Dold pant

Vad dold pant är och hur du undviker det

Utskriftsvänlig PDF

Att en bostad är pantsatt innebär att ägaren har ett bolån där bostaden fungerar som en säkerhet. Vad som menas med dold pant är att en bostad är pantsatt, men bostadsrättsföreningen missat att notera detta i lägenhetsregistret. Detta kan skapa stora problem för köpare av bostäder som har dold pant, då de själva kan bli skyldiga att sälja lägenheten.

Dold pant kan skapa problem för ny ägare av bostad

En pant är bunden till en bostad, inte till personen som lånat pengarna. Låntagaren använder därmed bostaden som säkerhet för lånen. När ett pantbrev inte är registrerat uppstår dold pant. Innehavaren av bostaden kan därmed behöva sälja bostaden för att betala av lån som en annan person tecknat.

Exempel: Lisa har lånat pengar och använt sin bostad som säkerhet. Hon har däremot inte registrerat sin pant. Dold pant uppstår. Lisa säljer därefter bostaden till Sofia. Hon glömmer däremot bort att hon har pantsatt bostaden och meddelar därför inte Sofia om detta. Lisa behåller sitt lån. Lisa kan senare inte betala tillbaka lånet hon tog och använde sin förra bostad som säkerhet till. Banken kommer därför kräva att bostaden säljs. Denna ägs däremot numera av Sofia. Det är därför Sofia som kommer behöva sälja bostaden, för att banken ska få tillbaka sina pengar.

I Sverige saknas offentliga register där du som konsument kan se om en bostadsrätt är pantsatt (vilket finns för exempelvis villor). Det har gjorts en utredning om detta men det är inget som ännu införts. Istället är det mäklarens skyldighet att kontrollera detta men det finns skräckhistorier där panten missats.

Olika register gör att panten kan blir dold

För bostadsrättsföreningar gäller skyldigheten att föra register över alla lägenheter som är pantsatta i deras fastighet. Många bostadsrättsföreningar har även en ekonomisk förvaltare, som också har rätt att föra register över pant. Det problematiska med dessa register är att de skiljer sig åt. Detta i och med att den ekonomiska förvaltaren inte har lika tydliga skyldigheter i att föra register, utan enbart har rättigheten att göra det.

Tänk på! Pant kan vara noterat i ett register, men inte ett annat. Be därför mäklaren kolla upp båda innan du ska köpa en bostad, för att panten inte ska bli dold.

Dold pant kan framför allt uppstå när mäklare vänder sig till den ekonomiska förvaltaren, för att se om en bostad är pantsatt. På så sätt kan panten missas, trots att den noterats hos bostadsrättsföreningen.

Lägenhetsförteckning kan visa pantsättning

Innan en bostad köps, kan du begära att säljaren lämnar ut en kopia på den så kallade lägenhetsförteckningen. I denna finns en notis om bostadsrätten är pantsatt eller inte. På så sätt kan problemen kring dold pant undvikas. Om den panten inte diskuteras mellan köpare och säljare kan däremot ytterligare problem uppstå.

Om köparen inte övertar lånen från säljaren, det vill säga lånen som panten används som säkerhet för, måste säljaren lösa lånen innan köpare tillträder bostaden. Om säljaren däremot inte betalar lånen, kan långivaren realisera sin pant. Detta innebär att köparen kommer få tvingas betala lånen för att behålla bostaden.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Ramiro A. skriver:

Varför tillåter man detta? Det är ett synligt och uppenbarligen bedrägeri i dagsljus.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen