Gåvobrev

När det krävs och hur det utformas

Utskriftsvänlig PDF

Gåvobrev är en handling där en gåvogivare ger bort något till en gåvotagare. Gåvobrev används främst när någon vill ge bort värdefull, fast egendom. För att ett gåvobrev ska bli giltigt måste man följa det regelverk som finns och i vissa fall registrera gåvobrevet hos myndigheter.

Gåvobrev är inget krav för lös egendom

Gåvobrev behöver inte upprättas för lös egendom för att vara giltigt, men ibland kan det vara nödvändigt.

Info! Lös egendom omfattar exempelvis pengar, bilar och aktier.

Ett gåvobrev kan användas som bevis för att den lösa egendomen är en gåva. Det kan även vara bra att skriva ett gåvobrev om gåvogivaren vill upprätta villkor för gåvan.

Gåvobrev krävs för att få ge bort fast egendom

Fast egendom, det vill säga ett markområde med eller utan byggnad, får endast ges bort i gåva om ett gåvobrev upprättas. Är givaren dessutom gift eller sambo krävs även samtycke från givarens partner.

Ett gåvobrev måste undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren.

Gåvobrev av fast egendom måste bevittnas

I regel behöver inte gåvobrev bevittnas. Undantag är för fast egendom där givarens underskrift måste bevittnas av två personer.

Använd inte färdiga gratismallar för gåvobrev

På internet finns det en hel del mallar som hjälper dig att skriva gåvobrev. Problemet med de mallarna är att de avser en specifik situation. Din situation kan se helt annorlunda ut och därför kan du behöva ett gåvobrev som är utformat på ett annat sätt.

Tips!

Avtal24 – Få hjälp att ta fram ett korrekt gåvobrev

  • Skapar juridiskt korrekta gåvobrev
  • Tryggt för givare och mottagare
  • Över 150 000 nöjda kunder
Till Avtal24

Fastigheter måste registreras hos Skatteverket

Ibland kan gåvobrev behöva registreras hos myndigheter. Om en fastighet ges bort måste exempelvis lagfarten ändras. Den som tagit emot gåvan ska då skicka gåvobrevet till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om att ändra lagfarten.

Är fastigheten en gåva mellan makar ska gåvotagaren först registrera gåvobrevet hos Skatteverket, och ansöka hos Lantmäteriet först när du har fått tillbaka gåvobrevet.

För gåvobrev som gäller bostadsrätter krävs medlemskap i bostadsrättsföreningen

Gäller gåvobrevet en bostadsrätt måste det tydligt framgå vilken bostadsrättsförening och lägenhetsnummer brevet avser. Utöver det behöver gåvotagaren ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Beviljas inte medlemskapet blir inte heller gåvan giltig.

Gåvan kan regleras med villkor

När en gåvogivare utformar ett gåvobrev kan han eller hon välja att reglera gåvan genom att införa diverse villkor. Det är exempelvis inte helt ovanligt att gåvor till minderåriga regleras så att gåvan, ofta pengar, inte blir tillgänglig förrän gåvotagaren blir myndig.

Ett annat vanligt villkor kan vara att göra gåvan till gåvotagarens enskilda egendom. Med enskild egendom menas sådant som på förhand har bestämts inte ska delas lika genom villkor i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente, om två makar skiljer sig. Gåvan ägs med andra ord enskilt av den ena parten.

Gåvobrev till bröstarvingar ses i första hand som förskott på arv

Gåvobrev till bröstarvingar ses i första hand som förskott på arv. Det innebär att värdet av gåvan ska räknas av från det framtida arvet.

Tänk på! Gåvobrev till andra än bröstarvingar ses inte som förskott på arv.

Om inte gåvogivaren vill att gåvan ska ses som ett förskott på arvet går det bra att skriva in det i gåvobrevet.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

6 Relaterade frågor & svar

Göran Larsson skriver:

Hej, Är verkligen informationen under rubriken ”Fastigheter måste registreras hos Skatteverket” rätt idag , 2020-02-10? Där står att man ska registrera gåvobrevet hos skatteverket och att Skatteverket sedan skickar in det till Lantmäteriet. Tolkar jag informationen på Skatteverkets sida rätt så registrerar de bra gåvobrev mellan makar och de skickar INTE gåvobrevet vidare till lantmäteriet, utan det får man göra själv när man ansöker om lagfart. Rätta mig gärna om jag fattat det fel.

Evelina skriver:

Hej Göran,

Tack för din notering, du har helt rätt! Jag har uppdaterat stycket så att det stämmer med Skatteverkets information.

Anders Ekström skriver:

Hej, hur fomuleras gåvobrev till söner?

Filip Svensson skriver:

Hej Anders,
Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att formulera ett korrekt gåvobrev. Istället rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist. Hos Avtal24 kan du få hjälp med att ta fram ett korrekt gåvobrev.

Birgitta skriver:

Hej om det finns ”flera” gåvobrev från samma person som nu avlidit så måste det väl vara det som står i det med det sista datum. ?

Evelina skriver:

Hej Birgitta,

Tyvärr kan jag inte ge något säkert svar på den frågan, utan rekommenderar dig att kontakta en jurist för att ta reda på vad som gäller.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen