Lagen om köp av fastighet

Lagen om köp av fastighet och när den används

Lagen om köp av fastighet är inte en självständig lag i sig utan ett kapitel i jordabalken. Det är jordabalkens fjärde kapitel som reglerar köp, byte och gåva av fast egendom. Köp av ett hus eller en villa räknas som fast egendom. Däremot gäller inte lagen om köp av fastighet vid köp av en bostadsrätt.

Köp av fastighet skiljer sig från köp av bostadsrätt

I Sverige görs det skillnad på köp av fast egendom och köp av lös egendom. Detta är viktigt för dig som är involverad i ett fastighetsköp eftersom exempelvis en bostadsrätt räknas som lös egendom och en villa räknas som fast egendom.

Tänk på! Ett köp av en villa och ett köp av en bostadsrätt omfattas av olika lagar.

Lagen om köp av fastighet reglerar affärer som gäller fast egendom, alltså köp av villor, fritidshus, osv medan köplagen reglerar köp av lös egendom som bostadsrätter. Jordabalkens första och andra kapitel beskriver mer utförligt vad som räknas som fast egendom.

Bestämmelser i lagen om köp av fastighet

Den största delen, 17 av 31 paragrafer, av lagen om köp av fastighet handlar om säljarens och köparens rättigheter och förpliktelser. Där finner vi bestämmelser om bland annat köparens undersökningsplikt respektive säljarens upplysningsplikt, vilka möjligheter parterna har att häva avtalet och när ansvaret för fastigheten går från säljaren till köparen. Utöver detta behandlar lagen bland annat också formkraven vid fastighetsköp och vad som gäller när fast egendom ska ges bort som gåva eller bytas bort.

Lagen om köp av fastighet går att läsa i sin helhet på Riksdagens hemsida

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

8 Relaterade frågor & svar

Nino Bylund-Fahlén skriver:

Hej.

Min fråga är: kan vem som helst äga en fastighet? Finns det några undantag, och i så fall vilka?

Evelina skriver:

Hej Nino,

Vem som helst, privatpersoner och juridiska personer, kan äga fastigheter. Vad jag vet finns inga specificerade undantag.

Emil skriver:

Hej!

Undrar bara om villa räknas som en fast egendom?

Evelina skriver:

Hej Emil,

Ja, villa räknas som fast egendom.

Nnnnnn skriver:

Hej
Om jag köpa ett lägenhet och betala 300000 kr och rest låna från banken få jag att hyra ut min lägenhet till anan eller måste bo kvar där??????

Evelina skriver:

Hej,

För att få hyra ut lägenheten måste du ansöka om det hos bostadsrättsföreningen. Det är bara vissa, specifika skäl som brukar godkännas för att hyra ut. Vilka de skälen är kan du läsa om på vår sida om att hyra ut bostadsrätt i andra hand.

Nizam Fanasa skriver:

Hej Filip,

Jag tanker kopa en lagenhet i Sverige,jag ar svensk medborgare jobbar utomsland,jag ar utskriven from sverige.kan jag kopa en lagenhet om jag ar utskriven .Tack sa mycet.

Evelina skriver:

Hej Nizam,

Ja, det ska gå att köpa lägenhet i Sverige även om du är utskriven. Däremot är jag osäker på hur det påverkar vart du betalar skatt om du bor kvar utomlands, eftersom en lägenhet kan ses som en nära anknytning till Sverige. Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket och frågar hur det påverkar dig att köpa lägenhet som utskriven.

Något som också kan påverka dina möjligheter är om du själv tänker använda lägenheten eller inte. Om du inte tänker bo i lägenheten kan bostadsrättsföreningen ha rätt att neka dig att bli medlem.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen