Säljarens upplysningsplikt

Vad säljaren behöver upplysa köparen om vid bostadsköp

Utskriftsvänlig PDF

Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren till en bostad ska ge köparen information om de fel som den känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid sin egen undersökning. Upplysningsplikten gäller både när det kommer till försäljning av villa och försäljning av bostadsrätt. Att undanhålla fel kan resultera i prisavdrag eller skadestånd.

Detta innebär säljarens upplysningsplikt

Det ligger i säljarens intresse att meddela köparen om sådana fel eftersom köparen då inte kan hävda att felen är dolda. Skulle köparen upptäcka dolda fel efter att köpet gått igenom finns en risk att säljaren krävs på prisavdrag eller skadestånd. Köparen kan efter köpet aldrig kräva säljaren på prisavdrag eller skadestånd för fel som säljaren upplyst köparen om.

Tips! Om du som köpare misstänker att säljaren brustit i sin upplysningsplikt kan du vända dig till mäklaren, alternativt en jurist, för att få rådgivning om hur du ska gå vidare.


Säljarens undersökningsplikt innebär inte att den måste berätta allt den vet om bostadens skick, men om köparen ställer en specifik fråga som säljaren har ett svar på får säljaren inte undanhålla svaret från köparen. Säljarens upplysningsplikt innebär dock inte att köparen kan kräva att säljaren själv ska ta reda på svaren på frågor som säljaren inte kan svara på.

I ett känt rättsfall som berörde just säljarens undersökningsplikt menade Högsta Domstolen att en säljare som inte berättat om det oväsen som en närliggande motocrossbana förde under vissa tider i veckan brutit mot sin upplysningsplikt trots att detta var någonting som köparen i teorin faktiskt hade kunnat upptäcka.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

4 Relaterade frågor & svar

Louise Peterhoff skriver:

Hej!
Har mäklaren plikt att upplysa om planer på rivning och nybygge på bredvidliggande tomt?

Evelina skriver:

Hej Louise,

Det beror på om mäklaren känner till detta eller inte. Mäklaren har i regel ingen plikt att undersöka närmare om det finns några sådana planer för kringliggande tomter. Däremot får mäklaren inte medvetet neka eller undanhålla den informationen om mäklaren redan kände till saken.

Eva Kraft skriver:

Hej
Min dotter köpte en lägenhet i mars 2018.
Efter köpet talade säljaren om att något fel med en vattenledning i en vägg hade åtgärdats.
Allt skulle vara okej. Det var inget de sa före. Min dotter tänkte inte mer på det eftersom de sa att det var fixat. Nu börjar hon oroa sig att något kanske är galet ändå.
Jag skriver bara i stora drag nu då jag inte har detaljerna än. Men hur rätt och riktigt är detta? I mina ögon har säljaren gjort fel oavsett om det blir följdfel eller inte.
Säljaren borde talat om detta före köpet.
Vad kan vi göra?

Evelina skriver:

Hej Eva,

Att informera om fel som har åtgärdas bör ha legat i säljarens intresse när din dotter köpte lägenheten. Däremot kan jag inte svara på om det kan räknas som att säljaren har undanhållit ett fel.

Om det skulle visa sig vara något fel på vattenledningen som kan kopplas till det som åtgärdats innan köpet, rekommenderar jag att ni tar hjälp av er mäklare eller en jurist för att ta reda på om något kan göras åt saken.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen