Lockpriser

Så används oärlig prissättning för bostäder

Utskriftsvänlig PDF

Begreppet lockpriser syftar på det fenomen där säljaren av en bostad sätter ett utropspris som är så lågt att det inte är rimligt att bostaden säljs till det priset. Fenomenet har på senare tid observerats i flera storstäder där bostäder har sålts till betydligt högre pris än utropspriset.

Att använda sig av lockpriser kan vara olagligt och mäklare som använder sig av dessa metoder kan strida mot god mäklarsed.

Lockpriser är inte lagligt men svårt att bedöma

Eftersom priset på en bostad kan anses vara en mycket viktig del av marknadsföringen för bostaden kan ett lockpris vara olagligt. Det finns ingen specifik lagstiftning som reglerar lockpriser, även om detta har utretts. Istället är det marknadsföringslagen som gäller. Enligt marknadsföringslagen kan prisuppgifter leda till att säljaren måste betala ett skadestånd. Att använda lockpriser bryter även mot god mäklarsed, vilket innebär att mäklare som använder lockpriser kan få andra bestraffningar.

Tänk på! Att använda missvisande prisuppgifter bryter mot god mäklarsed och marknadsföringslagen.

Även om lockpriser är olagligt och strider mot god mäklarsed är det ofta svårt att bedöma om det verkligen rör sig om lockpriser. Trots detta har du alltid möjligheten att anmäla en mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen för brott mot god mäklarsed om du anser att mäklaren medvetet har satt ett lockpris.

Lockpriser är ofta svåra att upptäcka

Många bostadsköpare kan uppleva att de har blivit lurade av lockpriser när de budar på en bostad. Det kan dock vara svårt att avgöra om mäklaren verkligen har använt sig av lockpriser. Det beror på flera olika saker. En anledning är att lockpriser främst uppmärksammades under en tid av extremt höga bostadspriser, och därför kan mäklaren helt enkelt ha missbedömt intresset för en bostad. Dessutom kan mäklaren bara utgå ifrån tidigare prisuppgifter när hen uppskattar priset för en bostad. Utropspriset kan alltså sättas för lågt av misstag.

Tips! Det som upplevs som lockpriser kan även bero på ett oväntat stort intresse.

Eftersom de flesta bostäder säljs via budgivning är det svårt för mäklaren att uppskatta hur starkt intresset kommer att bli. En budgivning med ett tiotal intressenter behöver inte generera ett högre försäljningspris än en budgivning med endast två kapitalstarka intressenter. Av denna anledning var det även mycket svårt att bedöma vilka mäklare som faktiskt använde sig av lockpriser, vilket gjorde det ännu svårare att stoppa trenden.

Missvisande priser vanligare i storstäderna

Lockpriser har hittills nästan bara förekommit i storstäderna. Anledningen till att det blev populärt att använda lockpriser är att bostadspriserna hade varit extremt höga under en längre tid. För säljaren av bostaden innebär det ofta att många potentiella köpare blir avskräckta och aldrig ger sig in i budgivningen. För att få fler att buda på en bostad sänkte man därför utropspriset till en nivå som låg betydligt under det pris man verkligen ville få.

Tänk på! Lockpriser används för att få flera köpare att buda på en bostad, för att på det sättet trissa upp priset.

Metoden visade sig vara effektiv, eftersom köparna som gav sig in i budgivningen själva trissade upp priset till den nivå som säljaren ville ha. Om budgivningen inte gav det resultat man väntade sig kunde man blåsa av affären, trots att priset låg betydligt över det ursprungliga utropspriset.

Så kan du se om du blir utsatt för lockpriser

För dig som försöker köpa en bostad kan lockpriser vara ett stort problem. För att avgöra om en bostad säljs till ett lockpris finns det flera saker du kan göra. Det enklaste sättet är att jämföra försäljningspriser för liknande bostäder inom samma område. Visar det sig att bostaden du är intresserad av ligger 30 % under försäljningspriset utan någon egentligen anledning kan det röra sig om ett lockpris. Det höga priset kan dock ha andra orsaker, till exempel att bostadsmarknaden i helhet har förändrats.

Tänk på! Genom att jämföra slutpriser för liknande bostäder i samma område kan du få en uppfattning om det rör sig om lockpriser.

Om du lämnar en budgivning på grund av att utropspriset var betydligt lägre än slutpriset är det tyvärr svårt att få rättelse. Eftersom marknaden driver priserna är det svårt för någon att bestämma vilket pris bostaden borde ha haft.

Hitta rätt mäklare vid din försäljning

  • Jämför mäklare i hela landet
  • Se pris- och försäljningsstatistik
  • Hitta mäklaren som passar dig bäst
Jämför arvoden
HittaMäklare.se
  • Gratis jämförelsetjänst för mäklare
  • Hitta mäklare verksamma i ditt område
  • Se omdömen från tidigare kunder
Jämför mäklare