Ta över förstahandskontrakt

Hur du kan överlåta eller ta över ett förstahandskontrakt

Utskriftsvänlig PDF

Att ta över eller överlåta ett förstahandskontrakt är endast möjligt under vissa förutsättningar. Ett förstahandskontrakt gäller i första hand mellan hyresvärden och hyresgästen och ingen annan. Du få tillåtelse att överlåta förstahandskontraktet om din hyresvärd går med på detta. Om inte går det att överklaga beslutet hos Hyresnämnden. Hyresnämnden kan godkänna överlåtandet ifall det är en närstående som du bott tillsammans med som ska ta över förstahandskontraktet.

1. Kontakta din hyresvärd

För att få överlåta ett förstahandskontraktet krävs det att du får godkännande från din hyresvärd. Hur du kontaktar denne kan så klart variera beroende på vem som är din hyresvärd och hur ni normalt kommunicerar. Detta är ett förslag på hur du kan gå tillväga:

 1. Ordna med referenser och ekonomisk bakgrund. Det kan vara bra att direkt informera hyresvärden om vem du planerar att överlåta hyresrätten till. Redan innan du kontaktar hyresvärden är det bra att ordna med referenser och information om personens ekonomi. Du behöver inte uppge all information direkt men det kan vara bra att inkludera:
 • Information om personen. Exempelvis namn, ålder och civilstånd.
 • Vilka referenser som finns. Ett kort utdrag om vilka referenser som skulle kunna uppges på begäran. Exempelvis ”Tidigare hyresvärd för lägenhet i Stockholm. Var hyresgäst i 12 månader”.
 • Ekonomisk bakgrund. Du behöver inte inkludera en kreditupplysning men det kan vara bra att skriva ut om personen exempelvis är fri från betalningsanmärkningar och om denne har fast anställning eller inte.
 1. Skriv ett handskrivet brev eller mail. Rak kommunikation uppskattas av de flesta hyresvärdar. Skriv eller brev eller mail där du förklarar varför du vill överlåta förstahandskontraktet och varför den som ska ta över det skulle vara en bra hyresgäst.
 2. Ring hyresvärden för uppföljning. Vissa hyresvärdar är dåliga på att kolla sin mail och därför kan det vara bra att följa upp inom några dagar. Var inte för påträngande utan ring mitt på dagen för att fråga om hyresvärden sett din förfrågan och om denne hunnit fundera på hur den ställer sig till att du skulle få överlåta förstahandskontraktet.

Om hyresvärden inte godkänner din överlåtelse kan du under vissa omständigheter få tillåtelse från Hyresnämnden. Reglerna om detta finns i 12 kap. 32 § Jordabalken (JB).

Ta professionell hjälp vid uthyrning av din lägenhet

 • Bevakar hyresmarknaden åt dig
 • Signera och håll koll på avtal digitalt
 • Hjälp under hela hyresperioden
Till Qasa

2. Eventuell överklagan till Hyresnämnden

Innan du påbörjar processen med att få överlåta ditt förstahandskontakt bör du själv försöka avgöra om du uppfyller Hyresnämndens villkor. Om inte är det i regel ingen idé att du ansöker om överklaga.

Du uppfyller Hyresnämndens villkor om följande punkter stämmer:

 • Förstahandskontraktet ska överlåtas till en närstående. Som närstående menas i första hand familjemedlemmar som föräldrar, barn, syskon och sambor.
 • Du har bott tillsammans med den som ska ta över förstahandskontraktet. Vanligtvis krävs det att du bott tillsammans med den som ska ta över förstahandskontraktet i åtminstone tre år innan överlåtelsen.
 • Personen du vill överlåta kontraktet till har möjlighet att betala hyran. Om du den som ska ta över förstahandskontraktet inte har någon inkomst eller har flera tidigare betalningsanmärkningar är det liten sannolikhet att du får överlåta kontraktet till denne.

Om alla tre punkter stämmer in på din situation har du chans att få rätt till överlåtelsen hos Hyresnämnden.

Skicka in en överklagan genom ett formulär

För att överklaga beslutet om överlåtelse av förstahandskontrakt ska du fylla i och skicka in Ansökan HN1 till Hyresnämnden. Tänk på att formulera dig tydligt, särskilt under punkten ”Beskrivning av tvisten och de omständigheter som stöder yrkandet”. Under den punkten ska du förklara varför du borde få överlåta förstahandskontraktet. Här är det i regel ingen idé att vara för personlig. Det Hyresnämnden kommer titta på är de tre ovan nämnda punkterna.

Sälja ett förstahandskontrakt

Att sälja ett förstahandskontrakt är olagligt och är något som starkt avråds från att göra. Ett förstahandskontakt är nämligen inget du äger som egendom utan enbart en rättighet att få hyra bostaden tillsvidare. Att sälja ett förstahandskontrakt kan i värsta fall (om brottet bedöms som grovt) leda till fängelse i upp till 2 år. Dessutom kan du få böter och du kommer med största sannolikhet att förlora ditt förstahandskontrakt.