Lagen om köp av fastighet

Lagen om köp av fastighet och när den används

Utskriftsvänlig PDF

Lagen om köp av fastighet är inte en självständig lag i sig utan ett kapitel i jordabalken. Det är jordabalkens fjärde kapitel som reglerar köp, byte och gåva av fast egendom. Köp av ett hus eller en villa räknas som fast egendom. Däremot gäller inte lagen om köp av fastighet vid köp av en bostadsrätt.

Köp av fastighet skiljer sig från köp av bostadsrätt

I Sverige görs det skillnad på köp av fast egendom och köp av lös egendom. Detta är viktigt för dig som är involverad i ett fastighetsköp eftersom exempelvis en bostadsrätt räknas som lös egendom och en villa räknas som fast egendom.

Tänk på! Ett köp av en villa och ett köp av en bostadsrätt omfattas av olika lagar.

Lagen om köp av fastighet reglerar affärer som gäller fast egendom, alltså köp av villor, fritidshus, osv medan köplagen reglerar köp av lös egendom som bostadsrätter. Jordabalkens första och andra kapitel beskriver mer utförligt vad som räknas som fast egendom.

Bestämmelser i lagen om köp av fastighet

Den största delen, 17 av 31 paragrafer, av lagen om köp av fastighet handlar om säljarens och köparens rättigheter och förpliktelser. Där finner vi bestämmelser om bland annat köparens undersökningsplikt respektive säljarens upplysningsplikt, vilka möjligheter parterna har att häva avtalet och när ansvaret för fastigheten går från säljaren till köparen. Utöver detta behandlar lagen bland annat också formkraven vid fastighetsköp och vad som gäller när fast egendom ska ges bort som gåva eller bytas bort.

Lagen om köp av fastighet går att läsa i sin helhet på Riksdagens hemsida