Regressavtal

Fördelar betalningsansvaret för lån

Utskriftsvänlig PDF

Ett regressavtal fördelar betalningsansvaret när flera låntagare står på ett lån. Avtalet används som trygghet för en medlåntagare. Banken kan alltid kräva alla låntagare på hela lånesumman, men med ett regressavtal kan en låntagare kräva övriga låntagare på sina andelar av skulden.

Regressavtal ger trygghet för medlåntagare

Ett regressavtal används när två eller flera personer står på ett lån och man vill omfördela betalningsansvaret. Avtalet används för att skydda en medlåntagare, det vill säga en person som står med på ett lån utan att ta del av det.

Banken har möjlighet att kräva var och en av låntagarna på hela lånesumman. Med regressavtalet kan dock medlåntagaren kräva de resterande låntagarna på deras andelar av skulden.

Regressavtal används inte när man står själv på ett lån

Om man hjälper vänner eller familj genom att själv stå ensam på ett lån ska man inte upprätta ett regressavtal. Vid sådana tillfällen ska man istället skriva ett skuldebrev där det framgår vem som är skyldig låntagaren pengar och hur mycket.

Exempel! När en förälder tar ett lån för att hjälpa sitt barn betala av en skuld ska ett skuldebrev upprättas och inte ett regressavtal.

Avtalet ska vara tydligt formulerat

Det finns inga specifika krav för vad som ska finnas med i ett regressavtal. Det gäller dock att avtalet är tydligt formulerat där omfördelningen av låntagarnas betalningsansvar framgår.

Ett avtal som inte är utformat på ett korrekt sätt fyller ingen funktion om det skulle uppstå en tvist.

Tips!

Lexly – Få hjälp att ta fram ett regressavtal

  • Skapar juridiskt korrekta regressavtal
  • Extra trygghet för dig som medlåntagare
  • Färdigskrivna avtal till ett fast pris
Till Lexly

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen