jag ju ha tillträde till lägenheten för att fortsätta mina studier på plats i Sverige fr.om. 2021-08-31.
Hur bör jag skriva hyrestiden i avtalet?

Jag tänker att jag vill skriva fr.om. 2021-02-01 tom. 2021-12-31.
Men gäller då att jag kan säga upp avtalet med 3 månader ifall det visar sig att jag inte kan utföra studierna utomlands?

Evelina skriver:

Hej Denise,

Vanligtvis är det bara hyresgästen som kan säga upp ett tidsbestämt hyreskontrakt i förtid. Om du är osäker på om du vill hyra ut längre än till 31 augusti, kan det vara klokt att skriva det som slutdatum och sedan förlänga om du vill fortsätta hyra ut till december.

Du kan läsa mer om uppsägningstider på vår sida om andrahandskontrakt.

Anders skriver:

Hej!
Som jag skrev i min förra fråga fick jag erbjudande om jobb utomlands och flyttade dit i januari månad. Praxis är här att man får en provanställning som övergår i fast anställning efter 6 månader om båda parter är nöjda, vilket skedde i samband med min sjukdom. Arbetsplatsen har också personalbostäder, där jag hyr en mycket liten lägenhet. Slutligen har jag min mor, syskonens familjer (som jag står mycket nära) samt hela mitt sociala nätverk i Sverige, något jag inte nämnt i diskussionen med hyresvärden.
Efter att jag skickat in ansökan om förlängd andrahandsuthyrning blev jag ombedd att sända dem en kopia av mitt anställningskontrakt. Därefter utspelades följande konversation:

————————–

Jag till hyresvärden (i lätt modifierad form för anonymiseringen skull):

Hej, XX!

Här kommer kopian ni bad om. Ansöker som tidigare meddelats om fortsatt tillstånd att hyra ut i andra hand mot bakgrund av bostad och arbete utomlands en längre tid.

Vid värderingen av ansökan ber jag er även ta med nedanstående omständigheter i beaktning:
Att…
1) …coronapandemin sedan början av mars månad påverkat jobbsituationen markant, med bl.a. hemmakontor och ändrade arbetsuppgifter som följd. Dessa åtgärder sattes in av ledningen för att anpassa arbetet på sjukhuset till landets mycket stränga coronarestriktioner.
2) …jag i början av sommaren blev akut sjuk och då fick genomgå en oplanerad och mycket stor operation (en XX), med lång hospitalisering och sjukskrivning som konsekvens – där sjukskrivningen fortsatt pågår på heltid.

För egen del har både 1) coronapandemin och 2) den akuta sjukdomen inklusive operationen inneburit att det varken varit möjligt att få kännedom om vad arbetet innebär under normala omständigheter eller att få den erfarenhet inom specifika områden jag i min medicinska profession som XX eftersöker. Till saken hör att sjukhuset idag är världsledande inom sitt område, med bl.a. en mycket erkänd forskningsavdelning. På den avdelning där jag arbetar genomförs det t.ex. en studie kring XX och utfall av olika behandlingsmodeller. För mer information, v.g. se sjukhusets hemsida.

3) …andrahandshyrestgästen har skött sig ypperligt! Han är en person jag har stort förtroende för och som också framöver kommer sköta uthyrningen klanderfritt.

Med vänlig hälsning,
Anders
————————–

Hyresvärdens svar till undertecknad:

Hej Anders,

Tack för ytterligare underlag. Vi finner påtagliga skäl att inte förlänga din andrahandsansökan då du har fast jobb och boende i XX och ingen anknytning som binder dig kvar att ha lägenheten utefter de dokument du skickat in.

Med vänlig hälsning,
XX

————————–

Som jag förstod ert tidigare svar bör jag kunna få fortsätta hyra ut i andra hand.
Vad råder ni mig att göra nu?
Till saken hör att jag pga. coronarestriktioner inte får lämna landet utan att sitta i karantän vid återkomsten- vilket inte arbetsgivaren uppskattar. Att flytta från min lägenhet i Sverige kommer därmed (pga. pandemin) att skapa vissa problem, så länge som gränsen är stängd.
1) Är det något mer jag ska lyfta för dem?
2) Eller är nästa steg att gå till hyresnämnden? Hade varit skönt att slippa dra det dit…
Då min ursprungliga tanke var att prova på anställningen under 2-3 år hade det bästa för mig varit om jag inte redan nu satte ett slutdatum (inte minst pga. att coronarestriktionerna och min sjukdom gjort att jag i nuläget inte får de erfarenheter som jag flyttade för att få), men skulle det hjälpa hade jag ev. kunnat sätta jan 2022 som sista dagen (d.v.s. ett års ytterligare andrahandsuthyrning och totalt 2 års uthyrning).
3) Tror ni det hade varit en väg framåt?

Mvh
/Anders

Evelina skriver:

Hej Anders,

1) Om det finns någon information du inte har nämnt som stärker dina skäl ytterligare kanske det är en idé att lyfta dem. I mejlet berättar ju hyresvärden vilka faktorer som gör att du inte får hyra ut, till exempel att de inte anser att du har anknytning till lägenheten. Det är i så fall de punkterna du kan bemöta.

2) Det är upp till dig om du vill gå vidare till hyresnämnden eller inte. Vi kan tyvärr inte svara på om de bedömer situationen annorlunda än hyresvärden.

3) Det beror helt på om det hade påverkat hyresvärdens ståndpunkt eller inte, vilket bara de kan svara på. Även om du hade satt ett slutdatum längre fram kan hyresvärdar ha som policy att bara godkänna uthyrningar 6–12 månader i taget. Hade godkännandet inte blivit förlängd hade du hur som helst inte fått hyra ut längre än så.

Jag vill också understryka att de svar vi ger är utifrån de generella reglerna. Vi på Boupplysningen kan inte göra personliga bedömningar om du har rätt att hyra ut eller inte.

Anders skriver:

Hej!
Pga. arbete utomlands hyr jag ut min hyreslägenhet i andra hand sedan jan 2020. Planen är att återvända till Sverige efter något eller några år, beroende på hur väl jag trivs. P.g.a. coronapandemin har dock jobbsituationen sedan mars månad varit allt annat än normal, med bl.a. ’hemmakontor’ och ändrat upplägg av arbetet (detta för att vi ska kunna förhålla oss till landets coronarestriktioner). I tillägg blev jag allvarligt sjuk i början av sommaren, med intensiv sjukvård och lång sjukskrivning som följd. Behandlingen har varit lyckad och jag kommer åter vara i 100% jobb igen i november/december. Han som hyr lägenheten i andra hand har skött det ypperligt och vill gärna fortsätta att hyra bostaden. Då jag nyligen sökte om tillåtelse att hyra ut lägenheten i andra hand under ytterligare ett år, möttes jag dock av skepsis. Enligt hyresvärden var det inte alls säkert att jag skulle få ett ja – och vid ett ev. ja kommer det i så fall endast att handla om tillåtelse under 6 mån åt gången. Det förvånade mig eftersom jag förstått det som att arbete utomlands under längre period var ett giltigt skäl under just en ”längre period” (den siffran jag hört är minst 2-3 år).
I min ansökan hänvisade jag till arbete utomlands samt till påverkan av både coronapandemin och egen sjukdom.
Fyra frågor:
1) Vilka möjligheter har de att neka mig tillåtelse till andrahandsuthyrning i nuläget?
2) Under hur lång tid är det rimligt/möjligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand vid ”arbete utomlands under en längre period”?
3) Är inte både coronapandemin och egen sjukdom (inklusive sjukskrivning) giltiga skäl, eftersom de gjort att jag inte haft möjlighet att prova på vad arbetet utomlands egentligen innebär?
4) Är det något som jag särskilt bör lyfta/hänvisa till i kontakten med dem?

Evelina skriver:

Hej Anders,

1) Har du något av de giltiga skälen vi räknat upp, till exempel att du ska bo och arbeta utomlands, ska du kunna få hyra ut i andra hand. Det låter som att hyresvärden kanske är skeptisk på grund av att du inte har fullföljt det som gav dig skäl till uthyrningen, men deras motivering ska i så fall framgå i deras besked. Om hyresvärden skulle neka dig kan du vända dig till hyresnämnden i stället för att få tillåtelse därifrån.

2) Andrahandsuthyrning brukar tillåtas upp till några år. Som du säger är 2–3 år vanligt, men det varierar beroende på situationen. Ibland kan du få hyra ut kortare än så, ibland längre beroende på omständigheterna. Att bara godkänna 6 eller 12 månader åt gången är dock en väldigt vanlig lösning och fullt möjligt för hyresvärden att göra.

3) Det finns i dagsläget inga regler som säger att pandemin och egen sjukdom är giltiga skäl, utöver lång tids sjukhusvård som vi räknar upp på sidan ovan.

4) Du har gjort rätt i att lyfta dina skäl och omständigheterna kring sjukdomen i din ansökan. Även att hyresgästen har skött sig bra är värt att lyfta. Skulle du bli nekad fortsatt uthyrning ska du även motivera dina skäl om du ansöker hos hyresnämnden.

Cissi skriver:

Hej, jag hyr en hyresrätt i andra hand av en person som pluggar utomlands men som kommit hem över sommaren (det var redan överenskommet att han skulle komma hem) men nu försöker personen styra och ställa om jag får bjuda hem kompisar eller inte (mest pga Corona nu, men jag bjuder ju inte hem folk som jag tror kan smittas). Har han rätt att säga att jag inte får ha överseende folk? Känns just nu som att han tillfälligt är min inneboende, eller är det tvärtom då det är hans lägenhet? Mvh Cissi

Evelina skriver:

Hej Cissi,

Om du hyr hela lägenheten och tanken är att du ska använda den självständigt när din hyresvärd inte är där, bör du kunna bestämma själv vilka du vill bjuda hem. Bor ni där båda två kan dock den som hyr lägenheten i första hand vara med och bestämma vilka som får vistas i lägenheten. Om ni kommit överens om att ni skulle dela lägenheten under sommaren kan det vara detta senare som gäller, men jag är tyvärr inte helt säker.

Thomas Brandt skriver:

Hej! Jag vill hyra ut min hyresrätt i andra hand eftersom jag skall prova på samboskap (beaktansvärt skäl). Jag skall prova på samboskapet i en bostadsrätt som jag och min flickvän köpt. När jag hörde av mig till min nuvarande hyresvärd med förfrågan om att få hyra ut i andra hand fick jag informationen om att det inte är tillåtet att hyra ut hyresrätt i andra hand om det är så att man har köpt en bostadsrätt. Stämmer detta? Vart hittar jag i så fall lagrummet som reglerar detta? /mvh Thomas

Evelina skriver:

Hej Thomas,

Vad jag känner till finns inget i lagen som direkt förhindrar att hyra ut en hyresrätt om du äger en bostadsrätt. Däremot står det i hyreslagen att en hyresrätt ska användas till sitt tänkta ändamål, det vill säga att du som kontraktsinnehavare ska bo i den.

Eftersom du har investerat pengar i bostadsrätten du ska provbo i gissar jag att hyresvärden tolkar detta som att du tänker bo i bostadsrätten långsiktigt och därmed inte flytta tillbaka till hyresrätten. En andrahandsuthyrning är tänkt att vara en tillfällig lösning, så det kan vara orsaken till att hyresvärden anser att det inte är tillåtet. Troligen hade situationen varit annorlunda om du skulle provbo i en lägenhet som bara din flickvän ägde.

Du skulle kunna pröva din ansökan om andrahandsuthyrning hos hyresnämnden utifrån att du vill provbo med din sambo. Jag kan dock inte säga säkert om de gör en annan bedömning än hyresvärden eller inte.

Alexandra Jonsson skriver:

Hej, jag och min kille har köpt ett hus, vi har aldrig bott ihop tidigare, därför vill jag hyra ut min hyresrätt, bara för att jag köpt betyder det inte att de kanske fungerar om 1 år, har jag rätt att hyra ut min hyresrätt trots att jag köpt en bostad? Men aldrig bott ihop tidigare.

Evelina skriver:

Hej Alexandra,

Det skulle jag säga beror på om hyresvärden godkänner det. Att provbo med sambo brukar vara ett godkänt skäl för andrahandsuthyrning, men hyresvärden kan eventuellt anse att du är för bunden till det nya boendet eftersom du har köpt huset. Kolla därför med hyresvärden först. Hur hyresnämnden skulle se på saken kan jag tyvärr inte svara på.

Malin skriver:

Hej, jag undrar vad som gäller kring elavtal, internet och försäkring om man dels hyr ut sin lägenhet i andra hand på en ort och hyr i andra hand på en ort flera mil från den andra ort. Alltså det jag tänker på framförallt är det så att då jag hyr i andra hand kan fixa elavtal och internet för den lägenheten eller är det så att dessa saker ska stå på den jag hyr lägenheten av? Försöker bara ta reda på vad som gäller då jag själv aldrig hyrt något i andra hand och själv bara hyrt ut i andra hand för massa år sedan och kommer inte ihåg hur jag gjorde med en del av dessa saker då.

Evelina skriver:

Hej Malin,

Som uthyrare kan du själv avgöra om du vill stå kvar på elavtalet i den bostad du hyr ut och debitera hyresgästen för elkostnaden, eller om du vill skriva över avtalet på hyresgästen. Även för internet kan du välja att antingen hyra ut lägenheten med internet och debitera hyresgästen för detta, eller säga upp ditt abonnemang och låta hyresgästen skaffa ett eget.

När det gäller försäkring bör både uthyraren och hyresgästen ha varsin hemförsäkring på lägenheten. De täcker nämligen olika saker. Hyresgästens hemförsäkring täcker skador som de själva orsaker, medan uthyrarens hemförsäkring täcker skador som beror på andra saker. I bådas fall är det bra att kolla med försäkringsbolaget i fråga vilken hemförsäkring man ska teckna och vad som gäller vid andrahandsuthyrning.

När du hyr en lägenhet i andra hand gäller ovanstående även mellan dig och din hyresvärd.

alberte skriver:

Hej, jag ska i praktik via mitt universitet i utlandet i Augusti. Jag vill hyra ut mitt rum, men är inte helt 100 på mina rättigheter och vår hyresvärd verkar inte vilja att vi hyr ut. Jag delar lägenhet med en kompis som står på förstahandskontraktet och jag har ett andrahandskontrakt med henne. Har jag rätt att hyra ut mitt rum under min praktik, eftersom jag ska studera på annan ort, och min praktik ligger under min utbildning?

På förhand tack!

Evelina skriver:

Hej Alberte,

Nej, om du har ett andrahandskontrakt med din kompis får du inte hyra ut ditt rum. Det är nämligen bara den som har förstahandskontraktet som får ansöka om att hyra ut i andra hand.

En möjlig lösning är att din kompis hyr ut rummet till en inneboende under tiden som du inte bor i lägenheten. Så länge din kompis själv bor i lägenheten och vistas där regelbundet behövs inte hyresvärdens tillstånd till detta. Läs gärna vår text om att hyra ut rum till inneboende för en tydligare bild av skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende.

Är du osäker på vilken typ av kontrakt du har och hur din rätt att hyra ut påverkas av detta, rekommenderar jag att kontakta Hyresgästföreningen eller hyresnämnden för mer information.

Annika Jegermalm skriver:

Hej!

Om det är ett aktiebolag (AB) som hyr ut en hyresrätt och tar ut en oskälig hyra. Gäller samma bestämmelser (från 1 oktober 2019) kring bestämmelser kring oskälig hyra och att hyreskontraktet ska vara godkänt av hyresföreningen?

Jag känner till en familj som bor i en 3rok och betalar 14.000 kr, uthyraren är ett aktiebolag. Jag vet att det inte är en skälig hyra sett till liknande bostäder i området. Är detta något som skulle kunna anmälas till hyresnämnden och vara möjligt att driva en process gentemot ett företag?

MVH Annika

Evelina skriver:

Hej Annika,

Ja, vad jag förstår ska de nya reglerna om andrahandsuthyrning även gälla juridiska personer, däribland aktiebolag. Detta gäller om aktiebolaget hyr en hyresrätt av fastighetsägaren i första hand och i sin tur hyr ut den till familjen i andra hand. I det fallet måste förstahandshyresvärden först godkänna uthyrningen. Om hyran är oskäligt hög kan man mycket riktigt vända sig till hyresnämnden.

Om det är aktiebolaget själva som äger fastigheten är det inte fråga om en andrahandsuthyrning, utan då hyrs lägenheten ut i första hand. Även då kan det gå att vända sig till hyresnämnden om hyran är oskäligt hög.

Caner skriver:

Hej. Jag har en 1a som jag har försökt att byte som jag inte har lyckats med en, lägenheten är på 30kvm och hyran ligger på 5400:-. Nu vill jag istället hyra ut min lägenhet och hyra själv en större lägenhet i andra hand. Det vill vi för att vi har ett barn och det börjar blir jätte jobbigt för oss då det är för litet. Vi har hittat en lägenhet som vi vill hyra och han som bor där vill hyra min då han har jobbet precis nära där jag bor. Vad är det hyresvärden kollar upp? Sen kom vi överens med han om allt blir klart så kommer han betala lite mer i hyra en jag då han har bättre ekonomi en oss, det är helt ok för honom. Ska man nämna det också i kontraktet? Vi har tänkt att hyra typp i 2 3 år tror du att det går? Kommer vi att få godkänd för att hyra ut? det är väldigt jobbig och detta blir allt för svårt för oss och det ända lösningen är att hyra ut och hyra själv. Tacksam för svar.

Evelina skriver:

Hej Caner,

Det är svårt för mig att svara på vad hyresvärden kollar upp, eftersom det är helt upp till dem om de godkänner uthyrningen eller inte. Troligen kommer hyresvärden att ta ställning till ert skäl att hyra ut bostaden, om ni har tänkt flytta tillbaka senare, och kolla upp andrahandshyresgästens ekonomi och referenser.

Vad gäller hyran bör det vara den faktiska hyran som står i hyreskontraktet. Tänk på att hyran för båda lägenheterna bör vara skälig och inte orimligt hög för någon av lägenheterna.

Ofta godkänner hyresvärdar bara uthyrningar en begränsad tid i taget, till exempel ett år. Vill ni hyra ut längre än så kan ni behöva ansöka på nytt när den godkända tiden närmar sig sitt slut. Alternativt kanske ni och hyresgästen vid det laget kan komma överens om att byta era hyreskontrakt, om ni trivs bra i varandras bostäder.

Som sagt är det helt och hållet upp till hyresvärden att avgöra om uthyrningen blir godkänd eller inte. Blir ni nekade kan ni alltid ompröva detta hos hyresnämnden, men som vi skriver ovan tillåter de oftast bara uthyrningar av vissa specifika skäl.

Hoppas att detta var till hjälp. Lycka till!

Therese Östlund skriver:

Hej!
Finns det något tidsram för hur länge man måste ha varit skriven på sitt hyreskontrakt innan man kan hyra ut den i 2:hand? Jag har nyss flyttat till en lägenhet. I samma veva har min dotter med familj blivit utan boende. Är det ett giltigt skäl att hyra ut min lägenhet till min dotter i 2:a hand då de står utan boende. Jag kan flytta till min särbo.

Alexandra skriver:

Hej Therese,
Tack för ditt mejl.
Det finns inga lagregler på hur länge du måste ha bott i din hyresrätt innan du kan få hyra ut den i andra hand.
Men för att du ska få hyra ut den i andra hand behöver du ha din hyresvärds samtycke. Det finns inga speciella regler för inom vilken tidsram som hyresvärden måste lämna samtycke.
Om din hyresvärd inte ger dig något tillstånd för att hyra ut din lägenhet i andra hand kan du ansöka om det hos hyresnämnden. Dock får du mest troligt inte godkännande där heller om du inte uppfyller någon av de giltiga skälen vi räknar upp i texten här http://www.boupplysningen.se/hyra-ut/hyra-ut-hyresratt-i-andra-hand
Hoppas det löser sig.
Bästa hälsningar
Alexandra

Leo skriver:

Hej!

Har en fråga om giltiga skäl för uthyrning i andrahand av hyresrätt. Jag står på kontraktet och håller på att separera med min nuvarande sambo som har köpt en lägenhet. Eftersom jag pluggar har jag inte råd att betala hela hyran och det är osäkert att hitta ett extraknäck nu i corona-tider. Är en sån här ekonomisk situation ett troligt giltigt skäl för att hyra ut lägenheten 1 år tills jag är färdig med studierna? Har svenska bostäder som hyresvärd.

Evelina skriver:

Hej Leo,

Det är upp till hyresvärden att avgöra om du får hyra ut lägenheten av det skälet eller inte. Om hyresvärden inte går med på det kan du ansöka hos hyresnämnden om deras tillstånd. Ditt skäl är dock inte ett av dem som vanligtvis ger rätt till andrahandsuthyrning, som vi räknar upp ovan.

Anneli skriver:

Hej, Jag hyr ut en hyresrätt i andrahand. Jag har fått beviljat av min hyresvärd att hyra ut max ett år. Min nuvarande hyresgäst har sagt upp lägenheten och kommer därmed flytta ut innan ettårsperioden löpt ut. Kan jag nu hyra ut min lägenhet på ett år till en ny hyresgäst, eller är det den totala tiden – oavsett antalet hyresgäster – som räknas?

Alexandra skriver:

Hej Anneli,
Tack för ditt mejl.
Om hyresvärden har godkänt att du hyr ut den under max ett år så är det det som gäller. Om du vill fortsätta hyra ut din lägenhet ytterligare ett år bör du ta kontakt med hyresvärden igen.

Leona skriver:

Hej!

Personen som vill hyra ut sin hyresrätt i andra hand är en äldre dam på 76 år och har genomgått en stor ryggoperation. Idag bor hon i en lägenhet på högsta våningen utan hiss och har svårt att gå i trappor. Hon undrar ifall det är en legitim anledning till att få hyra ut i andra hand?

Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Leona,

Det är upp till hyresvärden att bedöma om hon får hyra ut lägenheten av den anledningen. Det hör inte till de vanliga skälen för andrahandsuthyrning, men om hyresvärden godkänner det som anledning är det inga problem att hyra ut.

adan skriver:

Hej det är så att jag ska studera i ett annan stad i 2 år och har fått godkännande att hyra ut i andra hand till en person och jag undrar om jag vill flytta tillbaka kan då den personen vägra att flytta ut pga besittningsskydd och vart ska jag vända mig till att få hjälp?

Evelina skriver:

Hej Adan,

Nej, besittningsskyddet gäller bara om du vill hyra ut till någon annan i stället för hyresgästen. Om du själv vill flytta tillbaka gäller inte besittningsskyddet. Läs gärna mer om detta på vår sida om besittningsskydd.

Om hyresgästen skulle vägra flytta ut trots att den inte har besittningsskydd, är det Kronofogden som kan hjälpa till att avhysa personen från lägenheten.

Emma skriver:

Hej !
Jag har köpt en bostadsrätt och är nu rädd att jag inte kommer att trivas i det nya boendet och bostadsområdet. Är livrädd att säga upp min nuvarande hyresrätt som jag haft i många år och trivts.
Har jag rätt att hyra ut min hyreslägenhet i andra hand under en period för att känna efter i mitt nya krypin?
Tack på förhand för svar

Evelina skriver:

Hej Emma,

Om din hyresvärd godkänner att du hyr ut hyresrätten i andra hand av det skälet, är det inga problem. Om hyresvärden däremot skulle neka har du inte garanterat rätt att få uthyrningen godkänd hos hyresnämnden, eftersom din anledning inte hör till de giltiga skälen som vi nämner i texten ovan.

Lena skriver:

Hej
Min dotter hyr ett torp i andra hand på en gård.
Ägaren av gården är bra, men tjejen (eller tjejens mamma) som min dotter hyr av är mer eller mindre galen. Mamman stalkar min dotter och är på henne om en stallkatt som hon menar ingår i kontraktet, vilket inte står nedskrivet. Mamman till tjejen som min dotter hyr av i andra hand menar att de har ett muntligt avtal där min dotter lovat att katten ska få komma in till henne varje dag och att hon ska hämta den i stallet så fort hon kommer från jobbet. Min dotter menar att hon har sagt att om katten vill får den komma in, vilket den inte gör. Mamman är på min dotter, skäller och hotar med uppsägning mer eller mindre varje vecka. Dottern kan känner sig instängd och trängd och kan inte röra sig som hon vill på gården utan att känna ett obehag inför att träffa på denna mamma.
Hon har ett kontrakt med 6 månaders uppsägning.
Anledningen till att de hyr ut i andra hand är att tjejen som har förstahandskontraktet har flyttat ihop med sin kille. Hennes föräldrar ville inte riktigt släppa torpet då det är så fint…
Hur länge kan de få hyra ut i andra hand på dom premisserna?
Kan ägaren av gården säga upp sitt förstahandskontrakt med dottern?
Vad kan min dotter göra för att detta ska upphöra?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Lena,

Eftersom ägaren av gården är hyresvärd till personen som din dotter hyr av, bör ägaren kunna säga upp personens kontrakt om hon uppför sig illa. Att hennes mamma beter sig på det sättet skulle kunna ge skäl till detta, men jag är inte helt säker på om det räcker.

Jag skulle råda din dotter att prata med ägaren om problemet om det är möjligt. Hon skulle också kunna vända sig till Hyresgästföreningen eller en annan bostadsjurist för att få råd om hur hon ska göra.

Michaela skriver:

Hej min förra hyresvärd påstår sig att jag är skyldig hyra till honom. Och om jag nu är det har han rätt att hota med att komma till min nya bostad? Och ska jag verkligen betala honom om jag nu skulle vara skyldig då jag bytt mobil och ej har kvar händelser från swisch. Lägenheten var full med möss som åt på mina kläder och hade musprutt i skåp och besticklåda. Nån typ av mögel är det i hela huset som han gjort om till lägenheter som många sagt till om men enligt honom är det inget. Men många har reagerat på möglet. Han stod alltid och kollade in i min lägenhet om jag var hemma och försökte tvinga mig att göra mig av med mina katter bara för dom satt i fönstret och kollade ut. Städade aldrig trappen så den är alltid smutsig. När jag skulle flytta ut hade jag 3 månader på mig att flytta men skickar ett sms och frågar om jag var klar snart så folk kunde flytta in och då hade det bara gått 2 veckor. Hyran skulle alltid in på swisch

Evelina skriver:

Hej Michaela,

Den situation som du beskriver låter allvarlig. Jag skulle rekommendera att du hör av dig till Hyresgästföreningen för att reda ut situationen med hyran och de övriga problemen, alternativt en jurist ifall du inte är medlem i Hyresgästföreningen.

Alex skriver:

Hej,

Jag bor för närvarande i en lägenhet i en villa. Villan är uppstyckad i tre lägenheter, varav ägaren av villan har en av dessa lägenheter. Jag hyr lägenheten i andra hand då det egentligen är hans föräldrar som hyr ut ”min” lägenhet. Jag har nu sagt upp lägenheten och trodde att det endast var en månads uppsägningstid då jag betraktade initialt detta som att jag hyr en bostadsrätt i andra hand, men ägaren påstår att det är en hyresrätt och att det således är tre månaders uppsägningstid (enligt hyresavtalet).

Min fråga är, hur vet jag att det är en hyresrätt eller bostadsrätt jag hyr? Det framgår inte av hyresavtalet. Finns det något sätt att undersöka detta? Är osäker på om det finns ett hyresavtal mellan hans föräldrar och honom. Jag borde givetvis ha bett ägaren att fastställa detta i avtalet från början.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Alex

Evelina skriver:

Hej Alex,

På din beskrivning låter det som att det handlar om en privatägd villa som består av tre lägenheter, där du hyr en av dem. I regel brukar det då vara lagen om uthyrning av egen bostad som gäller när du hyr i andra hand. Lägenheten är alltså ingen bostadsrätt, men det är samma lag som tillämpas som om det hade varit en bostadsrätt, det vill säga en månads uppsägningstid.

Däremot skriver du att det är villaägarens föräldrar som hyr ut lägenheten till dig. Betyder det att föräldrarna hyr lägenheten i första hand (med eller utan hyresavtal)? Hur det påverkar saken vågar jag tyvärr inte svara på, utan får hänvisa till någon med närmare juridisk kunskap i frågan.

Anna skriver:

Ska jag som förstahandshyresgäst ha kvar min hemförsäkring på min hyresrätt när andrahandshyresgästen bor i min lägenhet? Jag vet ju att andrahandshyresgästen ska ha hemförsäkring på lägenheten. Ska vi ha varsin på samma lägenhet?
Tacksam för svar
Mvh Anna

Evelina skriver:

Hej Anna,

Ja, när du hyr ut i andra hand ska du och hyresgästen ha varsin hemförsäkring på hyresrätten. Det är din hemförsäkring som gäller om något skulle hända med hyresrätten när hyresgästen inte är där, medan hyresgästens hemförsäkring täcker skador som han eller hon är orsak till. Hemförsäkringarna täcker alltså olika situationer.

Tobias skriver:

hej!
6. Betala alltid dina egna räkningar
När alla kontrakt är påskrivna kan hyresgästen flytta in och börja betala hyra. Tänk på att det är bättre att du betalar alla dina egna räkningar och låter hyresgästen betala hyra till dig.

men jag tänkte på att om andrahandhyregästen som strunta i att betala för hyran? så vad skulle jag göra då? vem ska jag vänder till? vad har jag rätt till?

Evelina skriver:

Hej Tobias,

Att hyresgästen inte betalar hyran är ett giltigt skäl för dig till att säga upp andrahandskontraktet i förtid. Det gör du genom att lämna eller skicka en uppsägning med rekommenderat brev till hyresgästen där du informerar om uppsägningen och själv har skrivit under. Du måste ange där att hyresgästen får tre veckor på sig att betala hyran och att personen annars måste flytta ut. Brevet ska du också skicka till socialnämnden.

Sedan skickar du en ansökan om betalningsförläggande till Kronofogden där du bifogar det du skrev till hyresgästen och till socialnämnden. Det är också Kronofogden du tar hjälp av om hyresgästen vägrar flytta ut.

Du kan läsa mer om att avhysa en hyresgäst på vår sida om vräkning.

nils skriver:

Hej.
Gäller samma regler för andrahandsuthyrning för korttidskontrakt?
Min flickvän skulle vilja hyra en väns lägenhet som skall prova samboende med sin partner. Korttidskontraktet sträcker sig ett drygt år. Kan hon eller någon annan hyra lägenheten med korttidskontrakt enligt samma princip som för ett tillsvidare kontrakt? alltså ansöka hos hyresvärden med giltiga skäl?

Peter skriver:

Hej Nils,

Ja, vännen kan ansöka hos hyresvärden om att hyra ut lägenheten i andrahand under en viss period. Att testa flytta ihop med en partner brukar anses som ett giltigt skäl att hyra ut lägenheten.

Jasmin skriver:

Hej! Mina föräldrar funderar på att köpa hus. Jag bor hemma med de just nu i en hyreslägenhet, finns det en möjlighet för mig att ta över den här hyresrätten? Att den skrivs på mig om det bestämmer sig för att flytta? Vad är reglerna för det?

Evelina skriver:

Hej Jasmin,

Ja, som familjemedlem som har bott i lägenheten kan det vara möjligt för dig att ta över hyresrätten. Det som avgör är ifall hyresvärden går med på att dina föräldrar får överlåta förstahandskontraktet till dig.

Om hyresvärden inte skulle tillåta detta kan du överklaga till Hyresnämnden. Hyresnämndens villkor för att överlåta förstahandskontrakt är att du är närstående till dem som hyr lägenheten, har bott tillsammans med dem i åtminstone tre år och att du har möjlighet att betala hyran.

Annika skriver:

Hej
Jag har en bostadsrätt som klassas som fritidsboende. Vi är där om somrarna och hyr ut ca 1 vecka/ sommar är detta då ett självständigt brukande/ andrahandsuthyrning dvs att man behöver ansöka till styrelsen för uthyrning?

Filip Svensson skriver:

Hej Annika,
Ja, det klassas som en andrahandsuthyrning även om det bara rör sig om en kortare uthyrning. Du kommer alltså behöva tillstånd från styrelsen för att få hyra ut den.

Benjamin Löfgren skriver:

Hej! Jag och min sambo vill hyra ut vår lägenhet i andrahand i 1 år, och har skickat in ansökan om detta till vår hyresvärd. Problemet är att bara min sambo står skriven på kontraktet (vi har varit skrivna på samma lägenhet i ca 2år). Jag har nu ett jobb på annan ort så vi skickade också med ett intyg på detta. Enligt vår hyresvärd räcker inte det, utan de hävdar att även min sambo som står på kontraktet måste skicka in intyg om jobb på annan ort. Är detta korrekt?

Mvh, Benjamin

Filip Svensson skriver:

Hej Benjamin,
Många hyresvärdar kan göra olika bedömningar om vad som är ett giltigt skäl och inte. Det jag skulle rekommendera er att göra är att kontakta hyresnämnden och låta dem ta ett beslut i ärendet. Om de gör en annan bedömning än er hyresvärd har ni rätt att hyra ut bostaden oavsett vad hyresvärden säger.

Nellie skriver:

Hej,

Jag hyr ut min hyresrätt i andra hand i ett år, och ska nu säga upp andrahandskontraktet 3 månader innan datumet går ut. Jag har skickat en skriftlig uppsägning direkt till min hyresgäst. Men nu undrar jag om jag måste skicka en uppsägning till min hyresvärd också för att den ska vara giltig?

Filip Svensson skriver:

Hej Nellie,
Nej, det räcker med att du bara skickar en skriftlig uppsägning till din hyresgäst.

Nellie skriver:

Hej,

Finns det någon färdig blankett för att säga upp min andrahandshyresgäst att ladda ned någonstans? Lyckas inte hitta på Google. Gäller annars en egenskriven blankett?

Filip Svensson skriver:

Hej Nellie,
Vi har tyvärr inte någon färdig blankett du kan använda dig av för att säga upp din andrahandshyresgäst. Men du kan även använda dig av en egenskriven blankett.

Nora skriver:

Hejsan, jag ska förmodligen hyra i andra hand. Där personen som ska hyra ut nu säger att vi behöver skriva ett kontrakt förr att föreningen ska kunna behandla hennes ansökan om att hyra ut i andra hand. Aldrig hört om detta tidigare. Finns det någon som kan ge mig klarhet krin detta?

Filip Svensson skriver:

Hej Nora,
Jag har heller aldrig tidigare hört att man skriver ett kontrakt innan man fått ett godkännande om att hyra ut i andra hand. Kan det vara så att personen menar en skriftlig ansökan? Ofta krävs nämligen en skriftlig ansökan där både dina och uthyrarens kontaktuppgifter framgår samt hur länge personen önskar hyra ut sin lägenhet.

Franz skriver:

Hej, igen!
Jag undrar vilka regler det finns enligt svensk lag angående HMO’s (House in multiple occupation).
Jag har fått tillstånd av hyresvärden att hyra ut bostaden till andra individer.
Vilka regler finns det kring att hyra ut bostaden till flera orelaterade individer (2, 3 eller 4)?
T. ex.
Vilket är den minsta arean ett sovrum måste ha?
Hur många toaletter måste det finnas? Om jag har till exempel 3 hyresgäster räcker en toa?! Om jag har 4 behöver jag två toaletter?
Måste det finnas en ”community” area förutom köket?
Måste jag ha en Karbonmonoxid detektor i bostaden?
Måste jag betala extra avgifter/skatt för att jag har flera personer som bor med ett andra hands kontrakt i lägenheten?

Skulle du kunna hänvisa mig till ett document/ Hemsida som har denna information?

Tack!
Jag är mycket tacksam för den snabba responsen ni har gett mig!
Ni är bäst!

Filip Svensson skriver:

Hej Franz,
Jag känner inte till att det skulle finnas några speciella regler, gällande storlek på sovrum, antal toaletter mm. Vad gäller skatten skulle jag rekommendera dig att kontakta Skatteverket som kan ge dig ett klart och tydligt besked om vad som gäller.

Anette Johanson skriver:

Hejsan!Vi är ett par på 60 respektive 70 år som ska hyra en lägenhet i andra hand. Räcker det då att min sambo står för kontraktet?

Filip Svensson skriver:

Hej Anette,
Ja, det räcker att bara din sambo står på kontraktet.

Franz skriver:

Hej!
Jag undrar om det är lagligt och möjligt att hyra en lägenhet och sen hyra ut den till andra om man själv inte bor där? Typ på Airbnb eller Booking.com?
Om ja får man hyra ut alla sovrum? Eller finns det även där någon begränsning?
Till exempel om man har tre rum så hyr man ut rummen till tre olika klient. Eller får man bara hyra ut till en klien?
Om ja vilka formalia/ papper måste man fylla ut?

Tack, i förhand!

Filip Svensson skriver:

Hej Franz,
Det är inte tillåtet att hyra ut bostaden om du inte har tillstånd att göra det. Skulle du göra det ändå gör du dig skyldig till kontraktsbrott vilket är skäl nog för att säga upp kontraktet.

Franz skriver:

Tack!
Jag kom på en annan fråga:
Antagandet: Jag har fått tillstånd att hyra ut lägenheten till andra personer från hyresvärden.
Får jag hyra ut lägenheten till någon annan fastän jag inte bor där?

Jag kommer från Tyskland och där har vi en lag som säger att man får inte hyra ut mer än 50% av sin bostad. Och man måste bo där.

Filip Svensson skriver:

Hej Franz,
Ja, har du fått tillstånd att hyra ut lägenheten behöver du själv inte bo där. Du kan alltså hyra ut den till en hyresgäst och själv bo någon annanstans.
Skulle du själv bo kvar i lägenheten tillsammans med hyresgästen blir hyresgästen en inneboende. I sådana fall krävs inget tillstånd från hyresvärden.

erika skriver:

Hej! Jag kommer i framtiden studera utomlands under en termin och behöver därmed hyra ut min studentetta med kokvrå. Det är en lång tid kvar så jag har ännu inte rådfrågat min hyresvärd, men jag vill förbereda mig lite och undrar därför följande.

1. Finns det några allmänna bestämmelser kring vem som får hyra en studentlägenhet i andra hand? Måste min hyresgäst vara student? Eller är det helt upp till min hyresvärd att bestämma?
2. Finns det några allmänna bestämmelser kring hur stor en deposition ska vara? När måste depositionen betalas tillbaka? När ska första hyra och deposition betalas, på inflyttningsdagen? Får depositionen användas för att ”täcka hyran” i det fall att hyresgästen ej betalar hyran i tid?
3. Det låter säkert att använda ett förmedlingsföretag som Qasa, men samtidigt blir det extra hög hyra.. kan man anklagas för att ta ut ockerhyra om man begär hyran+bredband+15% för möblering+15% förmedlingsavgift? (”originalhyran” plus ~1500kr totalt)
4. Jag behöver flytta tillbaka in i lägenheten så snart jag kommer hem och vill minimera risken att hyresgästen strular då jag inte har någon annan stans att ta vägen. Om kontraktet har bestämt inflyttningsdatum och utflyttningsdatum behöver jag ändå säga upp kontraktet 3 månader innan utflyttningsdatum? Om jag glömmer att säga upp kontraktet 3 månader innan har hyresgästen då rätt att bo kvar efter utflyttningsdatumet vi skrev?

Tack för jättebra sida med jättemycket nyttig information!

Filip Svensson skriver:

Hej Erika,
1. Om det finns några allmänna bestämmelser kring vem som får hyra en studentlägenhet är inget jag känner till. Jag skulle rekommendera dig att prata med din hyresvärd innan.
2. Gällande depositionen brukar den vara mellan 1-3 månadshyror och användas i de fall hyresgästen inte betalar hyran eller om hyresgästen orsakat skador som inte är normalt slitage. Depositionen betalas innan hyresperioden börjar och betalas tillbaka vid hyresperiodens utgång. Du och din andrahandshyresgäst kan själva komma överens om hyran ska betalas i förskott eller efterskott. Avtalas inget särskilt är det förskott som gäller.
3. Vad gäller hyran skulle jag rekommendera att du använder vår kalkylator för skälig hyra för att inte riskera ta ut en oskälig hyra.
4. Om du behöver säga upp kontraktet eller inte beror på hur lång hyresperioden är. För hyresperioder längre än 9 månader krävs alltid en uppsägning. För att undvika oklarheter skulle jag dock rekommendera dig att skriftligt säga upp kontraktet. Glömmer du säga upp kontraktet kan din hyresgäst ha rätt att bo kvar en tid efter utflyttningsdatumet.

Lycka till!

Linda skriver:

Kan en hyresrätt kapas på så vis att de som hyr lägenheten vägrar flytta? Enligt artikeln som jag länkar till nedan så har en hyresgäst rätt att bo kvar i lägenheten oavsett om kontraktet gått ut ifall de är folkbokförda samt har sina egna möbler i lägenheten. Hyresvärden eller den som äger kontraktet riskerar brott mot hemfriden ifall de tar sig in i lägenheten oavsett om de vägrar flytta. Polisen ska inte heller ha rätt att gripa dessa personer utan ärendet ska drivas genom kronofogden som i sin tur måste kunna bevisa att brev med mera har läst av personerna i fråga tills det kan bli en tvist som kan ta två år. Under hela omnämnd tid kan de dessutom vägra betala hyra.. Finns det något skydd för hyresrätter? DVS kan man slänga ut hyresgäster som vägrar flytta? Får man ta hjälp av en låssmed för att öppna dörren och ta ut saker utan att man bryter mot någon lag? Finns det skydd för sådant vi hyresrätter? Enligt artikeln nedan finns det inget skydd vid bostadsrätt iaf och lägenheten kan bli kapad.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kv4xgG/hyresgasterna-kapade-valentins-lagenhet-ar-helt-sjukt

Filip Svensson skriver:

Hej Linda,
En hyresgäst kan ha rätt att bo kvar i bostaden även om man skrivit ett kontrakt under en bestämd tid. Hyresavtal som sträcker sig längre än 9 månader och är skrivet på bestämd tid måste alltid sägas upp annars övergår avtalet till att bli ett tillsvidareavtal. Om ens folkbokföringsadress eller om man har möbler i bostaden spelar någon roll är inget jag känner till.

Precis som du skriver ska man vända sig till Kronofogden och ansöka om handräckning för att få bort hyresgästerna. I samband med detta bör man även ansöka om betalningsföreläggande för de uteblivna hyrorna. I de fall där hyresgästerna bestrider ansökan kan man begära att Kronofogden lämnar över ärendet till tingsrätten.

Att tillkalla en låssmed och byta lås är tyvärr inget man har rätt att göra.

Marie skriver:

Hejsan,

Jag har fått jobb i Asien (ett lokalt anställningskontrakt) och planerar att bo där 3-5 år. Jag blir alltså utskriven från Sverige. Har jag någon möjlighet att få godkänt från hyresnämnden att hyra ut min hyresrätt andra hand under den tiden, eller har min värd (som är en stor svensk hyresvärd) rätt att säga upp mitt kontrakt? Jag ser att man har rätt att hyra ut i andra hand om ”du kommer att bo utomlands en längre period”, men jag vet inte hur långt som en längre period kan tänkas vara som längst?

Mvh Marie

Filip Svensson skriver:

Hej Marie,
Min rekommendation till dig är att du frågar om tillstånd att hyra ut bostaden. Om du inte får något tillstånd anser jag att du ska vända dig till hyresnämnden. Vid längre utlandstjänstgöring kan hyresnämnden ge tillstånd för hela perioden. I regel ges dock inte tillstånd för längre tid än tre år. Hör med dem vad de tror om dina möjligheter att få hyra ut hyresrätten.

sandra skriver:

Hejsan,

Jag hyr en hyreslägenhet i andrahand då han jag hyr av jobbar utomlands.
Jag har nu flyttat in i lägenheten och bott här i en vecka. Vi har skrivit kontrakt och uppsägningstiden är 2 månader. Men Idag fick jag ett samtal av honom där han meddelar att hyresvärden nekat honom att hyra ut i andrahand!!! Som han sagt till mig att det är okej!
Och säger att jag ska flytta ut senast i morgon kväll.
Såhär kan han väl inte göra?
Har inte jag någon rättighet i detta?!

Filip Svensson skriver:

Hej,
Det är en ganska komplicerad fråga. Om förstahandshyresgästen inte får hyra ut måste denne vidta åtgärder för att inte förlora lägenheten, dvs skicka ut andrahandshyresgästen. Samtidigt finns ett kontrakt mellan dig som andrahandshyresgäst och förstahandshyresgästen som fortfarande är giltigt. För att du ska få ett bra svar på din fråga om vad som är lagligt rekommenderar jag dig att rådfråga en jurist.

Louise skriver:

Hej!

Jag har hyrt ut mitt korridorsrum på 20kvm i andrahand under ett år och nu när jag kom tillbaka till rummet så såg jag att det var riktigt dåligt städat. I vårat kontrakt har hon skrivit under på att hon ska ”leave the apartment tidy and clean”. Jag har en deposition och undrar nu hur mycket pengar jag egentligen kan dra från depositionen pga detta. Jag lämnade rummet väldigt välstädat innan hon flyttade in.

Mvh,

Louise

Lovisa skriver:

Hej Louise!
När det kommer till depositioner finns det ingen lag som reglerar vad den ska användas till. Utan då utgår man helt enkelt från vad du och hyresgästen kommit överens om i avtalet. För ytterligare rådgivning eller hjälp rekommenderar jag dig att höra av dig till en jurist.

Lycka till!

Hasse skriver:

Hej Jag hyr ut en hyresrätt i andra hand. Vi skrev initialt ett tidsbestämt avtal dvs avtalet upphör per 31/7. Hyresgästen önskade förlänga med ytterligare ett år. Jag fick nödvändigt godkännande från min hyresvärd och skickade det nya kontraktet innan det gamla kontraket gick ut. Hyresgästen har bott kvar men inte skrivit under det nya avtalet och meddelar nu mig att denne inte vill förlänga utan avser att flytta om en månad. Då vi inte har något giltigt kontrat utan endast en muntligt avtal om att förlänga, hur lång uppsägningstid är skäligt för mig att begära i denna situation?

Filip Svensson skriver:

Hej Hasse,
Då ingen av er sagt upp det tidigare avtalet har det övergått till ett tidsbegränsat avtal. För att säga upp detta gäller tre månaders uppsägningstid för både dig och hyresgästen, förutsatt att ni inte avtalat om något annat som är mer fördelaktigt för hyresgästen.

Sam skriver:

Hej mitt namn är Sam och har en inneboende som bor med mig sedan länge sen och jag åkte till utomlands utan att jag visset inte hur lång tid ska ta för mig att stanna borta för att hämta mina barn som bor utomlands och barnerna är svenskmedborgare som hade problem med skatteverket och nu har mina barn har möjlighet att komma till Sverige men nu fick problem av hyresvärden att jag måste säga upp mig för 6 månader eller dem ska säga upp mig för 3 månader och fick 1 vecka och tills sist jag fick välja 6 månader ,,,nu vart ska jag bo med mina barn som är 3 åring flicka och 5 åring pojke och när vi kommer till Sverige om 3 månader ?? dem trodde att jag har hyrt ut lägenheten i andrahand trots han är inneboende och har skrivit fullmakt till han också i hyresrätten nu ville jag att ni ska ge mig råd vad ska jag göra .. mycket förvirad.

Filip Svensson skriver:

Hej,
Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med hyresvärden och förklara situationen. Förhoppningsvis kan ni komma fram till en lösning som innebär att du får bo kvar i bostaden. Lycka till!

Malin skriver:

Hej,

Jag har fått tillstånd att hyra it min hyresrätt i andrahand i ett år. Jag ska vistas utomlands. Jag hyr omöblerat. Jag läste nånstans att både jag och hyresgästen behöver ha en hemförsäkring för bostaden, stämmer det och i så fall varför?

Sedan undrar jag över kontraktsmallen ni har (den från hyresgästföreningen). Angående ”Hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid” Jag kan väl inte använda alternativ 3 om jag vet att jag max får hyra ut i ett år? men om jag använder alternativ 1 så vad innebär ”Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med _______
månad(er) för varje gång.”? jag har ju redan angett period för uthyrning med slutdatum som inte går att rubba på, men det verkar som att om jag missar att skriftligt säga upp kontraktet senast 3 månader innan hamnar jag i blåsväder? har jag ju fortfarande ingen rätt från min hyresvärd att förlänga kontraktet med min hyresgäst. Vad ska jag välja här?

Så tacksam för svar

Filip skriver:

Hej Malin och ursäkta det sena svaret,

Du bör ha en hemförsäkring då det är din försäkring som gäller om något skulle hända hyresrätten när din hyresgäst inte är där. Försäkringen innehåller även personskydd vid exempelvis resa, stöld eller olycka. Hyresgästen bör ha en hemförsäkring för att täcka eventuella skador som uppstår när hen använder lägenheten, samt för det personskydd jag nämnde.

Angående kontraktsmallen så skulle jag rekommendera att du anger ”obestämd tid”, vilket då innebär att att kontraktet fortsätter gälla till dess att du säger upp det, och därefter 3 månader framåt. Det är därför mycket viktigt att du, skriftligen, 3 månader innan slutdatum säger upp hyresavtalet. Anledningen är att det är på detta visa är att hyresgästen enligt lag måste få minst dessa 3 månaders uppsägningstid, oavsett om du glömmer att säga upp avtalet eller inte.

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Denice skriver:

Hej! Jag hyr i dagsläget ut min hyresrätt då jag provbor med min pojkvän. Jag har fått tillåtelse på detta ifrån hyresvärden fram till sista september. Nu är det så att vi har möjlighet att köpa en bostadsrätt tillsammans (betydligt tidigare än vi trodde) och vi skulle då få tillgång redan 1a juli. Kan jag fortfarande hyra ut hyresrätten fram till september eller måste jag säga upp den i förtid? Vi ”provbor” ju fortfarande men på en ny adress än jag tidigare uppgav. Tacksam för svar!

Filip Svensson skriver:

Hej Denice,
Då du tidigare fått godkännande att hyra ut hyresrätten till sista september borde det inte vara något problem att hyra ut bostaden ytterligare ett par månader från dess att ni flyttar in i bostadsrätten. Lycka till!

Thorsten skriver:

Vad gäller rätt att hyra ut när jag sitter i fängelse?

Peter skriver:

Hej Thorsten,
Det första du måste göra är att ansöka om godkännande hos din hyresvärd. Skulle du inte få något godkännande kan du vända dig till hyresnämnden som kan göra en bedömning om fängelsestraff kan räknas som ett beaktansvärt skäl för uthyrning. Sådana fall har förekommit där hyresnämnden gett tillstånd till andrahandsuthyrning. Men tänk på att alla fall är unika och besluten kan skilja sig från fall till fall. Lycka till!

Andreas skriver:

Jag skall flytta och har sagt upp min HR. Har ansökt om att hyra min nuvarande lgh i andrahand tills kontraktet går ut. Om det inte godkänns vad kan hända om jag hyr ut den i alla fall? Jag har förstått att jag kan bli av med mitt kontrakt, men jag har ju redan sagt upp det.

Peter skriver:

Hej Andreas,
Det som kan hända dig är att du blir av med kontraktet om du inte får ansökan beviljad.

Anna-Karin Eriksson skriver:

Hej! Jag lämnade in en ansökan tillsammans med ett andrahandsuthyrningskontrakt igår till min hyresvärd. De har regeln att jag måste ha en hyresgäst och ha skrivit kontrakt med den innan jag kan ansöka om andrahandsuthyrning. Gäller en hyresrätt. Nu säger de att de har en handläggningstid på mellan 4-6 veckor innan vi kan få besked. Vi har skrivit kontrakt from 1/4-18. Frustrerande eftersom det då blir stressigt med möjligheten att gå upp i Hyresnämnden. Och ovissheten, ska jag packa, ska jag förbereda mig… Finns det någon specifik tid som hyresvärden har på sig att lämna besked?

Peter skriver:

Hej Anna-Karin,
Jag förstår att det kan vara frustrerande med väntan. Men någon specifik handläggningstid finns inte, det är olika från olika bostadsbolag.

Khaled Arafat skriver:

Hej!
Det är khaled Arafat,bor i kalmar. I Hösten kommer jag att plugga i Hudiskvall.
Utbildningen börjar första augusti. Har frågat hyresvärd ,de vill inte att jag hyra ut lägenhet som andra hand.
Jag vill inte frölora lägenheten!
Kan ni hälpa mig med det?
Hälsningar,
Khaled

Peter skriver:

Hej Khaled,
Vanligtvis har en hyresvärd rätt att neka dig att hyra ut i andra hand. Däremot har Hyresnämnden regler för när en hyresvärd inte får neka dig att hyra ut i andra hand. Studier på annan ort är ett sådant skäl. Jag skulle därför rekommendera dig att påtala detta för din hyresvärd. Hjälper inte det är ett alternativ att överklaga beslutet hos Hyresnämnden. Lycka till!

Oscar skriver:

Hej,
Jag fick nyligen hyra en lägenhet i 1år andra hand, den som jag hyr ifrån har första hand kontrakt i sin tur, nu vill han inte flytta sin adress från lägenheten och säger att han som har första hand har fortfarande rätten att skriva sitt namn på dörren och behålla sig folkbokförd på lägenheten även att han har hyrt ut den i andra hand! Han säger också att jag ska skriva min adress som C/o hans namn! Bra o veta att han fick godkänd från hyrsvärden. Har han rätt att göra så? Om inte vad kan jag göra i så fall ?

Peter skriver:

Hej Oscar,

På vår sida om folkbokföring så kan du läsa mer om reglerna för folkbokföring. Här kan du läsa att en person bör vara folkbokförd där personen i fråga regelbundet spenderar sin dygnsvila (sover). Du bör alltså vara folkbokförd i lägenheten du hyr, och din hyresvärd bör var folkbokförd på adressen där han bor.

Post- och Telestyrelsens hemsida kan du läsa mer om c/o adresser. Här är Post- och Telestyrelsen noga med att påpeka att c/o adresser inte ska användas på det vis som din hyresvärd föreslår.

Vår rekommendation är att du påpekar för din hyresvärd att det är felaktigt att göra som han har föreslagit. Förhoppningsvis inser han att han gjort fel och folkbokför sig på den adress där han bör vara folkbokförd.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Marianne skriver:

Hej! Jag har tänkt hyra ut min hyresrätt i andra hand och undrar över hemförsäkringen. Ska andrahandshyresgästen täcka en egen sådan och jag behålla min eller gäller täcker min hemförsäkring om ngt skulle hända?

Peter skriver:

Hej Marianne!

Hyresgästen bör teckna en egen hemförsäkring då den huvudsakligen består av personligt skydd, bland annat reseförsäkring, överfallsförsäkring och försäkring av lösöre.

Du behöver inte ha en hemförsäkring kopplad till den hyresrätt du hyr ut, utan endast till din befintliga bostad.

När det gäller hyresrätter är själva bostaden och den fasta inredningen försäkrad av fastighetsägaren.

Marina skriver:

Hej. Jag har ett förstahands kontrakt och har hyrt ut lägenheten i andrahand i 1 år för att prova på sambolivet. Nu är det så att vi ska separera och skulle behöva flytta tillbaka till min lägenhet. Personen som bor där har kontrakt till 31 Maj 2018. Kan jag säga upp henne med tre månaders uppsägningstid?

Ebba skriver:

Hej,

Eftersom hyresavtalet förmodligen avser mer än nio månader är uppsägningstiden 3 månader för dig som hyresvärd. Oavsett om ni avtalat om en kortare uppsägningstid gäller denna bara om hyresgästen säger upp lägenheten.

Med andra ord kan du alltså säga upp personen med 3 månaders uppsägningstid. Tänk på att det räknas som minst tre hela månader och att uppsägningen bör ske skriftligt.

Micha skriver:

Hej,

Om man som registrerad utlandssvensk hyr ut en lagenhet i Sverige (innehar 1a handskontrakt, vill hyra ut i 2a hand), galler hyresinkomstskatten da? Jag ar begränsat skattskyldig i SE sedan +10 ar.

Johan skriver:

Hej Micha!

På Skatteverkets sida om Begränsad skatteskyldighet för fysiska personer så finner vi ”bestämmelser om vilka andra kapitalinkomster en begränsat skattskyldig person ska beskattas för”. Där nämns bland annat ”löpande inkomster av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt i Sverige”.

Enligt denna information verkar det med andra ord som att skatten för hyresinkomst fungerar precis som om du hade bott i Sverige och varit fullt skatteskyldig.

Hoppas svaret var till hjälp!

Emilia dallosso skriver:

Min hyresvärd tillåter inte att jag hyr ut i andra hand under en kortare tid än 6 mån. Jag vill hyra ut lägenheten i två månader på grund av arbete på annan ort. Finns det några regler kring kortaste tid man måste hyra ut?

Daniel skriver:

Hej Emilia,

Om jag förstår dig rätt bor du i en hyresrätt. Reglerna om uthyrning av hyresrätter i andra hand finns i jordabalkens 12 kap. 39-41 §§. Huvudregeln är att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan din hyresvärds tillåtelse. Din hyresvärd ska dock lämna tillstånd om du vill hyra ut i andra hand på grund av arbete på annan ort. Vad jag vet finns det ingen regel som stödjer det din hyresvärd säger. Tvärtom brukar man säga att ju längre tid som en hyresvärd vill hyra ut i andra hand, desto starkare skäl krävs. Lycka till!

kirs skriver:

Hej!
Om man har tillfälligt arbete på annan ort, hur länge får man då hyra ut sin hyresrätt? Och är det giltigt fast man får anställning men man själv anser att arbetet är tillfälligt, då man tänkt att arbeta där under en kortare tidsbegränsad period (ca 2år)?

Ebba skriver:

Du bör börja med att ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning hos din hyresvärd. Om hyresvärden beviljar uthyrning under de 2 år du tänkt arbeta på annan ort får du hyra ut så länge. Om inte rekommenderar vi att du vända dig till Hyresnämnden.

För att få hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs det att du har giltiga skäl. Att arbeta tillfälligt på annan ort räknas normalt som ett giltigt skäl hos Hyresnämnden. I regel lämnar Hyresnämnden tillstånd i 1 år åt gången. Om din hyresvärd inte går med på fortsatt uthyrning kan du ansöka om nytt tillstånd hos Hyresnämnden. Generellt ges inte tillstånd för längre än 3 år sammanlagt.

Erik bergqvist skriver:

Hej!
Jag har i 12 år haft en hyresrätt utan att det någonsin har upprättats ett skriftligt kontrakt. De första 10 åren har det funnits ett muntligt avtal som gav mig rätten att bo till och från i lägenheten och däremellan hyra ut den i andra hand. Mer än årsvis ibland.

För två år sen såldes fastigheten och den nya hyresvärden skickade då ett kontrakt som de försökte tvinga mig att skriva på. Jag vägrade då jag efter samtal fick reda på att jag fortsättningsvis inte skulle få hyra ut lägenheten i andra hand utan att be om lov innan. Jag hade precis kostat på och lagt nytt golv i lägenheten och tycker det känns märkligt att en ny hyresvärd kan hota med vräkning när ett gammalt avtal finns. Visserligen muntligt men det finns bankkontoutdrag som visar på att jag inte har betalat hyran ifrån mitt konto varje månad.

Hyresvärden hänvisar nu till ett kontrakt som jag aldrig sett och påstår att jag bara har hyrt lägenheten i 3 år.

Ska jag låta mig vräkas eller finns det en chans att jag vinner i en rättstvist?

Daniel skriver:

Hej Erik,

Inledningsvis ska sägas att det är en ovanlig situation du hamnat i och det är därför svårt för mig att besvara exakt vad som gäller. Regler om hyresrätter finns i hyreslagen, det vill säga jordabalkens tolfte kapitel. Det muntliga hyresavtal du haft med den tidigare hyresvärden är ett avtal som gällde eftersom det inte finns några krav på att ett hyreskontrakt måste vara skriftligt. Det framgår av jordabalken (JB) 12 kap. 2 §. Vid överlåtelse av fastigheter, vilket ett köp ju är, gäller som huvudregel dock endast att nyttjanderätter som är skriftliga följer med köpet enligt 7 kap. 13 § JB. Detta innebär att det muntliga avtal du hade med din gamla hyresvärd troligtvis inte gäller gentemot din nya hyresvärd.

Av 12 kap. 39 § JB framgår att du inte har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens godkännande, såvida du inte har särskilda skäl för det. Sådana skäl listas i 12 kap. 40 § JB. Hyr du ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens godkännande riskerar du att bli förverka din hyresrätt, enligt 12 kap. 42 § p. 3.

Enligt 12 kap. 3 § JB har din hyresvärd rätt att begära att ni upprättar ett skriftligt kontrakt. Jag är osäker på vad exakt som gäller i och med att du vägrade att upprätta ett sådant för två år sedan, men det finns en risk att om du fortsätter att vägra förverkar du din hyresrätt och din nya hyresvärd får rätt att kräva att du lämnar lägenheten. Som sagt, jag är inte helt säker på vad som gäller i det här fallet och mitt bästa tips är att söka juridisk rådgivning av en jurist som förhoppningsvis kan se över samtliga omständigheter i din situation.

Marina skriver:

Hej, hur länge tid brukar det ta att frågå om tillstånd av sin hyresvärd om andrahandsuthyrning av bostadsrätt? Går det bra och ringa de och muntligt komma överens? För att vi har ont om tid, tack

Angående en ”normal” tid för att få svar så är det mycket svårt att svara på. Det beror på hur stor hyresvärden är, deras rutiner etc. Jag skulle gissa mellan 1-3 veckor men det är verkligen en gissning.

Det jag skulle göra är att ringa hyresvärden och berätta att det är ett mycket brådskande fall och fråga om du kan få till ett möte för att gå igenom detta. Om detta inte är möjligt så kan ni ju, åtminstone tillfälligt, upprätta ett muntligt avtal.

Ett muntligt avtal är ju lika bindande som ett skriftligt, generellt sett, men det är ju svårt att bevisa det efteråt. Om det är vad som krävs kan du ju i såna fall spela in samtalet. Notera då att den andra parten måste göras medveten om att du spelar in samtalet! Sen tror jag nog inte att hyresvärden godkänner detta men det kan vara värt ett försök. Om ni gör ett muntligt avtal se då till att få med alla de uppgifter som krävs, tex datum, vem det är du pratar med, hur länge avtalet är giltigt och så vidare. Sen vet jag inte hur lagligt bindande detta blir, om jag ska vara ärlig, men det kan vara ett alternativ.

Matilda Andersson skriver:

Hej!

Jag hyr en lägenhet i andrahand, har paret jag hyr av rätt att överlåta en extranyckel till deras dotter under tiden som jag bor i deras lägenhet?

Att hon har en extranyckel är väl egentligen inga konstigheter. Det är nog rätt vanligt att man som andrahandsgäst inte har tillgång till alla nycklar. Det är dock en helt annan fråga om dottern har tillgång till lägenheten – vilket hon inte har under er hyresperiod. Förutsatt förstås att ni inte avtalat det i ert kontrakt, men det vore rätt konstigt.

Hanna skriver:

Hejsan!
jag och min pojkvän planerar att resa till asien i höst och vara borta så länge pengarna räcker, men högst 6 månader.

Under den tiden behöver jag hyra ut min hyresrätt. jag har redan hittat en lämplig kandidat(en vän till oss)som kan tänka sig att bo här så länge vi är borta och han är också väl medveten om att vi kan vara borta allt mellan 3-6 månader. och detta är enligt honom inga problem alls.

hur formulerar jag detta i ett andrahandskontrakt? samt kommer, min inte så särskilt stora, hyresvärd godkänna detta?

är verkligen jätterädd för att jag inte kommer få godkänt av min hyresvärd… hela resans budget ligger ju verkligen i att jag får lägenheten uthyrd medan vi är borta…

tacksam för svar!

vänligen hanna

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Fritidsresor är vanligtvis inte något som man får tillstånd till andrahandsuthyrning för. Det beror förstås på hyresvärden och det är möjligt att denne likställer en lång resa som denna på samma sätt som ett utlandsarbete. Rätt till andrahandsuthyrning brukar ges när man egentligen inte har så mycket annat väl än att flytta, även om det är en gråskala (tex för att flytta ihop med sin sambo).

Om resan redan är bokad osv så är du möjligtvis i en knepig sits och det handlar kanske mer om att försöka få hyresvärden att göra ett undantag. Prata med hyresvärden och hör vad hen säger!

Sanna skriver:

Hej,

Jag har en hyresrätt jag vill hyra ut högst två eller tre veckor. Jag får hyra ut den för världen men ”ett kontrakt” där alla parter skriver på ska skickas in! Hur fungerar det då om man använder sig av e tjänst som airbnb? Måste världen också godkänna min hyra?

Mvh Sanna

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Din hyra har inte värden med att göra men det är inte alls ovanligt att de kräver att veta vem det är som hyr din lägenhet under uthyrningen. Detta blir förstås svårt med Airbnb. Jag skulle prata med hyresvärden och höra hur de ser på detta, kan du skicka in uppgifterna sent (när du vet namn och personuppgifter på hyresgästen) tex?

Andrzej Brejski skriver:

Hej!
Eftersom min son har skulder hos kronofogden så är det omöjligt för honom att skaffa en lägenhet. Pga detta har jag sökt lägenheten
och när jag har fått den så har min son bosatt sig där. Han bor där redan fem år, alla hyror är betalda i tid, inga klagomål.
Nu har bostadsbolaget fått veta att det är inte jag som bor i lägenheten bara min son med sin familj. Nu kräver de att jag skriver uppsägning av lägenheten annars blir sonen med sin familj sparkat från lägenheten.
Det finns små barn i bilden och jag kan inte fatta vad vi gjorde för brott?
Kan de göra så.
Mvh Andrzej

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Nu vet jag inte om du syftar på att du köpte en bostadsrätt eller om du skaffade en hyresrätt men oavsett så har du hyrt ut denna bostad utan hyresvärdens eller styrelsens godkännande, vilket inte är tillåtet. De kan med andra ord kräva det de kräver, tyvärr. Sen är det förstås jättetråkigt att små barn drabbas!

Helena skriver:

Hej,

Jag hyr ut min HR lägenhet sedan 2 1/2 år eftersom jag jobbar utomlands. Jag har fått förlängt kontrakt på jobbet, men enligt det kommunala fastighetsbolaget som jag hyr av, tillåter de endast 3 år andrahandsuthyrning. Finns det undantag som gör att det går att förlänga uthyrningstiden vid utlandstjänstgöring? Mvh, Helena

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det är upp till hyresvärden att bestämma och det är, såvitt jag vet, mycket ovanligt med undantag. Då ska det nog till extraordinära omständigheter. Tanken med kommunala hyresbostäder är ju att den som behöver boende ska bo i dem, med förstahandskontrakt. Om du inte behöver lägenheten pga långvarigt utlandsboende är det egentligen någon annan som behöver den bättre. Jag förstår självklart att det inte är så roligt för du planerar säkert att komma hem sen och då behöver ju du en lägenhet.

maria skriver:

hej!det är så att jag tänkte hyra ut min lägenhet i andrahand. jag frågade lite först till min hyresgäst och blev genast osäker på deras ”giltiga skäl”
jag var även tvungen att skriva kontrakt innan med personen för att kunna skicka ansökan samt kontrakt. SEN får jag reda på om jag får hyra ut eller inte. känns väldigt risktagande faktiskt.

det jag är rädd för är ifall jag inte kommer få hyra ut.

anledningen till uthyrning är pga min psykiska sjukdom ångest och depression.
bodde innan med min sambo som kunde ta hand om mig och hjälpa mig men han valde att flytta ut och gjorde slut. jag klarar inte av att vara ensam så måste därför flytta till min familj så de kan hjälpa mig. 7 mil ifrån min lägenhet. eftersom jag är sjukskriven så får jag inte tillräckligt med pengar heller så jag klarar av hyran.
Men jag kan inte säga upp lägenheten för jag har mitt fasta jobb som väntar på mig i den staden när jag står på mina ben igen?

Är detta en giltig anledningen eller har de rätt att neka detta ?
är verkligen jätte orolig för de
tacksam för svar
Mvh

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Ett sätt att lindra din oro kring detta är att du skriver med i kontraktet: ”Detta avtal gäller endast om Hyresvärden (dvs du) får godkänt av sin hyresvärd (”Hyresbolaget AB”) att hyra ut bostaden i andra hand.”. Då behöver du inte vara orolig för att du står i en situation att du måste hyra ut en lägenhet du inte får hyra ut.

Man skulle kunna se din situation som att du får ”vård på annan ort” vilket det ju i princip handlar om. Det är en vanlig anledning till att man får hyra ut i andra hand. Om du kan få ett läkarintyg som stödjer det har du nog goda chanser att få hyra ut i andra hand. Om du inte har läkarintyg får du förlita dig på hyresvärdens bedömning, vilket är mer godtyckligt.

jimmy skriver:

Hej!
Jag o min flickvan har en andrahandslgnht pa g, nu vantar vi bara pa att hyresvarden for huset ska godkanna oss. Vet du vad dom kollar? Hon jag ska hyra av sa bara att dom fragar efter namn, pers nr, tel nr.
Grejen ar att vi nu bor i london. Ingen av oss kommer att ha arbete nar vi kommer till sverige men saklart sa ska vi ju fixa det. Min flickvan har sparade pengar sa hon skulle kunna betala 2 arshyror om det skulle behovas, men hon har inget svenskt person nr. Kommer detta bli ett problem for oss?

mvh Jimmy

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Jag vet inte exakt vad en hyresvärd kollar upp men det är möjligt att de gör en kreditupplysning på er. Det lär med tanke på att ni bor i England inte ge något (vilket kan vara negativt). De kan kolla upp era referenser om ni angett några. Slutligen kanske de ringer er för att prata med er.

Mer troligt är dock att de inte gör speciellt mycket, det är fortfarande innehavaren av förstahandskontraktet som är skyldig att betala för hyran. Därför är er ekonomi mindre viktig.

Nina skriver:

Hej,
Jag,min man och vårs barn bor i lägenhet i förstahandkontrakt (på min mans namn ). Min man ska flytta till Danmark men jag och mitt barn ska bli i lägenheten. Jag undrar vad händer då?? Om vi betalar hyran i regelbundet som det ska, kommer vi att förlora lägenheten??
Med vänlig hälsning,
Nina

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

I teorin innebär detta att din man hyr ut lägenheten till dig i andra hand och ni bör kolla med hyresvärden så att det är ok. Rent teoretiskt skulle han kunna bli av med sitt förstahandskontrakt för att han hyr ut den i andra hand utan godkännande från hyresvärden (om jag inte misstagit mig på reglerna).

I praktiken är det förmodligen ingen hyresvärd som skulle bry sig nämnvärt om det är kontraktsinnehavarens familj som bor i lägenheten och hyran betalas. Men det bör nämnas så att ni vet att det finns en liten risk med detta.

Jonathan skriver:

Hejsan! Vad finns det för regler gällande sajter som tex airbnb.com? Jag bor i hyresrätt och är intresserad av att hyra ut min lägenhet via airbnb några sporadiska dagar/veckor denna sommar då jag är bortrest. Är det någon skillnad om jag lägger upp hela lägenheten jämfört med bara ett rum i lägenheten då jag själv bor kvar?

Mvh J

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Om du hyr ut lägenheten självständigt måste du ha hyresvärdens medgivande. Det behövs dock inte om du hyr ut till en inneboende. Om du hyr ut lägenheten som inneboende men i själva verket inte bor där (dvs i praktiken en självständig andrahandsuthyrning) kan du däremot råka illa ut om hyresvärden kommer på dig.

Du kommer med största sannolikhet inte få godkänt att hyra ut din lägenhet under din semester men din hyresvärd kanske är generös med uthyrningsreglerna. Giltiga skäl är tex att prova på att bli sambo, utlandsarbete mm.

André skriver:

Hej, om jag skulle välja ett alternativ där man byter bostad under en period, liknande home exchange, som alltså innebär att man byter bostad under en semester på ett par dagar till ett par veckor. Vad gäller då?

Det är samma regler för uthyrning som gäller vid detta som vid all annan uthyrning. Det spelar alltså ingen roll att det är home exchange eller liknande. Du måste fortfarande ha korrekta skäl för att få hyra ut din lägenhet.

Veronica Johansson skriver:

Hej! Jag har skrivit under ett andrahands kontrakt och jag vet inte om min hyresvärd har förstahands kontraktet. Hur kan jag kolla upp det?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Har du kollat med hyresvärden som har hand om lägenheterna i huset?

Lena skriver:

Jag vill hyra en lägenhet som andra hand ägare så att måste vara godkänd från stockholmshem, men jag är i kronofogden men jag började betala som lönutmätning. Jag har en bra fast inkomst min skilsmässa pågår och mina barn ska vara med mig. Ska företagen godkänna mig?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Lena,

Jag kan tyvärr inte svara på om Stockholmshem kommer att godkänna dig som andrahandshyresgäst, utan det är upp till dem att avgöra. Men dina ekonomiska förutsättningar är mycket riktigt något som de tar med i beräkningen när de fattar beslutet.

Linda skriver:

Hej!
Jag ska flytta utomlands, men vill börja med att hyra ut min bostadsrättslägenhet innan jag vet med säkerhet att jag kommer att stanna kvar utomlands. Vilka regler gäller och finns det förmedlare/företrädare att anlita som kan ta hand om ev. frågor då jag inte kommer att vara i närheten?

Vad bör jag tänka på?

Tack på förhand!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Linda,

Om du flyttar utomlands så får du förmodligen hyra ut din lägenhet i andrahand om du gör det i syfte att studera eller arbeta (vilket jag gissar att du ska göra också). När du sen ansöker om att få hyra ut i andra hand måste du då veta hur länge du vill hyra ut och till vem. Du måste också ange ett skäl (tex utlandsarbete) och kunna styrka det med tex ett arbetsgivarintyg.

Om du planerar att göra allt detta från utlandet så blir det förstås lite knepigare men det går med rätt förberedelser. Tex genom att flyttstäda lägenheten innan du åker, ge en extranyckel till någon närstående, skriva inventarielista etc. Så, om du får jobb och vill stanna kan du förmodligen sköta allt ifrån utlandet.

Jag har själv anlitat BostadDirekt.se ett flertal gånger och kan varmt rekommendera dem. Jag vet inte exakt vilken service de kan erbjuda utöver själva förmedlingen (tex överlämning av nycklar osv) men fråga dem gärna själv.

Malin skriver:

Hej!
Jag har hamnat i en kris situation..
Ett par vänner till mig bor i en hyreslägenhet. Dom vill ny köpa ny bostad tillsammans men vill inte säga upp sitt förstahandskontrakt, så dom frågade mig och jag ville hyra utav dom i andra hand. När jag ringde till aranäs som äger lägenheten dom bor i och frågade om det var okej, så sa dom att man inte fick göra så. Jag frågade varför för att sambolagen skall väl gälla, jag fick då som svar att om man köper ett annat boende har man inte rätt att behålla kontraktet. Stämmer detta?
Tacksam för snabbt snabbt svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Malin,

Jag vet inte vilken del av sambolagen du syftar på. Utan att veta allt som står om den så gäller den ju framförallt för hur tex bohag delas mellan sambo om man separerar, avlider etc. Den har inget att göra med hyra av bostäder.

Det verkar också i sin ordning som hyresvärden säger, att om de flyttar ifrån bostaden så har de inte rätt att behålla förstahandskontraktet. Om man uppenbarligen inte behöver lägenheten så har man ju inte heller rätt att behålla kontraktet heller. Det är ju så bostadsmarknaden är tänkt att fungera! Om de går vidare till att köpa en bostadsrätt så ska ju hyreslägenheten gå till nästa person i hyreskön.

Jag vet inte om du syftar på att man ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand för att prova på samboskap (vilket är vanligt förekommande och ett godtagbart skäl) men så är ju inte fallet i det du beskriver. De bor ju redan ihop.

Malin skriver:

Jag menar att det testar och bo ihop men vill inte säga upp kontraketen, Lägenheten står bara på killen. Fungerar sambolagen då?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det är som sagt inte sambolagen det handlar om och jag vet inte om det står i hyreslagen om att hyresvärden är tvingad att godkänna andrahandsuthyrning för att prova på samboskap. Det är dock en vanlig anledning till att man får godkänt till andrahandsuthyrning.

De bor ju redan ihop, om jag förstod dig rätt, så att de ska prova på samboskap är ju egentligen felaktigt. Rent tekniskt om killen bara står på kontraktet och hyresvärden inte vet om att de bor tillsammans så kan han ju ansöka om andrahandsuthyrning för att prova på samboskap. Det är ju egentligen felaktigt och han kan nog riskera att förlora kontraktet om hyresvärden kommer på honom (vet dock inte exakt vad konsekvenserna kan bli).

Eva skriver:

Vi köpte 2007 en nyprod lägenhet som blev klar för tillträde sommaren 2009, just efter bokraschen. Vi kunde då inte sälja vare sig vårt hus eller vår lägenhet och hyrde därför med föreningens tillstånd ut lägenheten. Samtidigt blev min man (född 1944) allvarligt sjuk. Han behandlas fortfarande av flera olika läkare och de avråder bestämt oss från att byta boende mm under nuvarande förhållande. Under ett av dessa svåra år var även jag sjuk. Jag genomgick en stor operation följd av komplikationer som ledde till ett års sjukskrivning.
Våra hyresgäster vill nu förlänga kontraktet ännu ett år vilket min mans läkare rekomenderar. Vi orkar snart inte med vårt hus längre och vill verkligen flytta in i vår lägenhet så snart vi kan. Vi hoppas om ett år. Men nu säger föreningen nej. Har vi något att sätta emot eller måste vi i all hast nu sälja vår lägenhet som vi sett fram emot att bo i nu som pensionärer.
Är det idé att överklaga föreningen beslut till Hyrenämnden? Vad säger lagen? Det känns som vi nu tvingas till en snabb tvångsförsäljning som vi inte orkar med.
Mvh
Evy

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Evy,

Usch, det är verkligen ingen rolig situation ni hamnat i. Jag vet inte exakt vad ni kan göra, ju längre man hyr ut desto svårare är det att få förlängd uthyrningsperiod. Ni har ju verkligen beaktansvärda skäl (vilket krävs för längre uthyrningar). Men jag vet inte hur ni ska gå till väga annat än att prata med Hyresnämnden men jag misstänker att det är helt upp till bostadsrättsföreningen att säga nej.

Eva skriver:

Tack snälla för så snabbt svar. Jag det känns verkligen som vi har beaktansvärda skäl. Och nu går vi snart under av oro för detta. Men vad händer om hyresnämnden ger oss rätt?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Tyvärr vet jag inte exakt vilken effekt det har. Jag skulle kontakta Hyresnämnden direkt för detta ärende så att ni får förstahandsuppgifter som dessutom är specifika för ert ärende. Lycka till!

Cickie skriver:

Hej,
Vi hyr ut vår lägenhet i andra han och nu har hyresgästen sagt upp sig och kommer att flytta ut lite tidigare än planerat. Vi har nu bestämt oss för att sälja lägenhheten from den månad dom flyttar ut, och vill därför få möjlighet att komma in för att fotografera samt för att visa lägenheten för köpare vid ett tillfälla.
Den nuvarande hyresgästen vägrar att låta oss komma in före deras flytt, vilka rättigheter har vi som ägare av lägenheten?

Med vänlig hälsning, Cickie

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Jag har fått denna fråga tidigare och inte lyckats svara ordentligt på den då jag inte kan få fatt på vad som gäller. Såhär svarade jag senast, och det gäller fortfarande:

”Enligt Jordabalken har man skyldighet att, som hyresgäst, upplåta en bostad för visning när bostaden är “ledig till uthyrning”, vilket alltså inte är samma sak som att vara ute till försäljning. Jag har tidigare svarat att detta inte gäller för bostadsrätter men kan inte hitta den informationen hos hyresnämnde längre. Det betyder helt enkelt att jag inte vet eftersom jag inte kan hitta information som kan bekräfta eller påvisa att så inte gäller. Utifrån information jag sett tidigare så verkar det som man inte har skyldighet som hyresgäst att visa lägenheten för försäljning. Om du (eller någon annan) har fått detta bekräftat vore det bra om ni kunde kommentera.”

Frida skriver:

Hej! Jag hyr en bostadsrätt i andra hand och har den till och med 1 feb. Vad är de egentligen som gäller med hål i väggarna från hyllor osv? Hon säger att hålen måste igen innan jag flyttar ut. Men har varit i kontakt med hyresrättföreningen och de säger att de ingår i normalt slitage och att hyresvärden ej kan kräva att jag ska fixa igen de? Vad gäller då man hyr i andra hand?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det är dels en tolkningsfråga och dels en kontraktsfråga. I vissa kontrakt, framförallt korttidskontrakt, kan det stå att man inte får göra hål i väggen, tapetsera etc. Bor man en längre tid så kan man få göra lite större justeringar av lägenheten.

Oavsett vad Hyresnämnden skulle bedöma i en eventuell tvist så tycker jag att det hör till god sed att man gör iordning lägenheten så gott man kan, det vill säga fyller igen hål och reparerar mindre skador/repor etc i den mån man kan.

Diana Majed skriver:

Hej!

Jag ska snart gå på en visning till en 2:a hands lägenhet och sedan eventuellt skriva på ett kontrakt. Dock tror jag att personen som vill hyra ut till mig försöker blåsa mig.

Detta är vad min eventuella hyresvärd vill att jag betalar.

-försäkring (450 kr)
-hyra (2927 kr)
-Deposition (3 månaders hyra, som betalas tillbaka)
-el-fakturan

Hittills går jag med på allting DOCK vill personen ta ut en engångsavgift på 6000 KR, vid överlämning av nycklar.

Dessa 6000 kr ska alltså täcka hyran av hans möbler (en soffa, säng och matbord) och att han ställer upp som hyresvärd (?). Det hela låter konstigt då jag vet att man endast får lägga på 10 – 15 % av bostadens hyran som hyra för möblerna. Detta kommer alltså inte stå på kontraktet. Har även läst att det är olagligt och kan ge allt från böter till två års fängelse.

Vad gör jag, vill ju verkligen ha lägenheten men vill inte ge honom ”svarta pengar” som han olagligt tar ut?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Diana,

Det låter väldigt mycket som att han försöker kringgå lagarna kring andrahandsuthyrning. Det är en relativt känd metod som jag skrivit om här på BoUpplysningen (ibland handlar det om att hyra ut något meningslöst för ”översumman”). Om det han gör är strikt olagligt och straffbart eller om även du riskerar någon form av straff vågar jag inte svara på.

Mitt enda råd är, tyvärr, att du vägrar ge honom pengar som inte tas upp i kontraktet eftersom det (förmodligen) är olagligt. Säg till hyresvärden att du inte vill betala utan att få ett (riktigt!) kvitto av princip. Risken är nog stor att han inte går med på detta men det är det bästa rådet jag kan ge.

Jag förmedlar gärna denna fråga vidare till andra läsare som har drabbats av detta. Hur löste ni det?

yason skriver:

hej ..
jag har kronofogden och kan ej hyra en hyräsrätt om min pappa eller mamma hyr den får dom då hyra utt den till mig.
eller kan hyresvärden säga nej.
om jag får hyra den andra hand av min mor eller far ,hur länge får jag då hyra den

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Om man hamnat hos Kronofogden med betalningsanmärkningar kan det bli svårt att få ett förstahandskontrakt, som du skriver. Men att hyra i andra av dina föräldrar ska gå bra. Det är då fortfarande dina föräldrar som ansvarar, inför hyresvärden, att hyran blir betald. Ditt ansvar sträcker sig till att betala dina föräldrar. Sen är det en annan fråga om dina föräldrar får hyra ut lägenheten till dig för hyresvärden. Det krävs speciella anledningar, tex arbete på annan ort och så vidare. Man får ansöka hos hyresvärden om det och då anger man också hur länge man ska hyra ut lägenheten i andra hand.

Lasse Wall skriver:

Hej!

Om man äger en bostadsrätt och sen låter sin flickvän flytta in. Vad är rimligt att ta i hyra?
Halva avgiften och halva räntan av boendelånet? Eller bara avgiften?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Halva avgifter samt halva räntan minus ränteavdrag är nog ett rimligt sätt att dela upp kostnaderna om man vill göra det jämnt. De är ju båda löpande kostnader och, till skillnad från amortering, ingenting som kan ses som ett sparande. Man kan, om man vill, ta hänsyn till ett eventuellt ökande bostadsvärde också. Om båda betalar de löpande kostnaderna men bara den ena får ta del av en eventuellt värdeökning kan det ju ses som orättvist. Men motsvarande gäller ju om bostaden går ner i värde också.

Johanna skriver:

Hej!

Min sambo har en bostadsrätt som varit uthyrd 1 år till en tjej som skött hyran i tid osv. Tanken är att min son, 19 år i januari, skall bo i lägenheten från nästa sommar då han börjar jobba (dvs flytta hemifrån). Därför har vi inte sålt när vi köpte hus och flyttade ihop för för 1 år sen. Men nu säger bostadsrättsföreningen nej, att vi inte får hyra ut lägenheten mer än 1 år. Så då måste vi sälja den till underpris pga den inte är renoverad sen flera år tillbaka och så kan inte min son flytta in där som det var tänkt. Kan man hänvisa till nåt som gör att vi kan hyra ut den i 6-7 månader till? Vi har skrivit till föreningen att meningen med att behålla lägenheten när vi flyttade ihop var att min son skulle flytta in där senare.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej, nej tyvärr kan ni inte det. En bostadsrätt köper man för att man ska bo där, inte för att hyra ut. Att få hyra ut är egentligen mer ett sätt av bostadsrättsföreningen att tillmötesgå att folk hamnar i situationer som gör att det inte kan bo i den, tex utlandsarbete. Om er son däremot blir ägare av lägenheten och blir medlem i bostadsrättsföreningen har han dock rätt att bo där. Exakt vilka andelar det handlar om osv vet jag inte men det kan nog vara er utväg.

John Holmberg skriver:

Jag har hyrt en lägenhet i andrahand nu 7 mån. Jag har skrivit kontrakt med personen som hyr ut. Dock har hon inte fått tillåtelse eller skickat in kontraktet till hyresvärden vilket jag fick reda på nu.
Nu har hon sagt upp lägenheten så jag har till sista jan att flytta då mitt 1 åriga andrahandskontrakt tar slut.
Hur är reglerna om uppsägningstid för mig nu i och med att hon inte har skickat in papper till hyresvärden om att jag bor där. Kan jag bara lämna lägenheten direkt om jag skulle vilja innan siste jan fast jag skrivit kontrakt med hon som hyr den i förstehand?
Mvh
John

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Jag vet inte exakt hur Hyresnämnden skulle se på detta men jag föreslår att du kontaktar dem specifikt själv (http://www.hyresnamnden.se/). Återkom gärna här med svar, det kan vara intressant för andra (inklusive mig själv) att veta.

sofia skriver:

Hej! Vet inte om du kan svara på detta eller om det är individuellt. Jag ska iaf hyra en lägenhet i andrahand i några månader. Jag undrar bara hur det fungerar med hyran o räkningar osv. Betalar jag hyran till min hyresvärd (killen som hyr ut), och så skrivs alla räkningar över på mig, dvs el, tv osv. Eller betalas allt till han jag hyr av?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det vanligaste är att hyresvärden fortsätter betala alla räkningar (inklusive hyran) och att hyran sätts utifrån det. Bor man en längre tid, och kanske om man också känner varandra, så kanske man betalar TV etc direkt på räkningarna i brevlådan. Det är dock ganska riskabelt eftersom den som står på räkningarna riskerar att råka illa ut om de inte betalas (av hyresgästen). Att flytta räkningar för el, TV etc är också relativt svårt.

Johanna skriver:

Hej!
Har en fråga ang samboskap. Jag ska hyra ut min hyreslägenhet i andrahand i 1 år och har fått godkänt av min hyresvärden. Nu undrar jag om jag ska skriva mig på min ny adress? Jag har hört av flera personer att jag absolut inte ska skriva mig hos min kille. Nu undrar jag varför inte ska jag inte skriva mig hos honom?

Med vänlig hälsning,
Johanna

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Jag utgår ifrån att du angivit till hyresvärden att du vill hyra ut din lägenhet för att prova på samboskap. I såna fall kan jag inte förstå vad de andra syftar på.

Andreas Ekstrand skriver:

gällande ”råden” om att hyra ut en bostadsrätt kontra/ hyresrätt i andra hand, och när detta sker i form av ”byte” mellan två parter så är det skrattretande vanligt att om en aparten har en hyres så inbillar sig denna att den andra parten med brf ska betala hyresrättens höga hyra medan parten med hyres ska komma undan med den oftats lägre hyran för en brf.detta är ett feltänk som borde rättas till i boupplysningens text och inte stå som om det vore en ”regel”. att köpa sitt boende är inget annat än en omfördelning av månadskostnaden där man väljer att äga sitt boende, detta kan aldrig vara ”mindre värt” än en hyresrätt.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Andreas,

Vilken del av texten är det du syftar på? Har lite svårt att följa exakt vad du menar. Det är en vanlig missuppfattning att en bostadsrätts månadsavgift lite slarvigt kallas ”hyra”, vilket det absolut inte är. En månadsavgift kan inte jämföras med en hyra.

Månadskostnaden för en bostadsrätt kan, på ett sätt, räknas som månadsavgift plus ränteutgifter per månad. Detta är dock inte helt relevant heller eftersom ens personliga förmögenhet och skulder påverkar detta. En månadsavgift är inte heller pålitlig som jämförelse eftersom den egentligen bara är en kostnad för underhåll av bostaden, brf kostnader och ränteutgifter osv. Det påverkas ju av hur förmögen/skuldbelagd bostadsrättsföreningen är.

Många sätter sin hyra vid uthyrning av en brf utifrån sina egna kostnader för bostaden (lån + månadsavgift) vilket alltså känns logiskt på ett personligt plan men i grunden alltså är felaktigt. Det ”rätta” att göra är att sätta en hyra som motsvaras av jämförbara hyresrätter i området, något som är lätt i teorin men svårt i praktiken – framförallt i områden med få hyresrätter.

HJ skriver:

Hej,
Jag ska hyra en lägenhet i andra hand ett halvår för jag ska börja plugga och tjejen som har den nu ska praktisera på annan ort. Jag undrar hur lång tid de tar från de att vi lämnat in kontrakt, antagningsbevis och anmälan att få det godkänt? Och kan jag åka dit på något sätt om jag flyttar in innan vi fått godkänt?
Tack på förhand!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det är omöjligt att säga hur lång tid det tar att få svar. Det jag kan säga är dock att om du flyttar in innan hon har fått andrahandsuthyrningen godkänd så är det att likställas med att ni inte har något andrahandskontrakt över huvud taget. Det är främst hon som hyr ut som kan råka illa ut, tex bli av med sitt förstahandskontrakt (om det är en hyresrätt). Det är ingen dum idé att ringa och prata med hyresvärden och berätta hur läget är och om du kan få flytta in under handläggningstiden. Det är möjligt, kanske till och med troligt, att de säger nej men väl värt ett försök.

Erik skriver:

Hej!
Om jag hyr ut min bostadsrätt, kan jag då skriva mig på min nya adress. Eller blir det något problem med mitt ägandeskap?
Uthyrningen har blivit godkänd av min BRF och gäller i 1 år.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Nej, det är inte några problem att skriva sig någon annanstans när man hyr ut i andrahand. Det påverkar inte ägandeskapet.

Maja Eriksson skriver:

Hej!

Om man ska hyra ut sin lägenhet till en privatperson – kan man välja att göra detta genom att ”annonsera” efter endast en kvinnlig inneboende? Eller visst strider det mot diskrimineringslagen?

Vänligen
Maja

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Maja, Nu är inte jag jurist men jag har mycket svårt att tänka mig att det skulle vara olagligt. Du ska inte kunna få några som helst problem med att lägga ut en sån annons.

Rozze skriver:

Hej, jag måste få inflika att det är lagligt. Ref diskrimeningslagen 12 §.

sofia skriver:

Hej. jag och min pojkvan bor sedan 5 ar tillbaka i spanien och ska nu flytta till sverige da jag ska studera. Vi har hittat en lagenhet i andrahand som vi vill hyra men tjejen som hyr ut den har nu bett oss att skicka in uppgifter till hennes hyresforening. Det dem fragar efter ar bara vara namn och person nummer i princip. Jag undrar nu, kommer hyresforeningen att kolla upp vara inkomster och efter det avgora om vi far hyra lagenheten i andrahand eller inte? eller ar det upp till tejern som hyr den att bestamma och dem bara vill ha varan info for att ha den sa att saga. Undrar detta da jag inte kommer fa mitt forsta csn bidrag innan forsta hyran ska betalas och vi har pa papper i sverige inte heller haft nagon inkomst.
Mvh sofia

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Nej, det är tjejen ni hyr av som ansvarar för att hyran betalas och hyresföreningen ska inte ha något intresse av er betalningsförmåga egentligen. Hyresföreningen vill nog bara veta detta för att ha koll på vilka som ”rör sig i huset”.

sofia skriver:

Tack sa jatte mycket for svar! Nu kanner jag mig lugnare. Mvh sofia

Linn skriver:

Hej!
Jag har en bostadsrätt som jag ska hyra ut till ett företag. Hur gör jag med fakturering då jag är privatperson?

Mvh,
Linn

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Du skriver ingen faktura eftersom du själv inte är ett företag. Förmodligen vill företaget ha en verifikation på betalningen för sin egen bokföring och du får då skriva ett kvitto i samband med betalningen eller liknande.

Frida skriver:

Hejsan!

Jag funderar på att hyra ut min lgh i andra hand. Jag har dock några frågor. Jag har hemförsäkring på den, ska jag fortsätta ha det när andra hyresgästen flyttar in eller ska den oxå teckna en så vi har två eller? Vad händer om tex lgh skulle brinna upp, går det på min hemförsäkring eller vem står för det?

Tacksam för svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Normalt är det andrahandshyresgästen som står för hemförsäkringen när denne hyr lägenheten. Kolla gärna med ditt försäkringsbolag exakt vad som gäller för din situation.

Mango skriver:

Hej!
Jag har en väninna som har hyrt i andra hand i ca 2,5 år i Sthlm och som kommer få en bebis om 3 veckor. Kvinnan som hyr ut sin lgn verkar hyra ut utan tillstånd i flera år,även innan min väninna som hyresgäst.
Kvinnan vill ha mer pengar för hyran annars blir min väninna uppsagd.
Vad händer i detta fall,var kan min väninna få hjälp? Hur funkar det med besittningsrätten?
Tack i förhand

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Eftersom din väninna har bott i lägenheten längre än två år har hon besittningsrätt (förutsatt att den inte har avtalats bort i kontraktet). Om kontrakttiden som specificerar hyran har gått ut har hon rätt att ändra hyran såtillvida att den inte är oskälig, det vill säga högre än motsvarande hyresrätter i området. Blir det en tvist om detta kan hon vända sig till Hyresnämnden. Jag rekommenderar att hon vänder sig dit till att börja med för att få full klarhet i vad som gäller i hennes fall.

Helena skriver:

Hej!
Jag undrar om man måste få ett godkännande av brf om man ska hyra ut sin bostadsrättslägenhet under tre nätter, eller maximum 10 (på raken)?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, man ska alltid ha bostadsrättsföreningens godkännande om det inte (mot förmodan) står annat i era stadgar.

Johnny skriver:

Hej,
Jag undrar om man kan hyra ut sin bostad för att man vill prova att bo ihop IGEN med en person man är gift med?
Mvh

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det är upp till styrelsen för en bostadsrättsförening eller hyresgäst att bedöma. Men om de godkänner att man hyr ut för att prova på samboskap har de ju inte att göra med vilken relationshistorik man har med personen i fråga. Det är min bedömning.

hanna skriver:

Hej!
Jag hyrde ut min bostadsrätt i 6 månader för att resa utomlands och jobba. Nu har 6 måndader gått men jag har bestämmt mig för att stanna ytterligare 4 månader. Är det ok att hyra ut sin lägenhet under så lång tid? Det kommer dock flytta in en annan hyresgäst.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det beror helt på din styrelse och brf stadgar men om du stannar ytterligare fyra månader för att jobba så borde ju styrelsen inte ha några problem med att låta dig hyra ut ytterligare. Många bostadsrättsföreningar har stadgat hur länge man får hyra ut sin lägenhet men upp till ett år ska inte vara något problem för en legitim anledning som din.

Nina skriver:

Hej
Min nya granne som står för hyres lgh bor inte i lgh, H står bara skriven på den. Istället bor släktingar där. Får man göra så el bryter man mot hyres kontraktet?
Mvh Nina

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Om han har ett andrahandskontrakt som är godkänt av hyresvärden är det helt i sin ordning. Har han inte det är det däremot något som kan föranleda att personen kan bli vräkt. Om personen hyr ut sin lägenhet så ska det vara tidsbestämt och av en specifik anledning, tex utlandsarbete.

Helle skriver:

Hoppas få lite klarhet i vad som gäller. Om en person köpt en bostadsrätt, men själv aldrig bott i den, utan hyr ut den i andra hand. Personen har fått ett muntligt ok från tidigare styrelse, så det skrevs aldrig något avtal dem emellan! Nu vill grannar ha bort hyresgästerna för de brer ut sig utanför lägenheten med skräp på trappavsatsen mm. Vad gäller i fall där förra styrelse inte skrivit något kontrakt med BR-innehavaren innan uthyrningen startade? Fråga 1. Vad kan nuvarande styrelse göra för att rätta till det? Det finns inget dokument att tillgå för nya styrelsen som numera består av medlemmar i föreningen. Fråga 2 Hur gör man i efterhand för att upprätta ett avtal mellan BR-innehavaren och BRF-styrelsen? Går det överhuvudtaget?. Fråga3 Kan nya styrelsen upprätta ett avtal ”i efterhand” för att uthyrningen ska bli ”laglig”? Fråga 5. Har har man som BR-innehavare rätt att hyra ut över huvud taget utan avtal? Och i så fall Fråga 6 Vilken rätt har sittande BRF-styrelse att ev avslå en skriftlig förfrågan i ett sådant fall?

Innerligt Tacksam för svar.

Många frågor, men enl Bostadsrättslagen borde den inte vara det. Det finns ju vissa villkor även i Jorda

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Jag har nog lite svårt att svara på exakt vad man får göra och inte göra men spontant så tror jag inte ett muntligt avtal från förra styrelsen gäller. Oftast ska man ju ha mycket speciella skäl för att få hyra ut i andra hand (utlandsvistelse, vård på annan ort, prova på samboskap etc). Det som står i stadgarna för uthyrning är det som man bör följa i första hand men jag har svårt att denna person skulle ha stöd för sin uthyrning där. Jag tror med andra ord att ni kommer ha goda möjligheter att säga upp hans andrahandsuthyrning men exakt hur det bör ske vet jag tyvärr inte.

Det kan vara en god idé att prata med Hyresgästföreningen (0771-443 443) och höra vad de säger. Om du sitter i styrelsen själv kan du också kolla med föreningen Bostadsrätterna (0775-200 100).

Cissi skriver:

Hej!
Det är så här att en vän till mig har en hyresrätt men han och hans fästmö har precis köpt bostadsrätt och de vill ändå ha kvar hyresrätten för att hyra ut den i andra hand till mig. Får man göra så eller hur går det till?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Generellt sett skulle jag säga nej. Man kan inte hyra ut sin hyresrätt (eller bostadsrätt) som inkomstkälla utan endast om man inte kan bo där av andra skäl. Ett sånt skäl kan vara att prova på samboskap, vilket skulle kunna falla inom det de gör. Det är upp till hyresvärden att godkänna deras skäl, men att ”man vill behålla hyresrätten” är inte ett skäl.

Alvis skriver:

Hej, har ett stort dilemma, jag och min man har nyligen köpt en bostadsrätt, vi har kvar hyresrätten som vi fortfarande ej sagt upp. Livet har varit turbulent sedan ett par månader tillbaka, så vi funderar på att vara särbo ett tag. Nu har jag fått erbjudande om att byta mig till en större hyresrätt. Är det möjligt att jag byter till en större hyresrätt och min man flyttar till vår bostadsrätt och har inneboende? Kan jag av någon anledning bli vräkt eftersom att vi båda köpt Bostadsrätten?
Tacksam för svar

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Ni har alltså en hyresrätt och en bostadsrätt. Din man ska flytta till bostadsrätten och du tar hyresrätten (som du vill byta till en större). Du är orolig för att du ska bli vräkt från din hyresrätt nu eftersom du står på bostadsrätten också? Har ni gjort något som strider mot ert hyreskontrakt i samband med att ni skaffade bostadsrätten? Har ni hyrt ut den olagligt eller varit öppna gentemot hyresvärden att ni flyttar ihop för att prova på samboskap? Jag har lite svårt att sätta fingret på exakt vad du är orolig för. Det är också svårt att säga vad ni skulle kunna ha gjort för att bli vräkta, om ni inte hyrt ut hyresrätten svart utan hyresvärdens vetskap.

Pelle skriver:

Hej,
Jag hyr ut i andra hand för en period om sex år, vilket godkänts av hyresvärden. Jag och 2handshyresgästen har ett avtal om avstående av besittningsskydd. Vi är nu inne på år tre av hyresavtalet och jag skulle vilja säga upp 2hanshyresgästen och erbjuda lägenheten till någon annan, för de sista tre åren. Kan jag göra det?

Evelina skriver:

Hej Pelle,

Har ni avtalat bort besittningsskyddet bör det vara möjligt. Läs mer här om vad som gäller: Besittningsskydd

carolin skriver:

Hej,
min fråga handlar egentligen om inneboende.
jag skall köpa en bostadsrätt och vet ju att man får ha inneboende, men jag undrar om man får ha två? eller måsta man i så fall ha tillåtelse från föreningen eller beror det på hur stor lägenheten är/hur många rum den har? MVH Carolin

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Så länge du disponerar lägenheten själv, dvs bor där så spelar det ingen roll om du har en eller flera inneboende. Läs dock era stadgar så att det inte står något annorlunda där.

Alex skriver:

Hur ofta måste man vara i längenheten för att ”bo” där? Dvs om jag har inneboende. Hur och vem fastställer att jag inte har varit där tillräckligt mkt?

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen