Skuldebrev

Hur du upprättar ett juridiskt korrekt skuldebrev

Utskriftsvänlig PDF

Ett skuldebrev är ett dokument som reglerar en skuld mellan en borgenär och gäldenär. Skuldebrevet innehåller summan avtalet gäller, återbetalningstid och eventuell ränta. Med ett skuldebrev minskar risken för tvister när en borgenär lånar ut pengar.

Skuldebrev är en trygghet för den som lånar ut pengar

Skuldebrev kan upprättas vid flera tillfällen och innebär en trygghet för den som lånar ut pengar. Antingen kan skuldebrevet upprättas när en borgenär, även kallad långivare, lånar ut pengar till någon annan. Det kan även användas om exempelvis ett par köper en bostad tillsammans och båda står på lånet och kontraktet men en har betalat mer i kontantinsats. Då kan skuldebrevet säkerställa att den som har betalat mer får tillbaka pengarna.

Tips!

Lexly – Hjälper dig att skriva ett korrekt skuldebrev

  • Skapar juridiskt korrekta skuldebrev
  • Anpassar avtal efter er överenskommelse
  • Över 150 000 nöjda kunder redan
Till Lexly

När skulden är betald är det viktigt att låntagaren får tillbaka skuldebrevet, alternativt att man antecknar på skuldebrevet att skulden är betald. Annars finns risken att låntagaren blir tvingad att betala skulden flera gånger.

Enkelt och löpande skuldebrev

Det finns två olika typer av skuldebrev – enkelt och löpande. Enkelt skuldebrev är kopplat till en specifik person och det finns därför ingen möjlighet att sälja eller ge bort rätten att kräva gäldenären på pengar utan dennes vetskap. Däremot är det möjligt att ge bort eller sälja enkla skuldebrev om den som har lånat pengar underrättas om detta. Dessutom krävs det att den nya ägaren av skuldebrevet kan uppvisa kvitto på att den har köpt eller fått skuldebrevet.

Tänk på! Enkla skuldebrev är vanligast bland privatpersoner.

Löpande skuldebrev ger istället borgenären rätten att sälja eller ge bort skuldebrevet utan gäldenärens vetskap. Det finns två varianter av löpande skuldebrev. Innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Innehavarskuldebrev innebär att den nya ägaren kan kräva betalning genom att endast uppvisa skuldebrevet. För orderskuldebrev måste borgenären även visa kvitto på att den har fått eller köpt skuldebrevet från den tidigare ägaren.

Skuldebrev kan innehålla krav på ränta

Den som lånar ut pengar har rätt att få ränta på skulden om den vill. I sådana fall måste det framgå i skuldebrevet.

Har man kommit överens om en återbetalningstid som låntagaren inte följer har långivaren rätt till ytterligare ränta om det framgår i skuldebrevet.

Skuldebrev mellan par är inte giltigt utan samboavtal eller äktenskapsförord

För att ett skuldebrev som avser samboegendom eller giftorättsgods ska bli giltigt måste ett par upprätta samboavtal eller äktenskapsförord. Utan samboavtal eller äktenskapsförord ska egendomen delas lika vid en eventuell bodelning, och i sådana fall förlorar skuldebrevet sin effekt.

Genom att upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord undantas egendomen från en eventuell bodelning

Tänk på! För gifta par måste även borgenären göra skuldebrevet till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Det går inte att enbart skriva samboavtal eller äktenskapsförord och låta skuldebrevet utebli. Det har att göra med att det är förbjudet enligt sambolagen och äktenskapsbalken att avtala om framtida omfördelningar av tillgångar.

Det enda man kan göra genom samboavtal eller äktenskapsförord är att fördela ägandet av egendom. Däremot är det inte möjligt att fördela hur mycket var och en ska få av den gemensamma egendomen vid försäljning eller separation. Det är inte heller möjligt att säga hur stor del av egendomens värde varje part äger.

Skuldebrev behöver inte bevittnas för att vara giltigt

Ett skuldebrev behöver inte bevittnas av någon annan för att vara giltigt. Det kan däremot vara bra att ha med någon som bevittnar skuldebrevet om det skulle uppstå en tvist där ena parten påstår att underskrifterna inte är äkta.

Den som bevittnar skuldebrevet kan även säkerställa att båda parter undertecknar avtalet av fri vilja.

Använd inte gratismallar från nätet

Det finns mallar på nätet som visar hur ett skuldebrev ska vara utformat. Dessa bör undvikas eftersom varje situation ser olika ut, och därför behövs ett skuldebrev som är anpassat efter den specifika situationen. På nätet finns det juridiska tjänster som hjälper dig att utforma korrekta skuldebrev.

Skuldebrev måste uppdateras för att inte förlora sin verkan

För att skuldebrevet inte ska förlora sin verkan och preskriberas måste det ske ett preskriptionsavbrott då och då. Det sker antingen genom att skuldebrevet förnyas, gäldenären betalar tillbaka delar av skulden eller får en påminnelse av långivaren om skulden.

För fordringar mellan privatpersoner är preskriptionstiden tio år.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen