Gåvobrev

När det krävs och hur det utformas

Utskriftsvänlig PDF

Gåvobrev är en handling där en gåvogivare ger bort något till en gåvotagare. Gåvobrev används främst när någon vill ge bort värdefull, fast egendom. För att ett gåvobrev ska bli giltigt måste man följa det regelverk som finns och i vissa fall registrera gåvobrevet hos myndigheter.

Gåvobrev är inget krav för lös egendom

Gåvobrev behöver inte upprättas för lös egendom för att vara giltigt, men ibland kan det vara nödvändigt.

Info! Lös egendom omfattar exempelvis pengar, bilar och aktier.

Ett gåvobrev kan användas som bevis för att den lösa egendomen är en gåva. Det kan även vara bra att skriva ett gåvobrev om gåvogivaren vill upprätta villkor för gåvan.

Gåvobrev krävs för att få ge bort fast egendom

Fast egendom, det vill säga ett markområde med eller utan byggnad, får endast ges bort i gåva om ett gåvobrev upprättas. Är givaren dessutom gift eller sambo krävs även samtycke från givarens partner.

Ett gåvobrev måste undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren.

Gåvobrev av fast egendom måste bevittnas

I regel behöver inte gåvobrev bevittnas. Undantag är för fast egendom där givarens underskrift måste bevittnas av två personer.

Använd inte färdiga gratismallar för gåvobrev

På internet finns det en hel del mallar som hjälper dig att skriva gåvobrev. Problemet med de mallarna är att de avser en specifik situation. Din situation kan se helt annorlunda ut och därför kan du behöva ett gåvobrev som är utformat på ett annat sätt.

Tips!

Lexly – Få hjälp att ta fram ett korrekt gåvobrev

  • Skapar juridiskt korrekta gåvobrev
  • Tryggt för givare och mottagare
  • Över 150 000 nöjda kunder
Till Lexly

Fastigheter måste registreras hos Skatteverket

Ibland kan gåvobrev behöva registreras hos myndigheter. Om en fastighet ges bort måste exempelvis lagfarten ändras. Den som tagit emot gåvan ska då skicka gåvobrevet till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om att ändra lagfarten.

Är fastigheten en gåva mellan makar ska gåvotagaren först registrera gåvobrevet hos Skatteverket, och ansöka hos Lantmäteriet först när du har fått tillbaka gåvobrevet.

För gåvobrev som gäller bostadsrätter krävs medlemskap i bostadsrättsföreningen

Gäller gåvobrevet en bostadsrätt måste det tydligt framgå vilken bostadsrättsförening och lägenhetsnummer brevet avser. Utöver det behöver gåvotagaren ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Beviljas inte medlemskapet blir inte heller gåvan giltig.

Gåvan kan regleras med villkor

När en gåvogivare utformar ett gåvobrev kan han eller hon välja att reglera gåvan genom att införa diverse villkor. Det är exempelvis inte helt ovanligt att gåvor till minderåriga regleras så att gåvan, ofta pengar, inte blir tillgänglig förrän gåvotagaren blir myndig.

Ett annat vanligt villkor kan vara att göra gåvan till gåvotagarens enskilda egendom. Med enskild egendom menas sådant som på förhand har bestämts inte ska delas lika genom villkor i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente, om två makar skiljer sig. Gåvan ägs med andra ord enskilt av den ena parten.

Gåvobrev till bröstarvingar ses i första hand som förskott på arv

Gåvobrev till bröstarvingar ses i första hand som förskott på arv. Det innebär att värdet av gåvan ska räknas av från det framtida arvet.

Tänk på! Gåvobrev till andra än bröstarvingar ses inte som förskott på arv.

Om inte gåvogivaren vill att gåvan ska ses som ett förskott på arvet går det bra att skriva in det i gåvobrevet.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

11 Relaterade frågor & svar

Ronny skriver:

Hej!
Jag och min fru har en gemensam bostadsrätts lägenhet och vi är gifta. Vi har inga gemensamma barn, men jag har tre vuxna barn och frugan har ett vuxen barn.
Vi har gjort ett gåvobrev eftersom jag är allvarlig sjuk nu, tänker på om jag hinner somna in under ett år, vad gäller gåvobrevet då? jag vill ge lägenheten till min fru som gåvobrevet, till 100procent så att hon kan bo kvar. Hon har låg inkomst och får inte ta lån för att lösa ut pengar till mina barn.
Om mina barn kräver att få pengar som de har rätt till, dvs lagslott, har de rätt att kräva nu eller de måste vänta tills min fru går bort eller säljer lägenheten?

Evelina skriver:

Hej Ronny,

Är ni gifta och har bostadsrätten gemensamt bör hon få behålla bostadsrätten, utifrån vad jag förstår. Detta enligt reglerna om Arvskifte och Bodelning. Den roll som gåvobrevet skulle kunna spela är om bostadsrätten har gjorts till din frus enskilda egendom och därför inte ska ingå i en bodelning mellan henne och dina arvingar.

Närmare svar än så kan jag tyvärr inte ge, men läs gärna mer på våra sidor om arvskifte och bodelning. Det kan vara bra att prata med en jurist om detta för att vara säkra på att ni vet vad som gäller.

Jacob skriver:

Okej, jag läste svaret du fick av Evelina och blev orolig för din skull. Ta verkligen kontakt med en jurist. Jag läser bara andra året på juristprogrammet och råkade trilla in här då jag ska skriva en uppsats om gåvor mellan makar. Jag är emellertid säker på att om du endast har gjort ett gåvobrev räcker det inte för att din fru ska få behålla bostaden. Då dina barn är särkullsbarn har de rätt att kräva ut sin laglott direkt vid din död. Din fru har troligen rätt att få bostaden men dina barn har rätt att få ut värdet av sin laglott direkt vilket skulle innebära att din fru måste betala 1/2 av bostadens värde till dina barn vid din död. Som sagt jag är bara en student men tips är att du söker upp en jurist för detta!

Ivan Jonas skriver:

En ensam pappa tänker ge lika gåvor(pengar) till sina två döttrar. Gåvorna skall villkoras som enskild egendom. Vad blir det för skillnad om man angör i gåvobreven att gåvorna är inte förskott på arv mot att man betraktar dessa som förskott på arv.

Evelina skriver:

Hej Ivan,

Om gåvan är förskott på arv får döttrarna en mindre andel av egendomen vid framtida arvskifte än eventuella övriga arvingar. Om gåvan inte är förskott på arv påverkar det inte andelen vid arvskifte. Döttrarna betalar gåvoskatt oavsett om det är förskott på arv eller inte, och om gåvan är förskott på arv dras gåvoskatten av vid arvskiftet senare.

Göran Larsson skriver:

Hej, Är verkligen informationen under rubriken ”Fastigheter måste registreras hos Skatteverket” rätt idag , 2020-02-10? Där står att man ska registrera gåvobrevet hos skatteverket och att Skatteverket sedan skickar in det till Lantmäteriet. Tolkar jag informationen på Skatteverkets sida rätt så registrerar de bra gåvobrev mellan makar och de skickar INTE gåvobrevet vidare till lantmäteriet, utan det får man göra själv när man ansöker om lagfart. Rätta mig gärna om jag fattat det fel.

Evelina skriver:

Hej Göran,

Tack för din notering, du har helt rätt! Jag har uppdaterat stycket så att det stämmer med Skatteverkets information.

Anders Ekström skriver:

Hej, hur fomuleras gåvobrev till söner?

Filip Svensson skriver:

Hej Anders,
Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att formulera ett korrekt gåvobrev. Istället rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist. Hos Lexly kan du få hjälp med att ta fram ett korrekt gåvobrev.

Birgitta skriver:

Hej om det finns ”flera” gåvobrev från samma person som nu avlidit så måste det väl vara det som står i det med det sista datum. ?

Evelina skriver:

Hej Birgitta,

Tyvärr kan jag inte ge något säkert svar på den frågan, utan rekommenderar dig att kontakta en jurist för att ta reda på vad som gäller.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen