Skälig hyra

Hur du avgör vad som är en skälig hyra

Utskriftsvänlig PDF

Skälig hyra reglerar hur hur hög hyra du som hyresvärd får ta ut vid uthyrning av en bostad. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig beroende på om uthyrningen rör en hyresrätt eller bostadsrätt, och om uthyrningen sker ut i första eller andra hand. Tar du ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en bostad finns en del riktlinjer att följa.

Använd våra kalkylatorer för att räkna ut en skälig hyra

Skälig hyra för en privatägd bostad

När man pratar om privatägda bostäder syftar man på bostadsrätter och villor som ägs av privatpersoner. Sedan år 2013 ser bestämmelserna i privatuthyrningslagen gällande skälig hyra för uthyrning av bostadsrätter och villor lite annorlunda ut i jämförelse med reglerna för andrahandsuthyrning av en hyresrätt.

Du får räkna med följande i en skälig hyra

 • Driftkostnader. I driftkostnaderna inkluderas exempelvis avgiften till bostadsföreningen, hushållsel, vatten och bredband. Driftkostnaderna kan även inkludera ett påslag om uthyraren hyr ut bostaden möblerad. I vissa fall har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en uthyrningsavgift, vilket även räknas in i driftkostnader.
 • Kapitalkostnader. När man pratar om kapitalkostnaden för bostaden ska denna beräknad som en rimlig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan anses rimlig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Till skillnad från driftkostnaderna som är kopplad till uthyrarens faktiska kostnader är kapitalkostnaden den uppskattade kostnaden för att ha kapitalet bundet i bostaden.

Räkna ut skälig hyra för bostadsrätt/villa

kr/mån
kr/mån
kr
%
Ej möblerat Möblerat
boupplysningen Skälig hyra

Hyra

Driftskostnader

Kapitalkostnad

Totalt

Få hjälp att kräva tillbaka oskälig hyra

På en tuff bostadsmarknad är det många som drabbas av oskäliga hyror. Du kan som privatperson alltid överklaga en oskälig hyra till Hyresnämnden. Risken är tyvärr att processen tar lång tid och i värsta fall innebär dyra domstolskostnader. Samtidigt måste du själv ha koll på och sköta det juridiska arbetet. Som tur är finns det idag tjänster som hjälper dig igenom denna process.

 • Få tillbaka dina pengar direkt på bara några klick
 • Inget juridiskt krångel – Orimlighyra sköter allt
 • Helt kostnadsfritt
Mer info

Anmäl oskälig hyra till Hyresnämnden

Om hyresgästen anser att hyresvillkoren inte följer reglerna bör denna skriftligen begära en villkorsändring av uthyraren. Om hyresgästen och uthyraren inte kommer överens kan antingen någon av dessa vända sig till Hyresnämnden för att begära att de löser tvisten. Om hyresgästen får rätt av Hyresnämnden och det bestäms att hyran ska sänkas kan hyresgästen dock inte begära ersättning för de månader som denne betalat en högre hyra.

Konsekvenser av en oskälig hyra

 • För hyresgäst: Om du som hyresgäst upplever att din hyra inte är skälig kan du skicka in en överklagan till Hyresnämnden. Hyresnämnden granskar då din anklagan och gör en bedömning. Hyresnämndens beslut är situationsbaserat och kan därför skilja sig från fall till fall. Om du som andrahandshyresgäst får din anklagan godkänd kommer din hyra i framtiden att sänkas. Om du hyr en hyresrätt och får din anklagan godkänd får du ersättning för den del av hyran som anses skälig. Dock så gäller detta bara för hyresrätter och inte för bostadsrätter.
 • För hyresvärd: Om du som hyresvärd tar ut en icke-skälig hyra och hyresgäster anmäler detta till Hyresnämnden kan du bli återbetalningsskyldig skillnaden mellan den faktiska skäliga hyran och vad du tagit ut. Detta gäller oavsett om du hyr ut till en privatperson eller till ett företag.

Skälig hyra för en hyresrätt (förstahandskontrakt)

Den hyra som en hyresgäst betalar för sin hyresrätt förhandlas normalt sett fram mellan hyresvärden och den lokala hyresgästföreningen. Enligt hyreslagens huvudregel ska hyran vara skälig, vilket betyder att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga bostäder. Det vill säga bostäder som hyrs ut i första hand vars hyra har bestämts genom förhandlingsöverenskommelser.

Tips! Om du är osäker på hyran vid ett förstahandskontrakt kan du kolla upp hur hög hyran är för lägenheter i samma storlekskategori som ligger i samma område.

Tänk även på att bruksvärdet stiger om det finns förmåner såsom hiss, tvättstuga, källarförråd och god fastighetsservice knutet till bostaden.

Skälig hyra för en hyresrätt i andra hand

Vad som anses som en skälig hyra för att hyra en hyresrätt i andra hand beror på hur hög hyra uthyraren själv betalar. Om hyresgästen som hyr hyresrätten i andra hand anser att hyran är orimligt hög kan denne vända sig till Hyresnämnden och be om att få tillbaka den del av hyran som överstiger en skälig hyra. Med Hyresnämndens hjälp kan hyresgästen också få begärt att få hyran sänkt för den fortsätta uthyrningstiden.

Påslag för möbler

Vid uthyrning av en hyresrätt i andrahand har uthyraren dock rätt att göra ett påslag på hyran om denne hyr ut sin bostad möblerad eller delvis möblerad. Det finns inga regleringar för hur mycket extra uthyraren får ta ut i hyra för möblemang. Men vanligtvis brukar inte Hyresnämnden godkänna ett påslag som är större än 10-15 % för en lägenhet som är fullt möblerad. Men det här måttet är inte någon som är skrivet i sten utan Hyresnämnden bedömer detta från fall till fall.

Vad som anses vara en möblerad lägenhet

Vad som kan vara bra för dig som är uthyrare att veta är att det inte räcker med en nedsutten soffa, en säng och ett fåtal köksstolar för att uthyraren kan hyra ut bostaden som möblerad. En bostad anses möblerad när hyresgästen kan bo där utan att behöva ta med sig egna möbler.

Andra skäliga påslag

Uthyraren har även rätt att lägga på ett påslag på hyran om denna inkluderar till exempel en parkeringsplats eller fri hushållsel. I dessa fall har hyresgästen rätt att lägga på en summa som motsvarar den faktiska kostnaden för dessa bekvämligheter.

Räkna ut skälig hyra för hyresrätt

kr/mån
kr/mån
Ej möblerat Möblerat
boupplysningen Skälig hyra

Hyra

Driftskostnader

Totalt

Hyr eller hyr ut med professionell hjälp

 • Hjälp att bestämma en rimlig hyra
 • Endast verifierade hyregäster
 • Garanterade hyresutbetalningar
Till Qasa
 • Hitta eller annonsera hyresrätt
 • Smidigt med standardiserade avtal
 • Försäkring för hyresrätten ingår
Till Renthia

Reducerad hyra gäller även i andra hand

Om det sker en ökning av uthyrarens hyra till hyresrättsföreningen eller att hyran reduceras efter ett beslut om “trappning”, det vill säga att ökningen av hyran delas upp i etapper, ska hyresgästens hyra reduceras på jämförande sätt.

Skälig hyra för ett rum

Vid uthyrning av ett rum eller en del av en bostad till en inneboende görs i princip samma avvägning som när hela bostaden hyrs ut. Vad som är skälig hyra att kräva av en inneboende beror alltså på om det är ett rum i en hyresrätt eller i en privatägd bostad som hyrs ut.

Uthyrning av rum i bostadsrätt eller villa

Vid uthyrning av ett rum i en bostadsrätt eller villa är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller för att avgöra vad som är en skälig hyra. Enligt lagen anses en skälig hyra för en hel bostad vara den totala summan för bostadens driftskostnader och kapitalkostnad.

Om uthyrningen endast berör ett rum eller en del i en privatägd bostad kommer Hyresnämnden inte finna det rimligt att hyresgästen betalar lika stor hyra som denna hade gjort om man hyrde hela bostaden. En skälig hyra för en inneboende bör bestämmas utifrån hur stor procentuell del av bostaden hyresgästen bor på eller använder.

Exempel: Om hyresgästen ska hyra ett rum av fyra rum i en bostad vars marknadsvärde är 2 Mkr, uthyrarens driftskostnader per månad är 4 500 kr och avkastningsränta ligger på 4 % kan du räkna ut den skäliga hyran för bostadsrätten på följande vis:

((2 000 0000 kr/4) x 0,04) /12 + 4 500 kr/4 = 2 791 kr

Hyresgästen som hyr in sig som inneboende bör alltså inte betala mer än ¼ av den skäliga hyran för hela bostaden.

Det är inte alltid det lättaste att få bostadens totala marknadsvärde bekräftat eller veta vad som anses som en skälig årlig avkastningsränta. Om man som hyresgäst känner sig osäker på om ens hyresvärd tar ut för mycket i hyra eller om man som hyresvärd inte vet hur mycket man ska ta ut i hyra av hyresgästen är ett tips att hitta andra som hyr ut rum i samma område och jämför med vad de tar i hyra.

Uthyrning av rum i en hyresrätt

Vid uthyrning av ett rum i en hyresrätt gäller inte lagen om uthyrning av egen bostad. Istället är det hyreslagen som reglerar vilken hyra hyresvärden får kräva. Hyran ska beräknas på vad hyresvärden själv betalar i hyra och rimligt blir då att den inneboendes hyra bestäms utifrån hur stor del av bostaden hyresgästen nyttjar. Är man två personer som delar bostaden lika är det skäligt att den inneboende också betalar hälften av hyran. Om hyresvärden tillhandahåller möbler är det skäligt att göra visst påslag för slitage.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

163 Relaterade frågor & svar

Ellie skriver:

Hej! Jag och en kompis hyr en sommarstuga alla månader om året förutom juni, juli, augusti. Den är på 34kvm och vi betalar tillsammans 9000kr i månaden, vilket vi tycker är mycket. Hur kan vi ta reda på ifall vi har en skälig hyra? Den är enligt hyresvärden köpt för ca 1,5 miljon. I hyran ingår el, vatten, internet, ej parkering.

Filip Svensson skriver:

Hej Ellie,
Jag är tveksam till att du själv kan ta reda på om det är en skälig hyra eller inte. Det jag skulle rekommendera dig och din kompis att göra är att kontakta hyresnämnden som kan pröva ert ärende och sänka er hyra om de kommer fram till att den inte är skälig.

Hyresnämndens kontaktinformation hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/Var-finns-hyresnamnden/

Maria skriver:

Vi bor tre personer i en trea och tjejen som står på kontraktet låter oss inneboende dela på hela hyran. När jag påpekat att det inte är okej har svaret varit att det är fritt fram att flytta om det inte passar mig. Hittills har jag inte brytt mig för jag orkar inte flytta men det känns fortfarande fel. Vad gör jag?

Filip Svensson skriver:

Hej Maria,
Självklart ska inte bara du och den andra inneboenden dela på hyran. Jag skulle rekommendera dig att vända dig till hyresnämnden, de kan nämligen sänka hyran om de inte anser att den är skälig.

Shqipe Balaj skriver:

Hej, Jag hyr en hyresrätt i andra hand och undrar hur jag kan få reda på vad den egentliga hyran är? Jag har försökt fråga hyresvärden men han har slingrat ut sig från frågan varje gång och jag drar slutsatsen att hyra är väldigt låg och att han tar alldeles för hög hyra från mig.

Filip Svensson skriver:

Hej,
Tyvärr vet jag inte om det är möjligt att ta reda på den egentliga hyran. Det du kan göra är att fråga dina grannar som bor i liknande bostäder. Om du tycker att hyran är alldeles för hög kan du kontakta hyresnämnden som kan sänka hyran åt dig om de anser att den är för hög.

Sara skriver:

hej. har en bostadsrätt med en avgift på 7412kr /mån. jag har också lån på objektet och betalar ca 10.000kr till banken i form av ränta och amortering. med andra ord kostnader på ca 17412:-
knappar jag in uppgifter om avgift, drift och värde på eran hemsida får jag upp att skälig hyra är ca 9000Kr. undrar om det verkligen kan stämma när jag inte ens får ut ”kostnaderna ” som jag har för att ha bostadsrätten.
tack

Filip Svensson skriver:

Hej,
Så vitt jag vet ska kalkylatorn fungera. Tänk dock på att inte räkna med amorteringskostnaden när du räknar ut hyran. Amorteringskostnaden är ett sparande för dig och inget en potentiell andrahandshyresgäst ska betala.

Cajsa skriver:

Hej! Har fått möjlighet att hyra en lägenhet i andra hand som är på 25 kvm och kostar 3760kr månaden med driftkostnad på el ca 100kr, allt annat är inkluderat i hyran. Hyresvärden vill göra pålägg på 15% för att den är möblerad och kan läsa överallt att 10-15% är skäligt. Men kan det verkligen vara skäligt att hyra ut en 25kvm med 15% pålägg precis som en 45kvm med 15% pålägg? Hur mycket möbler som finns i lägenheten kan ju variera väldigt trots att hyran kan vara densamma. Finns det helt enkelt grund i detta fallet att argumentera för en 10% pålägg istället?

Filip Svensson skriver:

Hej Cajsa,
Jättesvårt för mig att svara på om det är skäligt eller inte, men vanligtvis brukar hyresnämnden godta påslag för upp till 15 procent, oavsett storlek på bostaden. Du kan alltid argumentera för ett pålägg på 10 procent istället, sedan är det upp till förstahandshyresgästen om denne vill gå med på det eller inte.

Marc Linder skriver:

Hej!

Jag har en vän som bor i en etta (30 m2) i Surahammar och betalar ca 7500 kr per månad. I mina öron låter det helt befängt, borde vara max hälften. Det är uthyrt av en privatperson som jag förstår det. Vad kan man göra?

Filip Svensson skriver:

Hej,
Vad som är en för hög hyra eller inte kan jag tyvärr inte svara på. Om din vän däremot tycker det låter alldeles för högt går det bra att kontakta hyresnämnden för att få sitt ärende prövat. Hyresnämnden kan då hjälpa till att få hyran sänkt och i vissa fall kan återbetalning bli aktuellt för den oskäliga delen av hyran.

Kontaktuppgifterna till hyresnämnden hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/Var-finns-hyresnamnden/

Monica Katherine Guerra-Fornerino skriver:

Hej,

Jag har hyrt en lägenhet i andra hand och nu upptäckte jag att jag betalt alldeles för mycket. Hur långt bak i tiden kan jag gå och begära pengarna tillbaka? Med vänlig hälsning, /Monica

Filip Svensson skriver:

Hej,
Om du hyrt en lägenhet där hyran varit för hög kan du vända dig till hyresnämnden för att få hyran sänkt. Återbetalning kan bli aktuellt för hyror ett år tillbaka i tiden från dess att hyresnämnden fick in din anmälan. Det är dock bara den del av hyran som är oskälig som du kan få tillbaka. Du kan aldrig få tillbaka hela hyran.

Monica skriver:

Tack för snabbt svar. Hörde någonstans att jag måste göra det efter max tre månader efter utflyttningen. Jag flyttade ut i Mars. Är det för sent att klaga? Visste inte om detta innan.

Filip Svensson skriver:

Hej igen,
Jag uppfattade inte att du hade flyttat ut ur lägenheten. Om några andra regler gäller när man flyttat ut känner jag tyvärr inte till. Det bästa du kan göra är att kontakta hyresnämnden, då kan du få ett klarare besked kring vilka möjligheter du har att få pengar tillbaka för hyran. Jag skickar med en länk med deras kontaktuppgifter.

http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/Var-finns-hyresnamnden/

Lycka till!

Robin skriver:

Hej,

Om man hyr en del av en villa hur räknar man då på skälig hyra? Jag hyr en del som är ombyggd till en mini två.

Filip Svensson skriver:

Hej Robin,
Då räknar man ut en skälig hyra för hela bostaden och delar det med den procentuella del du bor på/använder.

Morgan skriver:

Hej, någon dagsaktuell uppfattning vad avkastningsräntan skulle kunna vara?
Jag menar referensräntan är ju -0,5% idag. Hur mycket kan man då ta ut i avkastningsränta i kalkylen tro?

Filip Svensson skriver:

Hej Morgan,
Avkastningsräntan bör ligga några procent över referensräntan. Så att ta ut en avkastningsränta på mellan 1,5 – 2,5 procent får alltså ses som rimligt i dagens läge.

Lollo skriver:

Hej!
Jag funderar på att hyra någon stuga under så lång tid som möjligt. Det jag undrar är vad hyresvärden kan ställa för krav gällande ens ekonomi, alltså måste man ha en viss summa i lön, bidrag etc för att kunna få hyra?

Filip Svensson skriver:

Hej Lollo,
Det finns inte några regler som säger att du måste tjäna en viss summa för att få hyra. Men hyresvärden kan ha egna krav. Exakt hur dessa ser ut kan jag dock inte svara på.

H skriver:

Hej! Ska eventuellt hyra ett rum i del av lägenhet i Visby, dem vill ha 6000kr per månad i hyra, och då ingår el enbart. Är detta rimligt? Rummet är då inte möblerat eller något.
Mvh

Filip Svensson skriver:

Hej,
Svårt att svara på om det är rimligt eller inte, det är många faktorer som spelar in. Men en skälig hyra bör inte vara mycket högre än för likvärdiga bostäder. Om du tackar ja och känner att du betalar en oskälig hyra kan du vända dig till hyresnämnden som kan göra en bedömning om din hyra ska sänkas eller inte.

Erik Zdansky skriver:

Får fastighetsskatten inräknas i diftskostnaderna?

Filip Svensson skriver:

Hej Erik,
Ja, fastighetsskatt kan räknas in i driftskostnaderna.

Jehan skriver:

Hej!
Vad gäller om en hyr en bostadsrätt lägenhet? Ska man betala båda för hyran och lånet?

Filip Svensson skriver:

Hej,
I andrahandsuthyrningar betalar hyresgästen vanligtvis för avgiften, driftkostnader samt kapitalkostnad. Kapitalkostnaden motsvarar räntekostnaden för en fullt belånad bostad. Själva amorteringen på lånet ska du dock inte betala.

Jonas skriver:

Hej,

Två vån parvilla där ena sidan ägare hyr ut sin lägenhet men hon själv bor inte där normalt utan på annan ort. Jag frågade om den var möblerad vilket den var enligt henne.

Kunde se den idag. Det finns en tvättmaskin, kyl/frys, spis, ett litet bord med några stolar och någon högst udda placerad soffa på en biyta, det är allt i möblemang på första våningen.

Andra våningen är en snedtaksvåning och består av ett enda gigantiskt rum på nog en 30 kvm (f.d. altejé byggnad). På ena långsidan är det skjutdörrar som täcker hela vilket hon benämner garderob men det är bara en tom yta bakom inga hängare, galgar, stång, lådor eller dylikt alls där.

Utöver denna garderob finns det absolut ingenting alls i detta rum.

Jag undrar vad som är absolut minimum i möblemang hon måste ha för att det skall benämnas möblerat?

Läste att om det benämns möblerat skall jag inte behöva ta med mig några möbler, men vad ingår då i det?

En säng är väl ett skallkrav, men är sedan tex TV, tv bord, tv soffa eller dylikt likadant? TV har jag men tvivlar på att det finns något uttag där.

Hon ville ha en hyra på 6500:- kallhyra för detta, vilket jag tycker är i överkant oavsett.

Hon kan väl ev säga ”delvis möblerat” men jag vet inte heller vad som gäller då som minimum? Hittar inte heller någon info om detta, även om hon nu inte sade att så var fallet utan att den var möblerad.

Hela lägenheten är uppskattat en 65 kvm.

Tack!

Filip Svensson skriver:

Hej,
Det är precis som du skriver, för att en bostad ska få benämnas som möblerad ska du inte behöva ta med dig några möbler. Exakt vad som ska ingå vet jag dock inte. Det du skulle kunna göra är att vända dig till hyresnämnden. De arbetar med frågor och tvister kring bostäder. Lycka till!

Karolina skriver:

Funderar. Om jag hyr ut ett rum i min tvåa, bredband, el, säng, sängkläder, toapapper, tvål, handdukar, etc ingår, samt att tvättstuga finns tillgänglig. Min hyra är 4989:- och vi satte oss ner o pratade och kom överens om 3000. Tog jag för mycket?

Filip Svensson skriver:

Hej,
Hur hög hyran bör vara är svårt för mig att svara på. Men om du räknar ihop hyran på 4989 kronor plus driftkostnader och cirka 10 procent påslag för möbelslitage får du fram en skälig hyra för hela bostaden. Därefter kan du räkna ut hur hög hyran bör vara baserat på hur stor procentuell andel av bostaden som hyresgästen bor på eller använder. Lycka till!

Lars skriver:

Hej
Vi hyr sedan 2011 en villa på 175kvm av en privatperson. Kallhyran för detta är idag 9470kr och sedan tillkommer drift och vi landar i snitt på ca 14000kr/mån.

Nu vill uthyrare höja hyran (utöver procentuell årshöjning) med 100kr per kvm och år då denne tycker att hyran ligger för lågt. Detta ger ett påslag på 15.4% på hyran och vi anser det vara en oskäligt hög höjning då det är en höjning med nästan 1500kr i månaden.
Iom att avtalet ingicks innan 1 feb 2013 så gäller väl inte nya privatuthyrningslagen? Men vad gäller istället?

Notera kan är att denna hyr ut två fastigheter till i närheten och dessa verkar ej påverkas av denna höjning och dessa ligger i samma kvm pris eller lägre mot vårat hus.

Tack på förhand.

Filip Svensson skriver:

Hej Lars,
Då avtalet ingicks innan 1 feb 2013 är det hyreslagen som gäller istället. Hyran ska oavsett fastställas till ett skäligt belopp. Om du anser att hyran inte är skälig skulle jag rekommendera dig att kontakta hyresnämnden. Lycka till!

Lars skriver:

Ok.
Vi har egentligen två kontrakt, ett som tecknades 2011 när vi flyttade hit och sedan gjordes ett nytt med några små justeringar 2014. Ska man fortfarande utgå från att avtalet ingicks 2011 och hyreslagen gäller då även nu även fast ett nytt kontrakt skrevs eller gäller då privatuthyrnibgslagen?

Stort tack
Mvh Lars

Filip Svensson skriver:

Hej Lars,
Jag är faktiskt osäker vad som gäller vid ett sådant fall. Tänker mig att det beror på vilka små justeringar det handlar om. Jag skulle nog rekommendera dig att kontakta en jurist om du är osäker. Tyvärr kan jag inte ge något bra svar. Lycka till!

carro skriver:

Hej jag förstår inte riktigt vad avkastningsränta är. Min bostadsrätt är inte belånad. Ska jag skriva noll i avkastningsfältet då?

Då tjänar jag ju ingenting på att hyra ut min bostadsrätt?

Peter skriver:

Hej,
Nej, du ska inte skriva noll i det fältet. Avkastningsräntan är nämligen inte kopplad till dina faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att du har kapitalet bundet i bostaden. Om bostaden är belånad eller inte saknar därför betydelse. Om avkastningsräntan ligger några procent över riksbankens referensränta brukar det anses rimligt. Lycka till!

Fredrik skriver:

Privatägd villa går att hyra ut till vilket pris som helst, om hela fastigheten hyrs ut?
Om inte, vart står lagtexten till detta?

Har man rätt att höja hyran på fastigheten hur som helst eller vad gäller?

Kan en hyresgäst genom hyresnämnden få sin hyra sänk då de hyr en privatägd fastighet?

Peter skriver:

Hej Fredrik,
Nej, du kan inte hyra ut villan till vilket pris som helst. Hyran ska vara skälig vilket innebär att den inte får påtagligt överstiga kapitalkostnaden och driftkostnaderna för bostaden. Detta regleras i privatuthyrningslagen.
Om du som hyresvärd tar ut en icke-skälig hyra och hyresgästen anmäler det till Hyresnämnden kan du bli återbetalningsskyldig.

kenta skriver:

Hej, Om en verkstad med farliga vätskor såsom bensin, fotogen, svartkrut mm finns i undervåning och lägenheten vi bor i på övervåningen som vår hyresvärd har gjort om från kontor till lägenhet under 2017. Tror inte det finns bygglov. Vad gäller i detta fall? Får hyresvärd ta ut 5000kr i hyra för ej isolerad lägenhet som är med bensinlukt i lägenhet och en elräkning på ca 5000kr för en månad 1.50kr/kwh. Är detta skälig hyra och el? lägenheten är på ca 100kvm och en ny luft/luft installerad i öppen planlösning.

Peter skriver:

Hej Kenta,
Att svara på om du betalar en skälig hyra kan vi inte svara på. Man brukar säga att hyran inte får vara betydligt högre än för liknande bostäder i området. Men anser du att hyran är för hög råder jag dig att kontakta Hyresnämnden som kan avgöra detta. Lycka till!

Vasiliki skriver:

Hej.
Om man bor i villa, och bygger om garaget till en liten lägenhet får man lagligt hyra ut den då? Vad krävs?

Peter skriver:

Hej Vasiliki,
Ja, det kan du göra. För att göra detta krävs dock bygglov. Jag skulle rekommendera dig att kontakta din kommun för att se vad som måste finnas med i ansökan. Lycka till!

Marie skriver:

Hej
Jag o min far äger ett parhus. Min far som bor kvar i ena delen kommer att bo kvar. Själv flyttar jag och kommer att hyra ut min del till mina döttrar. Helas fastighetens värde är 2400000kr. Jag tänkte ta ut en hyra på6000kr sammanlagt. Dels för att vissa saker behöver renoveras under tiden men även att spara lite om oförutsedda utgifter. Gäller samma regler för närstående? Den ena dottern flyttar in med sin familj och har 4 rum o kök. Dotter två får två rum och del i kök.

Peter skriver:

Hej Marie,
Du skulle kunna ta ut en hyra som inte anses skälig så länge ni båda är överens om det. Anledningen till att inte ta ut en oskälig hyra är om hyresgästerna, i detta fall dina döttrar, skulle vända sig till Hyresnämnden då de anser att hyran är för hög. I ett sådant fall skulle du kunna bli återbetalningsskyldig. Lycka till!

Elin skriver:

Hej, hur kan man kolla upp hur hög hyran är för andra liknande lägenheter i samma område?

Peter skriver:

Hej Elin,
Det vi kan rekommendera dig är att kontakta fastighetsägarna för bostäderna i området för att på så sätt ta reda hyran. Lycka till!

Jörgen Mathe skriver:

Hej! Funderar på att ihop med att jag färdigställer mitt nya hus göra hela övervåningen till lgh då vi ej behöver ytan,2 rum med pentry ca 55kvm, golvvärme exklusiva material samt spännande planlösning, total havsutsikt i exklusivt område, viss tillgång till pool och spabad till rätt hyresgäst. Måste jag verkligen nyttja era räkneexempel? Huset är värt 9milj, men är det verkligen det som skall basera hyran? Blir ju livrädd när man läser idiotfrågor av typen ”skall jag skriva kontrakt och sen överklaga”. Jag har ett drömboende vid havet som inte alla har råd med, kan tänka mig att hyra ut, men inte för småpengar till nån som skall ”överklaga”. Min fråga, är inte läge, standard, omgivning nått man får prissätta? Skall jag hyra ut så får det vara bra betalt, får ju trots allt stå ut med att inte vara själv….

Peter skriver:

Hej Jörgen,
Självklart behöver du inte nyttja vårt räkneexempel om du inte vill det. Det är utformat efter riktlinjer från Hyresnämnden. Till din huvudsakliga fråga. Sådant som bra läge och exklusiva material tar man även hänsyn till. Det är något som höjer bostadens värde och således kommer den skäliga hyra bli högre.

Mikael Andersson skriver:

Hej

Jag har en fastighet som på tredje våning har en egen lgh på ca 90 m2 och undrar hur jag bäst beräknar hyra på den. Jag köpte fastighten för 3,6 milj men där är ett visst renoveringsbehov och när det är klart gissar jag fastigheten är värd upp mot 4,5 milj.
Jag med familj kommer bo på de två bedre våningarna. Jag har förstått att det inte blir näringsverksamhet eftersom jag bara har en lgh att hyra ut. Men det blir ju inte heller inneboende eftersom hyresgästen har en komplett egen lgh. Gör jag fel om jag tar ut en marknads mässig hyra säg 10 000 kr och sen beräknar skatten enligt; 10000*12=120000-schablonavdrag 40000 och minus 120000*0,2= 80000-24000=56000 vilket jag får skatta ca 30% på.
Tänker jag rätt? Exemplet är taget från skatteverkets hemsida men gäller uthyrning av hel bostad. Men jag anser detta är det närmaste jag kommer vad jag hittat…

Peter skriver:

Hej Mikael,
Vi kan inte svara specifikt på vad som gäller i ditt fall. Istället rekommenderar vi dig att kontakta Hyresnämnden som ansvarar för dessa typer av frågor. Men rör det sig om ett förstahandskontrakt ska hyran rent generellt inte vara betydligt högre än för likvärdiga bostäder. Lycka till!

stina skriver:

Hejsan, jag hyrde en studentlägenhet tidigare i år, där varmvattnet inte funka i mer en tio minuter och köket var väll mer än kockvrå än ett kök, lägenheten va delvist möblerad, ett bord, en säng och en bokhylla fanns, jag betalade 7500kr i månaden för den men fick i efterhand reda på att hyran egentligen ligger på 4000kr, har jag betalat för mycket eller är det en okej hyra? tacksam för svar.

mvh stina

Peter skriver:

Hej Stina,
Om hyran egentligen ligger på 4000 låter inte 7500 som en skälig hyra. Det du kan göra om du upplever att du betalat för mycket i hyra är att vända dig till hyresnämnden, de hanterar dessa ärenden och kan göra en bedömning vad som anses vara en skälig hyra. Lycka till!

Greger Lindstrand skriver:

Hej,
Tacksam om jag kan få råd ang. uthyrning i andra hand.

Jag har kontakt med ett företag som vill att jag hittar en bostad åt dem att placera 4 arbetare i under en 6 månaders period.
Jag har också kontakt med ett par sommarstugeägare (året runt bonade stugor/hus) som kan tänka sig att hyra ut under denna period.

Företag=>Jag=>Fastighetsägare.

Företaget betalar mig en summa i hyra och jag betalar fastighetsägaren en något lägre summa.
Hur ska kontrakten skrivas?
Kan man få hjälp med det?
Behöver jag någon särskild försäkring?

Tacksam för alla tips och hjälp!
Greger Lindstrand

Peter skriver:

Hej Greger,

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge utförliga svar på exakt hur ett avtal bör skrivas i enskilda fall. Vill du vara helt säker på att allt blir juridiskt korrekt råder jag dig att kontakta en jurist som hjälper dig att skriva korrekta avtal. Lycka till!

Daniel skriver:

Hej!

Jag är på väg att hyra en hyresrättslägenhet i andrahand. Uthyraren begär 11700kr/mån i hyra, men efter att ha kollat med fastighetsägaren så ligger hyran på 5300kr/mån. Känns helt klart som oskälig hyra. Det jag undrar är om det är en god ide att skriva kontraktet och sedan direkt överklaga till hyresnämnden för att få en lägre hyra? Allra helst skulle jag vilja påpeka till uthyraren att han tar ut oskälig hyra och förhandla ner den innan kontraktskrivning, men jag misstänker att han då kommer hitta någon annan som är beredd att betala det begärda priset.

Peter skriver:

Hej Daniel,

Som du säger är det bästa förmodligen att förhandla med hyresvärden om hyran så att du får en hyra ni båda är nöjda med. Vad gäller din idé är det svårt för mig att ge något råd om huruvida idén är god eller inte, det är helt upp till dig att bestämma vad som funkar bra för dig. Den är åtminstone fullt genomförbar. Jag önskar dig lycka till!

Jörgen Mathe skriver:

Är detta ett bra råd att ge någon som uppenbarligen inte är en bra hyresgäst? Om nu Daniel via juridik lyckas bluffa till sig ett boende genom fula tricks, tror han på riktigt att han bor lyckligt där?? Nån har stackare har tagit risken att köpa en fastighet, anser att hyran skall vara ex antal kronor, om nu nån anser sig ha råd med det så är det väl i vårt land så det skall vara? Varför kan inte bostäder värderas utifrån vad nån vill betala??

Peter skriver:

Hej Jörgen,

Vilken hyra en hyresvärd får ta ut för ett boende är reglerat i svensk lagstiftning. Tar en hyresvärd ut mer än vad som räknas som skälig hyra har hyresgästen rätt att överklaga till Hyresnämnden. Vad en tycker om det är så klart upp till var och en, men det är de reglerna som gäller.

Anna skriver:

Hej,

Jag funderar på att hyra ut min hyresrätt i andra hand. Jag tänkte inte ta ut mer i hyra än det jag själv betalar, alltså inte lägga på något. Måste jag ändå betala skatt för det?

Peter skriver:

Hej Anna,

Eftersom du inte kommer få något överskott behöver du enligt Skatteverket inte betala skatt för detta. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

dennis skriver:

hej! jag ska hyra ut ett rum i min lägenhet med tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. jag har utgifter på 5500:- hyra,el,bredband vad kan jag ta i hyra? hade tänkg mig 3700 är de skäligt?

Peter skriver:

Hej Dennis,

Vi har tyvärr inte möjlighet att göra en bedömning av vad som är skälig hyra i enskilda fall. Använd gärna vår kalkylator och läs stycket om skälig hyra för ett rum för att få en uppfattning av vad som är skälig hyra i ditt fall. Lycka till!

Maria skriver:

Hej!
Jag bor i en 1,5a (38,5kvm) på Lilla Essingen och betalar 9000:- i hyra + el som var 3dje månad betalas ca 750:-/800:-. Jag har aldrig sett en faktura eller specifikation på elräkningen och allt förs över till den jag hyrs av personliga konto.

Idag har jag pratat med hyresvärden för huset och fått information om att en lägenhet i huset på 41kvm kostar 5891:-/månaden exkl. el.

I min hyra ingår ”endast” bredband, lägenheten är omöblerad.

Är detta skälig hyra att betala? Detta är en hyresrätt som då alltså hyrs ut i andra hand.
Vad gället även angående besittningsrätt? Jag har i Mars 2018 bott där i 4 år.

Peter skriver:

Hej Maria!

Vi har tyvärr inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall vad gäller om en hyra är skälig eller inte, men spontant låter det som att du betalar väldigt mycket. Använd gärna kalkylatorn på sidan så kan du åtminstone få ett hum om vad din hyra borde ligga på.

Vad gäller besittningsrätten så har du som andrahandshyresgäst i en hyresrätt ett relativt svagt sådant. Om förstahandshyresvärden vill flytta tillbaka till lägenheten har den rätt till det, se 12 kap 46 § p 6 Jordabalken.

Lycka till!

Ronny Sulander skriver:

Hej! Undra vad man kan ta ut i extra hyra när hyresgästen laddar sin plug in hybrid (Kia) på fastighets elen // Med vänlig hälsning, Ronny

Peter skriver:

Hej Ronny!

Det finns inga specifika regler kring just detta när det kommer till privatuthyrning. Jag skulle rekommendera att du tillsammans med hyresgästen räknar ut en ungefärlig månadsförbrukning och att hyresgästen betalar därefter. En enkel tumregel är att det kostar ca 1 kr/kWh i elkostnad att ladda en elbil. Kan hyresgästen undersöka sin förbrukning så kan ni utifrån det beräkna en rimlig summa.

Lennart hagström skriver:

Tack för bra information!
Vi har en villa på 158 kvm som vi kan tänka oss att hyra ut ca 9-10 månader (vintertid) till tre personer. Gästerna har tillgång till hela huset som är möblerat inkl fullt utrustat kök. Varsitt sovrum, två altaner, grillar m.m. Tillgång via garaget att låna verktyg. 2 vardagsrum med TV, internet via fiber, sophämtning som vi betalar. Gästerna betalar 3000 x 3 + vatten och el. Rimlig hyra???

Peter skriver:

Hej Lennart,

Hyr du ut en villa kan du använda dig av kalkylatorn i artikeln för att räkna ut den skäliga hyran. Vad som är den skäliga hyran beror på vad du idag betalar i hyra, bostadens värde och hur höga driftskostnaderna är. Lycka till!

Robert skriver:

Tack för bra information på er hemsida!

Jag har en följdfråga gällande infomationen kring hyra för inneboende.

Skall verkligen hela driftskostnaden räknas med i ert exempel ovan, jag trodde 1/4 vore rimligare? http://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skalig-hyra

Sedan har jag en relaterad fråga som gäller uthyrning av bostadsrätt och inneboende.

Jag äger en bostadsrätt med två separata ingångar från utsidan. Jag hyr ut större delen av bostaden, undantaget ett rum, i andra hand på grund av jobb på annan ort. Detta är godkänt av föreningen. Jag överväger att hyra ut det extra rummet till en inneboende, rummet har egen toalett och är ansluten till den del av lägenheten jag nu hyr ut. Min hyresgäst har inget emot en eventuell inneboende.

Frågor:
– Skulle jag kunna hyra ut det extra rummet direkt till en inneboende och skriva avtal med denne, samtidigt som min nuvarande hyresgäst fortsätter att hyra av mig? Dvs att jag har en hyresgäst och en inneboende i min bostadsrätt.
– Om jag hyr ut hela bostadsrätten till min nuvarande hyresgäst, och avtalar att denne får tillstånd av mig att hyra ut det extra rummet till en inneboende, finns det något som hindrar detta? Detta är förmodligen enklast för mig, men mer jobb/besvär för min hyresgäst.

Finns det någon skillnad i ovanstående två scenarion för vilken hyra som kan tas ut och vilken lag som uthyrningen går under?

Tacksam för svar,

Peter skriver:

Hej Robert,

Tack för din feedback. Du har förstås helt rätt i att driftskostnaderna också ska fördelas proportionerligt till hur stor del av bostaden hyresgästen nyttjar. Ändrar detta så att det framgår tydligare framöver.

Skulle jag kunna hyra ut det extra rummet direkt till en inneboende och skriva avtal med denne, samtidigt som min nuvarande hyresgäst fortsätter att hyra av mig?
Det finns inget som hindrar dig från detta vad jag kan tänka på rak arm. Generellt sett finns det inget som hindrar dig från att hyra ut rum i din bostadsrätt till inneboende.

Om jag hyr ut hela bostadsrätten till min nuvarande hyresgäst, och avtalar att denne får tillstånd av mig att hyra ut det extra rummet till en inneboende, finns det något som hindrar detta?
Jag ser inte heller några direkta hinder för detta upplägg.

Finns det någon skillnad i ovanstående två scenarion för vilken hyra som kan tas ut och vilken lag som uthyrningen går under?
Lösningen du har nu, där du hyr ut en del av din bostadsrätt faller rimligtvis under lagen om uthyrning av egen bostad. Hyr du ut ytterligare ett rum till en andra hyresgäst, som i det första scenariot, är det samma lag som gäller.

Hyr du ut hela din bostad, som i scenario två, regleras hyran du kan ta ut också av lagen om uthyrning av egen bostad. Däremot skulle jag tro att hyran som din hyresgäst i sin tur kan ta ut av sin inneboende regleras av hyreslagen, det vill säga 12 kap. Jordabalken.

För din del borde det alltså inte vara någon skillnad i hur hyran ska sättas beroende på vilken av de två alternativen du bestämmer dig för. Lycka till!

Aina Fröjd skriver:

Har nyligen blivit god man till en tjej som hyr ett litet hus på 50kvm av privatperson. Hon betalar 3000:- i kallhyra . Finns inget tjänligt vatten. Hyresvärden kommer med en dunk en gång i månaden. Är inte detta en för hög hyra ? Han åtgärdar inte heller saker som han lovade för 1 1/2 år sedan. Var hittar jag blanketten som ska skickas till hyresnämnden ?

Peter skriver:

Hej Aina,

Tyvärr är det svårt för oss att göra en bedömning av vad som är att anse som en skälig hyra i enskilda fall. Använd gärna kalkylatorerna på den här sidan för att få en uppfattning om vad som skulle kunna vara en skälig hyra i just det här fallet. Kontaktuppgifter till Hyresnämnden hittar du här. Lycka till!

Maria skriver:

Hejsan!

Jag bor i min pappas bostadsrätt och ska nu ut och resa i 6 månader.
Vi diskuterar lagar osv om hur allt får gå till.
Det är svårt att förstå alla lagar och tolka dom rätt så jag vänder mig till er för att kolla vad ni har för uppfattning.
Lägenheten ligger på Södermalm i Stockholm, väldigt centralt. 39kvm med balkong, gediget kök och bra planlösning.

Hur fungerar allt? Kan jag stå på kontraktet? Hur mycket får jag/pappa ta?

Lägenheten är värd ca 3mk, avgiften till bostadsrättsföreningen är 1700kr, utgifter på el och gas är ca 3-400 kr/månad.

Lägenheten kommer vara uthyrd möblerad.

Peter skriver:

Hej Maria,

Jag tolkar det som att ni ska hyra ut bostadsrätten under din resa. Som ägare av lägenheten bör din pappa stå på hyreskontraktet. Han bör även kontakta bostadsrättsföreningen för att få godkännande för uthyrning. Det finns inga juridiska gränser för hur mycket ni får/inte får ta ut i hyra, men en allt för hög hyra kan anses vara oskälig. Skulle hyresgästen finna hyran oskälig kan han/hon göra en anmälan till hyresnämnden som avgör tvisten. Använd informationen och beräkningsverktyget här på sidan och du bör kunna få en ungefärlig uppfattning om vilken hyra som anses skälig.

Hoppas mitt svar hjälpte dig, och lycka till med resan och uthyrningen!

Tomas skriver:

Ta en titt på vad en hyresrätts kostar i samma kvadratmeter och område och skick ny renoverat vs behöver renoveras snart, samt kapital/avkastnings biten kanske.

slå på lite för ”normalt slitage av lägenheten” då du själv står för renovering av bostaden i det långa loppet. (total renoverings kostnader 20 år framåt så delat på 240 månader)

Filma hela lägenheten innan uthyrning och i kontrakt skriv att onormala skador får hen betala fackmans reparationer.

Susanne Nilsson skriver:

Jag står i begrepp att hyra ut mitt hus till min äldste son, för att längre fram ev. sälja till honom. Svårt att ta en ”skälig”hyra – jag har dessutom 2 andra barn att tänka på (vilka inte bor i hemkommunen).
Kan jag beräkna hyran utifrån vad jag betalar i lån (inkl.ränteavgifterna) plus fastighetsskatten och sedan i kontraktet skriva att de löpande utgifterna såsom el och VA ska betalas av sonen?

Peter skriver:

Hej Susanne!

Det finns ingen som kontrollerar att hyror är skäliga eller inte, detta sker endast vid anmälan från hyresgästen. Skriver du ett kontrakt med din son som ni båda är nöjda med så är risken väldigt lite att eventuella problem eller tvister skulle uppstå. Att göra som du själv föreslår låter som en rimlig lösning.

Bea skriver:

Hej!
Jag har en bostadsrätt på 29 kvm (exklusive inglasad balkong på 7-8 kvm). Jag har en hyra på 2000 kr/månad samt driftkostnad på ca 300 kr. Jag har även en ränta på bostadslånet som jag skulle vilja ta ut i hyra för på ca 1400 kr/månad. Får jag lägga på räntan i hyran som jag tar ut? Hur mycket får jag ta ut i hyra? Planerar även att hyra ut möblerat.

Peter skriver:

Hej Bea!

Vi kan tyvärr inte ange eller räkna ut skälig hyra i specifika fall. Använd vårt beräkningsverktyg och informationen här på sidan för att hitta vad som, ungefärligt, kan anses vara skälig att ta ut i hyra.

Birgitta Hedberg skriver:

Vi har ett tvåfamiljshus, där vi hyr ut ett möblerat rum 20 kvm i den ena lägenheten. Hyresgästen får för det mesta själv använda kök, badrum och hall, eftersom vi bor i den andra lägenheten. Vi använder hela huset när våra barn är på besök, vilket endast sker till stora helger när studenten är hemma hos sig. Jag använder också ett av rummen ii den andra lägenheten när studenten är i skolan. Vi tar ut en hyra på 3500 kr/mån inkl. el, vatten, TV och värme. Undrar om det är en skälig hyra?

Peter skriver:

Hej Birgitta!

Vi kan tyvärr inte bedöma skälig hyra i enskilda fall. Utgå från vår mall ovan och du bör kunna beräkna vilken hyra som kan anses skälig. Kom också ihåg att det inte finns något helt rätt svar på din fråga. All hyra som går att motivera med egna kostnader kan anses som skälig.

S skriver:

Hej!
Jag hyr ett hus på landet, långt från mataffär och bussförbindelser. Min hyresvärd påstår att bruksvärdet är högre än vad vi betalar för och vill höja hyran med drygt 8%. Räcker det att hen ”kollar runt” och jämför med andra eller hur går det till? Det har inte gjorts någon renovering som skulle kunna påverka värdet. S

Peter skriver:

Hej!

Hyresvärden har rätten att ändra hyran förutsatt att det rör sig om att ni skriver ett nytt kontrakt. Begär han en högre hyra än vad som står i ett befintligt giltigt kontrakt är detta däremot inte okej. Jag antar att ni är i processen av att teckna ett nytt kontrakt för bostaden och det är rimligt att anta att bruksvärdet har höjts sen det förra kontraktet skrevs. Genom att prata med din hyresvärd kanske du kan få en tydligare bild av vad hans anledning till hyreshöjning baseras på och med lite tur hitta en nivå som passar er båda.

Hoppas att jag svarat på din fråga och lycka till!

Annie skriver:

Hej!

Jag hyr en etta i första hand på 44kvm, nyproducerad, i centrala Alingsås. Jag tycker hyran är oerhört hög, 7650kr + 500kr för parkering, så 8150kr i månaden. Kan detta verkligen vara skäligt?

Peter skriver:

Hej Annie!

En sådan hyra som du betalar förhandlas vanligtvis fram mellan hyresvärden och den lokala hyresgästföreningen. I och med att du hyr din lägenhet i förstahand, finns specifika bestämmelser i hyreslagen för vad som anses som skälig hyra. Vad som vanligtvis gäller är att hyran inte får vara betydligt högre än för likvärdiga bostäder – alltså förstahandslägenheter vars hyra förhandlats på någorlunda liknande sätt.

Ett tips till dig som är osäker på din hyra är att kolla upp hur hög hyran är för andra liknande lägenheter i samma område. Det som främst bör kollas på i ditt fall är då att de är i samma storlek, kring 44 kvm, och också nyproducerade. Att ha i åtanke är att hyran kan vara snäppet högre om du har förmåner som hiss, tvättstuga och förråd. Tyvärr brukar dock nyproducerade lägenheter i allmänhet ha rätt hög hyra.

Jag hoppas på att du kan finna ett svar på om din hyra är skälig eller inte och att mitt svar var till hjälp!

Sally skriver:

Hej,

Om man har en inneboende som hyr del av boende, vad är då rimligt att ta i möblemang vid långtidshyra? Tänker då tex att en avgift på 250kr/månad efter ett längre tag kanske överstiger inköpsvärdet/slitage/uppgradering av möbler etc på samtlig inredning? Tack på förhand!

Peter skriver:

Hej Sally!

Det finns ingen uttrycklig lagregel kring vad som är skäligt när det kommer till påslag för möbelslitage. Som vi skriver i artikeln har påslag på 10-15 % godtagits av hyresnämnden vilket sätter en slags övre gräns. Vilken siffra som är rimlig för den lägenhet du hyr ut beror på antalet möbler samt deras värde och skick. Hyrespåslaget ska täcka slitag på möblerna och känner du att en avgift på 250 kr/månad täcker mer än detta så bör du därför välja en summa lägre än 250 kr/månad.

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Sally skriver:

Hej,

Tack för ditt svar. Det gällde dock inte riktigt huruvida 250kr/mån var en rimlig avgift utan hur länge man kunde ta ut denna avgift från en och samma inneboende?

Som sagt, efter tex 2 år och 250kr/mån blir totalbeloppet 6000kr. Om jag möblerat lägenheten för tex 12000kr har personen då betalat hälften för inredningen. Dvs tar man då avgift för bara slitaget på möblerna eller hur gör man?

Mvh Sally

Peter skriver:

Hej igen,

Påslaget för slitage av möbler ska täcka den kostnad som den boende skapar genom sin användning (och därmed slitage av) möbler. Jag försöker illustrera med ett exempel:

Du hyr ut en lägenhet där det står en fotölj. Fotöljen är helt ny och kostade vid inköp 6000 kr. Du räknar med att fotöljen klarar 10 års (120 månaders) användning innan du måste slänga den.

6000/120 = 50 kr/månad. Det är i detta fall rimligt att ta ut 50 kr extra för slitage av möbler (i detta fall endast en fotölj).

Det här är ett exempel för att illustrera hur man kan resonera när man försöker komma fram till vilket påslag som är rimligt vid uthyrning av en möblerad bostad. Vanligtvis gör man ingen uträkning på detta sätt men genom att tänka i dessa banor kan du förhoppningsvis själv komma fram till en summa som känns rimlig.

Per Elmefors skriver:

Hej

Jag är i planerna på att köpa ett hus i södra norrland för ca 300 000kr.
En del av huset är i dagsläget uthyrt ( de betalar för närvarande 36 000kr om året i hyra inkl el), den andra delen har mestadels stått orörd. Uppvärmning och el för hela huset är ca 29 000kr/år ( hela huset har varit uppvärmt ). Huset har övriga driftskostnader på ca 18 000kr/ år inkl försäkring. Jag har planer på att fortsätta hyra ut den delen som i dagsläget är uthyrd. Skall försäkring läggas på hyran, eller måste de ha en egen?
Fasaden behöver bytas, är det en kostnad som på något sätt är skäligt som en hyreshöjning?

Tack på förhand / Per

Peter skriver:

Hej!

Hyresgästerna bör ha egna hemförsäkringar för personligt skydd och skydd för personliga ägodelar (lösöre). Du som fastighetsägare bör, förutom en egen hemförsäkring, ha en försäkring för bostaden (villaförsäkring).

Jag skulle inte påstå att ett fasadbyte är en skälig anledning till en hyreshöjning. Fasadbytet påverkar troligtvis inte den löpande kostnaden för bostaden och bör därför inte vara en del av hyran.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Susanne skriver:

Hej!
Jag hyr en studentetta i andra hand under sommaren, mitt i Stockholm. Jag betalar 9000/mån för 20 kvm. Det slog mig att min hyresvärd har reducerat pris, eftersom hon är studerande här. Hon betalar alltså under 4500/mån.

Är hyran skälig?
Studeranden har ju dessutom två hyresfria månader under sommaren.
Mvh, Susanne

Johan skriver:

Hej!

Till att börja med så är det normalt sett inte tillåtet att hyra ut lägenheter med hyresfria månader under just dessa månader. Detta varierar dock från hyresvärd till hyresvärd. Det är möjligt att personen du hyr av fått tillåtelse att göra detta.

Sett till hyrans storlek så låter det väl mycket. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur skälig hyra under hyresfria månader bör beräknas (troligtvis då detta sällan är tillåtet). Vårt förslag är att räkna på den totala hyran per år utslaget över 12 månader. I detta fall blir det 45 000 / 12 = 3750 kr. Även med påslag för slitage och andra kostnader blir det svårt att komma upp i 9000 kr vilket enligt min bedömning gör hyran oskälig.

Hur du går vidare i frågan beror på hur ert kontrakt ser ut (om det finns ett kontrakt), och är därför inget jag vågar svara på eller ge råd om.

Hoppas mitt svar var till hjälp och lycka till!

Sara skriver:

Hej.
Jag funderar på att hyra ut min bostadsrätt men får inte ihop kalkylen enligt exemplet om skälig hyra. Marknadsvärdet ligger på cirka 700.000. Använder jag mig av avkastningsränta på 2 % + driftkostnader på ca 1500 hamnar jag på en skälig hyra på ca 2660. Dock är det mycket mindre än den faktiska avgiften till brf föreningen. Föreningsavgift ligger på 5800 kr (exkl. lån och räntor).

Det låter ju inte rimlig att inte få begära den faktiska avikostnaden plus ett påslag för ev. möbelslitage samt driftkostnad.

Det är här jag inte får ihop det.
Exemplet visar att jag får begära en hyra på max 2660 trots att den faktiska avikostnaden ligger på 5800. Hur gör jag i detta fall om jag vill hyra ut? / Tack

Daniel skriver:

Hej Sara,

Föreningsavgiften räknas i exemplet som driftskostnader. Du kan alltså addera föreningsavgiften till din kalkyl och räkna ut vad som är skälig hyra på det viset. Lycka till!

Pelle skriver:

Hej Jag har en fråga beträffande uthyrning av lägenheter i Stockholm går man in på Blocket , Qasa eller liknande siter så ser man bostäder. Som är centralt belägna som går för mycket mer än det ni kallar för skälig hyra. Exempelvis på Norrmalm i samma BRF som jag bor i hyrs en lägenhet för 17 000 som vars drifkostnader ligger på 2SEK och vars kapitalvärde är strax under 3,8milj.
Då jag själv vill hyra en lägenhet mer söderut, hur kan jag juridiskt skydda mig mot att den lägenheten jag hyr ut för att ha råd med lägenheten söderut inte blir anmäld för överhyra till hyresnämnde. Går det att skriva avtalet på något särskilt vis eller hitta på någon form av tjänst?
Måste ju finnas något sätt hur alla dessa Andrahandshyresvärdar ändå lyckas rå hem det hela?

Daniel skriver:

Hej Pelle,

Som du säger är det inte ovanligt att hyrorna i vissa fall av andrahandsuthyrningar överstiger det som enligt lagen om uthyrning av egen bostad är att betrakta som en skälig hyra. Det är tillåtet att hyra ut till en oskälig hyra men det går inte som hyresvärd att gardera sig emot att en hyresgäst nyttjar sin rätt att få hyran prövad av hyresnämnden. Hyr du ut möblerat har du alltid rätt att göra visst påslag för slitage av möbler, men att ”hitta på” tjänster som inte finns är inte att rekommendera.

Lycka till!

Katarina skriver:

Hej,

Jag undrar lite över prissättningen av en hyresrätt i en bostadsrättsförening. Vi har en lägenhet i brf som hyrs ut till en nära släkting till ordförande i styrelsen till en extremt förmånlig hyra.. Var kan vi vända oss för att få svart på vitt vad hyran borde vara och på så sätt höja den? Dåligt med hyresrätter i området att jämföra med dessvärre.

Tack på förhand!

Hanna skriver:

Hej Katarina,

Det finns dessvärre ingen regel som säger att medlemshyran ska vara rättvis i föreningen. Det du kan göra är att ta upp detta med styrelsen och be om en förklaring. Om ingenting sker efter det rekommenderar vi dig att du kontaktar Hyresnämndenistället. Du får gärna återkomma om du får ett mer konkret svar, det vore intressant att veta.

Salah Ebrahimsson skriver:

Hej!

Jag har en fråga gällande uthyrning av bostadrätt.

Måste en potentiell hyresgäst även betala amortering och ränta (banklån), om ett sådant föreligger + ekvationen av en skälig hyra av bostadsrätt?

Eller räknas en skälig hyra för bostadsrätt endast för driftkostander + kapitalkostnaden? Med andra ord – kan man räkna in bolånet i hyran?

Tack på förhand!

Salah

Hanna skriver:

Hej Salah,

Enligt privatuthyrningslagen beräknas en skälig hyra ut driftkostnader + kapitalkostnader. Kapitalkostnaden för bostaden är en skälig årlig avkastningsränta på bostadsrättens marknadsvärde. Denna ränta har alltså inget med dina faktiskt kostnader på bostaden att göra utan är en uppskattad kostnad. Alltså, dina faktiska kostnader för bolånet räknas inte in i den skäliga hyran.

Michael skriver:

Hej
…jag har en villa i Gbg (160 kvm) och har för avsikt att hyra ut ett rum till en student (ingen egen ingång). Självklart har hen tillgång till ”övriga huset”, vad är en skälig hyra? Mycket bra förbindelser till centrum ca 10 min.

Ebba skriver:

Hej Michael,

Vi kan inte svara på specifika frågor om vad som vore en skälig hyra då detta påverkas av bostadens marknadsvärde och driftkostnader. Då du ska hyra ut ett rum rekommenderar vi att du läser under ”Skälig hyra för ett rum” i artikeln och tar hjälp av exemplet för att beräkna vad som vore en skälig hyra.

Erika skriver:

Hej! Jag och min kompis hyr en tvåa i 2:a hand. Hyran som hyresvärden betalar ligger på 4500 kronor för allt, och sedan har hyresvärden lagt på 1000 kronor för att hon hyr ut möblerat till oss. Vi betalar alltså 5500. Möblerna som hyresvärden tar 1000 kronor för består mer av kvarlämnade möbler än praktiska då det t ex står tre undermåliga ”bord” (det ena får inte användas av oss) i ett rum, medan det inte finns någon soffa alls. Sängarna består av en 140 cm och en fällsäng på 90 cm som hålls upp av en trälåda under. Tre förvaringsmöbler är helt fyllda av hyresvärldens personliga föremål, förutom en tom låda i byrån.

Är det skäligt att betala 1000 kronor extra för det här? Kan det här på något sätt räknas som ”fullt möblerat”?

Daniel skriver:

Hej Erika,

Vad som är skälig hyra beror på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt ni hyr. Du kan läsa ovan i artikeln vad som anses vara skälig hyra för både bostadsrätt och hyresrätt, men är det en hyresrätt har jag svårt att se att hyresnämnden hade accepterat ett påslag på 22 % för de möblerna du beskriver.

Clara skriver:

Hej, jag planerar att hyra ut min lägenhet och jag har använt mig av er formel med 3 % avkastningsränta på totala värdet och sedan avgifter + el. Min bostadsrättsförening kräver sedan 1000 kr per månad av mig för att jag hyr ut i andra hand. För det första, kan bostadsrättsföreningar ställa kraven hur som helst när det kommer till uthyrning i andra hand? Och sedan, kan jag då addera 1000 kr/mån till hyran jag vill ta av min hyresgäst?

Daniel skriver:

Hej Clara,

För att besvara din första fråga så nej, avgiften som bostadsrättsföreningar får ta ut när bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand är begränsad på två sätt. För det första måste det för att bostadsrättsföreningen ens ska kunna begära någon avgift stå i föreningens stadgar att föreningen kräver en avgift vid andrahandsuthyrning. För det andra är en sådan avgift begränsad till maximalt 10 % av prisbasbeloppet per lägenhet och år. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr, vilket innebär att föreningen maximalt kan kräva 4480 kr per år i en sådan avgift.

Vad gäller din andra fråga bör avgifter till bostadsrättsföreningen räknas som driftskostnader, vilket alltså är skäligt att begära som hyra.

Läs mer om bostadsföreningens rätt att ta ut avgift här och om skälig hyra här.

Sam skriver:

Jag hyr just nu en lägenhet i andra hand utav en kvinna som då äger lägenheten. En etta på 20 kvm mitt på kungsholmen. Betalar 11.000/månaden för boendet med vatten el med säng och litet bord som kom med lägenheten i sponsorskap när hon köpte den. Den är tidigare helt obebodd innan mig.

Är 11.000 en skälig månadshyra? Känns inte som så. Hur gör jag för att ifrågasätta detta? Hur går jag fram med detta?

Hanna skriver:

Hej Samantha!
En skälig hyra för en bostadsrätt är en variant av marknadshyra, det vill säga hyran ska motsvara kostnaden för uthyrarens driftkostnader och kapitalkostnad för bostaden.

Då jag dessvärre inte vet hur stora driftkostnaderna, dvs avgiften till bostadsföreningen, el och vatten, eller vilket som är bostadens marknadsvärde (utifrån vilken man sedan beräknar kapitalkostnaden) är det svårt för mig att besvara huruvida din hyra på 11 000 kr är skälig eller inte.

Vad du kan göra är att du ber din hyresvärd om kopior på vad denne betalar i månaden för lägenheten för att sedan skriftligen begära en villkorsändring. Om din hyresvärd inte går med på något av ovanstående kan du vända dig till hyresnämnden och begära en prövning av din hyra.

Milena skriver:

Jag bor i en hyresrätt trea på 82 kvadrater meter i Södertälje. Hyran ligger på 8900 kronor och kabel tv vilket ja inte ville ha, betalar ja separat 180 kronor i månade, men detta var obligatoriskt eftersom hyresvärd redan har kontrakt med tv bolaget. Jag har fått veta att liknande lägenheter även större än min kostar ca 6200. Är hyran skälig och vad kan jag göra. Lägenheten är inte als i bra skick, slitna plast mattor i alla rum, det är bara i vardagsrummet slitet parkettgolv. Tapeterna i alla rum är skadade.Fönstren är också slitna och gamla. Det finns varken badkar eller duschkabin i badrummet.
Tack på

Nej, det låter inte som att du betalar en skälig hyra, den bör vara på runt 7.300 kr maximalt baserat på det du skriver. Att du betalar för kabel-TV som du inte använder är dock inte speciellt konstigt. Kontakta Hyresnämnden om du är missnöjd!

Niklas skriver:

Är det korrekt tolkat att avkastningsräntan i dagsläget (2015-09-23) bör vara 2% eftersom referensräntan är 0% eller kan man använda en något högre avkastningsränta? På vissa rådgivningssidor räknar man fortfarande med en avkastningsränta på ca 4%.

Niklas

Ledsen för sent svar här och tack för påpekandet. Det stämmer att referensräntan har sjunkit sedan artikeln skrevs och jag har också ändrat i texten till ”2-3%” nu. Det är rätt luddigt angivet och öppet för tolkning exakt hur mycket över referensräntan det ska vara.

marta skriver:

Hej!
Jag och min man hyr en 2:a på andra hand grejen är att vi hyresvärden har inte tillstånd för att kunna hyra den men vi hyr den iallafall eftersom vi har 2 barn och vi kan inte flytta helatiden . Grundhyran ligger på 5800kr men vi betalar 8000kr /månad den är omöblerad plus att vi målade och fixade väggarna som hade hål. Vi hade inte något problem med att betala 8000kr i hyran men grejen är att lägenhet har massa med problem som vi har tala om det för de om de gör ingenting så det därför tycker vi att det orättviss och vi vill nu att de sänker hyran till grundhyran. Vad kan man göra i våran fall? Hoppas att du förstår min svenska.

Jag antar att ni hyr i andra hand utan kontrakt också? I såna fall finns egentligen ingenting som styr er uthyrning. Det finns med andra ord ingen ni kan klaga till. Teoretiskt sett kan ni ju betala mindre i hyra utan att egentligen komma överens med hyresvärden och påpeka att ni gör det för att standarden inte lever upp till det ni tycker att den ska ha. Hyresvärden kan, utan kontrakt, inte påtala att ni betalat fel men följden blir med allra största sannolikhet att ni måste flytta.

Ni bör först och främst se till att ni får ett avtal med er hyresvärd – om det inte går eller hyresvärden inte ger med sig så bör ni ändå överväga att flytta, eller leva med problemet. Tyvärr!

carina skriver:

Men vän bor i egen husvagn och hyr plats av privat person. Husvagnen har min vän själv så gott han kan vinter isolerat. Toalett och dusch samt vatten får han i hyran från garaget ca 10 meter från husvagnen. El draget via skarvsladd. Inget internet, tele jack eller tv. Han får idag betala 5000:- i månaden och nu kräver markägaren höjning. Nu vill markägaren från månads slutet utan förvarning ha 5000.- + el (max 14 500 kwh år) och sophämtning. Höjning 6600.- i månaden. Då ingår ej parkeringsplats. parkeringsplats kan fås med tillägg på 250.- månad. Om inte intresse finns att bo kvar med hyres höjningen måste han flytta och husvagnen i månads slutet. Är detta lagligt? Är detta en skälig hyra? Och vad säger lagen om bla uppsägningstid och i god tids informering? Kan det få gå till på detta vis?

Många bra frågor. Utan att veta var din vän bor så låter det mycket dyrt redan med 5.000 kr / månaden för en husvagnsplats! Som sagt, utan att veta förutsättningarna så låter det som att din vän blir utnyttjad och således borde flytta.

Det vanligaste svaret från mig på den här typen av frågor är: Vad står i kontraktet? Oftast så finns dock inte ett kontrakt vid såna här fall så jag utgår ifrån att så är fallet (annars gäller det som står i kontraktet). När det gäller aviseringar om hyreshöjningar så vet jag inte vad som gäller (om det inte är avtalat) men tre månaders uppsägningstid från hyresvärden gäller.

Min rekommendation är annars: Om din vän kan, så flytta!

Mikael skriver:

Jag är inneboende hos en person där jag tidigare har frågat vad lägenhetens (en 3’a i Haninge) hyra ligger på för att försäkra mig om att jag inte betalar för mycket hyra, som jag enligt andra uppgifter ev gör. Hyresvärden har bortsett från frågan och jag har aldrig fått ett svar.

Kan jag få reda på lägenhetens hyra på ett annat vis än från hyresvärden?

Bra fråga som jag dessvärre inte har något bra svar på. Jag gissar att det kan vara offentliga uppgifter men är långtifrån säker. Kolla med hyresvärdens hyresvärd! Det vill säga hen du hyrs avs hyresvärd.

Cornelia skriver:

Jag och min sambo kommer att hyra en 3a i andrahand i några månader och hyran ligger på 7500. Har dock sett lika stora lägenheter på nätet i samma område som kostar 6100 i månaden. När vi skrev kontrakt fick vi se ett hyresavtal där det stod 6100, men de sa att hyran hade höjts efter det. Borde man inte få ett nytt hyresavtal då? Borde vi misstänka att de tar ut mer hyra än vad lägenheten egentligen kostar?
Vi skulle även betala deras bredband som kommer vara kvar, utöver hyran.

Hej Cornelia,

Är det en bostadsrätt så har man lite andra förutsättningar att sätta sin hyra och då kan det vara svårt att jämföra med andra lägenheter i området. Man kan även ta ut mer än vad en lägenhet egentligen kostar för en. För hyresrätter är det dock annorlunda.

Om det inte står angivet i hyresavtalet så kan hyresvärden inte ta ut mer i hyra utan att komma överens med er, såvitt jag vet. Skrev ni under på 6.100 kr i månaden eller på 7.500 kr? Att ni betalar bredband separat är inga konstigheter egentligen. Ibland är det med i hyran, ibland inte.

Joel skriver:

Hej!

Jag undrar om jag ”enligt lag” får hyra ut min bostadsrätt för en oskälig hyra om båda är med på det?
Visst jag kan sälja ett värdelöst objekt till han som han betalar av månadsvis men vore trevligare om jag kunde ta allt vitt då jag inte gillar att hålla på och krångla sådär.

Mvh

Nu är jag inte säker på vilken praxis som gäller här men i praktiken betyder ju all uthyrning med ett hyresavtal att ”båda är med på det”. Att man har ett hyresavtal där man avtalar om en hyra som båda vet egentligen är oskälig är egentligen ingen skillnad på ett hyresavtal där hyran är skälig. Jag tror inte man kan avtala bort möjligheten att överklaga en oskälig hyra efteråt med en klausul i avtalet.

Det är för övrigt knappast något att rekommenderas att hyra ut ett värdelöst objekt – jag vill i artikeln bara påvisa att det existerar.

Samuel skriver:

Can you show me a law that caps the second-hand rental fee at 15% of the normal rent? I have checked official sites and they indicate that 10-15% is considered a reasonable fee but there is not official limit and the owner of the first-hand contract can charge whatever he or she wants to charge.

Samuel: There is nothing in the law that specifies 10-15%. I would say it is more like common practice but if there is a dispute over an unreasonable that will be taken into account.

Sussi skriver:

Undrar vad är skälig hyra för att hyra en lägenhet på 115 kvm i en villa ute på landet?

momo skriver:

Hej jag hyr ett hus på 150kvm där ingår tvättmaskin torktumlare micro kyl frys gräsklippare. Jag betalar 8000kr för detta och det är kall hyra. Jag betalar sophämtning,hela elnätskostnader,vatten,och uppvärmning av huset själv. Ska tillägga att inga kablar för telefon och internet eller tv finns indraget i huset. Många eluttag funkar ej och det är mögel i källaren och i vissa fönster plus i duschen. Hela huset var renoverat när jag flytta in men mycket var dåligt gjort typ då målning,fästning av el uttag, nu har väggarna börjat spricka och dela på sig. Snälla hjälp mig vad ska jag göra och vad är en skälig hyra att betala för detta. Tacksam för svar.

Skälig hyra är rent strikt ett maxtak som styrs av kapitalkostnaden för bostaden samt månadsutgifter. Vilket skick och användbarhet som bostaden håller är mer en fråga om marknadshyra utifrån det. Jag förstår att det inte är helt tillämpbart då det inte bara är att packa upp och flytta när man väl flyttat in i ett hus men det kan vara ditt enda alternativ om du inte är nöjd med den hyra du betalar mot det värde du får ut.

Notera att jag inte är 100% insatt i Hyreslagen och de fall som finns och eventuella åtgärder man kan tänkas göra. Om du verkligen vill gå till botten med detta så bör du kontakta en jurist, Hyresnämnden eller någon annan juridisk informationskäla.

Kim skriver:

Hej!

Jag har bott i andra hand i en hyresrätt i 2 år nu, jag kommer att få detta förlängt med två år. jag har skrivit på ett kontrakt för besittningsrätten så det är ej aktuellt.

Men, det jag undrar är hur mycket dem kan höja hyran.
Jag har under dem senaste två åren betalat 6500, nu vill han höja med 900 kr (7400) tills nästa kontraktsperiod.
Lägenheten är ej möblerad, det enda som är hans är en byrå som var för tung för att flytta, allt annat är mitt.
Lägenheten ligger i stan, kungsholmen. Grundhyran ligger runt 5000 kr.

Nej, detta låter inte skäligt. Hyresvärden (som du hyr av) lägger på c:a 2500 kr på grundhyran och även om el, bredband, tv och parkering skulle ingå så hade även det varit oskäligt, framförallt med tanke på att lägenheten är omöblerad.

Sen är ju svårigheten att om du inte går med på denna hyra så kanske du inte får ditt kontrakt förlängt och tvingas flytta, eller? Jag skulle dock ändå börja med att diskutera detta med hyresvärden och visa att detta är en oskälig hyra och komma överens om en hyra som är ok. Du har rätt att både få hyran sänkt och att få tillbaka överskjutande hyra, då detta är en hyresrätt. Du har dock inte rätt att få fortsätta hyra lägenheten (eftersom ni bortförhandlat besittningsskyddet) så du får försöka bedöma hur du vill göra utifrån detta.

Erik skriver:

Hej,
Jag har en vän som är utbytes-student i Stockholm och som otvetydigt betalar oskälig hyra för en hyresrätt i andrahand. Är det möjligt för en icke-svensk medborgare, en utbytes-student, att kräva tillbaka oskälig hyra via Hyresnämnden?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Jag är inte helt insatt i vilka eventuella undantag det finns för att kräva oskälig hyra men jag har svårt att tänka mig att man inte har ett rättsligt skydd för detta som icke-svensk medborgare. Dvs, såvitt jag vet så ska det vara möjligt för din vän att återkräva eventuell överskjutande hyra. Det enda sättet att verkligen veta är dock att kontakta Hyresnämnden direkt.

Jenny skriver:

Hej! Har nyss köpt en bostadsrätt för 1495000, med en månadsavgift på 6336kr. Enligt räkneformeln skulle jag då kunna lägga på nästan 5000 per månad utöver månadsavgiften vid en eventuell andrahandsuthyrning. Kan jag sedan lägga på ytterligare 10-15% eftersom jag hyr ut den fullt möblerad? Tycker det känns helt oskäligt! Förstår ju att marknaden styr och att jag har en väldig tur om jag får tag i en så bra betalande hyresgäst, men de skulle alltså inte kunna klaga hos hyresnämnden? Tacksam för svar.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Om din uträkning stämmer (jag har inte kontrollerat den) så är detta den maximala hyran du kan ta ut. Det kan tyckas vara oskäligt i termer av vad en motsvarande hyresrätt skulle kosta eller vad som är rimligt att betala för en bostad, men det är den lagliga gränsen och då kan hyresgästen inte heller få rätt för ”oskälig hyra” hos hyresnämnden.

Som vanligt ber jag dig notera att det kan finnas finstilta detaljer jag har missat eller som gör att detta inte är applicerbart i just ditt fall, men utifrån det du beskriver så stämmer det.

Skälig hyra? skriver:

Hej! Vi funderar på att hyra ut våran privatägda villa, värderad till 2 450 tkr. Är det skäligt att hyra ut den ommöblerade, kallhyra, för 10 tkr?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Har du räknat på detta enligt formeln i artikeln? Jag svarar gärna på frågor om detta men jag gör inte räknearbetet. Notera att det finns en kalkyl för detta i bostadskalkylen: http://www.boupplysningen.se/bostadskalkyl/kopa-bostad-kalkyl/.

oskar skriver:

Hej!
Jag ska hyra ut min studentlägenhet i andra hand undrar vad ”möblerad” innebär? Innebär det att man lämnar full köksutrustning med porslin, kastruller och annat?
Jag kommer att ta en skälig hyra med 10% extra för slitage av möbler.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det finns inga klara specifikationer på vad som innebär ”fullt möblerad” eller ”delvis möblerad”. Eftersom man får ta ut 10-15% extra för en fullt möblerad lägenhet så är min tolkning att med 10% så är det mindre möblerat (eller mer slitna möbler) än för 15%. I slutändan är det något Hyresnämnden skulle bedöma och jag vet inte hur de ser på porslin, kastruller etc för ett 10%-ig hyrespålägg. Min personliga tolkning är dock att om man hyr ut en lägenhet ”fullt möblerad” så förväntar jag mig att det finns möjlighet att laga och äta mat. Jag kan dock inte hitta några belägg, varken åt ena eller andra hållet, för detta.

Matilda skriver:

Hej!
Jag har en fråga, om man hyr en bostadsrätt i andra hand, ska man då betala av ägaren av bostadsrättens lån? Kommer inte avbetalningen av lånet följa med den som har tagit lånet?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Nej, du ska inte betala bostadsrättsinnehavarens lån. Du betalar en hyra till personen som äger bostadsrätten, och ägaren betalar sen sina fodringar från banken.

Carolina skriver:

Hej, jag ska hyra en hyresrätt i ett års tid som ligger i Skärmarbrink. Lägenheten är en tvåa och jag har fått reda på att deras hyra ligger på 5500 + 1100 för el och internet. Dvs hyran ligger på 6600. De vill nu ta 8000 för hyran. De säger att det är 1400 extra för slitage av möbler men det enda de tänker lämna är en soffa en garderob och en tv bänk. Vi får inte heller använda källarutrymmet som är fullt. Är detta en skälig hyra eller kan jag på något sätt få tillbaka pengar i slutet och hur gör jag detta?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hyresnämnden bedömer varje uthyrning från fall till fall och vanligtvis får man hyra ut en hyresrätt för hyran + tex el + 10-15% för en fullt möblerad lägenhet. Detta låter alltså inte som en skälig hyra då den knappast är fullt möblerad och dessutom har ett påslag på 21%. Om ni vill återkräva oskälig hyra så är det Hyresnämnden ni ska vända er till.

Giovanna skriver:

Hej,

Jag ska hyra ut min helt nyrenoverade lägenhet som just nu värderas på 3 100 000 kr.
Jag betalar 7500kr i lån och avgift varje mån. Den ligger på tulegatan i city, stockholm och är en 2.a på 44 kvadrat.
Jag kommer att hyra ut den fullt möblerad, med porslin, och allt som behövs i kök, säng, walkincloset,soffa, tv Med kabel tv, internet och el. Badrum med värmegolv. Vad skulle vara en rimlig andrahandshyra för detta?

Jätte tacksam för svar. 🙂

Tack på förhand.

Vänligen.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Vad som är rimligt bestämmer egentligen marknaden, det vill säga vad marknaden är villig att betala för den. Lägger du ut den för 15.000 kr kanske du inte får några svar alls, lägger du ut den för 7.500 kr får du kanske massor av svar. Det är dock svårt för mig att svara på vad som skulle kunna vara rimligt. Du kan ju kolla med en Hyresförening i samma område och se vad de skulle ta för en liknande bostad, men det kan vara svårt att hitta rätt.

Elin skriver:

Hej! Vi funderar på att hyra ut vår bostad. Den är i dagsläget värderad till: 1 650 000kr. Månadsavgiften ligger idag på 4750kr med allt inräknat. Vi har lån på lägenheten och den är renoverad under 2012.

Vad är skäligt att ta betalt av eventuella hyresgäster?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Menar du vad som är lagligt skäligt i form av maxhyra eller vad som är etiskt skäligt? Maxtaket för skälig hyra rent lagligt är ( ( 1.650.000 kr * 4% ) / 12 ) + 4.750 kr, se formeln i artikeln ovan. Vad som är etiskt försvarbart att ta ut i hyra är förmodligen någonstans mellan denna summa (10.250 kr / mån) och era månatliga kostnader för lägenheten plus en viss premie för uthyrning av möbler och allmänt slitage.

Madde skriver:

Hej, jag och min kille har fått erbjudande att hyra en lägenhet i andra hand (bostadsrätt)
De betar mellan 4300-4500kr i månaden.

Och begär 10000kr i månaden av oss…
Då skriver de även att då ingår el,vatten, tv och bredband.
Detta kan väl ändå inte vara en skälig hyra?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Med de nya lagarna som baserar skälig hyra på bostadens värde så gör det att hyresvärdar (oftast) kan ta ut mer i hyra än vad som fungerade förut (när skälig hyra baserades på motsvarande hyresrätter i området). Utan att veta värdet på bostaden är det alltså mycket svårt att bedöma om 10.000 kr är en oskälig hyra. Min gissning är dock att det inte är det, faktiskt.

Hyresvärdens faktiska kostnader och hur mycket denne går med vinst på uthyrningen är alltså inte ett mått på huruvida en hyra är skälig eller ej, även om jag förstår att det känns surt.

Josefine skriver:

Hej Christoffer! Jag ska hyra ut min bostadsrätt möblerad. När man ska räkna ut den skäliga hyran, på vilken summa lägger man till 15% för slitage? Är det 15% på månadsavg.? Eller är det på den uträknade hyran på ca 5300kr?
Tacksam för snabbt svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Det är den uträknade hyran man lägger på detta på i såna fall. Just slitage har jag inte hört att man kan lägga på 15% för (det brukar vara 10-15% för möblerad lägenhet) men jag kan ha missat något.

Joel skriver:

Hej!

Tänkte hyra ut min bostadsrätt.

Lägger man då på 15% på den totala hyran dvs
kapitalkostnad+avgift+driftkostnader
eller endast på kapitalkostnaden?

det skiljer rätt mycket emellna dom olika alternativen.

Sofie skriver:

Hej,

Jag ska hyra ut min hyresrätt i andra hand snart pga studier. Den är delvis möblerad. Hyran ligger på 6700, parkeringsplats kostar 300, elpriset är rörligt.
Nu undrar jag..

Innebär månadsavgiften inkl allt (el, p-plats osv.)?
Vad är maxpriset jag kan ta ut för min lägenhet?
Måste jag skriva med detta i deklartionen sen?
Skrivs kontraktet automatiskt över på den som hyr i andra hand om jag hyr ut mer än ett år?
Har jag rätt att ta ut högre hyra om jag hyr ut till ett företag?

MVH Sofie

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Sofie,

Jag ska svara på dina frågor en och en:

? Innebär månadsavgiften inkl allt (el, p-plats osv.)?
* Jag vet inte vad du syftar på med månadsavgiften men om du avser den maximala hyran du får ta ut så tror jag att detta ska räknas med utöver hyran.

? Vad är maxpriset jag kan ta ut för min lägenhet?
* Hyresnämnden skriver att man inte får hyra ut sin lägenhet för påtagligt mer än bostäder med samma bruksvärde (se http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/). Denna formulering är ny för mig då jag lärt mig att maxpriset ska vara: hyran + 10-15% för möblerad lägenhet som max. Utöver det, om man betalar internet/el/tv etc så bör man också kunna ta ut dett (tror jag). Eftersom du har en ”liknande bostad” själv så skulle jag hyra ut den för hyran + 10-15% + rörliga kostnader. Detta kan dock vara värt att ringa Hyresnämnden om.

? Måste jag skriva med detta i deklartionen sen?
* Såvitt jag vet så behöver du inte ta med detta i deklarationen, förutsatt att du inte hyr ut med vinst, och det gör du ju inte.

? Skrivs kontraktet automatiskt över på den som hyr i andra hand om jag hyr ut mer än ett år?
* Nej, detta kan aldrig hända ”automatiskt”.

? Har jag rätt att ta ut högre hyra om jag hyr ut till ett företag?
* Nej, inte såvitt jag kan se.

Heidi skriver:

Hej! Jag letar efter bostad i Stockholm och misstänker att hyran för det jag blivit erbjuden att hyra i andra hand möjligtvis ej är skälig? Nu vet jag inte om ni kan svara på det här, men löper jag som eventuell hyresgäst risk för att nekas avtalet om jag kräver en skälig hyra? Hur vet jag vad den skäliga hyran är? Tackar för svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Heidi,

Nu nämner du inte om det är en hyresrätt eller bostadsrätt som du tänker hyra. Det skiljer sig (numera) en hel del på vad skälig/oskälig hyra är för dessa, som beskrivet i artikeln. Jag tror att det finns en viss risk att du inte får hyra lägenheten om hyresvärden kräver en hyra som du inte godtar. Om denne känner att han kan få hyra ut den dyrare till någon annan så är det ju möjligt att hyresvärden gör det också, vare sig det är rätt eller inte.

Heidi skriver:

Tack Christoffer. Det är fråga om en hyresrätt. Det känns ju inte så uppmuntrande, men du har säkert rätt i alla fall. Å andra sidan, letar man i Stockholm får man väl vara glad över alla erbjudanden.

lina skriver:

Hej, vi hyr en lägenhet som vi vet att hyran är 5320:- och det är internet och ett antal tv kanaler i lägenheten. Det vet vi inte om det ingår i den hyran eller inte. Den är möblerad osv. Vi har betalat 15 000:- för fyra veckor. vad är rimligt för det här? Den ligger på bokbindarvägen i Stockholm.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det låter långt ifrån rimligt och framförallt när det handlar om en hyresrätt så är det inte heller svårtolkat vad ”motsvarande hyror ligger på i området”. Man har möjlighet att ta ut ungefär 10-15% om den är möblerad men detta är långt över 10-15%.

Jag skulle ta kontakt med Hyresnämnden i det här fallet.

hillevi skriver:

Hejsan. Vi är två vuxna och två barn som hyr en del i ett parhus två mil från stan. Boytan är på 90kvm. I hyreskontraktet står det att vi betalar en hyra på 4500 kr/mån (*12 månader), och att detta utgör total hyra.Vi har ett påslag på 2500 kr/mån för VA och el. Är detta en rimlig summa?
Tacksam för svar!

Daniel skriver:

Hej,
Jag har en lägenhet ‘bostadsrätt’ som är en 4-a på 103 kv/m
Jag skall hyra ut den en längre tid ’18 månader’ till 3 studenter!
Lägenheten är möblerat med kök å 1 badrum och en wc,
Hyran liger på 4400:- inkl vatten, el och
värme
Jag betalar ca 8600:- / mån ränta och lån.

Min fråga är?
Vad är rimligt att jag tar i hyra på ett ungefär?
Jag vet att jag ej får göra en vinst, men å andra sidan så kommer det uppstå en viss slitage på min lägenhet efter 18 mån!

Tacksam för svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det kan tyckas dumt och konstigt men dina kostnader för lägenheten i form av lån, slitage och månadsavgifter är irrelevanta i frågan om vad som är skälig hyra. Det lättaste sättet är att ringa hyresvärdar i ditt område och fråga dem vad som anses vara skälig hyra … Hyresnämnden skriver exakt såhär: ”Den som vill ha uppgifter om vad likvärdiga lägenheter har för hyror, kan kontakta privata eller kommunala (allmännyttiga) hyresvärdar som har förhandlat fram sina hyror med en lokal hyresgästförening.”.

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen