Köplagen

Allt om köplagen och dens användningsområden

Utskriftsvänlig PDF

Köplagen är en central lag i Sverige som reglerar köp av lös egendom. Lös egendom är i princip all egendom som inte är fast egendom. Till skillnad från till exempel villor, som anses vara fast egendom, räknas bostadsrätter i Sverige som lös egendom. Ett köp av en bostadsrätt regleras därför i köplagen.

Köplagens viktiga bestämmelser

Eftersom köplagen först och främst är konstruerad för att reglera köp av mer typisk lös egendom som till exempel elektronik- eller skönhetsprodukter innehåller lagen många bestämmelser som inte är av intresse vid köp av bostadsrätt. Eftersom en bostadsrätt inte går att transportera är köplagens bestämmelser om transportköp till exempel inte av intresse för dig som ska köpa en bostadsrätt.

De delar som är av särskild vikt vid bostadsrättsköp är istället bestämmelserna om fel, undersökningsplikt, påföljder och friskrivningar.

Skillnad i köplagen och lagen om köp av fastighet

Det finns oerhört många skillnader mellan köplagen och lagen om köp av fastighetsköp, dock är det vissa som är mer aktuella vid just köp och försäljning av bostadsrätt. Dessa tre saker är det som du främst måste ha i åtanke gällande köplagen:

  1. Undersökningsplikten. Vid köp av fast egendom omfattas köparen av en undersökningsplikt. Säljaren ansvarar inte för ett fel om köparen vid en undersökning borde ha upptäckt felet. Vid köp av lös egendom omfattas köparen av samma undersökningsplikt fast bara om köparen faktiskt undersökt bostadsrätten eller om säljaren uppmanat köparen att undersöka.
  2. Säljarens rätt att avhjälpa felet. Om det finns ett fel som säljaren ansvarar för ska köparen enligt lagen om köp av fastighet ha rätt till prisavdrag. I köplagen finns dock en bestämmelse som ger säljaren rätt att först avhjälpa felet innan ett prisavdrag kommer på tal.
  3. Friskrivning genom “befintligt skick”. I köpeavtalet kan parterna alltid enas om att låta säljaren friskriva sig från vissa fel. Att i avtalet skriva att köpeobjektet säljs i “befintligt skick” är tillräckligt tydlig formulering för att friskriva säljaren av en bostadsrätt ansvar, dock inte säljaren av en villa. Har bostadsrätten säljs i befintligt skick ansvarar säljaren endast för fel som gör att lägenheten är i väsentligt sämre skick än köparen hade fog att förutsätta.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen