Avbryta köp av bostadsrätt

Att häva bostadsköp och dess konsekvenser

Utskriftsvänlig PDF

Saker går inte alltid som planerat. Bostadsmarknaden är för många svår att förstå sig på, vilket kan leda till krångliga situationer. En sådan är om du ångrar ett bostadsköp.

Man kan ångra ett bostadsköp utan bestående men, men då gäller det att vara uppmärksam på lagar och regler. Nedan följer Boupplysningens guide på hur du bäst orienterar dig.

Det här kan du göra innan du skriver på kontraktet

Det lättaste sättet att avbryta ett bostadsköp är att förebygga ett som du kommer att ångra. Därför bör du ta reda på all information du kan innan du binder dig till något.

Som köpare har du undersökningsplikt, vilket innebär att det är ditt ansvar att inspektera och godkänna skicket bostaden är i. Är du osäker på din egen förmåga kan du kika på vår checklista eller ta hjälp av någon kunnig bekant. Alternativt går det att hyra extern kompetens, till exempel en opartisk besiktningsman.

Skriv aldrig på ett kontrakt som du är osäker på. Du ska alltid ha möjlighet att få tillgång till kontraktet innan det skrivs på. Ta därför god tid på dig att sätta dig in i vad som står.

Tips! Boupplysningen har tidigare skrivit om vad kontrakt bör innehålla och vad de innebär.

Skulle du känna att något inte står rätt till medan du läser kontraktet – uppmärksamma det. Innan du har skrivit under kan du när som helst backa och ångra dig utan att det medför några konsekvenser. Undantaget är om förhandlingarna har gått in i slutskedet. I så fall kan du bli ersättningsskyldig.

För att du som köpare ska kunna bli ersättningsskyldig behöver säljaren bevisa att hen har gjort en ekonomisk förlust som direkt följd av att du som säljare har dragit dig ur.

Exempel: Abraham säljer sitt radhus till ett ungt par. Paret har varit väldigt engagerade i affären, och Abraham har nekat andra intressenter med högre bud. Precis när kontraktet ska skrivas på drar sig paret oväntat ur. Det innebär att Abraham har rätt till ersättning från paret baserat på den förlust han har gjort som följd av parets muntliga löften.

Innan du skriver på ett kontrakt bör du granska följande tre punkter.

  1. Försäljaren. Se över om försäljaren är den hen säger sig vara (kolla exempelvis med bostadsrättsföreningen om hen har rätt att sälja bostaden).
  2. Bostaden. Undersök om bostaden lever upp till den standard som har utlovats genom en ordentlig besiktning.
  3. Krav. Kolla upp att du uppfyller de krav som ställs (till exempel om du uppfyller lånelöftet).

Tips! Du kan alltid dra dig ur ett kontrakt som du inte har skrivit på. Konsekvenserna blir antingen obefintliga eller förmildrade. Med största sannolikhet står en avgift för ett avbrutet köp inkluderat i kontraktet. I andra fall kan det bli en andel av en handpenning, alternativt ersättning för säljarens ekonomiska förlust.

Det här kan du göra om du redan har skrivit på kontraktet

Är kontraktet påskrivet blir situationen genast svårare att lösa. Eftersom du har skrivit på kontraktet är du juridiskt bunden att genomföra köpet enligt de villkor som har angetts.

1. Prata med säljaren

Det absolut lättaste sättet att häva köpet är om du kan komma fram till en lösning med säljaren. Kanske får kontraktet fortfarande konsekvenser, om än inte lika ödesdigra.

Skulle din önskan att häva kontraktet bero på en livsförändring har du ingen laglig grund att häva avtalet. En plötslig skilsmässa eller ett oväntat dödsfall förändrar dock mycket i både ekonomisk situation och bostadsmässiga behov.

Har du tur kanske säljaren redan har en annan intressent. Då kan situationen lösas utan att några drastiska konsekvenser uppstår.

2. Säljarens upplysningsplikt

Ett sätt att häva avtalet är dock att bevisa att avtalets villkor inte är uppfyllda av säljaren. Säljaren är tvungen att upplysa dig om vissa på grund av upplysningsplikten.

Upplysningsplikten innebär att säljaren inte får undanhålla kunskap om större fel när dessa inte går att upptäcka vid besiktningen. Sker detta har köparen rätt att häva köpet.

Exempel: Claes vill sälja sin lägenhet. Han är medveten om att stadens pappersbruk får luften att lukta illa. Därför arrangerar han visningarna på helgdagar, när fabriken är tom och lukten inte går att upptäcka. Claes har upplysningsplikt om nackdelen som sänker bostadsrättens värde. Läs mer om vad upplysningsplikten innebär.

Fel som köparen omöjligt kan upptäcka på egen hand kallas för dolda fel. Har du ingen anledning att misstänka att felen finns, är det säljaren som inte följt kontraktet. Därmed har du som köpare ingen skyldighet och får inga konsekvenser i situationen.

3. Åberopa köplagen

Köplagen innebär att bostaden ska överensstämma med det avtal som har skrivits på. Om så inte är fallet är avtalet inte giltigt.

Tänk på! Köplagen avser köp av lös egendom. Det innebär förenklat att du enbart köper bostaden, och inte marken den står på. Villkoren blir då annorlunda för en bostadsrätt mot vad de hade varit om bostaden hade varit fristående.

Den sjuttonde paragrafen i köplagen behandlar de faktorer som kan leda till ett hävt köp. Nedan följer en förenklad version avsedd för bostadsrättsköp.

  • Sanna uppgifter. Bostaden ska motsvara vad som var överenskommet gällande storlek, skick och läge.
  • Bekvämligheter. Du ska ha tillgång till de bekvämligheter du hade anledning att förvänta dig.
  • Motsvarar annonsen. Bostaden ska motsvara det säljaren har redovisat, exempelvis planlösningen eller utlovad utsikt.
  • Håller standarden. Bostaden ska motsvara en standard som anses rimlig jämfört med kringliggande bostäder.

Skulle någon av dessa punkter inte överensstämma kan bostaden anses vara felaktig, och då kan kontraktet hävas.

4. Köparen är i beroendeställning

Ett avtal är inte giltigt om det inte har ingåtts av fri vilja. Går det att bevisa att du på något sätt har blivit tvingad eller hotad att genomföra affären är du inte längre skyldig att genomföra den.

Även ett finansiellt beroende kan väga in på ett köp som du är motvillig att göra.

Skulle något av dessa scenarion stämma in på din situation kan du får avtalet ogiltigförklarat.

Det här kan du göra om du har genomfört ett oönskat köp

Skulle du motvilligt blir bostadsrättsägare finns det fortfarande alternativ kvar. Vid det här laget gäller det att göra det bästa av situationen så att förlusten blir så liten som möjligt.

1. Sälj bostaden själv

Kunde du tänka dig att köpa bostaden lär det finnas fler som kan det. Säljer du vidare fastigheten nära inpå att du köpte den kommer värdet att vara nästan detsamma.

I slutändan kommer du antingen ha tjänat lite eller förlorat lite. Bostaden är i alla fall inte längre din.

Tips! Öka vinstmarginalen genom att sälja bostaden på egen hand och inte blanda in en mäklare.

2. Hyr ut bostaden

Saknar du möjlighet att sälja bostaden, men inte vill bo i den, kan du hyra ut den. Det här fungerar så klart bara om du har möjlighet att bo någon annanstans under tiden.

Ligger fastigheten exempelvis i en pendlingsort eller i ett säsongsbebott område kan fastigheten vara attraktiv på uthyrningsmarknaden.

Året runt finns även intresse bland turister att hyra bostäder. Då kan det vara lönsamt att hyra ut bostaden via Airbnb.

3. Hyr ut delar av bostaden

Ett annat alternativ är att hyra ut en del av bostaden. Vem som kan bli hyresgäst hos dig beror mycket på bostadens läge och storlek. Har du ett rum över i en storstad finns det garanterat studenter som är villiga att hyra ett rum hos dig.

Genom att hyra ut en del av bostaden kan du få in en del av hyran och därmed klara av att bo större och dyrare än det från början var tänkt.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen