Reparationsfond

När en reparationsfond kan finnas och hur den fungerar

Utskriftsvänlig PDF

En reparationsfond är ett gemensamt sparande för att finansiera reparationer i lägenheter. De är vanligt förekommande i äldre lägenhetshus. Dessa kan också kallas för inre fonder, då de används för inre reparationer. Idag används inte reparationsfonder på samma sätt. Istället avsätter bostadsrättsföreningen en del av månadsavgifterna till en slags reparationsfond.

En reparationsfond finansieras av ägarna

En reparationsfonden finansieras av medlemmarna i fastigheten. De finansiella medel som finns används därefter till inre reparationer i lägenheterna. Den traditionella reparationsfonden används dock inte på samma sätt idag. Nu sker i praktiken de flesta reparationerna utan inblandning av den här fonden.

Tänk på! Idag är reparationskostnaderna förhållandevis mycket högre mot det kapital som finns i reparationsfonden, vilket också förklarar varför det är ovanligt med reparationsfonder i nya lägenheter.

Mycket av det beror på att den summa som avsätts till reparationsfonden idag är förhållandevis liten till de vanligaste reparationskostnaderna, det förklarar också varför det blir en alltmer ovanligt företeelse. Den vanligaste summan för reparationsfonder ligger runt 1000 kr, medans en reparation kan kosta tiotusentals kronor med hantverkskostnader.

Reparationsfonder byter ägare med lägenheten

Om du köper en lägenhet och denna har en reparationsfond så tillfaller även denna dig vid köp. Om inget annat avtalats kommer alltså du att överta det kapital som finns sparat där (om det finns något). Vanligtvis står detta specificerat i avtalet. Om inte annat avtalats får du överta hela beloppet och den förra ägaren förlorar rätten att använda kapitalet.

Reparationsfonder är ovanliga idag

Idag är reparationsfonder betydligt mer ovanligt. Det här beror främst på att beloppen som samlas i fonderna fortfarande inte möter reparationskostnaderna. De flesta som har en reparationsfond bor alltså i en äldre fastighet. Mycket beror även på att administrationen hos fastighetsägarna kostar pengar, vilket gör det lite omodernt och komplicerat med dagens standard.

Tänk på! Idag används reparationsfonder i regel för gemensamma utrymmen i en bostadsrättsförening. Tillskillnad från de tidigare reparationsfonderna som var avsedda för inre renoveringar i din lägenhet.

Däremot kan bostadsrättsföreningar ha ett ”sparande” för nödvändiga reparationer som kan behöva genomföras i framtiden. I regel innebär det att de avsätter en viss del av månadsavgifterna till ett sparande för framtida reparationer. Dessa reparationer är dock inte i själva lägenheterna som de tidigare reparationsfonderna var. Istället används pengarna till mer omfattande reparationer som gäller alla medlemmars intressen.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen