Säljarens upplysningsplikt

Vad säljaren behöver upplysa köparen om vid bostadsköp

Utskriftsvänlig PDF

Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren till en bostad ska ge köparen information om de fel som den känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid sin egen undersökning. Upplysningsplikten gäller både när det kommer till försäljning av villa och försäljning av bostadsrätt. Att undanhålla fel kan resultera i prisavdrag eller skadestånd.

Detta innebär säljarens upplysningsplikt

Det ligger i säljarens intresse att meddela köparen om sådana fel eftersom köparen då inte kan hävda att felen är dolda. Skulle köparen upptäcka dolda fel efter att köpet gått igenom finns en risk att säljaren krävs på prisavdrag eller skadestånd. Köparen kan efter köpet aldrig kräva säljaren på prisavdrag eller skadestånd för fel som säljaren upplyst köparen om.

Tips! Om du som köpare misstänker att säljaren brustit i sin upplysningsplikt kan du vända dig till mäklaren, alternativt en jurist, för att få rådgivning om hur du ska gå vidare.


Säljarens undersökningsplikt innebär inte att den måste berätta allt den vet om bostadens skick, men om köparen ställer en specifik fråga som säljaren har ett svar på får säljaren inte undanhålla svaret från köparen. Säljarens upplysningsplikt innebär dock inte att köparen kan kräva att säljaren själv ska ta reda på svaren på frågor som säljaren inte kan svara på.

I ett känt rättsfall som berörde just säljarens undersökningsplikt menade Högsta Domstolen att en säljare som inte berättat om det oväsen som en närliggande motocrossbana förde under vissa tider i veckan brutit mot sin upplysningsplikt trots att detta var någonting som köparen i teorin faktiskt hade kunnat upptäcka.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen