Skälig hyra

Så räknar du ut en skälig hyra

Skälig hyra reglerar hur hög hyra du som hyresvärd får ta ut när du hyr ut en bostad. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig åt beroende på om du hyr ut en hyresrätt eller bostadsrätt, och om du hyr ut i första eller andra hand. Tar du ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del riktlinjer att följa.

Räkna ut skälig hyra för din bostad

Med vår kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för din bostad. Längre ner på sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för privatägda bostader, hyresrätter eller rum.

Välj typ av bostad
Hyresrätt
Bostadsrättt
Villa/Radhus
Rum
Räknar ut hyran
I samarbete med

Skälig hyra för en privatägd bostad

När man pratar om privatägda bostäder syftar man på bostadsrätter och villor som ägs av privatpersoner. Sedan år 2013 ser bestämmelserna i privatuthyrningslagen gällande skälig hyra för uthyrning av bostadsrätter och villor lite annorlunda ut i jämförelse med reglerna för andrahandsuthyrning av en hyresrätt.

Du får räkna med följande i en skälig hyra

  • Driftkostnader. I driftkostnaderna ingår exempelvis avgiften till bostadsrättsföreningen, hushållsel, vatten och bredband. Driftkostnaderna kan även inkludera ett påslag om uthyraren hyr ut bostaden möblerad. I vissa fall har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en uthyrningsavgift, vilket också räknas in i driftkostnaderna.
  • Kapitalkostnader. Bostadens kapitalkostnad ska beräknas som en rimlig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan anses rimlig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Till skillnad från driftkostnaderna, som relaterar till uthyrarens faktiska kostnader, är kapitalkostnaden den uppskattade kostnaden för att ha kapitalet bundet i bostaden.

Anmäl oskälig hyra till Hyresnämnden

Om hyresgästen anser att hyresvillkoren inte följer reglerna bör personen skriftligen begära en villkorsändring av uthyraren. Om hyresgästen och uthyraren inte kommer överens kan någon av dem vända sig till Hyresnämnden för att begära att de löser tvisten. Om hyresgästen får rätt av Hyresnämnden och det bestäms att hyran ska sänkas kan hyresgästen dock inte begära ersättning för de månader som hyresgästen har betalat en högre hyra.

Konsekvenser av en oskälig hyra

  • För hyresgäst: Om du som hyresgäst upplever att din hyra inte är skälig kan du skicka in en överklagan till Hyresnämnden. Hyresnämnden granskar då din anklagan och gör en bedömning. Hyresnämndens beslut är situationsbaserat och kan därför skilja sig från fall till fall. Om du som andrahandshyresgäst får din anklagan godkänd kommer din hyra i framtiden att sänkas. Om du hyr en hyresrätt och får din anklagan godkänd får du ersättning för den del av hyran som anses skälig. Det här gäller dock bara för hyresrätter och inte för bostadsrätter.
  • För hyresvärd: Om du som hyresvärd tar ut en icke-skälig hyra och hyresgäster anmäler detta till Hyresnämnden kan du bli återbetalningsskyldig skillnaden mellan den faktiska skäliga hyran och vad du har tagit ut. Det gäller oavsett om du hyr ut till en privatperson eller till ett företag.

Skälig hyra för en hyresrätt (förstahandskontrakt)

Den hyra som en hyresgäst betalar för sin hyresrätt förhandlas vanligtvis fram mellan hyresvärden och den lokala hyresgästföreningen. Enligt hyreslagens huvudregel ska hyran vara skälig, vilket betyder att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga bostäder. Det vill säga bostäder som hyrs ut i första hand vars hyra har bestämts genom förhandlingsöverenskommelser.

Tips! Om du är osäker på hyran för ett förstahandskontrakt kan du kolla upp hur hög hyran är för lägenheter i samma storlekskategori som ligger i samma område.

Tänk även på att bruksvärdet stiger om det finns förmåner som hiss, tvättstuga, källarförråd och god fastighetsservice. Räkna ut skälig hyra för din hyresrätt med hjälp av vår kalkylator.

Skälig hyra för en hyresrätt i andra hand

Vad som anses som en skälig hyra för att hyra en hyresrätt i andra hand beror på hur hög hyra uthyraren själv betalar. Om hyresgästen som hyr hyresrätten i andra hand anser att hyran är orimligt hög kan han eller hon vända sig till Hyresnämnden och be om att få tillbaka den del av hyran som överstiger en skälig hyra. Med Hyresnämndens hjälp kan hyresgästen också få begärt att få hyran sänkt för den fortsätta uthyrningstiden.

Påslag för möbler

Om någon hyr ut sin hyresrätt i andra hand har den personen rätt att göra ett påslag på hyran om bostaden hyrs ut möblerad eller delvis möblerad. Det finns inga regleringar för hur mycket extra uthyraren får ta ut i hyra för möblemang, men vanligtvis brukar inte Hyresnämnden godkänna ett påslag som är större än 10–15 procent för en lägenhet som är fullt möblerad. Det här måttet är dock inte skrivet i sten utan Hyresnämnden bedömer detta från fall till fall.

Vad som anses vara en möblerad lägenhet

Vad som kan vara bra för dig som är uthyrare att veta är att det inte räcker med en nedsutten soffa, en säng och ett fåtal köksstolar för att uthyraren kan hyra ut bostaden som möblerad. En bostad anses möblerad när hyresgästen kan bo där utan att behöva ta med sig egna möbler.

Andra skäliga påslag

Uthyraren har även rätt att lägga på ett påslag på hyran om till exempel en parkeringsplats eller fri hushållsel ingår. I så fall har uthyraren rätt att lägga på en summa som motsvarar den faktiska kostnaden för dessa bekvämligheter.

Reducerad hyra gäller även i andra hand

Om det sker en ökning av uthyrarens hyra till hyresrättsföreningen eller om hyran reduceras efter ett beslut om “trappning”, det vill säga att ökningen av hyran delas upp i etapper, ska hyresgästens hyra reduceras på jämförande sätt.

Skälig hyra för ett rum

Vid uthyrning av ett rum eller en del av en bostad till en inneboende görs i princip samma avvägning som när hela bostaden hyrs ut. Vad som är skälig hyra att kräva av en inneboende beror alltså på om det är ett rum i en hyresrätt eller i en privatägd bostad som hyrs ut.

Du kan använda vår kalkylator för att räkna ut en skälig hyra för rummet du vill hyra ut.

Uthyrning av rum i bostadsrätt eller villa

När man hyr ut ett rum i en bostadsrätt eller villa är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller för att avgöra vad som är en skälig hyra. Enligt lagen anses en skälig hyra för en hel bostad vara den totala summan för bostadens driftskostnader och kapitalkostnad.

Om man bara hyr ut ett rum eller en del i en privatägd bostad tycker inte Hyresnämnden det är rimligt att hyresgästen betalar lika stor hyra som om han eller hon hade hyrt hela bostaden. En skälig hyra för en inneboende bör bestämmas utifrån hur stor procentuell del av bostaden hyresgästen bor på eller använder.

Exempel: Om hyresgästen ska hyra ett rum av fyra rum i en bostad vars marknadsvärde är 2 Mkr, uthyrarens driftskostnader per månad är 4 500 kr och avkastningsräntan ligger på 4 % kan du räkna ut den skäliga hyran för bostadsrätten på följande vis:

((2 000 0000 kr/4) x 0,04) /12 + 4 500 kr/4 = 2 791 kr

Hyresgästen som hyr in sig som inneboende bör alltså inte betala mer än en fjärdedel av den skäliga hyran för hela bostaden.

Det är inte alltid det lättaste att få bostadens totala marknadsvärde bekräftat eller veta vad som anses som en skälig årlig avkastningsränta. Om man som hyresgäst känner sig osäker på om ens hyresvärd tar ut för mycket i hyra eller om man som hyresvärd inte vet hur mycket man ska ta ut i hyra av hyresgästen är ett tips att hitta andra som hyr ut rum i samma område och jämföra med vad de tar i hyra.

Uthyrning av rum i en hyresrätt

När man hyr ut ett rum i en hyresrätt gäller inte lagen om uthyrning av egen bostad. I stället är det hyreslagen som reglerar vilken hyra hyresvärden får kräva. Hyran ska beräknas på vad hyresvärden själv betalar i hyra. Då blir det också rimligt att den inneboendes hyra bestäms utifrån hur stor del av bostaden hyresgästen nyttjar.

Är man två personer som delar bostaden lika är det skäligt att den inneboende också betalar hälften av hyran. Om hyresvärden tillhandahåller möbler är det skäligt att göra ett visst påslag för slitage.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

260 Relaterade frågor & svar

David skriver:

Skälig hyra, räknas det per inneboende och inneboende tillsammans?
Hur är reglerna om en hyr ut två eller tre rum?

Ex: Hyresrätt 1a hand, bor kvar i lägenhet, skaffar tre inneboende. Om jag hyr ut tre rum till tre personer, får dessa tre inneboendes totala hyra inte överstiga hyresrättens grund hyra?

Siffror: Säg 8,000 i total utgift per månad; 7000 hyra, el 500, bredband 500. Om vi bor en ägare och tre inneboende, måste avgiften vara under 2000/ person då (förenklat sagt)? Om vi skulle vara två, får inneboendes hyra då inte överstiga 4000?

Evelina skriver:

Hej David,

Nej precis, den totala hyresintäkten för alla inneboende får inte överstiga det som lägenhetsinnehavaren själv betalar. Är ni totalt fyra som bor i lägenheten bör det alltså delas upp utifrån hur stor del av lägenheten ni nyttjar. Har ni tillgång till lika stor del av lägenheten var är det rimligt att var och en – inklusive den som har förstahandskontraktet – betalar en fjärdedel av hyran var.

Det är tillåtet att lägga på litegrann om lägenheten är möblerad och de inneboende använder dessa möbler, men bara mellan 10–15 procent.

David skriver:

Det låter ju knöligt; om hyran sätter taket för vad som får tas ut i hyra och inneboende kan variera från 1-3 st. Så för att förhålla mig till reglerna så kan jag bli tvingad att ha ett dynamiskt hyreskostnadskontrakt för de inneboende; ett pris när det bara är en inneboende, ett annat pris vid två inneboende och ett tredje pris vid tre inneboende (lägre)? Går det att skriva ett sådant inneboende kontrakt ens?

Inneboende/ Hyra rum/ i Hyresrätt, Vad är giltiga påslag?
-15% om möblerat på den kvadrat inneboende hyr? Ex: 10m2, 1000kr hyra, möblerat, 15% påslag = 1000×1.15= 1150kr?
-Kan en Jämföra och lägga hyran i linje med vad hyra rum kostar i närområdet? Ex: 27m2 5000kr/m, 10m2 3900/m, 10m2 3500kr/m.
-Tillgång till utrustat kök, toa osv? Hyresföreningens bastu och gym?
-Våningsplan, kommunikativa förbindelser, standard på lgh?
-Är alla påslag begränsade att totalt max utgöra 15% på inneboendes hyrda (ensam tillgång) yta?

Vad är giltiga tillval?
-Såg att tillgång till kök/ badrum etc kan vara tillval också, då antar jag att det framkommer och skrivs separat på inneboende kontraktet? Samt tvång på att komma överens i förhand om dessa tillval? Jo det blir en del detaljer här men man vill ju kunna motivera hyran och inte bli anmäld samt återbetalningsskyldig.
-Tillval kan uppgå till maximalt en tredjedel av hyran? Ex: hyresrättens hyra är 6000 och då kan tillval max ligga på 3000, alltså 9000kr totalt? Hur räknas detta ut, är det per inneboende eller total inneboende(s)?
-Är 15% möblerat plus 1/3 av hyran tillval, max det som priset får vara? Eller är dem två tillsammans max 1/3 av hyran?

Evelina skriver:

Hej David,

Hyreskostnaden blir inte dynamisk om hyran räknas ut efter hur stor del av lägenheten som den inneboende hyr. Har du till exempel en inneboende som bara hyr ett rum medan du själv har två rum, hade den inneboende fått betala en tredjedel av hyran enligt riktlinjerna jag nämnde, plus eventuellt påslag. Om du i stället har två inneboende betalar den första personen fortfarande en tredjedel av hyran, och den andra ytterligare en tredjedel. Därför blir hyran densamma för den första inneboenden oavsett om du hyr ut till någon ytterligare person eller inte.

Du ska alltså inte dela hyreskostnaden på antalet personer i lägenheten, utan fördela den på hur stor andel av lägenheten de hyr.

Mycket av det du räknar upp är redan inräknat i din egen förstahandshyra. Därmed räknas det in om du utgår från din egen hyra utifrån riktlinjerna. T.ex. tillgång till gemensamma ytor som kök och badrum räknas med där.

Var har du sett att man kan göra tillägg för tillval på max en tredjedel av hyran? Tillval är en term som används vid förstahandskontrakt, för t.ex. tvättmaskin och diskmaskin. Det du själv betalar för sådana tillval ska förstås också tas med när du räknar ut de inneboendes hyra, om de också har tillgång till detta. Däremot känner jag inte till att man skulle lägga till tillval i ett inneboendekontrakt på samma sätt.

När det gäller påslag är 10–15 procent den maxandel för påslag för möbler som hyresnämnden brukar godkänna. Men som vi skriver i texten ovan bedöms det från fall till fall, så det är mer en riktlinje än en regel.

Hoppas att detta var klargörande! Jag kan tyvärr inte svara på alla detaljer kring hur hyran ska räknas ut i ditt fall. Är du medlem i Hyresgästföreningen skulle jag rekommendera att kolla om de kan hjälpa dig att räkna ut en skälig hyra.

Esmaeel skriver:

Hej !
Jag har hyrt ett rum i ett lägenhet med fyra rum som inneboende. Totalt tre personer som bor i lägenheten. Köket i lägenheten behövdes renovering. Renovering började från mars och det kommer att dröja till november. Under oktober jag kunde inte alls använda köket.
Kommer dessa påverkar på hyran eller inte.
Jag betalar 4500 för hyran.

Evelina skriver:

Hej Esmaeel,

Som inneboende ska din hyra bero på vad den personen du hyr av betalar i egen hyra. Jag skulle därför säga att det beror på om den personens hyra påverkas eller inte.

Esmaeel skriver:

Hej!
Hyran ligger ungefär på 7-8000 kr per månad. Jag och en annan inneboende betalar totalt 8500 kr för att hyra två rum i lägenheten.
Renovering kommer inte påverka på lägenhetens hyran.

Evelina skriver:

Hej Esmaeel,

Påverkas inte förstahandshyran tror jag inte att din hyra som inneboende kommer att påverkas heller. Men se framför allt till att prata med personen du hyr av så att ni är överens om hur hyresförhållandena ska se ut under renoveringen.

victor skriver:

Om jag hyr ut bostadsrätt och går med vinst över 40000 (schablon). Får jag då dra av räntekostnaden från vinsten innan den skattas?

Evelina skriver:

Hej Victor,

Nej, utöver schablonavdraget på 40 000 kronor får du bara göra avdrag för den avgift som du själv betalar till bostadsrättsföreningen. Du får inte göra något ränteavdrag på vinsten du gör. Hos Skatteverket kan du läsa mer om vilka avdrag som gäller när du hyr ut din bostad: Hyr ut privatbostad

Susanna skriver:

Hej! Tack för en bra och mycket informativ sida! Jag har en fråga om vad som gäller kring skälig hyra om man hyr ut två rum i sin bostadsrätt. Som jag förstår regelverket så gäller då lagen om uthyrning av egen bostad för första rummet, men hyreslagen för andra (https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/bostadsratt/hyra-ut-egen-bostad). Hur görs en hyressättning på bästa sätt då? Jag vill förstås ta ut skälig hyra och göra detta på rätt sätt, men stämmer det verkligen att bruksvärdesprincipen ska användas för det andra rummet? Eller är det även där kapitalkostnad + driftskostnad som utgör grund för vad som är skäligt, men i övriga lagskillnader gäller hyreslagen för det andra rummet?

Jag vill göra rätt men eftersom det är en bostadsrätt är det svårt att veta något exakt bruksvärde eller på annat sätt kunna jämföra den med en hyresrätt – om det nu är så det är tänkt att man ska räkna? Tacksam för hjälp!

Evelina skriver:

Hej Susanna,

Ja, det stämmer att det är bruksvärdesprincipen som gäller för det andra rummet, liksom övriga delar av hyreslagens regler. Hyran ska alltså mycket riktigt räknas ut på olika sätt för de båda rummen.

Josef skriver:

Hej,
Jag är godman åt min huvudman och nu så ska hyreskontraktet där han bor förnyas. Innan jag var godman så var avtalet uppformat mellan fasta och rörliga kostnader. Efter dialog med huvudmannens far så föreslog jag att vi istället räknar via boupplysningen och får en fast summa där allt förutom rörliga kostnader ska ingå. utifrån uppgifterna i summeringen så fick jag en skälig hyra som var uppräknad till mellan 12000 och 16000 kr. det är en stor villa som är möblerad men där huvudmannen har tillgång till allt i huset. Han bor tillsammans med sin far men det är hans far som äger hela egendomen. min fråga är om jag räknat rätt och tänkt rätt för det lät en aning dyrt för honom i månaden.

mvh
josef

Evelina skriver:

Hej Josef,

Kalkylatorn tar fram en uppskattning av en rimlig hyresnivå utifrån bostäder som finns i området för adressen du skriver in. Det är dock alltid bra att ta resultatet med en nypa salt och fundera på vilka faktorer som kan påverka hyran för just den här bostaden. Tyvärr kan vi inte ge någon närmare bedömning än så om den specifika bostaden.

Göran Persson skriver:

Hej

Jag tittade på statistiken på Bostadsförmedlingen Stockholm angående hyran. Den har mer än DUBBLERATS på 9 år på förstahandskontrakt! Vad jag vet har inte min lön dubblerats på 9 år. Vad jag vet har inte utgifterna för bostäderna från 50-talet dubblerats för hyresvärdarna på 9 år.
Hur kan detta ha fått ske och varför görs inget? Detta är totalt oacceptabelt. Sedan ska vi inte prata om bostadskön som också dubblerats på 9 år.

MVH

Ida skriver:

Hej,

Jag har hyrt en lägenhet av en privat fastighetsägare som har hyrt ut en av lägenheterna i fastigheten till sig själv och sedan till mig. Med fastighetsägarens godkännande hyrde jag sedan ut lägenheten då jag skulle sambotesta. Personen som hyrt lägenheten av mig har betalt samma hyra till mig som jag har betalat till fastighetsägaren. Nu har jag blivit delgiven för en oskälig hyra av min hyresgäst men har inte tagit ut något extra för lägenheten gentemot henne. Hur kan jag ta detta vidare och känner ni till liknande fall?

Alexandra skriver:

Hej Ida,
Tack för ditt mejl.
Vad som anses vara en skälig hyra beror på vad du själv betalar i hyra.
Enligt Hyresnämnden har du rätt att ta ut ett påslag på 10 till 15 procent för möbler.
Jag rekommenderar dig att kontakta Hyresnämnden och ta hjälp av dem.
Önskar dig ett stort lycka till.
Bästa hälsningar

Carina Frejhed skriver:

Jag äger det hus som jag och min sambo skall bo i. Vad är en skälig hyra/avgift för min sambo?
Huset är på 3 rum och kök cirka 65 kvadratmeter! Jag står på lån och amorteringar på cirka 5100 kr/månaden. Vi delar på alla andra utgifter som el internet sophämtning sotning ved osv osv. Men jag tycker det är svårt att beräkna hyra/avgift eller vad det nu kan kallas!

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Carina,

Det finns inga klara riktlinjer att följa för vad en sambo kan betala i hyra, utan det är upp till er att avgöra vad som är rimligt. Så det jag kan ge är några råd för hur ni kan tänka.

Har du köpt huset innan ni blev sambor utgör huset ingen samboegendom, enligt sambolagen. I det fallet är det rimligt att sambon bara betalar driftkostnaderna, medan bara du står för lån och amortering. Om ni däremot skriver ett samboavtal som säger att huset ska vara er gemensamma egendom kan det vara rimligt att din sambo också betalar på lånet. Läs gärna de sidor jag har länkat till här för mer information om vad som gäller för sambor med respektive utan samboavtal.

Med detta som utgångspunkt rekommenderar jag att använda vår kalkylator på den här sidan för att räkna ut en skälig hyra.

Hoppas att detta var till hjälp!

MallWa skriver:

Menar du på riktigt, att hennes sambo ska bo gratis?
För det är hennes hus?
Han sliter ju på det lika mycket som henne , om han bor där.
Tycker det var ett mycket märkligt svar du gav henne. Förmodligen så är halva hennes kostnad , ändå en billig hyra för hennes sambo.
För vem ska betala kostnaden om han förstör något dyrbart i huset och sen så lämnar han bara henne med ett trasig hus.

Evelina skriver:

Hej,

Nej, det menar jag inte. Det jag menar är att det är upp till samborna själva att avgöra vad som är rimligt, eftersom det inte finns några klara riktlinjer. Sedan kan sambolagen och reglerna om skälig hyra vara en hjälp för att räkna ut vad som är en rimlig hyra i det fallet.

Om en sambo inte är delägare i den gemensamma bostaden verkar jurister ha olika rekommendationer. En del menar att sambon inte bör vara med och betalar något på lånet, eftersom den sambon inte har någon rätt till halva bostaden vid bodelning om de skulle separera. I så fall har ju den sambon betalat för någon annans investering. Andra menar att räntekostnaden (till skillnad från amortering av bolånet) är en direkt bostadskostnad och att sambor därför bör dela på den kostnaden.

Så som sagt är det upp till samborna i fråga att avgöra vad som känns rimligast i deras fall.

Christer skriver:

Hej!
Jag har ansökt till styrelsen i min brf om tillstånd att få hyra ut till namngiven hyresgäst i 9 månader. Min fråga är om de kan neka mig pga av att de anser hyran vara för hög trots att den ligger inom lagrummet för skälig hyra? Argumentet från styrelsen (som jag tidigare hört) är att man inte skall kunna ”tjäna” på att hyra ut – trots att jag endast utgår från drifts- och kapitalkostnad enligt gällande lagstiftning.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Christer,

När bostadsrättsföreningen kan neka uthyrning och inte styrs av föreningens egna stadgar. Det avgörande brukar då om du har giltigt skäl till uthyrningen eller inte. Det som skulle kunna hända är att föreningen inte ser något giltigt skäl för dig att hyra ut, och tolkar det som att ditt enda syfte med uthyrningen är att tjäna pengar på hyran.

Om ansökan blir nekad på grund av hyran, men du håller dig inom det spann som nämns i texten ovan och har ett giltigt skäl, kan du överklaga beslutet till hyresnämnden för att få ansökan godkänd därifrån i stället.

Linda Martinusen skriver:

Hej. Om jag hyr en bostadsrätt i andra hand och sen kommer pojkvännen för att bo med mig i andrahandslägenheten (uthyraren har godkänt det). Har uthyraren då rätt att höja hyran? Den aktuella uthyraren höjer med nästan 2000 kronor med motiveringen att det blir mycket mer slitage. Det är en 1:a med en hyra på drygt 6000?

Evelina skriver:

Hej Linda,

Jag känner inte till att just ytterligare en hyresgäst skulle ge rätt att höja hyran. De faktorer vi tar upp i texten ovan är de som i regel ska spela in i hyressättningen, oavsett hur många som bor i lägenheten.

Testa gärna vår kalkylator och se om hyran ligger inom rimliga gränser.

Anna skriver:

Hej!
Jag hyr en lägenhet som har exakt samma hyra som en exakt likadan lägenhet, förutom att den lägenheten är i mycket bättre skick, har mindre saker som behöver fixas, och är generellt mer modern.
Är det rätt att vi har exakt samma hyra? Borde vi inte ha mindre hyra eftersom hur modern lägenheten är skall påverka hyran?

Kan tillägga att båda lägenheterna ligger i samma byggnad.

Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Anna,

Det stämmer att standarden på lägenheten i regel har påverkan på hyran. Jag skulle rekommendera att prata med Hyresgästföreningen om ifall din hyra verkar stämma, eller om du betalar för mycket i hyra och har anledning att pröva detta i hyresnämnden.

Siri skriver:

Hej!
Jag har två frågor!
1: Jag hyr en bostad i andra hand av personen som äger huset där lägenheten ligger.
Han ”hyr” alltså ut till sig själv för att sedan kunna hyra ut till mig i andra hand. Är det ok?
2: Min hyra är oskäligt hög enligt en person från Hyresgästföreningen som har varit hemma hos mig och tittat (enligt honom betalar jag ca 2800 kr/månad i överhyra). Jag är rädd för att skicka ärendet till Hyresnämnden eftersom att jag tror att hyresvärden kommer att kasta ut mig direkt om jag ”krånglar”. Jag har bott här i tre år och i kontraktet står att det är 1 månads uppsägningstid åt båda hållen. Behöver jag oroa mig för att bli uppsagd och vänta med processen tills jag har hittat någon annanstans att bo?
Tack!

Evelina skriver:

Hej Siri,

1. Förstår jag det rätt i att personen äger en fastighet med hyresrätter, själv är förstahandshyresgäst i lägenheten och hyr ut till dig i andra hand? I så fall ja, det är möjligt för fastighetsägare att hyra ut en lägenhet till sig själva. Därför ser jag inget direkt hinder att i sin tur hyra ut sin egen lägenhet i andra hand, om ägaren själv inte ska bo där en viss period.

2. Om det är en hyresrätt som du hyr med tillsvidarekontrakt är grundregeln tre månaders uppsägningstid från bådas sida, enligt hyreslagen. Om kontraktet säger något annat som är till din nackdel som hyresgäst, har du ändå rätt till den uppsägningstid som står i lagen. Alltså bör du ha tre månaders uppsägningstid om det skulle vara så att hyresvärden vill säga upp kontraktet.

Dessutom bör du ha besittningsskydd eftersom du har bott i lägenheten så pass länge. Den enda situationen då ett sådant besittningsskydd inte skulle gälla är om uthyraren själv vill flytta tillbaka till lägenheten.

Hoppas att det var svar på dina frågor. Lycka till!

Siri skriver:

Tack för dina svar!

Anton skriver:

Hej,

Enligt de nya reglerna om uthyrning av hyresrätt i andra hand som träder i kraft 1 oktober 2019 har förstahandshyresgästen, om lägenheten hyrs ut möblerad, rätt att göra påslag om max 15 procent på andrahandshyran. Har förstahandshyresgästen rätt att göra ytterligare påslag och i så fall för vilka kostnader? Utgör förstahandshyresgästens kostnad för dennes hemförsäkring en sådan kostnad som kan läggas till andrahandshyran utöver maxpåslaget på 15 procent?

Tacksam för svar.

Evelina skriver:

Hej Anton,

15 procent brukar vara det högsta totala påslaget som godkänns av Hyresnämnden när det gäller andrahandshyra. Därför bör inte uthyraren lägga på mer än så.

Uthyrarens hemförsäkring ska andrahandshyresgästen inte betala för. Hyresgästen ska i stället ha en egen hemförsäkring, som täcker helt andra saker än uthyrarens hemförsäkring. Som uthyrare ansvarar du alltså fortfarande för att försäkra bostaden och själv betala för den hemförsäkringen.

Tilde skriver:

Hej,
Jag har försökt ta reda på vad en skälig hyra är. Jag har kontaktat hyresvärdar i området, hyresnämnden osv. Jag får inga tydliga svar på vilken snitthyra per kvadratmeter som är rimlig. Hur ska jag gå till väga för att få reda på den skäliga hyran och adressen till de likvärdiga lägenheterna?

Daniel skriver:

Hej Tilde,

Kanske kan du fråga någon av dina grannar vad de betalar i hyra för en likvärdig lägenhet? Allt gott!

Mvh,
Daniel

Jan Vackholt skriver:

Hur stor del av hyra utgör förmån av öppen spis tex om hyran är
10000 per månad hur mycket inkl
Förmån av öppen spis?

Evelina skriver:

Hej Jan,

Tyvärr kan jag inte svara på exakt hur stor del av hyran som utgörs av öppen spis. Testa att kontakta Hyresgästföreningen och se om de kan svara på din fråga.

Oskar skriver:

Jag har precis startat ett företag som har köpt en villa för att hyra ut. Tror jag typ hänger med i beräkningen men undrar följande: Mitt företags försäkring för villan – räknas den med i driftkostnaden? Villan kommer behöva renoveras och lagas då och då ex. diskmaskin som går sönder, fasad som måste målas. När jag bodde i en bostadsrätt så hade vi en avsättning till en reparationsfond. Det behöver ju även företaget ha för villan – kan den avsättningen för renoveringar/lagningar m.m. räknas som driftkostnad? Är 3% max nivån? Eller kan 3,5 el 4% anses skäligt? När större hyresvärdar hyr ut – måste dom ligga inom 3% på avkastning av fastighetens värde? Tack för en bra tjänst och tack på förhand 🙂

Daniel skriver:

Hej Oskar,

Om jag förstår dig rätt ska ditt företag hyra ut villan som ett led i en näringsverksamhet. Då gäller inte privatuthyrningslagen. Jag har inte själv särskilt bra koll på reglerna kring skälig hyra när man hyr ut i näringsverksamhet, mitt råd är att kontakta en bostadsjurist för att få vägledning. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Elisabeth Åberg skriver:

Hej! Vi har nyligen renoverat ett hus byggt 1950,helrenoverat.Nya elledningar mmEtt hus på 120kvm? + 80kvm, ett 2våningshus med källare på en bonngård.Vi har eget vatten.Sophämtning tänkte vi skriva på dom som eget och elmätare har vi monterat in i huset så vi kan avläsa den.Vi hade tänkt en hyra på 9-10 000kr/mån..ÄR DET RIMLIGT? vi ska låna till renoveringen mestadels resten är skogslikvider./elisabeth Å

Evelina skriver:

Hej Elisabeth,

Tyvärr kan jag inte svara på om det är en rimlig hyra eller inte. Jag rekommenderar att ni använder vår kalkylator för bostadsrätt/villa för att räkna ut en skälig hyra.

Jennifer skriver:

Hej! Bor i en källarlägenhet på 50kvm, den är nyrenoverad 2018 med diskmaskin och inbyggd micro. Vi bor vägg i vägg med både cykelrum och tvättstuga, har cirka 2 meter i tak. Vi betalar just nu 6810 i hyra, inklusive el, värme o vatten. Men vi anser att det är på tok för dyrt? Det låter ju KONSTANT ifrån både cykelrum och tvättstuga + att det är som sagt en källarlägenhet?

Evelina skriver:

Hej Jennifer,

Jag kan tyvärr inte svara på om hyran är skälig, eftersom den beror på många olika faktorer. Ett tips är att ta reda på vad hyran är för liknande lägenheter och om såväl renoveringen som de störande ljuden verkar vara inräknade i er hyra.

Om ni tycker att hyran är för hög och inte kan lösa situationen direkt med hyresvärden kan ni göra en överklagan till hyresnämnden och förklara er situation, så gör de en bedömning om hyran är skälig.

Daniel skriver:

Jag har en inneboende och berättade för henne om en hyreshöjning som jag hade planerat för henne.
Lägenheten är fullt möblerad och hon har faktiskt tillgång till fler kvadratmeter utav lägenheten än vad jag har. Hon betalar just nu ungefär 57% utav den totala hyreskostnaden(i det priset ingår el, bredband och rengöringsartiklar så som diskborstar, diskmedel, disktrasor, toalettrengöringsmedel)

Hyreshöjningen skulle innebära att hon betalar 63% utav den totala hyran vilket hon inte accepterade. Jag har försökt googla på det här men ser inte någonstans något skrivet hur tillgång till källar/vindsförråd påverkar hyran. Och diskmaskin? Räknas det som ”möblemang”
eller kan man lägga på ytterligare för den? (Jag bor i hyresrätt)
Hon har iallafall tillgång till båda dessa sakerna så jag skulle egentligen bara vilja veta om denna hyressättning på 63% skulle kunna ge mig problem med hyresnämnden med tanke på min inneboendes situation. Låter 63% helt uppåt väggarna?

Evelina skriver:

Hej Daniel,

Jag kan tyvärr inte svara på om 63 procent av hyreskostnaden är en skälig hyra eller inte. Jag rekommenderar att du använder vår kalkylator för att se om hyran riskerar att vara för hög.

Hyran för en inneboende ska baseras på vad du själv betalar i hyra för lägenheten, så om källar- och vindsförråd ingår i din hyra och din inneboende använder utrymmet är det rimligt att det ska ingå även i hennes hyra.

Ifall diskmaskin ska räknas in i möblemanget känner jag tyvärr inte till, men oavsett brukar Hyresnämnden inte godkänna påslag för möbler som övergår 15 procent av hyran. Det är möjligt att du kan få svar på hur diskmaskinen ska räknas med hos hyresgästföreningen.

Peter skriver:

Jag hyr ett hus och betalar 9000kr i hyra. I hyran ingår el, värme internet mm. Alltså betalar jag 9000kr totalt och har ingen separat betalning för driftkostnaderna. Nu tänkte jag hyra ut ett av rummen. Jag tänkte göra ett påslag på 15% för möblerna men i er kalkylator så kan jag bara lägga på 15 % på själva hyran och inte på driftkostnader. I mitt fall så är hyran och driften ihop klumpat, kan jag då ta 15% extra av 9000/2 (bostaden har 2 rum) eller måste jag gissa vad min drift ligger på och dra av det i den skäliga hyran för att kunna göra ett påslag på 15%?

Evelina skriver:

Hej Peter,

Kalkylatorn är baserad på de riktlinjer som finns för skälig hyra, så påslag för möblerna ska alltså räknas ut utifrån enbart hyran. Därför rekommenderar jag dig att kontakta din hyresvärd för att ta reda på hur stor din hyra är om driftkostnaderna räknas bort, så att din uträkning blir så korrekt som möjligt.

David skriver:

Hej, jag hyr en möblerad villa för 12 000 kr. Ska hyra ut ett av rummen för 4000 men tänkte hyra ut rummet med nya möbler och byta ut min hyresvärds, då de är väldigt slitna. Får jag göra ett påslag på 15% till min hyresgäst även om min hyresvärd (förmodligen) har gjort ett påslag på 15% för hans möbler gentemot mig.

Evelina skriver:

Hej David,

Ja, som jag förstår det får du göra ett påslag för möblerna som ingår i rummet, även om du själv också betalar ett sådant påslag. 10-15 procent brukar vara det högsta påslaget som Hyresnämnden godkänner vid andrahandsuthyrning.

Jesper skriver:

Hejsan! Jag ska flytta in i en hyresrätt och hyra i andra hand av min kompis, men jag är rätt säker på att han har lagt till 500 keonor på hyran, wå qtt han kommer gå plus varje månad, är det ens lagligt att göra så?

Filip Svensson skriver:

Hej Jesper,
Att din kompis tar ut en högre hyra än vad han själv har behöver inte vara något konstigt i sig. Han har nämligen rätt att ta betalt för driftkostnaderna också. Om lägenheten är möblerad har han även rätta att göra ett extra påslag på omkring 10–15 procent.
Anser du att hyran trots det är för hög kan du kontakta hyresnämnden som kan titta på ditt ärende och ta ett beslut om hyran ska sänkas eller inte.

Tove skriver:

Hej! Jag är inneboende och betalar 3000 i månaden för mitt rum. Vi är 3 personer som bor här och vi delar alla på hyran som är 9000. Nu ska en flytta ut och min värd som har kontraktet vill inte ta in en ny person och vill då att jag ska betala halva totala hyran, alltså då hälften av det rum som nu blir ledigt. Jag nyttjar främst bara mitt eget rum samt lite kök och toaletter. I mitt kontrakt står det att min hyra är 3000 och att jag hyr 1 rum. Har min värd rätt att kräva denna hyreshöjning av mig? Vilka rättigheter har jag?

Filip Svensson skriver:

Hej Tove,
Din hyra ska baseras på hur stor del av bostaden du bor på och använder. Om du inte har tillgång till det rummet ska du inte heller betala hyra för det. Hyresvärden kan ändra i hyresvillkoren men måste då meddela dig om detta. Det du kan göra är att inte godkänna någon hyreshöjning. I sådana fall måste hyresvärden kontakta hyresnämnden och där ansöka om ändring av hyresvillkoren.

Alex skriver:

Hej !
Jag hyr en lägenhet andrahandskontrakt utan kök och jag får betala 6700kr i månaden utan internet . Och jag hörde nu att hon betalar endast 3000 kr i månaden själv ? Vad gör jag nu då ?

Filip Svensson skriver:

Hej Alex,
Om du tycker att du betalar för hög hyra kan du kontakta hyresnämnden som kan ta ett beslut i ditt ärende.

Anna skriver:

Hej! Jag ska hyra ut ett nyrenoverat, möblerat rum, 20 kvm, i min fyra, 94 kvm.
Övriga lägenheten är inte renoverad. Del i kök, hall, bad och vardagsrum ingår. Plus köksinventarier. El och bredband ska ingå i hyran. Hyran är 8400 kr/ mån. för hela lägenheten. Hur mycket kan jag hyra ut rummet för?
Ska handtvål, toapapper, såpa, handdukar, diskmedel, disktrasor, diskborstar, bakplåtspapper, hushållspapper, lysrör ingå i hyran?
Service, som att städa och att gå ut med soporna ingår väl inte om man hyr ett rum?

Filip Svensson skriver:

Hej Anna,
Din hyresgäst bör betala hyra efter hur stor procentuell del av bostaden han eller hon bor på och använder. Om hyresgästen exempelvis har tillgång till halva lägenheten är en rimlig hyra hälften av 8 400 kronor. Hyresgästen bör självklart betala för handtvål, toapapper, diskborstar etc men jag tror det kan vara svårt att lägga in i hyran. Det lättaste är nog om ni gör upp det på annat sätt.

Anders skriver:

Hej får företag eller juridiska personer hyra och sedan hyra ut ( i andrahand) bostäder, självfallet med en skälig hyra. Om sådant är fallet finns det några andra lagar eller regleringar när företag eller juridiska personer hyr ut i andrahan

Filip Svensson skriver:

Hej Anders,
Ja, det är fullt möjligt att både hyra och hyra ut bostäder för företag och juridiska personer. Jag känner inte till att det ska vara några andra regler som gäller vid andrahandsuthyrningen. Utan precis som vid en andrahandsuthyrning mellan privatpersoner krävs godkännande från hyresvärden och hyran ska vara skälig.

Anders skriver:

Hej igen, om ett företag hyr utav en privatperson vilket är den maximala uppsägningstiden företaget får ha gentemot hyresvärden? Har läst om att en hyresvärden får maximalt skriva in 3 månaders uppsägningstid i kontraktet. Stämmer det även om hyresgästen är ett företag?

Filip Svensson skriver:

Hej Anders,
I lagen är det tre månader som gäller men ni kan självklart skriva en uppsägningstid som är längre än så. Att några andra regler ska gälla för företag som hyr av privatpersoner är dock inget jag känner till.

Anders skriver:

Så om vi skriver en uppsägningstid på 6 månader i kontraktet, är det 3 eller 6 som gäller då?

Evelina skriver:

Hej Anders,
Om ni kommer överens på en uppsägningstid på 6 månader i kontraktet ska det vara den uppsägningstiden som gäller.

David skriver:

Hej,

Jag kommer att hyra ut två av mina rum i en trea – hyresrätt. Hyran jag tänkte ta är för hög enligt er kalkylator. Anledningen till att jag ökat hyran är p g a inventarierna som mina inneboende har tillgång till (Hästens säng, Dyr köksutrustning, Espressomaskin, Kaffekvarn, kafferost, etc). 15% för påsläg täcker inventarierna verkligen inte driftskostnaderna på enbart kvarnen och espressomaskinen (service, byta av malskivor, värmeelement etc).

Vad kan jag göra i detta fallet? Hyran jag måste ta är alltså ca 25% för hög…

Filip Svensson skriver:

Hej David,
När du hyr ut en hyresrätt ska en skälig hyra motsvara din egen hyra + driftkostnader. Om lägenheten är möblerad får du även göra ett påslag på upp till 15 procent. Jag känner däremot inte till om det är ok att göra ett extra påslag på grund av dyra inventarier. Det du skulle kunna göra är att kontakta hyresgästföreningen och se om du kan få något bättre svar på din fråga.

Lycka till!

Morgan skriver:

Hej! Jag noterade att 3% i avkastningsränta ansågs marknadsmässigt. Förändras den procentsatsen om man ska hyra ut en bostadsrätt som är obelånad? Kan man använda sig av tex 4 eller till och med 5% om med reservation för en eventuell räntehöjning?

Filip Svensson skriver:

Hej Morgan,
Avkastningsräntan är rimlig om den ligger några procent över Riksbankens referensränta. Så i takt med att referensräntan förändras kan avkastningsräntan antingen höjas eller sänkas. Procentsatsen ändras dock inte av att du hyr ut en bostad som inte är belånad. Det är samma procentsats som gäller oavsett om din bostad är fullt belånad eller inte.

fredrik skriver:

hej har ett aktiebolag tänkte investera i en bostadsrätt en 4 rum, kostar 1795000kr avgift 4200kr totalt 90m2, 3st sovrum på ca 11,25 m2 varje inneboende kommer ha tilgång till ca 70m2. hur mycket kan jag ta i hyra per boende

Filip Svensson skriver:

Hej Fredrik,
Jag skulle rekommendera dig att använda vår kalkylator för att räkna ut hyran för hela bostaden. Därefter är det bara att dela den kostnaden i tre för att få fram en skälig hyra för varje hyresgäst.

Mac skriver:

Vad får inkluderas i driftkostnader när man hyr ut en villa? I exemplet i artikeln nämns ren drift som t ex vatten, avlopp, uppvärmning, el etc. Men hur är det med utgifter för slitage, underhåll av fastigheten etc? Får det också räknas in? Om så är fallet, finns det riktlinjer för hur mycket man bör ta för det eller är det upp till uthyraren att räkna på vilka renoveringar etc som kommer att behöva göras exempelvis den närmaste fem- eller tioårsperioden och inkludera det i hyran? Det är ju inte direkt gratis att hålla en villa som är ett antal år i ett ok skick. Vitvaror, våtrum, tapeter etc håller ju inte för evigt, husets fasad behöver målas om emellanåt etc. Om hyran enbart får vara motsvarande räntekostnaden för bostadens inköpspris plus kostnad för uppvärmning, el, sophämtning skulle ju alla uthyrare gå kraftigt back, eller?

Filip Svensson skriver:

Hej,
En skälig hyra är den sammanlagda summan av dina drift- och kapitalkostnader för bostaden. När det kommer till löpande reparationer och underhåll är det i regel du som hyresvärd som ansvarar för dessa. Vid uthyrning av enfamiljshus finns det dock möjlighet att avtala om annat och friskriva sig från detta.

Robert skriver:

Hej
Jag har köpt ett tvåvåningshus under 2015 och nu klarar jag inte kostnaderna eftersom jag är arbetslös och har separerats. Huset kostar ca 5 milj kr.
Ränta+amortering 16000 kr,driftkostnader och avgifter 8000 /Månad = 24000 kr/Mån
Jag kan hyra ut varje våning för 15000 kr/månad. Det blir 30,000 kr månad. Då jag kan klara kostnaderna och spara lite för reparationer och annat. Hur blir det skäliga hyran för min del. Med hänsyn till mina kostnader tar jag för mycket hyra?

Filip Svensson skriver:

Hej Robert,
Jag skulle rekommendera att du använder vår kalkylator för att räkna ut den skäliga hyran och använder den kostnad du får fram där. Då behöver du inte oroa dig för att ta ut en för hög hyra.

LOTTIE skriver:

Tänk på att all intäkt över 50.000kr år är skattepliktig.
Dvs du skattar enl. Skattetabell på det som är överstigande.

Du ja låta hyresgästerna betala alla räkningar själva så går de inte på inkomst (Dvs du får inte in de kostnader på ditt konto)
Isåfall hyr du ut för Xkr + drift.

Peter skriver:

Hej!

Hur är det med att köpa äganderätts bostad? Får man välja egen hyra, utan att någon kan komma och säga att man har för hög hyra?

Antar att de flesta väljer att köpa äganderätt för att skippa få godkännande från sin bostadsrättsföreningen osv.?

Filip Svensson skriver:

Hej Peter,
Nej, du får inte ta ut hur hög hyra som helst när du hyr ut en äganderättsbostad. Om hyran är för hög finns risken att hyresgästen vänder sig till hyresnämnden för att få den sänkt. Du kan använda vår kalkylator för att se vad som är en skälig hyra.

Sören Blom skriver:

Min dotter hyr ett rum i en hyresrätt som räknas som en fyra. Månadshyran för hela lägenheten är 13 000kr. Dottern bor i det minsta av rummen som är ca 5kvm!! och betalar för det 6000kr/mån. Är detta skäligt?

Filip Svensson skriver:

Hej Sören,
Din dotter bör betala en hyra utifrån hur stor procentuell del av bostaden hon bor på eller får använda. Det är svårt att svara på om 6 000 kr är för mycket i och med att jag inte vet hur stor del av bostaden hon nyttjar. Om hon endast får använda 5kvm låter 6 000 kr däremot ganska mycket. Det jag skulle rekommendera din dotter att göra är att kontakta hyresnämnden som kan göra en bedömning om hyran är för hög eller inte.

Erik skriver:

Hej! Jag har en fråga kring uthyrning av rum i Bostadsrätt. Det står ”Vid uthyrning av ett rum eller en del av en bostad till en inneboende görs i princip samma avvägning som när hela bostaden hyrs ut”. Hur funkar det om jag hyr ut två rum till två inneboende och själv bor kvar i ett rum. Jag kan räkna ut den en skälig hyran (den hyra jag skulle ta om jag skulle hyra ut hela lägenheten), men den blir ju onekligen för hög för båda inneboende att betala. Så för att få fram en rimligt hyra som vardera inneboende ska betala, tar man helt enkelt den Skäliga Hyran och dividerar på antalet personer som delar på boendet, eller hur bör man tänka?

Filip Svensson skriver:

Hej Erik,
En skälig hyra för en inneboende bör bestämmas utifrån hur stor procentuell del av bostaden hyresgästen bor på eller använder. Om ni delar på lika stor del av bostaden bör ni alltså dividera hyran med tre.

David skriver:

Hej, funderar på att hyra ut min bostad och vill inkludera en del extra tjänster som t.ex. städning. Får man inkludera kostnaden av att man själv städar huset åt hyresgästen, alternativt om man får inkludera kostnaden för en städfirma i hyran?

Filip Svensson skriver:

Hej David,
Om ni har avtalat om städning i kontraktet antar jag att det inte ska vara några problem att ta ut en kostnad för det. För att vara på den säkra sidan kan du alltid rådfråga en jurist.

Anneli skriver:

Hei,

Vi ska bygga parhus på en tomt vi äger och tänker hyra ut dessa lgh och undrar egentligen vad det är för regler runt summan man kan hyra ut för? Jag vet att man ska kunne fylla ut fasiliteter och därifrån få ut rimlig summa.
Vart hittar jag detta?

Filip Svensson skriver:

Hej Anneli,
Det är svårt att svara på vad som gäller i just din situation. När du hyr ut en bostad har du rätt att ta ut en kostnad som motsvarar kostnaden för bostaden. Utöver det har du även rätt att ta ut en avkastningsränta och ytterligare ett litet påslag på hyran om bostaden är möblerad. Vi har en kalkylator du kan använda dig av för att räkna ut vad som är en skälig hyra. Jag känner inte till att det ska vara några andra regler som gäller när du sätter hyran för en bostad för första gången. Jag kan dock rekommendera dig att rådfråga en jurist ifall det är några särskilda regler som tillämpas.

Anonym skriver:

Hej!
Hyr en lägenhet i andra hand.
Fick förra året en vattenläcka som nu ska åtgärdas. Och igår fick vi reda på att vi måste vara ute ur lägenhet innan nästa vecka. Detta var alltså tisdag kväll. Vi har inte fått någon information under hela denna tiden då dem haft möten och planerat när dem skall börja. Dem har även kommit in i våran lägenhet utan att meddela för att se vad som ska göras. Vilket också blir ett problem då vi jobbar natt.
Min fråga är om jag har rätt till magisinering? Ersättning?
Och betalar även ~4500kr/månad när dem har en avgift på ~2200kr/månad, är detta något jag kan kräva ersättning för? För jag visste inte detta när jag skrev på kontraktet. Eller är det bindande den hyran som står på avtalet?
Och är det rimligt att vi ska betala full hyra under renoverings tiden? Då vi måste flytta alla våra grejer och inte får vistas i lägenheten.

Filip Svensson skriver:

Hej,
Eftersom du hyr bostaden i andra hand har du ingen egentlig relation till bostadsrättsföreningen. Du står bara i avtalsförhållande till bostadsägaren som i sin tur har avtal med bostadsrättsföreningen. Det är möjligt att det framgår i din ”hyresvärds” avtal om du har rätt till ersättning eller inte. Om det inte står något om detta i din ”hyresvärds” avtal skulle jag rekommendera dig att kontakta en jurist för att se vilka möjligheter du har att få ersättning eller magasinering.

Vad gäller din hyra är det helt normalt att den är högre än avgiften till bostadsrättsföreningen. Det beror på att bostadsrättsägaren även har rätt att ta betalt för driftkostnader och ta ut en avkastningsränta vid uthyrning i andra hand. Om du trots det tycker att hyran är för hög kan du kontakta hyresnämnden som kan avgöra om du ska få sänkt hyra eller inte.

Thérèse eng skriver:

Hej,
Min son går på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm och bor på skolans elevhem i Skärholmen där eleverna delar rum. Vi har betalat 4000 kronor /månad för honom (inklusive frukost och kvällsmat). Vi har i dagarna fått ett brev där förestånadaren skriver att de u ska höja avgiften till 5000 kronor. Är detta verkligen en rimlig hyreshöjning?
Undrar en mamma i Göteborg

Filip Svensson skriver:

Hej Thérèse,
Tyvärr är det inte möjligt för oss att svara på om det är en rimlig hyreshöjning eller inte. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att kontakta hyresnämnden och se om de kan hjälpa dig.

Emelie skriver:

Hej!
Jag har en lägenhet jag tänkt hyra ut i andrahand i ett år pga. att jag ska provbo i nytt parförhållande. Jag tänker hyra ut den omöblerad och utan driftkostnader som el och internet. Själva hyran ligger då på 4929kr. Måste jag då ta den exakta summan på 4929kr av min hyresgäst eller kan jag avrunda den till 5000kr?

Tack på förhand!

Daniel skriver:

Hej Emelie,

Det är din faktiska hyra som ligger till grund för beräkningen av vad som är en skälig hyra. Jag skulle därför inte rekommendera dig att avrunda uppåt, även om jag faktiskt inte vet om Hyresnämnden skulle göra en annan bedömning än jag. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Niklas Lönngren skriver:

Hej
Jag tänkte hyra ut mitt garage på 20 kvm till mitt eget AB.
För kontor och lager där ingår el och bredband. Jag undrar vilken summa man kan ta.
Är i åkarp

Filip Svensson skriver:

Hej Niklas,
Jag har tyvärr ingen möjlighet att svara på vad som är en skälig hyra. Hyran ska motsvara kostnaderna du vanligtvis har för garaget.

Jesper skriver:

Hej!

Jag har en hyresrätt och betalar 6018:- i hyra. Jag har funderat på att hyra ut den och alla möbler samt köks redskap i lgh är mina även kylskåp och frys. I de 6018:- så ingår internet,el och vatten. Min fråga är hur mycket är rimligt att lägga på de 6018:- i hyra?

Sedan har jag en annan fråga, det är hur kan jag ta reda på att de som hyr ut ger mig en rimlig hyra? Jag är den enda som hyr där, då det bara finns en hyres lgh.

Tack för svar!

Filip Svensson skriver:

Hej Jesper,
Hur mycket du kan lägga på utöver hyran kan jag inte svara på. Men utöver hyran får du ta betalat för driftkostnaderna av lägenheten, exempelvis bredband, tv-avgift och el.
Hyr du ut lägenheten möblerad har du dessutom rätt att göra ytterligare ett påslag på cirka 10-15 procent. På vår sida om skälig hyra kan du räkna ut vad en rimlig hyra är.

Vad gäller din andra fråga har jag tyvärr inget bra svar. Det du kan göra är att kontakta hyresnämnden som kan pröva ditt ärende för att se om du betalar en skälig hyra eller inte.

Emma skriver:

Hej!
Jag hyr en hyresrätt i andrahand och betalar 8000kr/månad. Utöver det betalar jag uthyrarens bredbandsfaktura på ca 500kr/månad. Jag vet att hyran ligger på 6002kr och undrar därför om det är rimligt att jag ska betala 8500kr/månad för att bo där? Borde inte bredbandkostnaden ingå?
Den är halft möblerad. Jag fick ta med mycket av mina egna möbler när jag flyttade in samt köpa en ny bäddmadrass då det inte fanns någon sådan. Hon hyr ut den som möblerad.
Tack på förhand!

Filip Svensson skriver:

Hej Emma,
Din hyresvärd har rätt att ta betalt för både hyran och driftkostnaderna, exempelvis bredband och el. Om lägenheten är möblerad får hyresvärden även göra påslag för slitage på cirka 10-15 procent.

Om hyran är på 6002 kr skulle det innebära att driftkostnaderna + påslag för möbler uppgår till 2 000 kr. Det låter inte helt orimligt men om du vill kan du alltid kontakta hyresnämnden som kan pröva ditt ärende och ta reda på om hyran är skälig eller inte.

Robert skriver:

Hejsan! Jag har under det senaste halvåret betalat ca 8000kr/månaden som inneboende i en lägenhet där (enligt kalkulatorn) en skälig hyra skulle varit ca 4000kr/månaden. Jag ska flytta därifrån nu och jag undrade ifall det är någon man hade kunnat vända sig till för att anmäla dessa?

Filip Svensson skriver:

Hej Robert,
Om hyran inte varit skälig kan du vända dig till hyresnämnden för att få ditt ärende prövat. Om bostaden du bott i är en hyresrätt har du möjlighet att få ersättningen för den del av hyran som inte varit skälig. Jag skickar med en länk med hyresnämndens kontaktuppgifter.
http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/Var-finns-hyresnamnden/

Ellie skriver:

Hej! Jag och en kompis hyr en sommarstuga alla månader om året förutom juni, juli, augusti. Den är på 34kvm och vi betalar tillsammans 9000kr i månaden, vilket vi tycker är mycket. Hur kan vi ta reda på ifall vi har en skälig hyra? Den är enligt hyresvärden köpt för ca 1,5 miljon. I hyran ingår el, vatten, internet, ej parkering.

Filip Svensson skriver:

Hej Ellie,
Jag är tveksam till att du själv kan ta reda på om det är en skälig hyra eller inte. Det jag skulle rekommendera dig och din kompis att göra är att kontakta hyresnämnden som kan pröva ert ärende och sänka er hyra om de kommer fram till att den inte är skälig.

Hyresnämndens kontaktinformation hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/Var-finns-hyresnamnden/

Maria skriver:

Vi bor tre personer i en trea och tjejen som står på kontraktet låter oss inneboende dela på hela hyran. När jag påpekat att det inte är okej har svaret varit att det är fritt fram att flytta om det inte passar mig. Hittills har jag inte brytt mig för jag orkar inte flytta men det känns fortfarande fel. Vad gör jag?

Filip Svensson skriver:

Hej Maria,
Självklart ska inte bara du och den andra inneboenden dela på hyran. Jag skulle rekommendera dig att vända dig till hyresnämnden, de kan nämligen sänka hyran om de inte anser att den är skälig.

Shqipe Balaj skriver:

Hej, Jag hyr en hyresrätt i andra hand och undrar hur jag kan få reda på vad den egentliga hyran är? Jag har försökt fråga hyresvärden men han har slingrat ut sig från frågan varje gång och jag drar slutsatsen att hyra är väldigt låg och att han tar alldeles för hög hyra från mig.

Filip Svensson skriver:

Hej,
Tyvärr vet jag inte om det är möjligt att ta reda på den egentliga hyran. Det du kan göra är att fråga dina grannar som bor i liknande bostäder. Om du tycker att hyran är alldeles för hög kan du kontakta hyresnämnden som kan sänka hyran åt dig om de anser att den är för hög.

Sara skriver:

hej. har en bostadsrätt med en avgift på 7412kr /mån. jag har också lån på objektet och betalar ca 10.000kr till banken i form av ränta och amortering. med andra ord kostnader på ca 17412:-
knappar jag in uppgifter om avgift, drift och värde på eran hemsida får jag upp att skälig hyra är ca 9000Kr. undrar om det verkligen kan stämma när jag inte ens får ut ”kostnaderna ” som jag har för att ha bostadsrätten.
tack

Filip Svensson skriver:

Hej,
Så vitt jag vet ska kalkylatorn fungera. Tänk dock på att inte räkna med amorteringskostnaden när du räknar ut hyran. Amorteringskostnaden är ett sparande för dig och inget en potentiell andrahandshyresgäst ska betala.

Cajsa skriver:

Hej! Har fått möjlighet att hyra en lägenhet i andra hand som är på 25 kvm och kostar 3760kr månaden med driftkostnad på el ca 100kr, allt annat är inkluderat i hyran. Hyresvärden vill göra pålägg på 15% för att den är möblerad och kan läsa överallt att 10-15% är skäligt. Men kan det verkligen vara skäligt att hyra ut en 25kvm med 15% pålägg precis som en 45kvm med 15% pålägg? Hur mycket möbler som finns i lägenheten kan ju variera väldigt trots att hyran kan vara densamma. Finns det helt enkelt grund i detta fallet att argumentera för en 10% pålägg istället?

Filip Svensson skriver:

Hej Cajsa,
Jättesvårt för mig att svara på om det är skäligt eller inte, men vanligtvis brukar hyresnämnden godta påslag för upp till 15 procent, oavsett storlek på bostaden. Du kan alltid argumentera för ett pålägg på 10 procent istället, sedan är det upp till förstahandshyresgästen om denne vill gå med på det eller inte.

Marc Linder skriver:

Hej!

Jag har en vän som bor i en etta (30 m2) i Surahammar och betalar ca 7500 kr per månad. I mina öron låter det helt befängt, borde vara max hälften. Det är uthyrt av en privatperson som jag förstår det. Vad kan man göra?

Filip Svensson skriver:

Hej,
Vad som är en för hög hyra eller inte kan jag tyvärr inte svara på. Om din vän däremot tycker det låter alldeles för högt går det bra att kontakta hyresnämnden för att få sitt ärende prövat. Hyresnämnden kan då hjälpa till att få hyran sänkt och i vissa fall kan återbetalning bli aktuellt för den oskäliga delen av hyran.

Kontaktuppgifterna till hyresnämnden hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/Var-finns-hyresnamnden/

Monica Katherine Guerra-Fornerino skriver:

Hej,

Jag har hyrt en lägenhet i andra hand och nu upptäckte jag att jag betalt alldeles för mycket. Hur långt bak i tiden kan jag gå och begära pengarna tillbaka? Med vänlig hälsning, /Monica

Filip Svensson skriver:

Hej,
Om du hyrt en lägenhet där hyran varit för hög kan du vända dig till hyresnämnden för att få hyran sänkt. Återbetalning kan bli aktuellt för hyror ett år tillbaka i tiden från dess att hyresnämnden fick in din anmälan. Det är dock bara den del av hyran som är oskälig som du kan få tillbaka. Du kan aldrig få tillbaka hela hyran.

Monica skriver:

Tack för snabbt svar. Hörde någonstans att jag måste göra det efter max tre månader efter utflyttningen. Jag flyttade ut i Mars. Är det för sent att klaga? Visste inte om detta innan.

Filip Svensson skriver:

Hej igen,
Jag uppfattade inte att du hade flyttat ut ur lägenheten. Om några andra regler gäller när man flyttat ut känner jag tyvärr inte till. Det bästa du kan göra är att kontakta hyresnämnden, då kan du få ett klarare besked kring vilka möjligheter du har att få pengar tillbaka för hyran. Jag skickar med en länk med deras kontaktuppgifter.

http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/Var-finns-hyresnamnden/

Lycka till!

Robin skriver:

Hej,

Om man hyr en del av en villa hur räknar man då på skälig hyra? Jag hyr en del som är ombyggd till en mini två.

Filip Svensson skriver:

Hej Robin,
Då räknar man ut en skälig hyra för hela bostaden och delar det med den procentuella del du bor på/använder.

Morgan skriver:

Hej, någon dagsaktuell uppfattning vad avkastningsräntan skulle kunna vara?
Jag menar referensräntan är ju -0,5% idag. Hur mycket kan man då ta ut i avkastningsränta i kalkylen tro?

Filip Svensson skriver:

Hej Morgan,
Avkastningsräntan bör ligga några procent över referensräntan. Så att ta ut en avkastningsränta på mellan 1,5 – 2,5 procent får alltså ses som rimligt i dagens läge.

Lollo skriver:

Hej!
Jag funderar på att hyra någon stuga under så lång tid som möjligt. Det jag undrar är vad hyresvärden kan ställa för krav gällande ens ekonomi, alltså måste man ha en viss summa i lön, bidrag etc för att kunna få hyra?

Filip Svensson skriver:

Hej Lollo,
Det finns inte några regler som säger att du måste tjäna en viss summa för att få hyra. Men hyresvärden kan ha egna krav. Exakt hur dessa ser ut kan jag dock inte svara på.

H skriver:

Hej! Ska eventuellt hyra ett rum i del av lägenhet i Visby, dem vill ha 6000kr per månad i hyra, och då ingår el enbart. Är detta rimligt? Rummet är då inte möblerat eller något.
Mvh

Filip Svensson skriver:

Hej,
Svårt att svara på om det är rimligt eller inte, det är många faktorer som spelar in. Men en skälig hyra bör inte vara mycket högre än för likvärdiga bostäder. Om du tackar ja och känner att du betalar en oskälig hyra kan du vända dig till hyresnämnden som kan göra en bedömning om din hyra ska sänkas eller inte.

Erik Zdansky skriver:

Får fastighetsskatten inräknas i diftskostnaderna?

Filip Svensson skriver:

Hej Erik,
Ja, fastighetsskatt kan räknas in i driftskostnaderna.

Jehan skriver:

Hej!
Vad gäller om en hyr en bostadsrätt lägenhet? Ska man betala båda för hyran och lånet?

Filip Svensson skriver:

Hej,
I andrahandsuthyrningar betalar hyresgästen vanligtvis för avgiften, driftkostnader samt kapitalkostnad. Kapitalkostnaden motsvarar räntekostnaden för en fullt belånad bostad. Själva amorteringen på lånet ska du dock inte betala.

Jonas skriver:

Hej,

Två vån parvilla där ena sidan ägare hyr ut sin lägenhet men hon själv bor inte där normalt utan på annan ort. Jag frågade om den var möblerad vilket den var enligt henne.

Kunde se den idag. Det finns en tvättmaskin, kyl/frys, spis, ett litet bord med några stolar och någon högst udda placerad soffa på en biyta, det är allt i möblemang på första våningen.

Andra våningen är en snedtaksvåning och består av ett enda gigantiskt rum på nog en 30 kvm (f.d. altejé byggnad). På ena långsidan är det skjutdörrar som täcker hela vilket hon benämner garderob men det är bara en tom yta bakom inga hängare, galgar, stång, lådor eller dylikt alls där.

Utöver denna garderob finns det absolut ingenting alls i detta rum.

Jag undrar vad som är absolut minimum i möblemang hon måste ha för att det skall benämnas möblerat?

Läste att om det benämns möblerat skall jag inte behöva ta med mig några möbler, men vad ingår då i det?

En säng är väl ett skallkrav, men är sedan tex TV, tv bord, tv soffa eller dylikt likadant? TV har jag men tvivlar på att det finns något uttag där.

Hon ville ha en hyra på 6500:- kallhyra för detta, vilket jag tycker är i överkant oavsett.

Hon kan väl ev säga ”delvis möblerat” men jag vet inte heller vad som gäller då som minimum? Hittar inte heller någon info om detta, även om hon nu inte sade att så var fallet utan att den var möblerad.

Hela lägenheten är uppskattat en 65 kvm.

Tack!

Filip Svensson skriver:

Hej,
Det är precis som du skriver, för att en bostad ska få benämnas som möblerad ska du inte behöva ta med dig några möbler. Exakt vad som ska ingå vet jag dock inte. Det du skulle kunna göra är att vända dig till hyresnämnden. De arbetar med frågor och tvister kring bostäder. Lycka till!

Karolina skriver:

Funderar. Om jag hyr ut ett rum i min tvåa, bredband, el, säng, sängkläder, toapapper, tvål, handdukar, etc ingår, samt att tvättstuga finns tillgänglig. Min hyra är 4989:- och vi satte oss ner o pratade och kom överens om 3000. Tog jag för mycket?

Filip Svensson skriver:

Hej,
Hur hög hyran bör vara är svårt för mig att svara på. Men om du räknar ihop hyran på 4989 kronor plus driftkostnader och cirka 10 procent påslag för möbelslitage får du fram en skälig hyra för hela bostaden. Därefter kan du räkna ut hur hög hyran bör vara baserat på hur stor procentuell andel av bostaden som hyresgästen bor på eller använder. Lycka till!

Lars skriver:

Hej
Vi hyr sedan 2011 en villa på 175kvm av en privatperson. Kallhyran för detta är idag 9470kr och sedan tillkommer drift och vi landar i snitt på ca 14000kr/mån.

Nu vill uthyrare höja hyran (utöver procentuell årshöjning) med 100kr per kvm och år då denne tycker att hyran ligger för lågt. Detta ger ett påslag på 15.4% på hyran och vi anser det vara en oskäligt hög höjning då det är en höjning med nästan 1500kr i månaden.
Iom att avtalet ingicks innan 1 feb 2013 så gäller väl inte nya privatuthyrningslagen? Men vad gäller istället?

Notera kan är att denna hyr ut två fastigheter till i närheten och dessa verkar ej påverkas av denna höjning och dessa ligger i samma kvm pris eller lägre mot vårat hus.

Tack på förhand.

Filip Svensson skriver:

Hej Lars,
Då avtalet ingicks innan 1 feb 2013 är det hyreslagen som gäller istället. Hyran ska oavsett fastställas till ett skäligt belopp. Om du anser att hyran inte är skälig skulle jag rekommendera dig att kontakta hyresnämnden. Lycka till!

Lars skriver:

Ok.
Vi har egentligen två kontrakt, ett som tecknades 2011 när vi flyttade hit och sedan gjordes ett nytt med några små justeringar 2014. Ska man fortfarande utgå från att avtalet ingicks 2011 och hyreslagen gäller då även nu även fast ett nytt kontrakt skrevs eller gäller då privatuthyrnibgslagen?

Stort tack
Mvh Lars

Filip Svensson skriver:

Hej Lars,
Jag är faktiskt osäker vad som gäller vid ett sådant fall. Tänker mig att det beror på vilka små justeringar det handlar om. Jag skulle nog rekommendera dig att kontakta en jurist om du är osäker. Tyvärr kan jag inte ge något bra svar. Lycka till!

carro skriver:

Hej jag förstår inte riktigt vad avkastningsränta är. Min bostadsrätt är inte belånad. Ska jag skriva noll i avkastningsfältet då?

Då tjänar jag ju ingenting på att hyra ut min bostadsrätt?

Peter skriver:

Hej,
Nej, du ska inte skriva noll i det fältet. Avkastningsräntan är nämligen inte kopplad till dina faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att du har kapitalet bundet i bostaden. Om bostaden är belånad eller inte saknar därför betydelse. Om avkastningsräntan ligger några procent över riksbankens referensränta brukar det anses rimligt. Lycka till!

Fredrik skriver:

Privatägd villa går att hyra ut till vilket pris som helst, om hela fastigheten hyrs ut?
Om inte, vart står lagtexten till detta?

Har man rätt att höja hyran på fastigheten hur som helst eller vad gäller?

Kan en hyresgäst genom hyresnämnden få sin hyra sänk då de hyr en privatägd fastighet?

Peter skriver:

Hej Fredrik,
Nej, du kan inte hyra ut villan till vilket pris som helst. Hyran ska vara skälig vilket innebär att den inte får påtagligt överstiga kapitalkostnaden och driftkostnaderna för bostaden. Detta regleras i privatuthyrningslagen.
Om du som hyresvärd tar ut en icke-skälig hyra och hyresgästen anmäler det till Hyresnämnden kan du bli återbetalningsskyldig.

kenta skriver:

Hej, Om en verkstad med farliga vätskor såsom bensin, fotogen, svartkrut mm finns i undervåning och lägenheten vi bor i på övervåningen som vår hyresvärd har gjort om från kontor till lägenhet under 2017. Tror inte det finns bygglov. Vad gäller i detta fall? Får hyresvärd ta ut 5000kr i hyra för ej isolerad lägenhet som är med bensinlukt i lägenhet och en elräkning på ca 5000kr för en månad 1.50kr/kwh. Är detta skälig hyra och el? lägenheten är på ca 100kvm och en ny luft/luft installerad i öppen planlösning.

Peter skriver:

Hej Kenta,
Att svara på om du betalar en skälig hyra kan vi inte svara på. Man brukar säga att hyran inte får vara betydligt högre än för liknande bostäder i området. Men anser du att hyran är för hög råder jag dig att kontakta Hyresnämnden som kan avgöra detta. Lycka till!

Vasiliki skriver:

Hej.
Om man bor i villa, och bygger om garaget till en liten lägenhet får man lagligt hyra ut den då? Vad krävs?

Peter skriver:

Hej Vasiliki,
Ja, det kan du göra. För att göra detta krävs dock bygglov. Jag skulle rekommendera dig att kontakta din kommun för att se vad som måste finnas med i ansökan. Lycka till!

Marie skriver:

Hej
Jag o min far äger ett parhus. Min far som bor kvar i ena delen kommer att bo kvar. Själv flyttar jag och kommer att hyra ut min del till mina döttrar. Helas fastighetens värde är 2400000kr. Jag tänkte ta ut en hyra på6000kr sammanlagt. Dels för att vissa saker behöver renoveras under tiden men även att spara lite om oförutsedda utgifter. Gäller samma regler för närstående? Den ena dottern flyttar in med sin familj och har 4 rum o kök. Dotter två får två rum och del i kök.

Peter skriver:

Hej Marie,
Du skulle kunna ta ut en hyra som inte anses skälig så länge ni båda är överens om det. Anledningen till att inte ta ut en oskälig hyra är om hyresgästerna, i detta fall dina döttrar, skulle vända sig till Hyresnämnden då de anser att hyran är för hög. I ett sådant fall skulle du kunna bli återbetalningsskyldig. Lycka till!

Elin skriver:

Hej, hur kan man kolla upp hur hög hyran är för andra liknande lägenheter i samma område?

Peter skriver:

Hej Elin,
Det vi kan rekommendera dig är att kontakta fastighetsägarna för bostäderna i området för att på så sätt ta reda hyran. Lycka till!

Jörgen Mathe skriver:

Hej! Funderar på att ihop med att jag färdigställer mitt nya hus göra hela övervåningen till lgh då vi ej behöver ytan,2 rum med pentry ca 55kvm, golvvärme exklusiva material samt spännande planlösning, total havsutsikt i exklusivt område, viss tillgång till pool och spabad till rätt hyresgäst. Måste jag verkligen nyttja era räkneexempel? Huset är värt 9milj, men är det verkligen det som skall basera hyran? Blir ju livrädd när man läser idiotfrågor av typen ”skall jag skriva kontrakt och sen överklaga”. Jag har ett drömboende vid havet som inte alla har råd med, kan tänka mig att hyra ut, men inte för småpengar till nån som skall ”överklaga”. Min fråga, är inte läge, standard, omgivning nått man får prissätta? Skall jag hyra ut så får det vara bra betalt, får ju trots allt stå ut med att inte vara själv….

Peter skriver:

Hej Jörgen,
Självklart behöver du inte nyttja vårt räkneexempel om du inte vill det. Det är utformat efter riktlinjer från Hyresnämnden. Till din huvudsakliga fråga. Sådant som bra läge och exklusiva material tar man även hänsyn till. Det är något som höjer bostadens värde och således kommer den skäliga hyra bli högre.

Mikael Andersson skriver:

Hej

Jag har en fastighet som på tredje våning har en egen lgh på ca 90 m2 och undrar hur jag bäst beräknar hyra på den. Jag köpte fastighten för 3,6 milj men där är ett visst renoveringsbehov och när det är klart gissar jag fastigheten är värd upp mot 4,5 milj.
Jag med familj kommer bo på de två bedre våningarna. Jag har förstått att det inte blir näringsverksamhet eftersom jag bara har en lgh att hyra ut. Men det blir ju inte heller inneboende eftersom hyresgästen har en komplett egen lgh. Gör jag fel om jag tar ut en marknads mässig hyra säg 10 000 kr och sen beräknar skatten enligt; 10000*12=120000-schablonavdrag 40000 och minus 120000*0,2= 80000-24000=56000 vilket jag får skatta ca 30% på.
Tänker jag rätt? Exemplet är taget från skatteverkets hemsida men gäller uthyrning av hel bostad. Men jag anser detta är det närmaste jag kommer vad jag hittat…

Peter skriver:

Hej Mikael,
Vi kan inte svara specifikt på vad som gäller i ditt fall. Istället rekommenderar vi dig att kontakta Hyresnämnden som ansvarar för dessa typer av frågor. Men rör det sig om ett förstahandskontrakt ska hyran rent generellt inte vara betydligt högre än för likvärdiga bostäder. Lycka till!

stina skriver:

Hejsan, jag hyrde en studentlägenhet tidigare i år, där varmvattnet inte funka i mer en tio minuter och köket var väll mer än kockvrå än ett kök, lägenheten va delvist möblerad, ett bord, en säng och en bokhylla fanns, jag betalade 7500kr i månaden för den men fick i efterhand reda på att hyran egentligen ligger på 4000kr, har jag betalat för mycket eller är det en okej hyra? tacksam för svar.

mvh stina

Peter skriver:

Hej Stina,
Om hyran egentligen ligger på 4000 låter inte 7500 som en skälig hyra. Det du kan göra om du upplever att du betalat för mycket i hyra är att vända dig till hyresnämnden, de hanterar dessa ärenden och kan göra en bedömning vad som anses vara en skälig hyra. Lycka till!

Greger Lindstrand skriver:

Hej,
Tacksam om jag kan få råd ang. uthyrning i andra hand.

Jag har kontakt med ett företag som vill att jag hittar en bostad åt dem att placera 4 arbetare i under en 6 månaders period.
Jag har också kontakt med ett par sommarstugeägare (året runt bonade stugor/hus) som kan tänka sig att hyra ut under denna period.

Företag=>Jag=>Fastighetsägare.

Företaget betalar mig en summa i hyra och jag betalar fastighetsägaren en något lägre summa.
Hur ska kontrakten skrivas?
Kan man få hjälp med det?
Behöver jag någon särskild försäkring?

Tacksam för alla tips och hjälp!
Greger Lindstrand

Peter skriver:

Hej Greger,

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge utförliga svar på exakt hur ett avtal bör skrivas i enskilda fall. Vill du vara helt säker på att allt blir juridiskt korrekt råder jag dig att kontakta en jurist som hjälper dig att skriva korrekta avtal. Lycka till!

Daniel skriver:

Hej!

Jag är på väg att hyra en hyresrättslägenhet i andrahand. Uthyraren begär 11700kr/mån i hyra, men efter att ha kollat med fastighetsägaren så ligger hyran på 5300kr/mån. Känns helt klart som oskälig hyra. Det jag undrar är om det är en god ide att skriva kontraktet och sedan direkt överklaga till hyresnämnden för att få en lägre hyra? Allra helst skulle jag vilja påpeka till uthyraren att han tar ut oskälig hyra och förhandla ner den innan kontraktskrivning, men jag misstänker att han då kommer hitta någon annan som är beredd att betala det begärda priset.

Peter skriver:

Hej Daniel,

Som du säger är det bästa förmodligen att förhandla med hyresvärden om hyran så att du får en hyra ni båda är nöjda med. Vad gäller din idé är det svårt för mig att ge något råd om huruvida idén är god eller inte, det är helt upp till dig att bestämma vad som funkar bra för dig. Den är åtminstone fullt genomförbar. Jag önskar dig lycka till!

Jörgen Mathe skriver:

Är detta ett bra råd att ge någon som uppenbarligen inte är en bra hyresgäst? Om nu Daniel via juridik lyckas bluffa till sig ett boende genom fula tricks, tror han på riktigt att han bor lyckligt där?? Nån har stackare har tagit risken att köpa en fastighet, anser att hyran skall vara ex antal kronor, om nu nån anser sig ha råd med det så är det väl i vårt land så det skall vara? Varför kan inte bostäder värderas utifrån vad nån vill betala??

Peter skriver:

Hej Jörgen,

Vilken hyra en hyresvärd får ta ut för ett boende är reglerat i svensk lagstiftning. Tar en hyresvärd ut mer än vad som räknas som skälig hyra har hyresgästen rätt att överklaga till Hyresnämnden. Vad en tycker om det är så klart upp till var och en, men det är de reglerna som gäller.

Anna skriver:

Hej,

Jag funderar på att hyra ut min hyresrätt i andra hand. Jag tänkte inte ta ut mer i hyra än det jag själv betalar, alltså inte lägga på något. Måste jag ändå betala skatt för det?

Peter skriver:

Hej Anna,

Eftersom du inte kommer få något överskott behöver du enligt Skatteverket inte betala skatt för detta. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

dennis skriver:

hej! jag ska hyra ut ett rum i min lägenhet med tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. jag har utgifter på 5500:- hyra,el,bredband vad kan jag ta i hyra? hade tänkg mig 3700 är de skäligt?

Peter skriver:

Hej Dennis,

Vi har tyvärr inte möjlighet att göra en bedömning av vad som är skälig hyra i enskilda fall. Använd gärna vår kalkylator och läs stycket om skälig hyra för ett rum för att få en uppfattning av vad som är skälig hyra i ditt fall. Lycka till!

Maria skriver:

Hej!
Jag bor i en 1,5a (38,5kvm) på Lilla Essingen och betalar 9000:- i hyra + el som var 3dje månad betalas ca 750:-/800:-. Jag har aldrig sett en faktura eller specifikation på elräkningen och allt förs över till den jag hyrs av personliga konto.

Idag har jag pratat med hyresvärden för huset och fått information om att en lägenhet i huset på 41kvm kostar 5891:-/månaden exkl. el.

I min hyra ingår ”endast” bredband, lägenheten är omöblerad.

Är detta skälig hyra att betala? Detta är en hyresrätt som då alltså hyrs ut i andra hand.
Vad gället även angående besittningsrätt? Jag har i Mars 2018 bott där i 4 år.

Peter skriver:

Hej Maria!

Vi har tyvärr inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall vad gäller om en hyra är skälig eller inte, men spontant låter det som att du betalar väldigt mycket. Använd gärna kalkylatorn på sidan så kan du åtminstone få ett hum om vad din hyra borde ligga på.

Vad gäller besittningsrätten så har du som andrahandshyresgäst i en hyresrätt ett relativt svagt sådant. Om förstahandshyresvärden vill flytta tillbaka till lägenheten har den rätt till det, se 12 kap 46 § p 6 Jordabalken.

Lycka till!

Ronny Sulander skriver:

Hej! Undra vad man kan ta ut i extra hyra när hyresgästen laddar sin plug in hybrid (Kia) på fastighets elen // Med vänlig hälsning, Ronny

Peter skriver:

Hej Ronny!

Det finns inga specifika regler kring just detta när det kommer till privatuthyrning. Jag skulle rekommendera att du tillsammans med hyresgästen räknar ut en ungefärlig månadsförbrukning och att hyresgästen betalar därefter. En enkel tumregel är att det kostar ca 1 kr/kWh i elkostnad att ladda en elbil. Kan hyresgästen undersöka sin förbrukning så kan ni utifrån det beräkna en rimlig summa.

Lennart hagström skriver:

Tack för bra information!
Vi har en villa på 158 kvm som vi kan tänka oss att hyra ut ca 9-10 månader (vintertid) till tre personer. Gästerna har tillgång till hela huset som är möblerat inkl fullt utrustat kök. Varsitt sovrum, två altaner, grillar m.m. Tillgång via garaget att låna verktyg. 2 vardagsrum med TV, internet via fiber, sophämtning som vi betalar. Gästerna betalar 3000 x 3 + vatten och el. Rimlig hyra???

Peter skriver:

Hej Lennart,

Hyr du ut en villa kan du använda dig av kalkylatorn i artikeln för att räkna ut den skäliga hyran. Vad som är den skäliga hyran beror på vad du idag betalar i hyra, bostadens värde och hur höga driftskostnaderna är. Lycka till!

Robert skriver:

Tack för bra information på er hemsida!

Jag har en följdfråga gällande infomationen kring hyra för inneboende.

Skall verkligen hela driftskostnaden räknas med i ert exempel ovan, jag trodde 1/4 vore rimligare? http://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skalig-hyra

Sedan har jag en relaterad fråga som gäller uthyrning av bostadsrätt och inneboende.

Jag äger en bostadsrätt med två separata ingångar från utsidan. Jag hyr ut större delen av bostaden, undantaget ett rum, i andra hand på grund av jobb på annan ort. Detta är godkänt av föreningen. Jag överväger att hyra ut det extra rummet till en inneboende, rummet har egen toalett och är ansluten till den del av lägenheten jag nu hyr ut. Min hyresgäst har inget emot en eventuell inneboende.

Frågor:
– Skulle jag kunna hyra ut det extra rummet direkt till en inneboende och skriva avtal med denne, samtidigt som min nuvarande hyresgäst fortsätter att hyra av mig? Dvs att jag har en hyresgäst och en inneboende i min bostadsrätt.
– Om jag hyr ut hela bostadsrätten till min nuvarande hyresgäst, och avtalar att denne får tillstånd av mig att hyra ut det extra rummet till en inneboende, finns det något som hindrar detta? Detta är förmodligen enklast för mig, men mer jobb/besvär för min hyresgäst.

Finns det någon skillnad i ovanstående två scenarion för vilken hyra som kan tas ut och vilken lag som uthyrningen går under?

Tacksam för svar,

Peter skriver:

Hej Robert,

Tack för din feedback. Du har förstås helt rätt i att driftskostnaderna också ska fördelas proportionerligt till hur stor del av bostaden hyresgästen nyttjar. Ändrar detta så att det framgår tydligare framöver.

Skulle jag kunna hyra ut det extra rummet direkt till en inneboende och skriva avtal med denne, samtidigt som min nuvarande hyresgäst fortsätter att hyra av mig?
Det finns inget som hindrar dig från detta vad jag kan tänka på rak arm. Generellt sett finns det inget som hindrar dig från att hyra ut rum i din bostadsrätt till inneboende.

Om jag hyr ut hela bostadsrätten till min nuvarande hyresgäst, och avtalar att denne får tillstånd av mig att hyra ut det extra rummet till en inneboende, finns det något som hindrar detta?
Jag ser inte heller några direkta hinder för detta upplägg.

Finns det någon skillnad i ovanstående två scenarion för vilken hyra som kan tas ut och vilken lag som uthyrningen går under?
Lösningen du har nu, där du hyr ut en del av din bostadsrätt faller rimligtvis under lagen om uthyrning av egen bostad. Hyr du ut ytterligare ett rum till en andra hyresgäst, som i det första scenariot, är det samma lag som gäller.

Hyr du ut hela din bostad, som i scenario två, regleras hyran du kan ta ut också av lagen om uthyrning av egen bostad. Däremot skulle jag tro att hyran som din hyresgäst i sin tur kan ta ut av sin inneboende regleras av hyreslagen, det vill säga 12 kap. Jordabalken.

För din del borde det alltså inte vara någon skillnad i hur hyran ska sättas beroende på vilken av de två alternativen du bestämmer dig för. Lycka till!

Aina Fröjd skriver:

Har nyligen blivit god man till en tjej som hyr ett litet hus på 50kvm av privatperson. Hon betalar 3000:- i kallhyra . Finns inget tjänligt vatten. Hyresvärden kommer med en dunk en gång i månaden. Är inte detta en för hög hyra ? Han åtgärdar inte heller saker som han lovade för 1 1/2 år sedan. Var hittar jag blanketten som ska skickas till hyresnämnden ?

Peter skriver:

Hej Aina,

Tyvärr är det svårt för oss att göra en bedömning av vad som är att anse som en skälig hyra i enskilda fall. Använd gärna kalkylatorerna på den här sidan för att få en uppfattning om vad som skulle kunna vara en skälig hyra i just det här fallet.

Maria skriver:

Hejsan!

Jag bor i min pappas bostadsrätt och ska nu ut och resa i 6 månader.
Vi diskuterar lagar osv om hur allt får gå till.
Det är svårt att förstå alla lagar och tolka dom rätt så jag vänder mig till er för att kolla vad ni har för uppfattning.
Lägenheten ligger på Södermalm i Stockholm, väldigt centralt. 39kvm med balkong, gediget kök och bra planlösning.

Hur fungerar allt? Kan jag stå på kontraktet? Hur mycket får jag/pappa ta?

Lägenheten är värd ca 3mk, avgiften till bostadsrättsföreningen är 1700kr, utgifter på el och gas är ca 3-400 kr/månad.

Lägenheten kommer vara uthyrd möblerad.

Peter skriver:

Hej Maria,

Jag tolkar det som att ni ska hyra ut bostadsrätten under din resa. Som ägare av lägenheten bör din pappa stå på hyreskontraktet. Han bör även kontakta bostadsrättsföreningen för att få godkännande för uthyrning. Det finns inga juridiska gränser för hur mycket ni får/inte får ta ut i hyra, men en allt för hög hyra kan anses vara oskälig. Skulle hyresgästen finna hyran oskälig kan han/hon göra en anmälan till hyresnämnden som avgör tvisten. Använd informationen och beräkningsverktyget här på sidan och du bör kunna få en ungefärlig uppfattning om vilken hyra som anses skälig.

Hoppas mitt svar hjälpte dig, och lycka till med resan och uthyrningen!

Tomas skriver:

Ta en titt på vad en hyresrätts kostar i samma kvadratmeter och område och skick ny renoverat vs behöver renoveras snart, samt kapital/avkastnings biten kanske.

slå på lite för ”normalt slitage av lägenheten” då du själv står för renovering av bostaden i det långa loppet. (total renoverings kostnader 20 år framåt så delat på 240 månader)

Filma hela lägenheten innan uthyrning och i kontrakt skriv att onormala skador får hen betala fackmans reparationer.

Susanne Nilsson skriver:

Jag står i begrepp att hyra ut mitt hus till min äldste son, för att längre fram ev. sälja till honom. Svårt att ta en ”skälig”hyra – jag har dessutom 2 andra barn att tänka på (vilka inte bor i hemkommunen).
Kan jag beräkna hyran utifrån vad jag betalar i lån (inkl.ränteavgifterna) plus fastighetsskatten och sedan i kontraktet skriva att de löpande utgifterna såsom el och VA ska betalas av sonen?

Peter skriver:

Hej Susanne!

Det finns ingen som kontrollerar att hyror är skäliga eller inte, detta sker endast vid anmälan från hyresgästen. Skriver du ett kontrakt med din son som ni båda är nöjda med så är risken väldigt lite att eventuella problem eller tvister skulle uppstå. Att göra som du själv föreslår låter som en rimlig lösning.

Bea skriver:

Hej!
Jag har en bostadsrätt på 29 kvm (exklusive inglasad balkong på 7-8 kvm). Jag har en hyra på 2000 kr/månad samt driftkostnad på ca 300 kr. Jag har även en ränta på bostadslånet som jag skulle vilja ta ut i hyra för på ca 1400 kr/månad. Får jag lägga på räntan i hyran som jag tar ut? Hur mycket får jag ta ut i hyra? Planerar även att hyra ut möblerat.

Peter skriver:

Hej Bea!

Vi kan tyvärr inte ange eller räkna ut skälig hyra i specifika fall. Använd vårt beräkningsverktyg och informationen här på sidan för att hitta vad som, ungefärligt, kan anses vara skälig att ta ut i hyra.

Birgitta Hedberg skriver:

Vi har ett tvåfamiljshus, där vi hyr ut ett möblerat rum 20 kvm i den ena lägenheten. Hyresgästen får för det mesta själv använda kök, badrum och hall, eftersom vi bor i den andra lägenheten. Vi använder hela huset när våra barn är på besök, vilket endast sker till stora helger när studenten är hemma hos sig. Jag använder också ett av rummen ii den andra lägenheten när studenten är i skolan. Vi tar ut en hyra på 3500 kr/mån inkl. el, vatten, TV och värme. Undrar om det är en skälig hyra?

Peter skriver:

Hej Birgitta!

Vi kan tyvärr inte bedöma skälig hyra i enskilda fall. Utgå från vår mall ovan och du bör kunna beräkna vilken hyra som kan anses skälig. Kom också ihåg att det inte finns något helt rätt svar på din fråga. All hyra som går att motivera med egna kostnader kan anses som skälig.

S skriver:

Hej!
Jag hyr ett hus på landet, långt från mataffär och bussförbindelser. Min hyresvärd påstår att bruksvärdet är högre än vad vi betalar för och vill höja hyran med drygt 8%. Räcker det att hen ”kollar runt” och jämför med andra eller hur går det till? Det har inte gjorts någon renovering som skulle kunna påverka värdet. S

Peter skriver:

Hej!

Hyresvärden har rätten att ändra hyran förutsatt att det rör sig om att ni skriver ett nytt kontrakt. Begär han en högre hyra än vad som står i ett befintligt giltigt kontrakt är detta däremot inte okej. Jag antar att ni är i processen av att teckna ett nytt kontrakt för bostaden och det är rimligt att anta att bruksvärdet har höjts sen det förra kontraktet skrevs. Genom att prata med din hyresvärd kanske du kan få en tydligare bild av vad hans anledning till hyreshöjning baseras på och med lite tur hitta en nivå som passar er båda.

Hoppas att jag svarat på din fråga och lycka till!

Annie skriver:

Hej!

Jag hyr en etta i första hand på 44kvm, nyproducerad, i centrala Alingsås. Jag tycker hyran är oerhört hög, 7650kr + 500kr för parkering, så 8150kr i månaden. Kan detta verkligen vara skäligt?

Peter skriver:

Hej Annie!

En sådan hyra som du betalar förhandlas vanligtvis fram mellan hyresvärden och den lokala hyresgästföreningen. I och med att du hyr din lägenhet i förstahand, finns specifika bestämmelser i hyreslagen för vad som anses som skälig hyra. Vad som vanligtvis gäller är att hyran inte får vara betydligt högre än för likvärdiga bostäder – alltså förstahandslägenheter vars hyra förhandlats på någorlunda liknande sätt.

Ett tips till dig som är osäker på din hyra är att kolla upp hur hög hyran är för andra liknande lägenheter i samma område. Det som främst bör kollas på i ditt fall är då att de är i samma storlek, kring 44 kvm, och också nyproducerade. Att ha i åtanke är att hyran kan vara snäppet högre om du har förmåner som hiss, tvättstuga och förråd. Tyvärr brukar dock nyproducerade lägenheter i allmänhet ha rätt hög hyra.

Jag hoppas på att du kan finna ett svar på om din hyra är skälig eller inte och att mitt svar var till hjälp!

Sally skriver:

Hej,

Om man har en inneboende som hyr del av boende, vad är då rimligt att ta i möblemang vid långtidshyra? Tänker då tex att en avgift på 250kr/månad efter ett längre tag kanske överstiger inköpsvärdet/slitage/uppgradering av möbler etc på samtlig inredning? Tack på förhand!

Peter skriver:

Hej Sally!

Det finns ingen uttrycklig lagregel kring vad som är skäligt när det kommer till påslag för möbelslitage. Som vi skriver i artikeln har påslag på 10-15 % godtagits av hyresnämnden vilket sätter en slags övre gräns. Vilken siffra som är rimlig för den lägenhet du hyr ut beror på antalet möbler samt deras värde och skick. Hyrespåslaget ska täcka slitag på möblerna och känner du att en avgift på 250 kr/månad täcker mer än detta så bör du därför välja en summa lägre än 250 kr/månad.

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Sally skriver:

Hej,

Tack för ditt svar. Det gällde dock inte riktigt huruvida 250kr/mån var en rimlig avgift utan hur länge man kunde ta ut denna avgift från en och samma inneboende?

Som sagt, efter tex 2 år och 250kr/mån blir totalbeloppet 6000kr. Om jag möblerat lägenheten för tex 12000kr har personen då betalat hälften för inredningen. Dvs tar man då avgift för bara slitaget på möblerna eller hur gör man?

Mvh Sally

Peter skriver:

Hej igen,

Påslaget för slitage av möbler ska täcka den kostnad som den boende skapar genom sin användning (och därmed slitage av) möbler. Jag försöker illustrera med ett exempel:

Du hyr ut en lägenhet där det står en fotölj. Fotöljen är helt ny och kostade vid inköp 6000 kr. Du räknar med att fotöljen klarar 10 års (120 månaders) användning innan du måste slänga den.

6000/120 = 50 kr/månad. Det är i detta fall rimligt att ta ut 50 kr extra för slitage av möbler (i detta fall endast en fotölj).

Det här är ett exempel för att illustrera hur man kan resonera när man försöker komma fram till vilket påslag som är rimligt vid uthyrning av en möblerad bostad. Vanligtvis gör man ingen uträkning på detta sätt men genom att tänka i dessa banor kan du förhoppningsvis själv komma fram till en summa som känns rimlig.

Per Elmefors skriver:

Hej

Jag är i planerna på att köpa ett hus i södra norrland för ca 300 000kr.
En del av huset är i dagsläget uthyrt ( de betalar för närvarande 36 000kr om året i hyra inkl el), den andra delen har mestadels stått orörd. Uppvärmning och el för hela huset är ca 29 000kr/år ( hela huset har varit uppvärmt ). Huset har övriga driftskostnader på ca 18 000kr/ år inkl försäkring. Jag har planer på att fortsätta hyra ut den delen som i dagsläget är uthyrd. Skall försäkring läggas på hyran, eller måste de ha en egen?
Fasaden behöver bytas, är det en kostnad som på något sätt är skäligt som en hyreshöjning?

Tack på förhand / Per

Peter skriver:

Hej!

Hyresgästerna bör ha egna hemförsäkringar för personligt skydd och skydd för personliga ägodelar (lösöre). Du som fastighetsägare bör, förutom en egen hemförsäkring, ha en försäkring för bostaden (villaförsäkring).

Jag skulle inte påstå att ett fasadbyte är en skälig anledning till en hyreshöjning. Fasadbytet påverkar troligtvis inte den löpande kostnaden för bostaden och bör därför inte vara en del av hyran.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Susanne skriver:

Hej!
Jag hyr en studentetta i andra hand under sommaren, mitt i Stockholm. Jag betalar 9000/mån för 20 kvm. Det slog mig att min hyresvärd har reducerat pris, eftersom hon är studerande här. Hon betalar alltså under 4500/mån.

Är hyran skälig?
Studeranden har ju dessutom två hyresfria månader under sommaren.
Mvh, Susanne

Johan skriver:

Hej!

Till att börja med så är det normalt sett inte tillåtet att hyra ut lägenheter med hyresfria månader under just dessa månader. Detta varierar dock från hyresvärd till hyresvärd. Det är möjligt att personen du hyr av fått tillåtelse att göra detta.

Sett till hyrans storlek så låter det väl mycket. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur skälig hyra under hyresfria månader bör beräknas (troligtvis då detta sällan är tillåtet). Vårt förslag är att räkna på den totala hyran per år utslaget över 12 månader. I detta fall blir det 45 000 / 12 = 3750 kr. Även med påslag för slitage och andra kostnader blir det svårt att komma upp i 9000 kr vilket enligt min bedömning gör hyran oskälig.

Hur du går vidare i frågan beror på hur ert kontrakt ser ut (om det finns ett kontrakt), och är därför inget jag vågar svara på eller ge råd om.

Hoppas mitt svar var till hjälp och lycka till!

Sara skriver:

Hej.
Jag funderar på att hyra ut min bostadsrätt men får inte ihop kalkylen enligt exemplet om skälig hyra. Marknadsvärdet ligger på cirka 700.000. Använder jag mig av avkastningsränta på 2 % + driftkostnader på ca 1500 hamnar jag på en skälig hyra på ca 2660. Dock är det mycket mindre än den faktiska avgiften till brf föreningen. Föreningsavgift ligger på 5800 kr (exkl. lån och räntor).

Det låter ju inte rimlig att inte få begära den faktiska avikostnaden plus ett påslag för ev. möbelslitage samt driftkostnad.

Det är här jag inte får ihop det.
Exemplet visar att jag får begära en hyra på max 2660 trots att den faktiska avikostnaden ligger på 5800. Hur gör jag i detta fall om jag vill hyra ut? / Tack

Daniel skriver:

Hej Sara,

Föreningsavgiften räknas i exemplet som driftskostnader. Du kan alltså addera föreningsavgiften till din kalkyl och räkna ut vad som är skälig hyra på det viset. Lycka till!

Pelle skriver:

Hej Jag har en fråga beträffande uthyrning av lägenheter i Stockholm går man in på Blocket , Qasa eller liknande siter så ser man bostäder. Som är centralt belägna som går för mycket mer än det ni kallar för skälig hyra. Exempelvis på Norrmalm i samma BRF som jag bor i hyrs en lägenhet för 17 000 som vars drifkostnader ligger på 2SEK och vars kapitalvärde är strax under 3,8milj.
Då jag själv vill hyra en lägenhet mer söderut, hur kan jag juridiskt skydda mig mot att den lägenheten jag hyr ut för att ha råd med lägenheten söderut inte blir anmäld för överhyra till hyresnämnde. Går det att skriva avtalet på något särskilt vis eller hitta på någon form av tjänst?
Måste ju finnas något sätt hur alla dessa Andrahandshyresvärdar ändå lyckas rå hem det hela?

Daniel skriver:

Hej Pelle,

Som du säger är det inte ovanligt att hyrorna i vissa fall av andrahandsuthyrningar överstiger det som enligt lagen om uthyrning av egen bostad är att betrakta som en skälig hyra. Det är tillåtet att hyra ut till en oskälig hyra men det går inte som hyresvärd att gardera sig emot att en hyresgäst nyttjar sin rätt att få hyran prövad av hyresnämnden. Hyr du ut möblerat har du alltid rätt att göra visst påslag för slitage av möbler, men att ”hitta på” tjänster som inte finns är inte att rekommendera.

Lycka till!

Katarina skriver:

Hej,

Jag undrar lite över prissättningen av en hyresrätt i en bostadsrättsförening. Vi har en lägenhet i brf som hyrs ut till en nära släkting till ordförande i styrelsen till en extremt förmånlig hyra.. Var kan vi vända oss för att få svart på vitt vad hyran borde vara och på så sätt höja den? Dåligt med hyresrätter i området att jämföra med dessvärre.

Tack på förhand!

Hanna skriver:

Hej Katarina,

Det finns dessvärre ingen regel som säger att medlemshyran ska vara rättvis i föreningen. Det du kan göra är att ta upp detta med styrelsen och be om en förklaring. Om ingenting sker efter det rekommenderar vi dig att du kontaktar Hyresnämndenistället. Du får gärna återkomma om du får ett mer konkret svar, det vore intressant att veta.

Salah Ebrahimsson skriver:

Hej!

Jag har en fråga gällande uthyrning av bostadrätt.

Måste en potentiell hyresgäst även betala amortering och ränta (banklån), om ett sådant föreligger + ekvationen av en skälig hyra av bostadsrätt?

Eller räknas en skälig hyra för bostadsrätt endast för driftkostander + kapitalkostnaden? Med andra ord – kan man räkna in bolånet i hyran?

Tack på förhand!

Salah

Hanna skriver:

Hej Salah,

Enligt privatuthyrningslagen beräknas en skälig hyra ut driftkostnader + kapitalkostnader. Kapitalkostnaden för bostaden är en skälig årlig avkastningsränta på bostadsrättens marknadsvärde. Denna ränta har alltså inget med dina faktiskt kostnader på bostaden att göra utan är en uppskattad kostnad. Alltså, dina faktiska kostnader för bolånet räknas inte in i den skäliga hyran.

Michael skriver:

Hej
…jag har en villa i Gbg (160 kvm) och har för avsikt att hyra ut ett rum till en student (ingen egen ingång). Självklart har hen tillgång till ”övriga huset”, vad är en skälig hyra? Mycket bra förbindelser till centrum ca 10 min.

Ebba skriver:

Hej Michael,

Vi kan inte svara på specifika frågor om vad som vore en skälig hyra då detta påverkas av bostadens marknadsvärde och driftkostnader. Då du ska hyra ut ett rum rekommenderar vi att du läser under ”Skälig hyra för ett rum” i artikeln och tar hjälp av exemplet för att beräkna vad som vore en skälig hyra.

Erika skriver:

Hej! Jag och min kompis hyr en tvåa i 2:a hand. Hyran som hyresvärden betalar ligger på 4500 kronor för allt, och sedan har hyresvärden lagt på 1000 kronor för att hon hyr ut möblerat till oss. Vi betalar alltså 5500. Möblerna som hyresvärden tar 1000 kronor för består mer av kvarlämnade möbler än praktiska då det t ex står tre undermåliga ”bord” (det ena får inte användas av oss) i ett rum, medan det inte finns någon soffa alls. Sängarna består av en 140 cm och en fällsäng på 90 cm som hålls upp av en trälåda under. Tre förvaringsmöbler är helt fyllda av hyresvärldens personliga föremål, förutom en tom låda i byrån.

Är det skäligt att betala 1000 kronor extra för det här? Kan det här på något sätt räknas som ”fullt möblerat”?

Daniel skriver:

Hej Erika,

Vad som är skälig hyra beror på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt ni hyr. Du kan läsa ovan i artikeln vad som anses vara skälig hyra för både bostadsrätt och hyresrätt, men är det en hyresrätt har jag svårt att se att hyresnämnden hade accepterat ett påslag på 22 % för de möblerna du beskriver.

Clara skriver:

Hej, jag planerar att hyra ut min lägenhet och jag har använt mig av er formel med 3 % avkastningsränta på totala värdet och sedan avgifter + el. Min bostadsrättsförening kräver sedan 1000 kr per månad av mig för att jag hyr ut i andra hand. För det första, kan bostadsrättsföreningar ställa kraven hur som helst när det kommer till uthyrning i andra hand? Och sedan, kan jag då addera 1000 kr/mån till hyran jag vill ta av min hyresgäst?

Daniel skriver:

Hej Clara,

För att besvara din första fråga så nej, avgiften som bostadsrättsföreningar får ta ut när bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand är begränsad på två sätt. För det första måste det för att bostadsrättsföreningen ens ska kunna begära någon avgift stå i föreningens stadgar att föreningen kräver en avgift vid andrahandsuthyrning. För det andra är en sådan avgift begränsad till maximalt 10 % av prisbasbeloppet per lägenhet och år. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr, vilket innebär att föreningen maximalt kan kräva 4480 kr per år i en sådan avgift.

Vad gäller din andra fråga bör avgifter till bostadsrättsföreningen räknas som driftskostnader, vilket alltså är skäligt att begära som hyra.

Läs mer om bostadsföreningens rätt att ta ut avgift här och om skälig hyra här.

Sam skriver:

Jag hyr just nu en lägenhet i andra hand utav en kvinna som då äger lägenheten. En etta på 20 kvm mitt på kungsholmen. Betalar 11.000/månaden för boendet med vatten el med säng och litet bord som kom med lägenheten i sponsorskap när hon köpte den. Den är tidigare helt obebodd innan mig.

Är 11.000 en skälig månadshyra? Känns inte som så. Hur gör jag för att ifrågasätta detta? Hur går jag fram med detta?

Hanna skriver:

Hej Samantha!
En skälig hyra för en bostadsrätt är en variant av marknadshyra, det vill säga hyran ska motsvara kostnaden för uthyrarens driftkostnader och kapitalkostnad för bostaden.

Då jag dessvärre inte vet hur stora driftkostnaderna, dvs avgiften till bostadsföreningen, el och vatten, eller vilket som är bostadens marknadsvärde (utifrån vilken man sedan beräknar kapitalkostnaden) är det svårt för mig att besvara huruvida din hyra på 11 000 kr är skälig eller inte.

Vad du kan göra är att du ber din hyresvärd om kopior på vad denne betalar i månaden för lägenheten för att sedan skriftligen begära en villkorsändring. Om din hyresvärd inte går med på något av ovanstående kan du vända dig till hyresnämnden och begära en prövning av din hyra.

Milena skriver:

Jag bor i en hyresrätt trea på 82 kvadrater meter i Södertälje. Hyran ligger på 8900 kronor och kabel tv vilket ja inte ville ha, betalar ja separat 180 kronor i månade, men detta var obligatoriskt eftersom hyresvärd redan har kontrakt med tv bolaget. Jag har fått veta att liknande lägenheter även större än min kostar ca 6200. Är hyran skälig och vad kan jag göra. Lägenheten är inte als i bra skick, slitna plast mattor i alla rum, det är bara i vardagsrummet slitet parkettgolv. Tapeterna i alla rum är skadade.Fönstren är också slitna och gamla. Det finns varken badkar eller duschkabin i badrummet.
Tack på

Nej, det låter inte som att du betalar en skälig hyra, den bör vara på runt 7.300 kr maximalt baserat på det du skriver. Att du betalar för kabel-TV som du inte använder är dock inte speciellt konstigt. Kontakta Hyresnämnden om du är missnöjd!

Niklas skriver:

Är det korrekt tolkat att avkastningsräntan i dagsläget (2015-09-23) bör vara 2% eftersom referensräntan är 0% eller kan man använda en något högre avkastningsränta? På vissa rådgivningssidor räknar man fortfarande med en avkastningsränta på ca 4%.

Niklas

Ledsen för sent svar här och tack för påpekandet. Det stämmer att referensräntan har sjunkit sedan artikeln skrevs och jag har också ändrat i texten till ”2-3%” nu. Det är rätt luddigt angivet och öppet för tolkning exakt hur mycket över referensräntan det ska vara.

marta skriver:

Hej!
Jag och min man hyr en 2:a på andra hand grejen är att vi hyresvärden har inte tillstånd för att kunna hyra den men vi hyr den iallafall eftersom vi har 2 barn och vi kan inte flytta helatiden . Grundhyran ligger på 5800kr men vi betalar 8000kr /månad den är omöblerad plus att vi målade och fixade väggarna som hade hål. Vi hade inte något problem med att betala 8000kr i hyran men grejen är att lägenhet har massa med problem som vi har tala om det för de om de gör ingenting så det därför tycker vi att det orättviss och vi vill nu att de sänker hyran till grundhyran. Vad kan man göra i våran fall? Hoppas att du förstår min svenska.

Jag antar att ni hyr i andra hand utan kontrakt också? I såna fall finns egentligen ingenting som styr er uthyrning. Det finns med andra ord ingen ni kan klaga till. Teoretiskt sett kan ni ju betala mindre i hyra utan att egentligen komma överens med hyresvärden och påpeka att ni gör det för att standarden inte lever upp till det ni tycker att den ska ha. Hyresvärden kan, utan kontrakt, inte påtala att ni betalat fel men följden blir med allra största sannolikhet att ni måste flytta.

Ni bör först och främst se till att ni får ett avtal med er hyresvärd – om det inte går eller hyresvärden inte ger med sig så bör ni ändå överväga att flytta, eller leva med problemet. Tyvärr!

carina skriver:

Men vän bor i egen husvagn och hyr plats av privat person. Husvagnen har min vän själv så gott han kan vinter isolerat. Toalett och dusch samt vatten får han i hyran från garaget ca 10 meter från husvagnen. El draget via skarvsladd. Inget internet, tele jack eller tv. Han får idag betala 5000:- i månaden och nu kräver markägaren höjning. Nu vill markägaren från månads slutet utan förvarning ha 5000.- + el (max 14 500 kwh år) och sophämtning. Höjning 6600.- i månaden. Då ingår ej parkeringsplats. parkeringsplats kan fås med tillägg på 250.- månad. Om inte intresse finns att bo kvar med hyres höjningen måste han flytta och husvagnen i månads slutet. Är detta lagligt? Är detta en skälig hyra? Och vad säger lagen om bla uppsägningstid och i god tids informering? Kan det få gå till på detta vis?

Många bra frågor. Utan att veta var din vän bor så låter det mycket dyrt redan med 5.000 kr / månaden för en husvagnsplats! Som sagt, utan att veta förutsättningarna så låter det som att din vän blir utnyttjad och således borde flytta.

Det vanligaste svaret från mig på den här typen av frågor är: Vad står i kontraktet? Oftast så finns dock inte ett kontrakt vid såna här fall så jag utgår ifrån att så är fallet (annars gäller det som står i kontraktet). När det gäller aviseringar om hyreshöjningar så vet jag inte vad som gäller (om det inte är avtalat) men tre månaders uppsägningstid från hyresvärden gäller.

Min rekommendation är annars: Om din vän kan, så flytta!

Mikael skriver:

Jag är inneboende hos en person där jag tidigare har frågat vad lägenhetens (en 3’a i Haninge) hyra ligger på för att försäkra mig om att jag inte betalar för mycket hyra, som jag enligt andra uppgifter ev gör. Hyresvärden har bortsett från frågan och jag har aldrig fått ett svar.

Kan jag få reda på lägenhetens hyra på ett annat vis än från hyresvärden?

Bra fråga som jag dessvärre inte har något bra svar på. Jag gissar att det kan vara offentliga uppgifter men är långtifrån säker. Kolla med hyresvärdens hyresvärd! Det vill säga hen du hyrs avs hyresvärd.

Cornelia skriver:

Jag och min sambo kommer att hyra en 3a i andrahand i några månader och hyran ligger på 7500. Har dock sett lika stora lägenheter på nätet i samma område som kostar 6100 i månaden. När vi skrev kontrakt fick vi se ett hyresavtal där det stod 6100, men de sa att hyran hade höjts efter det. Borde man inte få ett nytt hyresavtal då? Borde vi misstänka att de tar ut mer hyra än vad lägenheten egentligen kostar?
Vi skulle även betala deras bredband som kommer vara kvar, utöver hyran.

Hej Cornelia,

Är det en bostadsrätt så har man lite andra förutsättningar att sätta sin hyra och då kan det vara svårt att jämföra med andra lägenheter i området. Man kan även ta ut mer än vad en lägenhet egentligen kostar för en. För hyresrätter är det dock annorlunda.

Om det inte står angivet i hyresavtalet så kan hyresvärden inte ta ut mer i hyra utan att komma överens med er, såvitt jag vet. Skrev ni under på 6.100 kr i månaden eller på 7.500 kr? Att ni betalar bredband separat är inga konstigheter egentligen. Ibland är det med i hyran, ibland inte.

Joel skriver:

Hej!

Jag undrar om jag ”enligt lag” får hyra ut min bostadsrätt för en oskälig hyra om båda är med på det?
Visst jag kan sälja ett värdelöst objekt till han som han betalar av månadsvis men vore trevligare om jag kunde ta allt vitt då jag inte gillar att hålla på och krångla sådär.

Mvh

Nu är jag inte säker på vilken praxis som gäller här men i praktiken betyder ju all uthyrning med ett hyresavtal att ”båda är med på det”. Att man har ett hyresavtal där man avtalar om en hyra som båda vet egentligen är oskälig är egentligen ingen skillnad på ett hyresavtal där hyran är skälig. Jag tror inte man kan avtala bort möjligheten att överklaga en oskälig hyra efteråt med en klausul i avtalet.

Det är för övrigt knappast något att rekommenderas att hyra ut ett värdelöst objekt – jag vill i artikeln bara påvisa att det existerar.

Samuel skriver:

Can you show me a law that caps the second-hand rental fee at 15% of the normal rent? I have checked official sites and they indicate that 10-15% is considered a reasonable fee but there is not official limit and the owner of the first-hand contract can charge whatever he or she wants to charge.

Samuel: There is nothing in the law that specifies 10-15%. I would say it is more like common practice but if there is a dispute over an unreasonable that will be taken into account.

Sussi skriver:

Undrar vad är skälig hyra för att hyra en lägenhet på 115 kvm i en villa ute på landet?

momo skriver:

Hej jag hyr ett hus på 150kvm där ingår tvättmaskin torktumlare micro kyl frys gräsklippare. Jag betalar 8000kr för detta och det är kall hyra. Jag betalar sophämtning,hela elnätskostnader,vatten,och uppvärmning av huset själv. Ska tillägga att inga kablar för telefon och internet eller tv finns indraget i huset. Många eluttag funkar ej och det är mögel i källaren och i vissa fönster plus i duschen. Hela huset var renoverat när jag flytta in men mycket var dåligt gjort typ då målning,fästning av el uttag, nu har väggarna börjat spricka och dela på sig. Snälla hjälp mig vad ska jag göra och vad är en skälig hyra att betala för detta. Tacksam för svar.

Skälig hyra är rent strikt ett maxtak som styrs av kapitalkostnaden för bostaden samt månadsutgifter. Vilket skick och användbarhet som bostaden håller är mer en fråga om marknadshyra utifrån det. Jag förstår att det inte är helt tillämpbart då det inte bara är att packa upp och flytta när man väl flyttat in i ett hus men det kan vara ditt enda alternativ om du inte är nöjd med den hyra du betalar mot det värde du får ut.

Notera att jag inte är 100% insatt i Hyreslagen och de fall som finns och eventuella åtgärder man kan tänkas göra. Om du verkligen vill gå till botten med detta så bör du kontakta en jurist, Hyresnämnden eller någon annan juridisk informationskäla.

Kim skriver:

Hej!

Jag har bott i andra hand i en hyresrätt i 2 år nu, jag kommer att få detta förlängt med två år. jag har skrivit på ett kontrakt för besittningsrätten så det är ej aktuellt.

Men, det jag undrar är hur mycket dem kan höja hyran.
Jag har under dem senaste två åren betalat 6500, nu vill han höja med 900 kr (7400) tills nästa kontraktsperiod.
Lägenheten är ej möblerad, det enda som är hans är en byrå som var för tung för att flytta, allt annat är mitt.
Lägenheten ligger i stan, kungsholmen. Grundhyran ligger runt 5000 kr.

Nej, detta låter inte skäligt. Hyresvärden (som du hyr av) lägger på c:a 2500 kr på grundhyran och även om el, bredband, tv och parkering skulle ingå så hade även det varit oskäligt, framförallt med tanke på att lägenheten är omöblerad.

Sen är ju svårigheten att om du inte går med på denna hyra så kanske du inte får ditt kontrakt förlängt och tvingas flytta, eller? Jag skulle dock ändå börja med att diskutera detta med hyresvärden och visa att detta är en oskälig hyra och komma överens om en hyra som är ok. Du har rätt att både få hyran sänkt och att få tillbaka överskjutande hyra, då detta är en hyresrätt. Du har dock inte rätt att få fortsätta hyra lägenheten (eftersom ni bortförhandlat besittningsskyddet) så du får försöka bedöma hur du vill göra utifrån detta.

Erik skriver:

Hej,
Jag har en vän som är utbytes-student i Stockholm och som otvetydigt betalar oskälig hyra för en hyresrätt i andrahand. Är det möjligt för en icke-svensk medborgare, en utbytes-student, att kräva tillbaka oskälig hyra via Hyresnämnden?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Jag är inte helt insatt i vilka eventuella undantag det finns för att kräva oskälig hyra men jag har svårt att tänka mig att man inte har ett rättsligt skydd för detta som icke-svensk medborgare. Dvs, såvitt jag vet så ska det vara möjligt för din vän att återkräva eventuell överskjutande hyra. Det enda sättet att verkligen veta är dock att kontakta Hyresnämnden direkt.

Jenny skriver:

Hej! Har nyss köpt en bostadsrätt för 1495000, med en månadsavgift på 6336kr. Enligt räkneformeln skulle jag då kunna lägga på nästan 5000 per månad utöver månadsavgiften vid en eventuell andrahandsuthyrning. Kan jag sedan lägga på ytterligare 10-15% eftersom jag hyr ut den fullt möblerad? Tycker det känns helt oskäligt! Förstår ju att marknaden styr och att jag har en väldig tur om jag får tag i en så bra betalande hyresgäst, men de skulle alltså inte kunna klaga hos hyresnämnden? Tacksam för svar.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Om din uträkning stämmer (jag har inte kontrollerat den) så är detta den maximala hyran du kan ta ut. Det kan tyckas vara oskäligt i termer av vad en motsvarande hyresrätt skulle kosta eller vad som är rimligt att betala för en bostad, men det är den lagliga gränsen och då kan hyresgästen inte heller få rätt för ”oskälig hyra” hos hyresnämnden.

Som vanligt ber jag dig notera att det kan finnas finstilta detaljer jag har missat eller som gör att detta inte är applicerbart i just ditt fall, men utifrån det du beskriver så stämmer det.

Skälig hyra? skriver:

Hej! Vi funderar på att hyra ut våran privatägda villa, värderad till 2 450 tkr. Är det skäligt att hyra ut den ommöblerade, kallhyra, för 10 tkr?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Har du räknat på detta enligt formeln i artikeln? Jag svarar gärna på frågor om detta men jag gör inte räknearbetet. Notera att det finns en kalkyl för detta i bostadskalkylen: http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/.

oskar skriver:

Hej!
Jag ska hyra ut min studentlägenhet i andra hand undrar vad ”möblerad” innebär? Innebär det att man lämnar full köksutrustning med porslin, kastruller och annat?
Jag kommer att ta en skälig hyra med 10% extra för slitage av möbler.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det finns inga klara specifikationer på vad som innebär ”fullt möblerad” eller ”delvis möblerad”. Eftersom man får ta ut 10-15% extra för en fullt möblerad lägenhet så är min tolkning att med 10% så är det mindre möblerat (eller mer slitna möbler) än för 15%. I slutändan är det något Hyresnämnden skulle bedöma och jag vet inte hur de ser på porslin, kastruller etc för ett 10%-ig hyrespålägg. Min personliga tolkning är dock att om man hyr ut en lägenhet ”fullt möblerad” så förväntar jag mig att det finns möjlighet att laga och äta mat. Jag kan dock inte hitta några belägg, varken åt ena eller andra hållet, för detta.

Matilda skriver:

Hej!
Jag har en fråga, om man hyr en bostadsrätt i andra hand, ska man då betala av ägaren av bostadsrättens lån? Kommer inte avbetalningen av lånet följa med den som har tagit lånet?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Nej, du ska inte betala bostadsrättsinnehavarens lån. Du betalar en hyra till personen som äger bostadsrätten, och ägaren betalar sen sina fodringar från banken.

Carolina skriver:

Hej, jag ska hyra en hyresrätt i ett års tid som ligger i Skärmarbrink. Lägenheten är en tvåa och jag har fått reda på att deras hyra ligger på 5500 + 1100 för el och internet. Dvs hyran ligger på 6600. De vill nu ta 8000 för hyran. De säger att det är 1400 extra för slitage av möbler men det enda de tänker lämna är en soffa en garderob och en tv bänk. Vi får inte heller använda källarutrymmet som är fullt. Är detta en skälig hyra eller kan jag på något sätt få tillbaka pengar i slutet och hur gör jag detta?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hyresnämnden bedömer varje uthyrning från fall till fall och vanligtvis får man hyra ut en hyresrätt för hyran + tex el + 10-15% för en fullt möblerad lägenhet. Detta låter alltså inte som en skälig hyra då den knappast är fullt möblerad och dessutom har ett påslag på 21%. Om ni vill återkräva oskälig hyra så är det Hyresnämnden ni ska vända er till.

Giovanna skriver:

Hej,

Jag ska hyra ut min helt nyrenoverade lägenhet som just nu värderas på 3 100 000 kr.
Jag betalar 7500kr i lån och avgift varje mån. Den ligger på tulegatan i city, stockholm och är en 2.a på 44 kvadrat.
Jag kommer att hyra ut den fullt möblerad, med porslin, och allt som behövs i kök, säng, walkincloset,soffa, tv Med kabel tv, internet och el. Badrum med värmegolv. Vad skulle vara en rimlig andrahandshyra för detta?

Jätte tacksam för svar. 🙂

Tack på förhand.

Vänligen.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Vad som är rimligt bestämmer egentligen marknaden, det vill säga vad marknaden är villig att betala för den. Lägger du ut den för 15.000 kr kanske du inte får några svar alls, lägger du ut den för 7.500 kr får du kanske massor av svar. Det är dock svårt för mig att svara på vad som skulle kunna vara rimligt. Du kan ju kolla med en Hyresförening i samma område och se vad de skulle ta för en liknande bostad, men det kan vara svårt att hitta rätt.

Elin skriver:

Hej! Vi funderar på att hyra ut vår bostad. Den är i dagsläget värderad till: 1 650 000kr. Månadsavgiften ligger idag på 4750kr med allt inräknat. Vi har lån på lägenheten och den är renoverad under 2012.

Vad är skäligt att ta betalt av eventuella hyresgäster?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Menar du vad som är lagligt skäligt i form av maxhyra eller vad som är etiskt skäligt? Maxtaket för skälig hyra rent lagligt är ( ( 1.650.000 kr * 4% ) / 12 ) + 4.750 kr, se formeln i artikeln ovan. Vad som är etiskt försvarbart att ta ut i hyra är förmodligen någonstans mellan denna summa (10.250 kr / mån) och era månatliga kostnader för lägenheten plus en viss premie för uthyrning av möbler och allmänt slitage.

Madde skriver:

Hej, jag och min kille har fått erbjudande att hyra en lägenhet i andra hand (bostadsrätt)
De betar mellan 4300-4500kr i månaden.

Och begär 10000kr i månaden av oss…
Då skriver de även att då ingår el,vatten, tv och bredband.
Detta kan väl ändå inte vara en skälig hyra?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Med de nya lagarna som baserar skälig hyra på bostadens värde så gör det att hyresvärdar (oftast) kan ta ut mer i hyra än vad som fungerade förut (när skälig hyra baserades på motsvarande hyresrätter i området). Utan att veta värdet på bostaden är det alltså mycket svårt att bedöma om 10.000 kr är en oskälig hyra. Min gissning är dock att det inte är det, faktiskt.

Hyresvärdens faktiska kostnader och hur mycket denne går med vinst på uthyrningen är alltså inte ett mått på huruvida en hyra är skälig eller ej, även om jag förstår att det känns surt.

Josefine skriver:

Hej Christoffer! Jag ska hyra ut min bostadsrätt möblerad. När man ska räkna ut den skäliga hyran, på vilken summa lägger man till 15% för slitage? Är det 15% på månadsavg.? Eller är det på den uträknade hyran på ca 5300kr?
Tacksam för snabbt svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Det är den uträknade hyran man lägger på detta på i såna fall. Just slitage har jag inte hört att man kan lägga på 15% för (det brukar vara 10-15% för möblerad lägenhet) men jag kan ha missat något.

Joel skriver:

Hej!

Tänkte hyra ut min bostadsrätt.

Lägger man då på 15% på den totala hyran dvs
kapitalkostnad+avgift+driftkostnader
eller endast på kapitalkostnaden?

det skiljer rätt mycket emellna dom olika alternativen.

Sofie skriver:

Hej,

Jag ska hyra ut min hyresrätt i andra hand snart pga studier. Den är delvis möblerad. Hyran ligger på 6700, parkeringsplats kostar 300, elpriset är rörligt.
Nu undrar jag..

Innebär månadsavgiften inkl allt (el, p-plats osv.)?
Vad är maxpriset jag kan ta ut för min lägenhet?
Måste jag skriva med detta i deklartionen sen?
Skrivs kontraktet automatiskt över på den som hyr i andra hand om jag hyr ut mer än ett år?
Har jag rätt att ta ut högre hyra om jag hyr ut till ett företag?

MVH Sofie

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Sofie,

Jag ska svara på dina frågor en och en:

? Innebär månadsavgiften inkl allt (el, p-plats osv.)?
* Jag vet inte vad du syftar på med månadsavgiften men om du avser den maximala hyran du får ta ut så tror jag att detta ska räknas med utöver hyran.

? Vad är maxpriset jag kan ta ut för min lägenhet?
* Hyresnämnden skriver att man inte får hyra ut sin lägenhet för påtagligt mer än bostäder med samma bruksvärde (se http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/). Denna formulering är ny för mig då jag lärt mig att maxpriset ska vara: hyran + 10-15% för möblerad lägenhet som max. Utöver det, om man betalar internet/el/tv etc så bör man också kunna ta ut dett (tror jag). Eftersom du har en ”liknande bostad” själv så skulle jag hyra ut den för hyran + 10-15% + rörliga kostnader. Detta kan dock vara värt att ringa Hyresnämnden om.

? Måste jag skriva med detta i deklartionen sen?
* Såvitt jag vet så behöver du inte ta med detta i deklarationen, förutsatt att du inte hyr ut med vinst, och det gör du ju inte.

? Skrivs kontraktet automatiskt över på den som hyr i andra hand om jag hyr ut mer än ett år?
* Nej, detta kan aldrig hända ”automatiskt”.

? Har jag rätt att ta ut högre hyra om jag hyr ut till ett företag?
* Nej, inte såvitt jag kan se.

Heidi skriver:

Hej! Jag letar efter bostad i Stockholm och misstänker att hyran för det jag blivit erbjuden att hyra i andra hand möjligtvis ej är skälig? Nu vet jag inte om ni kan svara på det här, men löper jag som eventuell hyresgäst risk för att nekas avtalet om jag kräver en skälig hyra? Hur vet jag vad den skäliga hyran är? Tackar för svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Heidi,

Nu nämner du inte om det är en hyresrätt eller bostadsrätt som du tänker hyra. Det skiljer sig (numera) en hel del på vad skälig/oskälig hyra är för dessa, som beskrivet i artikeln. Jag tror att det finns en viss risk att du inte får hyra lägenheten om hyresvärden kräver en hyra som du inte godtar. Om denne känner att han kan få hyra ut den dyrare till någon annan så är det ju möjligt att hyresvärden gör det också, vare sig det är rätt eller inte.

Heidi skriver:

Tack Christoffer. Det är fråga om en hyresrätt. Det känns ju inte så uppmuntrande, men du har säkert rätt i alla fall. Å andra sidan, letar man i Stockholm får man väl vara glad över alla erbjudanden.

lina skriver:

Hej, vi hyr en lägenhet som vi vet att hyran är 5320:- och det är internet och ett antal tv kanaler i lägenheten. Det vet vi inte om det ingår i den hyran eller inte. Den är möblerad osv. Vi har betalat 15 000:- för fyra veckor. vad är rimligt för det här? Den ligger på bokbindarvägen i Stockholm.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det låter långt ifrån rimligt och framförallt när det handlar om en hyresrätt så är det inte heller svårtolkat vad ”motsvarande hyror ligger på i området”. Man har möjlighet att ta ut ungefär 10-15% om den är möblerad men detta är långt över 10-15%.

Jag skulle ta kontakt med Hyresnämnden i det här fallet.

hillevi skriver:

Hejsan. Vi är två vuxna och två barn som hyr en del i ett parhus två mil från stan. Boytan är på 90kvm. I hyreskontraktet står det att vi betalar en hyra på 4500 kr/mån (*12 månader), och att detta utgör total hyra.Vi har ett påslag på 2500 kr/mån för VA och el. Är detta en rimlig summa?
Tacksam för svar!

Daniel skriver:

Hej,
Jag har en lägenhet ’bostadsrätt’ som är en 4-a på 103 kv/m
Jag skall hyra ut den en längre tid ’18 månader’ till 3 studenter!
Lägenheten är möblerat med kök å 1 badrum och en wc,
Hyran liger på 4400:- inkl vatten, el och
värme
Jag betalar ca 8600:- / mån ränta och lån.

Min fråga är?
Vad är rimligt att jag tar i hyra på ett ungefär?
Jag vet att jag ej får göra en vinst, men å andra sidan så kommer det uppstå en viss slitage på min lägenhet efter 18 mån!

Tacksam för svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det kan tyckas dumt och konstigt men dina kostnader för lägenheten i form av lån, slitage och månadsavgifter är irrelevanta i frågan om vad som är skälig hyra. Det lättaste sättet är att ringa hyresvärdar i ditt område och fråga dem vad som anses vara skälig hyra … Hyresnämnden skriver exakt såhär: ”Den som vill ha uppgifter om vad likvärdiga lägenheter har för hyror, kan kontakta privata eller kommunala (allmännyttiga) hyresvärdar som har förhandlat fram sina hyror med en lokal hyresgästförening.”.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen