Betala handpenning

Hur stor den är, när den betalas och vad som gäller

Handpenning innebär att du betalar en viss andel av bostadens pris i förskott när du skriver kontrakt på ett lägenhetsköp eller husköp. I regel motsvarar handpenningen 10 procent av köpeskillingen. Handpenningen är en slags säkerhet som visar att du är en seriös köpare som tänker gå igenom med bostadsköpet.

Hur mycket betalar man i handpenning?

Handpenningen brukar vara 10 procent av bostadens pris, den så kallade köpeskillingen. Du betalar alltså en tiondel av summan i förskott för att försäkra säljaren om att du tänker fullfölja köpet.

Du ska betala handpenning oavsett om du ska köpa ett hus, en lägenhet eller ett fritidshus.

Exempel: Arnold ska köpa en bostadsrätt för 1 000 000 kronor. Han blir beviljad bolån för lägenhetsköpet. Han skriver kontrakt, och i samband med det betalar han 10 procent i handpenning, det vill säga 100 000 kronor. Först när Arnold får nycklarna till bostaden betalar han de resterande 900 000 kronorna.

I vissa fall kan handpenningen vara mindre än 10 procent, om bostaden du köper har ett mycket högt pris. Men i de allra flesta fall är det 10 procent som gäller vid bostadsköp.

Räkna ut vilken handpenning du ska betala

kr
%

Storlek på handpenning

Vad är skillnaden mellan handpenning och kontantinsats?

Handpenningen blandas ofta ihop med begreppet kontantinsats, som också är mycket aktuellt när det kommer till bostadsköp. Men i själva verket syftar begreppen på två helt olika saker.

  • Handpenningen är en förskottsbetalning till säljaren. Handpenningen är som nämnt 10 procent av bostadens pris och betalas till bostadens ägare som ett förskott på betalningen. Du ska betala handpenningen i samband med att du och säljaren skriver på köpekontraktet.
  • Kontantinsatsen är ett krav från banken för att få bolån. Kontantinsatsen är däremot den del av köpeskillingen som du måste stå för själv, på annat sätt än med bolån. Enligt lag får du nämligen bara finansiera högst 85 procent av bostadens värde med ett bolån. Resterande 15 procent måste du betala med dina egna pengar, eller ta ett separat lån för.

Med andra ord är handpenningen kopplad till köparens och säljarens överenskommelse när de skriver kontrakt. Kontantinsatsen är i stället ett krav från bankens sida för att köparen ska få bolån.

Kontantinsatsen kan innefatta handpenningen. Som bostadsköpare behöver du alltså bara kunna betala 15 procent av bostadens värde med egna pengar, inte 25 procent.

När ska man betala handpenningen?

Handpenningen ska du betala inom ett visst antal dagar efter kontraktskrivningen, vanligtvis inom en eller ett par veckor. Vanligtvis ska du sätta in pengarna på mäklarens klientmedelskonto inom den tiden. Mäklaren betalar senare vidare handpenningen till säljaren när allt är klart för tillträdet, till exempel när bostaden har besiktigats eller bostadsrättsföreningen har godkänt dig som ny medlem.

Om du köper en bostad privat utan mäklare betalar du handpenningen direkt till säljaren. Även då är det viktigt att du betalar handpenningen för att visa att du är en seriös köpare.

Tänk på! Betala inte handpenningen förrän du vet säkert att du har ett beviljat bolån. Om ditt lånelöfte dras in och du måste dra dig ur köpet riskerar du att förlora din handpenning.

Du bör inte betala handpenning förrän du har fått ett säkert besked från banken om att du kommer att bli beviljad bolån för köpet. Även om du har fått ett lånelöfte är det inte en garanti för att du kommer att få låna pengarna. När du har vunnit budgivningen ska du därför höra av dig till banken och ansöka slutgiltigt om bolån.

Ifall du blir nekad bolån och inte kan fullfölja köpet är det inte säkert att du kan få tillbaka handpenningen om du redan har betalat den.

Vad händer om köparen inte betalar handpenningen i tid?

Om köparen inte har betalat handpenningen inom den bestämda tiden är köpet ändå giltigt, så länge kontraktet är påskrivet. Det är inte handpenningen som avgör köpets giltighet, utan signeringen av köpekontraktet.

Oftast betalas handpenningen först till mäklaren, som tar ut sin del av arvodet och sedan betalar återstående summa till säljaren när allt är klart inför tillträdet. Om säljaren undrar varför handpenningen inte är inbetald bör säljaren först kontakta mäklaren för att kontrollera saken.

Tänk på! Köpet är giltigt från när köpare och säljare skriver på kontraktet. Handpenningen har ingenting med köpets giltighet att göra, utan är en förskottsbetalning som visar att köparen är seriös.

Om köparen inte betalar in handpenningen alls innebär det ett kontraktsbrott, och köparen blir därmed skadeståndsskyldig mot säljaren.

Kan man ta lån för att betala handpenningen?

Ja, det går att finansiera handpenningen med ett lån. De flesta köpare har inte tillräckligt med sparade pengar för att betala handpenningen. Till exempel kanske du har tänkt att finansiera bostadsköpet genom att sälja din gamla bostad, men inte hunnit sälja den gamla bostaden när handpenningen ska betalas.

Då kan ett så kallat handpenningslån vara en lösning. Ett handpenningslån är ett tillfälligt lån utan säkerhet som du använder för att betala 10 procent av köpeskillingen vid kontraktskrivningen.

Handpenningslånet gäller bara fram till att du får tillträde till bostaden, i regel upp till sex månader. Eftersom lånet är tillfälligt behöver du inte amortera på handpenningslånet, men räntan är i regel högre än för bolånet.

Exempel: Linnea ska skriva kontrakt på ett husköp, men har ännu inte fått sin gamla lägenhet såld. Hon ansöker då om ett handpenningslån på 10 procent av husets pris, som betalas in när hon har signerat kontraktet. När Linnea sedan får tillträde till huset har hon sålt sin gamla lägenhet och använder de pengarna för att betala tillbaka handpenningslånet. 

Handpenningslån ska betalas tillbaka eller omvandlas till bolån

När du sedan får tillträde till bostaden du har köpt ska du betala tillbaka handpenningslånet till banken. Den räknas då som en del av din kontantinsats, vilket innebär att det återstår 5 procent för dig att betala med egna pengar.

Banken kan också omvandla handpenningslånet till en del av ditt bolån när du får tillträde, så länge du har tagit bolån och handpenningslån i samma bank. I så fall behöver du betala 15 procent av kontantinsatsen med egna pengar.

Tips! Handpenningslånet kan antingen fungera som en del av din kontantinsats eller bakas in i ditt bolån när resten av köpeskillingen ska betalas.

Du kan betala handpenningen med ett privatlån

Det går också att finansiera handpenningen med ett vanligt privatlån. Det kan bli aktuellt om banken inte skulle bevilja dig ett handpenningslån, eller om du inte har någon bostad att sälja. Det är också en vanlig lösning om du köper nyproduktion och behöver betala handpenning långt innan bostaden är klar.

Till skillnad från ett handpenningslån behöver ett privatlån inte betalas tillbaka på tillträdesdagen. Däremot är räntan vanligtvis högre för privatlån än för handpenningslån.

Har man rätt att få tillbaka handpenningen?

Ja, om något skulle dyka upp som hindrar köpet att gå igenom kan du ofta få tillbaka handpenningen. Det förutsätter dock att de omständigheter som kan inträffa står med i köpekontraktet, i så kallade svävarvillkor.

Sådana villkor kan till exempel gälla om du inte skulle godkännas som medlem i den nya bostadsrättsföreningen, om banken skulle dra tillbaka lånelöftet eller om bostaden inte skulle godkännas vid besiktning.

Tänk på! Kontrollera under vilka förutsättningar som du kan få tillbaka handpenningen enligt kontraktet.

Om du själv ångrar ditt bostadsköp efter att du har skrivit på avtalet har säljaren inte automatisk rätt att behålla handpenningen. Däremot kan du i det fallet bli skyldig att betala skadestånd till säljaren för den opraktiska situationen. I så fall står vanligtvis handpenningen för hela eller en del av skadeståndet.

Du kan alltså inte som köpare räkna med att du får tillbaka din handpenning om du ångrar bostadsköpet. Om handpenningen inte täcker hela skadeståndet behöver du betala ytterligare pengar till säljaren för besväret. Men om handpenningen i stället är större än skadeståndet ska du få tillbaka de pengar som återstår.

Tips! Köpare och säljare kan skriva ett handpenningsavtal för att förtydliga vad som händer om någon drar sig ur köpet. I så fall betalar köparen handpenningen innan köpekontraktet är påskrivet, och parterna lovar att ingå ett köpeavtal i framtiden.

Vanliga frågor om Betala handpenning

Vad är handpenning?

Handpenning är en slags förskottsbetalning som du ska betala i samband med att du skriver under ett köpekontrakt. Vid bostadsköp är handpenningen 10 procent. Du kan finansiera handpenningen antingen med egna pengar eller med ett lån.

Är handpenning och kontantinsats samma sak?

Nej, handpenning och kontantinsats är inte samma sak. Handpenning är den summa du betalar som säkerhet i samband med att du signerar köpekontraktet, medan kontantinsats är den delen av köpeskillingen som du måste finansiera på annat sätt än med bolån. Du kan använda din kontantinsats för att betala handpenningen, men de är olika stora.

Hur många procent är handpenningen på?

Handpenningen är i stort sett alltid 10 procent av köpeskillingen när du köper bostad.

Kan man köpa hus eller bostadsrätt utan handpenning?

I teorin går det att köpa hus eller bostadsrätt utan handpenning, men eftersom det vore till nackdel för säljaren och eventuell mäklare är det få försäljningar som inte kräver handpenning.

Gäller handpenning vid husköp?

Ja, samma regler gäller för handpenning vid husköp som vid köp av lägenhet.

Behövs handpenning vid köp av fritidshus?

Ja, även vid köp av fritidshus gäller samma regler för handpenning som för permanentbostäder.

Gäller handpenning när jag ska köpa nyproduktion?

Ja, även när du ska köpa nyproduktion behöver du betala handpenning på 10 procent av köpeskillingen. Tecknar du ett förhandsavtal för bostaden och betalar ett förskottsbelopp brukar detta räknas med i handpenningen. Om bostaden är under konstruktion kan du behöva betala handpenningen flera år innan du får tillträde till bostaden, och i så fall kan du finansiera handpenningen med ett lån.

Vad säger lagen om handpenning?

Lagen har ingen klar definition av handpenning vid bostadsköp, men det ses i praktiken som en säkerhet för köpet. Det som lagen reglerar är kontantinsatsen, det vill säga att du måste finansiera en bestämd del av köpeskillingen med egna pengar.

Vad händer med handpenningen om säljaren ångrar sig?

Om säljaren ångrar köpet har du som köpare rätt att få tillbaka handpenningen.

Vad händer med handpenningen om köparen drar sig ur?

Om köparen drar sig ur köpet behöver de oftast betala skadestånd till säljaren. I så fall kvittas handpenningen mot skadeståndskravet. Om handpenningen är större än skadeståndet ska köparen få tillbaka resten av handpenningen.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen