Beskattning vid försäljning

När du har sålt en bostad ska du alltid visa försäljningen i din deklaration. Du kan få dra av vissa utgifter, som förbättringar av bostaden. Har du gjort en vinst på din försäljning ska du betala skatt på den vinsten. Vinstskatten för privatbostäder är 22 procent.

Räkna ut beskattningen efter försäljning

Skatten vid bostadsförsäljning är 22 procent av vinsten. Det första du måste göra är därför att beräkna din vinst eller förlust. Det här beräknas olika för bostadsrätter respektive villa och småhus. Dessutom måste du ha vissa tillåtna avdrag i åtanke när du beräknar detta.

Med hjälp av våra kalkylatorer kan du beräkna beskattningen vid försäljning för bostadsrätt respektive villa och småhus. Olika faktorer påverkar den slutgiltiga skatten beroende på vilken typ av bostad du säljer. Kalkylatorerna beräknar inte beskattning vid förlust.

Hur beskattningen räknas ut för vinst och för förlust förklaras närmare längre ner på sidan. Där kan du också läsa om vilka avdrag som kan bli aktuella.

Skattekostnad vid försäljning av bostadsrätt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Vinstskatt

Skattekostnad vid försäljning av villa/småhus

kr
kr
kr
kr

Vinstskatt

Beskattning vid vinst

Den vinst som du har gjort på försäljningen ska kvoteras till 22/30 om det är en privatbostadsfastighet. Det innebär att endast tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning. Den delen beskattas sedan med 30 procent. Det ger en effektiv skatt på 22 procent (30 procent * 22/30 = 22 procent).

Exempel: Daniel säljer en bostadsrätt som han har bott i de senaste 3 åren. Han köpte bostadsrätten för 200 000 kronor och har inte reparerat den under de åren han bott där. Försäljningspriset uppgår till 300 000 kr, vilket innebär att han har gjort 100 000 kr i vinst. Denna summa ska då kvoteras till 22/30, kvar blir då (100 000 * 22/30) = 73 333. På denna summa ska Daniel därefter betala 30 % i skatt vilket blir (30 % * 73 333) = 22 000.

Beskattning vid förlust

Har du gjort förlust på försäljningen får du i stället dra av halva förlusten mot andra vinster och inkomster som tas upp under kapital i deklarationen. Om din förlust är större än dina vinster och kapital får du ett underskott i kapital. Det finns två krav för dessa avdrag:

  1. Du får endast göra avdraget det år du har haft förlusten.
  2. Du får endast göra avdrag för verkliga förluster.

Om du har sålt din bostad till ett underpris måste du kunna visa att försäljningen inte har gjorts för att öka köparens förmögenheter, annars får du inte göra avdraget.

Exempel: Du har sålt en bostadsrätt till en släkting. Du har delvis fått en kontant betalning på 2 000 000 kr och har även fått ta över en hyreslägenhet som uppskattas vara värd 300 000 kr. Bostadsrätten var egentligen värd 2 200 000 kr, och därför har du gjort en förlust på 200 000 kr. Priset du fick betalt och värdet av hyresrätten överstiger dock det bostadsrätten egentligen är värd (2 000 000 kr + 300 000 kr – 2 200 000 kr = 100 000 kr), och därför har du inte rätt att göra avdrag för förlusten. Du ska dock inte heller skatta för vinst.

Du kan ha rätt till avdrag på skatten vid försäljning

När du säljer en bostad finns det vissa avdrag du kan få göra. Avdragen kan bli aktuella om du har gjort förbättringar på bostaden, om du har haft försäljningsutgifter och om du löser ett bolån i samband med försäljning.

Avdrag för förbättringsutgifter på minst 5 000 kronor

När du säljer en bostad får du göra avdrag för vissa förbättringsutgifter. Förbättringsutgifterna indelas i kategorier som grundförbättringar, reparation och underhåll.

Förbättringsutgifterna ska ha uppgått till minst 5 000 kronor det år som förbättringen genomfördes. Förbättrande reparationer ska ha genomförts under försäljningsåret eller de fem föregående åren. 

Om bostaden var ny när den köptes kan du alltså inte göra avdrag för förbättrande reparation. Om du ärver en bostad eller får den testamenterad till dig kan du däremot göra avdrag på allt arbete som den tidigare ägaren har genomfört.

Avdrag för mäklararvode och andra försäljningskostnader

Du har rätt att göra avdrag för vissa utgifter i samband med försäljningen:

  • mäklararvode
  • advokatkostnader
  • värdering och besiktning
  • styling och fotografering
  • försäkring mot exempelvis dolda fel.

Avdrag för ränteskillnadsersättning

Om du har ett bundet bolån och väljer att lösa det vid försäljningen måste du betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Ersättningen baseras på hur lång bindningstid lånet har kvar och vilken ränta du hade förväntats betala under den återstående tiden.

Du får göra ett vanligt ränteavdrag på denna ränteskillnadsersättning. Dock måste du uppfylla de regler som gäller för att kunna göra det avdraget, till exempel att du personligen måste ha varit betalningsansvarig.

Du kan skjuta upp beskattningen genom uppskov

Om du köper en ny bostad i samband med försäljningen av din gamla kan du i vissa fall skjuta upp beskattningen av din vinst, genom att göra ett så kallat uppskov. Då betalar du i stället cirka 0,5 procent av vinsten i årlig skatt.

Du kan läsa mer hur det fungerar i vår stora guide om uppskov.

Mer information om beskattning

Informationen i den här guiden täcker bara huvuddragen i Skatteverkets regler. Det är svårt att beskriva reglerna alldeles för mycket i detalj, och därför hänvisar vi i stället till Skatteverket. Skatteverket har en del sidor om detta som kan vara bra att ta del av:

Så fungerar förbättringsutgifter

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av småhus

För att diskutera mer avancerade skattefrågor kan också Skatter.se rekommenderas. Det är en webbsida som har forum och experter. Där kan du också läsa mer om skatteavdrag.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

139 Relaterade frågor & svar

Benjamin skriver:

Hej,
Jag har fått höra att att man får skatta mer om bostadsförsäljningen sker inom ett år efter inköp, stämmer detta?
Mvh Benjamin

Evelina skriver:

Hej Benjamin,

Ja, på sätt och viss stämmer det. Säljer du en bostad kort efter att du köpte den kan det nämligen tolkas som att du köpt den enbart i vinstsyfte, utan någon avsikt att bo där. I så fall är skatten 27 procent i stället för 22 procent. Om du köper och säljer flera bostäder med täta mellanrum betraktar Skatteverket det som näringsverksamhet, och då beskattas du utifrån det, vilket är betydligt högre skattesatser än för privat bostadsköp och försäljning.

Mewhoelse skriver:

Hej. Jag funderar på köpa en tomt för 400.000kr. Och ska betala den varje månad. Men kommer det en dag att jag ska sälja den, och säljer den för 400.000kr igen efter 3-4 är. Behöver jag skatta någonting då eller vad? Ifall jag säljer den med vinst så blir det vinstskatt, de har jag förstått nu. Men skattar man ifall man går förlust eller lika..? Tänkte ja skriver här så man får en riktig svar kanske =)

Evelina skriver:

Hej Mewhoelse,

Säljer du med förlust får du dra av halva förlusten mot andra vinster och inkomster i deklarationen. Det innebär att du får betala mindre skatt på andra inkomster och vinster, som ett slags kompensation för förlusten vid försäljningen. Vi beskriver på sidan ovan hur du ska göra då.

Det är sällan du varken går vinst eller förlust på en bostadsförsäljning. För närmare frågor om skatteuträkning får jag hänvisa till Skatteverket.

Eva skriver:

Hej
Hur fördelas kostnader vid försäljning om parterna äger olika stor del av bostaden? Delar man 50/50 eller enl ägarförhållanden i det här fallet 1/3 resp 2/3?

Med vänlig hälsning
Eva

Evelina skriver:

Hej Eva,

Varje delägare ska deklarera utifrån sin andel av bostaden. Därmed bör kostnaderna vid försäljning som utgångspunkt fördelas utifrån ägarförhållandena.

Anna skriver:

Hej!

Jag sålde en br med förlust. Br priset var 2 620 000 och jag sålde den för 2 050 000 med mäklararvode på 45 000. Hur mycket ska bör jag få tillbaka?

Evelina skriver:

Hej Anna,

Enligt Skatteverkets kalkylator är din avdragsgilla förlust 307 500 kronor. Jag kan rekommendera att använda deras beräkningshjälp för bostadsförsäljning om det finns fler kostnader du behöver ta med i beräkningen.

Per skriver:

Hej,
Jag har en fråga angående beskattning av vinst vid försäljning av bostadsrätt.
Jag har läste precis att beskattningen av vinst är annorlunda om man köper och säljer samma år, 30% om man säljer samma är men 22% efter kalenderåret.
Detta var dock skrivet 2007 så jag hoppas att det inte stämmer.

” den som varit med att köpa vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt gäller däremot lite speciella regler om man säljer bostadsrätten samma år som man köpt den. En sådan försäljning räknas alltid som om man säljer en bostadsrätt i en näringsbostadsrätt. Detta innebär att man måste ta upp hela vinsten till beskattning.”
lawline.se

Jag kan inte hitta något om detta på skatteverkets hemsida. Vet du svaret på denna fråga?

Mvh

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Per,

Jag kan inte hitta något om att skatten blir högre om du säljer bostaden inom ett års tid. Min gissning är därför att den regeln i så fall har avskaffats sedan dess. Däremot får du betala högre skatt om du köper och säljer bostadsrätter med vinst på löpande band, eftersom det då räknas som näringsverksamhet.

Jennifer skriver:

Hej,

Jag sålde en brf i äkta förening med en förlust på 95.000 kr i maj i år. Mäklararvodet var 47.000 kr. Jag ägde 50% av lägenheten och enligt skatteverkets uträkning är avdragsgill förlust 35 925 kr. Betyder det att det belopp jag får dra av är 50% av 35 925 kr, alltså 17 962 kr?

Jag är även student och har detta år haft en väldigt liten inkomst från mitt extrajobb. Hur blir det när jag inte skattat så mycket? Behöver jag skatta ett belopp motsvarande ovan för att kunna göra avdrag?

Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Jennifer,

Tyvärr kan jag inte bedöma din specifika situation, utan får hänvisa till Skatteverkets experter för att få säkert svar på hur du ska skatta på försäljningen och vilka avdrag du får göra.

Hanna skriver:

Hej,
Jag ska sälja en bostadsrätt till 1900 000sek, inköpspris var 2180 000sek samt mäklararvode är 40 000sek. Inga andra utgifter. Om 50% av förlusten är avdragsgill och jag har inte andra vinster/förluster att kvitta mot detta (så det är ett underskott jag kommer deklarera för 2019), får jag tillbaka dessa avdragsgilla 50% eller vad finns det för andra regler för att beräkna vad man får tillbaka?

Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Hanna,

50 procent av förlusten dras av på skatten när du har deklarerat försäljningen. Du får alltså inte tillbaka pengar i efterhand, utan betalar helt enkelt mindre pengar i skatt för bostadsförsäljningen. Mer information om hur skatteavdraget går till finns på Skatteverkets hemsida.

Kerstin skriver:

Hej!
Jag är kassör i en liten brf. Nu har en flyttat förra året och han vill veta vad vi hade för lån i föreningen 2003 då han flyttade in för deklarationen. Kan det verkligen stämma?
Med vänlig hälsning, Kerstin

Daniel skriver:

Hej Kerstin,

Det är svårt för mig att svara på i vilket syfte personen som tidigare bodde i föreningen har med sin fråga. Mitt tips är att fråga honom vad han vill ha uppgiften till.

Allt gott!

Päivi skriver:

Hej
Vi har sålt vår lägenhet med vinst 2018.
Måste alla ägare betala sin del eller kan jag välja att betala hela vinstskatten?
Hälsningar
Päivi

Filip Svensson skriver:

Hej Päivi,
Rimligtvis bör du kunna välja att betala hela vinstskatten själv men jag är inte helt säker. Jag skulle rekommendera dig att kontakta Skatteverket och fråga.

Henning skriver:

Hej, min mor bor i en bostadsrätt (radhus) sedan 1967, 0 i lån, köpte för 21.000kr i sin tid, ca salgssum idag 3 mill. Fråga, finns där någon avdrag när man bott så länge pga skatten blir ju dramatisk och hon behöver komma över till en lägenhet. Hilsen

Filip Svensson skriver:

Hej Henning,
Om det finns några avdrag din mamma kan göra för att ha bott i sin bostad under lång tid är inget jag känner till.

Ann-Katrin Svensson skriver:

Hej!
min sambo sålde sin lgh i april 2016 och betalade in vinstskatt i maj 2016 enligt vad mäklaren räknat att det skulle bli.
sen kom det fram att bostadsrättsföreningen hade skickat in två underlag till skatteverket p.g.a en miss att det redan hade gjorts en gång, så det se ut som att han har sålt lägenheten 2ggr .
Sambon ringde till bostadsrättsföreningen och påtalade felet, varpå dem makulerade ena underlaget. problemet är att det båda underlagen redan hade kommit in till skatteverket och igår fick han ett mail att han ska betala in mera skatt som avser det andra underlaget som bostadsrättföreningen skickat in och ”makulerat” i efterhand.
sambon var i kontakt med skatteverket idag och de sa att det redan är fastslaget och att han ska betala in skatten i slutet på denna månad.
så min fråga är hur går man tillväga nu, då de är bostadsrättsföreningens fel att sambon är tvingad att betala in ”dubbla lägenhetsskatter” då han bara sålt EN lgh.

Tacksam för svar 🙂

Med vänlig hälsning Ann-Katrin

Filip Svensson skriver:

Hej Ann-Katrin,
Tyvärr vet jag inte vad din sambo bör göra i detta läge. Skatteverket bör ju rimligtvis veta vilka olika möjligheter som finns. Självklart ska han ju inte behöva betala vinstskatt två gånger för samma lägenhet. Blir det någon rättslig process av det hela skulle jag rekommendera honom att kontakta en jurist.

I Kier skriver:

Var drar man av lånen i försäljning av småhus på deklarationen?

Evelina skriver:

Hej,

Jag förstår inte vad du menar med ”dra av lånen i försäljning”. Vilket av avdragen ovan syftar du på?

Kanske kan du hitta vidare svar kring att deklarera småhus på Skatteverkets hemsida.

Camilla Wedin skriver:

Jag och min bror sålde vår avlidna mors BR i april i år och har betalat in beräknad vinsskatt på hennes skattekonto redan med utbetalningsspärr. Nu säger en vän att vi måste deklarera för försäljningen snabbt innan något datum i februari nästa år, annars riskerar vi att få betala mycket mer i skatt om vi väntar på att deklarationsblanketten kommer i vanlig ordning ordinarie datum. Mäklaren har skickat in ett underlag för försäljningen till skatteverket och vi får ju inte uppgifter om kapitaltillskott, rep. fond vid köpet osv förrän ”det vanliga deklarationsdatumet” nästa år så då kan vi ju inte fylla i den korrekt tidigare ändå, eller?
Med vänlig hälsning Camilla

Filip skriver:

Hej Camilla,

Jag är rädd att jag inte har något bra svar på din fråga och vill såklart inte spekulera när det gäller så pass stora frågor som vinstskatt vid en bostadsförsäljning. Jag skulle rekommendera att du vänder dig direkt till Skatteverket som bör kunna ge dig besked kring detta. Du hittar Skatteverkets kontaktuppgifter via den här länken: https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss

Lars Hell skriver:

Påverkas reavinstskatten på privat småhus, av hur länge man ägt fastigheten?

Filip Svensson skriver:

Hej Lars,
Vanligtvis påverakas inte reavinstskatten av hur länge du ägt fastigheten. Det kan dock göra det om du köper bostaden för att direkt sälja den utan att ha bott eller haft för avsikt att bo i den. I sådana fall kommer vinsten räknas som inkomst av näringsfastighet och du får betala 27 procents skatt istället för 22 procent.

Ellinor Biörklund skriver:

Om man är skriven och skatteskyldig i ett annat land än Sverige och säljer sin svenska bostad, vare sig man är svensk eller utlänning. Betalar man ändå de 22% av vinsten?
Mvh
EB

Filip Svensson skriver:

Hej Ellinor,
Ja, även om man inte är skriven i Sverige ska man betala vinstskatt på en bostad man säljer i Sverige.

Martina skriver:

Får man dra av för renovering vid förlust vid en försäljning ? Hur räknar man om man har en vinstskatt som är uppskjuten sen tidigare o nu säljer en med förlust?

Filip Svensson skriver:

Hej Martina,
Du får göra avdrag för förbättrade reparationer som överstiger 5 000 kronor. Om du tidigare gjort uppskov, dvs skjutit upp beskattningen av vinsten, och nu säljer med förlust kan du ställa den tidigare vinsten mot den nu gjorda förlusten. Gjorde du exempelvis vinst med 200 000 och senare förlust med 200 000 kr kan du kvitta vinsten mot förlusten och du landar därmed på 0 kr.

För mer information och råd rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket.

Martina skriver:

Får man alltid halvera sin förlust även om man har en tidigare vinst?

Filip Svensson skriver:

Hej igen,
Om din förlust är större än din tidigare vinst får du göra avdrag på 50 procent av förlusten.

Familjen Å skriver:

Hej,
Vi funderar på att byta vår hyresrätt till en lägenhet som kommer att ombildas i december. BRF:en har funnits i ett par år då de tidigare försökt köpa fastigheten. Mer än 60% av verksamheten är privatbostäder.

Hur stor del skatt måste vi betala på vinsten om vi säljer bostadsrätten direkt efter köpet?
När blir beskattningen på vinsten 22/30? (ca 22 % )
Är det efter 12 kalendermånader eller är det efter årsskiftet?

Är skatten annars 5/6? (ca 25%)
Mvh
Familjen Å

Filip Svensson skriver:

Hej,
Vinstskatten på 22 procent gäller för alla privatbostäder. Vad jag känner till gäller den skatten oavsett om ni säljer bostaden nu eller om 12 kalendermånader. Om ni däremot säljer bostaden utan att bo i den eller av avser att bo i den räknas er vinst istället som inkomst av näringsverksamhet. Skatten blir då cirka 27 procent.

Lina skriver:

Hej!

Jag har en fråga om regler för avdrag för balkongbygge. Jag lät bygga balkong till min bostadsrätt för två år sedan som jag bekostade själv. Jag har fått för mig att det inte räknas som förbättring, vilket ju i så fall är väldigt märkligt. Jag fick ju inte använda ROT-avdraget för arbetet med balkongen, jag kanske blandar ihop det med det. Men jag hittar ingen information om det här hos Skatteverket, det verkar alltså vara ganska otydligt…

Har ni koll på vad som gäller? Får man dra av kostnaderna för balkongbygget på reavinstskatten vid försäljning av bostadsrätt?

Filip Svensson skriver:

Hej Lina,
När du ska beräkna reavinsten får du göra avdrag för förbättringsutgifter. Som förbättringsutgifter räknas bland annat tillbyggnader. En tillbyggnad är ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Det har i praktiken varit oklart om balkonger ska räknas som en tillbyggnad eller inte. Det finns dock flera fall hos Mark- och miljööverdomstolen där balkonger bedömts vara just tillbyggnader.

Om du får göra avdrag för dina förbättringsutgifter kan jag dock inte svara på. Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket som förhoppningsvis kan tala om för dig om du får göra avdrag eller inte.

susanne skriver:

hej
jag och min dåvarande sambo köpte lägenheten vi bodde i då den ombildades till bostadsrätt för ca 20 år sedan. Vi betalade 900 000 kr, tog ett boån på 1 200 000 kr. och gjorde en omfattande renovering för överskottet. Jag har köpt ut min sambo för 500 000 kr. då vi separerade, betalat 80 000 kr för balkong, byggt garderob för 10 000 kr, samt köpt ny kyl och frys, spis och diskmaskin mm. Mitt totala bolån är på 1 600 000 kr. Hur räknar jag ut reavinst och skatt vid eventuell försäljning? lägenheten är idag värd ca 5 500 000 kr.

Vänligen Susanne

Lovisa Biwall Sandberg skriver:

Hej Susanne!

Du kan räkna ut reavinst och skatt vid eventuell försäljning hos Skatteverket. Skickar med en direktlänk:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavprivatbostad/raknautvinstforlustochskatt.4.233f91f71260075abe8800033595.html

Lycka till!

Anne skriver:

Hej. Jag undrar, om man har fått en bostadsrätt som gåva, hur blir då beskattningen sen vid försäljníng av bostadsrätten?

Filip Svensson skriver:

Hej Anne,
Om du fått bostadsrätten i gåva kommer du träda i den tidigare ägarens ställe, vilket innebär att skatten skjuts fram till den dag då du säljer bostaden.

När du räknar ut vinsten/förlusten tar du hänsyn till alltifrån försäljningspris, mäklararvode, förbättringskostnader, inköpspris mm. Det som skiljer en gåva från om du själv köpt bostaden är inköpspriset. Du har inte själv köpt bostaden och har därför inget inköpspris. Istället måste du ta hänsyn till det pris den tidigare ägaren gav för bostaden.

Exempel:
Den tidigare ägaren köper bostaden för 1 000 000 kronor.
Du säljer sedan bostaden för 3 000 000 kronor.
Du har därmed gjort en vinst på 2 000 000 kronor.

I exemplet har jag dock inte tagit hänsyn till exempelvis mäklararvode, förbättringsutgifter mm som avgör den slutgiltiga vinsten som ska beskattas.
Högst upp på sidan ser du vad du får lägga till samt göra avdrag för när du räknar ut vinsten/förlusten på en bostadsrätt.

Mille skriver:

Hej

Jag köpte min bostad för 700 000kr, har värderat om den till 1 100 000kr som jag nu totalt har lån på den. Har den värderad till 1 800 000. Hur mycket ska skattas av det totala beloppet?
Mvh Mille

Erik Hammarstedt skriver:

Hej!

Som jag förstår det undrar du hur mycket som ska skattas för försäljningen av en bostad värderad till 1,8 miljoner kronor? För att kunna avgöra hur mycket du ska betala i skatt krävs dock ett försäljningspris. Tror du att lägenheten kommer att säljas för 1,8 miljoner kronor så kan du enkelt räkna ut din skatt genom att ta (Vinst * 22/30) * 0,3 = vinstskatten.

Hoppas att jag svarade på din fråga!

Henrik skriver:

Hej!

Vad räknas som förbättrande reperation?
Vårt hus vi köpte var 47 kvm. Har därefter byggt ut det med ca 100 kvm. Lägg därtill ett uterum och en altan. Den delen som köptes (47kvm) är helt renoverad med nytt kök och badrum då det gamla var väldigt slitet.
Vad kan jag dra av för? Vad räknas in?

Lovisa Biwall Sandberg skriver:

Hej Henrik!

När man bygger till, eller bygger ut, räknas det under kategorin ”Grundförbättringar” hos Skatteverket. Genom att följa länken nedan kan du beräkna vad du kan dra av och räkna in gällande din bostad.
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavprivatbostad/forbattringsutgifter/grundforbattringar.4.3f4496fd14864cc5ac9132ac.html

Lycka till!

Patrik skriver:

Hejsan.

skall sälja en bostadsrätt som har ett värde av 1850000:- Och köpa en bostadsrätt som har ett värde av 1150000:- vad skall man betala i vinstskatt på den första bostaden ?

Peter skriver:

Hej Patrik!

Vad du ska betala i vinstskatt vid en försäljning beror på vinsten du gjort på bostaden. Generellt betalar man 30% i vinstskatt. Jag antar dock att bostaden du sålt är en privatbostad och då kvoteras kapitalvinsten till 22/30. Det innebär i ditt fall (förutsatt att det är en privatbostad) att du behöver betala en vinstskatt som motsvarar (Vinst vid försäljning * 22/30) x 30%.

Om vi säger att du köpt bostaden till ett pris av 1,75 miljoner och sedan säljer den till värderingspriset (1,85 miljoner kr) så gör du en vinst på 100 000 kr. Då blir vinstskatten = ((100 000 * 22/30)*0,3): 22 000 kr.

Tänk även på att om du ska köpa en billigare bostad så gäller speciella regler om du planerar att göra uppskov på vinstskatten. Vad det innebär kan du läsa mer om i vår guide om uppskov.

Hoppas det här svaret hjälpte dig!

Susanne Kellgren skriver:

Min man gick bort och jag ska nu sälja vårt gemensamma hus. Huset står numera på mig (benefikt fång). Detta är en ersättningsbostad för tidigare sålt hus. Vid den tidigare försäljningen sköts beskattningen av vinsten upp med ett uppskovsbelopp (699 577 kr).
Nu står huset helt på mig. Vilket innebär att uppskovsbeloppet på 1 399 154 kr förts över på mig om jag förstått rätt. Är det den summa som ska betalas tillbaka när jag säljer huset?

Peter skriver:

Hej Susanne,
Du har rätt att uppskovsbeloppet förs över på dig. Vad som händer sen beror lite på. Byter du till en bostad som är dyrare kan du ha ditt uppskov kvar. Är den nya bostaden billigare kan du bli av med en del eller hela uppskovet beroende på den nya bostadens kostnad. Lycka till!

Tor koppang skriver:

hej undrar lite hur min mamma ska betala skatt på en halv bostad hon sålt och som var ett arv till henne

Peter skriver:

Hej Tor,

Jag råder dig att kontakta Skatteverket för att få svar på den här frågan. Lycka till!

Alex skriver:

Hej, Jag köpte lägenhet för 2.860000 (nyproduktion) , betalade 100.000 förväg. Men sen pga någon anledning blev vi tvungen och sälja den innan vi flyttade in. Vi sålde lägenheten för 2.995000. Betalade till BRF 6987:- avgift ( 1.5 månads avgift) . Mäklaravgift vad på 36,000, Så min fråga är hur mycket procent vinst skatt jag betala för det? Kan du räkna ut hur mycket skyldig jag blir? Sen hörde jag om man betalar innan februari så slipper betala räntan på skatten.

Peter skriver:

Hej Alex,

Vi på Boupplysningen kan inte beräkna beskattning åt våra besökare. Du får mer än gärna ta hjälp av riktlinjerna som finns i denna text för att beräkna skatten själv. Alternativt kan du kontakta Skatteverket för att se om de kan hjälpa dig!

Martin skriver:

Hej

Har hört ’ryktesvägen’ att skatten blir högre om man bara har bott i sin lägenhet mindre än 1 år. Stämmer detta?

Peter skriver:

Hej Martin!

Kort svar: Detta stämmer inte. Skillnaden ligger i att du inte kan göra uppskov om du bott i lägenheten i mindre än ett år (du kan läsa mer om uppskov i artikeln ovan).

Ann-Helene Gunnarsson skriver:

Hur får jag klarhet i dessa, var får jag fram den informationen ifrån?
– Kapitaltillskott
– Andel av inre reparationsfond vid försäljning
+ Andel av inre reparationsfond vid köp
+ Återföring av uppskovsbelopp

Peter skriver:

Hej Ann-Helene!

Kapitaltillskott = Tillskott till bostadsrättsföreningens egna kapital som du gjort under din tid som ägare av bostaden. Bostadsrättsföreningen ska kunna lämna meddelande till alla medlemmar om hur stort kapitaltillskott som har skett under deras innehav.
Andel av inre reparationsfond vid försäljning = Din andel av bostadsrättsföreningens reparationsfond vid försäljning. Bör går att få information kring från bostadsrättsföreningen.
Andel av inre reparationsfond vid köp = Din andel av bostadsrättsföreningens reparationsfond vid köp. Bör går att få information kring från bostadsrättsföreningen.
Återföring av uppskovsbelopp = Belopp du gjort uppskov med vid vinst vid tidigare bostadsaffärer.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Alexandra skriver:

Hej, jag undrar vad som gäller om man säljer en bostadsrätt med vinst utan att köpa nytt? Har hört att man blir dubbelbeskattad då men har haft svårt att hitta information om detta.

Peter skriver:

Hej,

Som du kan läsa i denna artikel så måste du betala skatt vid försäljning av en bostad med vinst. Jag skulle inte kalla det att bli dubbelbeskattad eftersom denna skatt gäller oavsett om du köpt eller inte köpt en ny bostadsrätt. Däremot finns det möjlighet att skjuta upp betalning av skatten genom att göra uppskov. Det kan du endast göra om du köpt en ny bostadsrätt.

Berit Steen skriver:

Har köpt min ombildade bostadrätt för 135 000 kr år 2005. Ligger för försäljning just nu för acceptpris 1 495 000 kr.

Har köpt en annan br för 2 000 000 kr.
Var kan jag snabbt få veta hur stor reavinstskatten blir detta pga om jag ska betala den och därmed betala mindre på nya lgh och spara beloppet tills det ska betalas.
(eller ev skjuta upp .)

Jag måste tyvärr säga att jag inte riktigt förstår vad du menar i slutet av din mening. Om du säljer din nuvarande lägenhet för 1 495 000 kr så har du gjort en vinst på 1 360 000 kr (!). Skatten på detta är alltså 22% x 1.36 Mkr = 299 200 kr. Då har jag inte räknat med några avdrag för tex mäklararvoden. Om du vill skjuta upp skatten får du göra uppskov på din vinst på 1.36 kr.

Teve skriver:

Med uppskov får du betala en årlig ränta men skatteskulden ligger kvar, och dessutom är i dagens läge räntekostnaden för det du betalar mindre på nya lgh troligen mindre än kostnadsräntan för uppskovet.

Karl skriver:

Hej
Vi har en gemensam uppskov på 1530000:- hus Skatteverket . Men denna summan är hela vinsten som vi gjorde när vi sålde två tidigare bostadsrätt och inte den skatt summan vi blir skyldiga till Skatteverket . Lägenheterna är sålda 2001 samt 2006.
Hur kan vi rätta till detta?
Väldigt tacksam för svaret.
Med vänlig hälsning,

Det är så det står angivet hos Skatteverket. Det är också den summa man betalar (för närvarande) 0.5% ränta på och inte vinstskatten i sig för övrigt. Så allt är i sin ordning. Om du misstänker att något är fel trots allt kan du enkelt få det förtydligat med ett samtal till Skatteupplysningen.

Karl skriver:

Hej,
Aug 2014 köpte jag mammas lägenhet som bildades till bostadsrätt. Nu vill jag sälja och köpa billigare för att betala lite av mina skulder/lån . Jag köpte för 1000 000:- och säljare med 1000 000:- i vinst. Jag har inte bott där själv utan min mamma bor där och kommer hon att även bor i den nya lägenheten.Jag har uppskov todigare på 750000:- och min fru på 750000:- . Lägenheten står på mitt namn. Hur blir det med uppskov? Hur blir det med skatten? Tack för svaret.

Jag hänger inte riktigt med exakt hur du menar men såna här frågor brukar jag nästan alltid referera vidare till Skatteupplysningen. De är helt enkelt mycket bättre på att svara på det än jag. Därtill är de väldigt hjälpsamma så det finns ingen riktig anledning att inte göra det.

Johanna skriver:

Hej! Jag ska snart sälja min etta i en Stockholmsförort, och räknar med att göra 200 000-400 000 i vinst. I höstas köpte min pojkvän en tvåa i en småstad för 750 000 kronor, i vilken vi nu bor tillsammans (jag hyr ut stockholmslägenheten). Tanken vid en försäljning är att jag ska köpa in mig i hans lägenhet och äga 50 %, dvs 375k. Rent teoretiskt har jag möjlighet att betala det kontant (förutsatt att inte försäljningen i Stockholm går katastrofalt dåligt…) men jag funderar på att ändå ta lån pga låga boräntor och osäker tillväxt på bostadsmarknaden i småstaden. Gör detta någon skillnad ur skattesynpunkt? Jag har också hört att jag kanske måste skatta direkt oavsett eftersom det inte rör sig om ett ”nytt” köp utan bara ett köp av en del av en bostadsrätt. Stämmer detta?

Jättetack för svar!

Johanna

Om du betalar nya bostaden kontant eller med bolån gör ingen skillnad på den vinstskatt du måste betala för din ett, om det är det du menar? Den enda skillnaden skattemässigt är att om du tar bolån får du ju göra avdrag för 30% av ränteutgifterna, jämfört med att betala kontant, och det är ju en fördel.

Angående att skatta direkt så vet jag inte. Kolla upp detta med Skatteupplysningen (och skriv gärna deras svar här sedan!).

Jocke skriver:

Hej

Jag köpte min lägenhet för 2,5 år sedan, och sedan dess har jag renoverat alla rum förutom badrum. Med renovering menar jag: nytt kök, nya golv, nya tapeter, nymålade tak och lister. Totalt har jag lagt ut 80,000kr på renovering.

Jag betalade 445,000kr när jag köpte lägenheten och nu säljs lägenheter i samma område och liknande skick för ca 850-900,000kr. Lek med tanken att jag skulle få 890,000kr för min lägenhet, får jag då göra avdrag på de 80,000kr som jag renoverat för? Måste jag sälja inom ett visst antal år?

Jag flyttade din kommentar till denna artikel som bör motsvara din fråga bättre. Hur stor del av åtgärderna som du gjort som är avdragsgilla handlar alltså om de är ”förbättrande reparationer” eller ”ny/om-byggnad”. Det är en bedömningsfråga från Skatteverket. Exakt hur de tolkar förbättrande reparationer (som tex nymålade tak) kan vara är inget jag kan svara på. Det lättaste är helt klart att ringa Skatteverket och beskriva situationen. Du behöver ju inte ange vem du är när du ringer, om du inte vill.

Susanne Ribbesjö skriver:

Hej!

Jag ska sälja halva min borätt till min särbo, sen ska vi bo där tillsammans. Den är värd 2, 5 miljoner mer än vad jag köpte den för. Hur mycket måste jag skatta på den vinsten? Och kan jag skjuta på den skatten utan att jag köper något nytt?

Jag refererar nästan alltid till Skatteverket direkt i dessa typer av frågor. Detta för att det handlar om så stora pengar och det kan finnas undantagsfall och då är SKV de allra bästa att ge ett bra svar.

Johan A skriver:

Om Jag har lagt ner T.ex. 100 timmar på att renovera lägenheten och jag har material genom kvitton. Kan jag göra avdrag för spenderad tid!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Nej, det är jag ganska säker på att man inte kan göra. Du kan dock göra avdrag för material som står för förbättrande åtgärder. Som vanligt hänvisar jag till Skatteupplysningen för detaljer.

Solveig Aase skriver:

Hej!
Jag funderar på att sälja min bostadsrätt och köpa en dyrare. Som jag förstår det kan man få uppskov med vinstskatten då och betala 0.5% av den per år. Hur många år kan man få uppskov?
Mvh S

Jan Flodin skriver:

Nja, det är den uppskjutna reavinsten du betalar 0.5% årlig skatt på. Den skatt du skjuter upp är 22% av reavinsten, så det blir i verkligheten ca 2.27% årlig ränta på det belopp på den skatt du skjuter upp att betala. Om jag nu räknat rätt…

Oscar skriver:

Hej. Om jag säljer min bostadsrätt och köper en ny inom ett år behöver jag inte skatta på vinsten om jag förstått det rätt?! Men måste jag skatta på vinsten om jag köper en bostad som är billigare än min förra?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Man måste alltid skatta för vinsten men om man köper nytt som är för samma pris eller dyrare kan man få uppskov på vinstskatten. Om du köper en billigare bostad får du bara uppskov på delar av beloppet. Ring och prata med Skatteupplysningen och hör dig för exakt hur mycket det blir så att du kan ha med det i beräkningarna!

Sara skriver:

Hej! Jag ska köpa min hyresrätt som har ombildats. Egentligen skulle jag vill sälja den därpå för att köpa en större.
Har hört att det bättre att vänta till årsskiftet. Detta då det blir mer fördelaktigt för mig gällande skatten. Stämmer detta vilken procentsats handlar det om i så fall.
Är det något annat jag bör tänka på?
Kommer få en fond på 30000 kr i samband med köpet för att renovera. Är det bättre att jag använder pengarna och renoverar eller struntar i det? Finns det något som är bra att tänka på i så fall? Tacksam för svar.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Jag känner mig som en trasig LP-skiva ibland i mina kommentarer till denna artikel men de som ÄR allra mest lämpade att svara på skatterelaterade frågor som denna är Skatteupplysningen. De är mycket hjälpsamma och man får bra svar. Att gå omvägen via BoUpplysningen är förståerligt men jag rekommenderar verkligen att man talar med Skatteverket / Skatteupplysningen (0771 567 567) för att veta vad som gäller, och inte gäller.

Det är också lite svårt för mig att bedöma om du bör renovera eller inte. Är bostaden i dåligt skick och du känner att det är värt att investera dina pengar för att renovera bostaden så är det helt upp till dig. Du bör inte renovera som en investering i den mening att du ska få en avkastning (högre vinst) på bostaden när du säljer den. Nästa ägare kanske inte alls tycker att din lösning, ditt färgval eller val av stil är rätt för dem och då får du inte ut det du lagt ner på renoveringen. I andra fall kan man med enkla (läs: billiga) medel få ut mer av sin bostad för att den ser fräschare och snyggare ut efter en renovering.

Om du vill renovera din bostad för att få ut mer av den så kolla tex med en mäklare vilken typ av stil som oftast går hem hos köpare. Men grundregeln är du ska renovera för din egen skull.

Jonas skriver:

När man ska göra avdrag för förbättringar, MÅSTE man ha alla kvitton?
Eller kan man ha före och efter bilder som underlag, från t.ex prospektet när man köpte och prospektet när man sålde?
En vän till mig hade skrivit ner alla kostnader för hand på papper, och det gick igenom.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Jag vet inte exakt hur Skatteverket behandlar dessa avdrag men jag har mycket svårt att tro att Skatteverket godkänner före-efter-bilder och kostnader angivna på papper. Det finns säkert undantag, som din kompis fått erfara men rent principiellt måste man ju kunna styrka ett avdrag och då är kvitton och andra verifikat det starkaste beviset. För 100%-iga svar skulle jag ringa 0771-567567 och höra vad Skatteverket godtar som verifikat för avdrag vid renovering.

Notera också att ett avdrag kan ”gå igenom” utan att man har några kvitton alls. Det är möjligt att Skatteverket förlitar sig på dina uppgifter men vill de kontrollera dem vid något (senare) tillfälle så tror jag inte att de godkänner före-efter-bilder eller egenangivna kostnader som verifikat (”bevis”). Min rekommendation är att alltid spara kvitton från renoveringen och kan du inte få kvitton så se till att du kan ange kostnaden på ett ”objektivt” sätt.

Viktor skriver:

Hej!
Funderar på att köpa lägenhet nu senast mars och kommer låna av banken.
Som exempel ifall jag lånar 1 000 000 och har en ränta på 4% skulle det bli en årlig ränta på 40 000. Kan jag då dra av 30% av den räntan vilket skulle ge mig en årlig ränta på ca 32 000?
Mvh

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, men snarare 28 000 kr (0,7 * 40 000 = 28 000). Tänk på att du också måste ha skattat för minst 28 000 kr för att kunna dra av detta också. Tjänar man väldigt lite kan man inte dra av fullt.

Yvonne skriver:

Hej!
Min mamma ska sälja sin bostadsrätt och hon ska inte köpa någon ny. Får hon då skatta för hela vinsten, vilket blir i princip hela försäljningssumman då den inköptes för 40 år sedan för en mindre summa?

Thomas skriver:

Ja tyvärr.

Erika Gustavsson skriver:

Hej!
Om jag säljer min BR och gör en vinst på 500′, ska jag då betala 22% vinstkatt vad jag än gör med vinsten?

Om jag inte köper ny bostad?
Om jag köper billigare bostad?
Om jag köper dyrare bostad?

Mvh

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Om du köper en helt ny bostad så måste du betala vinstskatt i kommande deklaration på hela vinsten. Om du köper en dyrare bostad kan du skjuta upp vinstskatten (uppskov) men betalar då, för närvarande, 0.5% på vinstskatten varje år. Köper du en billigare bostadsrätt så betalar du för mellanskillnaden. Exempelvis, om du köpte bostadsrätten för 500 000 kr och sålde den för 1 000 000 kr och sen köper en ny för 800 000 kr så får du göra uppskov på 300 000 kr men betala skatt på 200 000 kr i samband med nästa deklaration. Notera dock att det kan finnas personliga skillnader som gör dessa beräkningar något annorlunda men i princip stämmer detta.

Kenneth M skriver:

Hej hej,

Planerar att flytta till England till våren
och min lägenhet som jag köpte för 650000 går att sälja för 900-1 miljon idag. Jag planerar inte att köpa något nytt i Sverige. Vad måste jag tänka på och hur mycket av vinstkakan försvinner till skatter etc?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

När det handlar om vad du bör tänka på när du säljer så rekommenderar jag dig att läsa vår sälja bostad-guide. Angående beskattning så gäller det som står i artikeln ovan finns inget att tillägga som är specifikt i ditt fall.

Martin K skriver:

Jag gick in och tittade på skatteverkets hemsida och för år 2011 blir vinstskatten 22/30, dvs 26,6%. Inte 22 % som står vid er sida, det måste vara gamla regler som ni följer?

SL skriver:

På skatteverkets sida står det ”beskattas 22/30 av vinsten med en skatt på 30 procent”, vilket innebär 22/30 * .3 vilket slutar på 22%.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Precis, det stämmer. Notera att de 21% som står i artikeln alltså gäller för ränteavdrag och det är inte en skatt.

Malin skriver:

Hej,

Om man säljer en bostadsrätt för att tillfälligt flytta in i en hyreslägenhet – får man då uppskov på skatten av vinsten – eller är det bara att betala, sätta in resten av pengarna på ett huskonto och se glad ut?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Malin: Det beror på hur lång tid det dröjer innan du köper en ny bostad. Du har i princip tid att bo i en hyreslägenhet och se dig om efter nya ”köpebostäder”. Om du sålt bostaden under 2010 måste du ha avse att köpa en ny under 2011 för att ha kunnat få uppskov. Det finns lite specialregler för om du köper en tomt eller om du inte kommer bosätta dig i den nya bostaden på direkten. Säljer du under 2011 så har du i princip 2012 på dig att hitta något nytt för att kunna begära uppskov. Se gärna Skatteverkets blankett SKV 321 för detaljer och ”finstilta”.

Thomas skriver:

Hej,

Mina föräldrar sålde sin villa 2004 och gjorde en vinst på ca 2320000:- de gjorde då uppskov på det beloppet då de behövde pengarna för att investera i ett radhus.(22%= ca500000) Nu ska de sälja radhuset och har gjort en vinst på 1900000:-. De ska nu köpa en lägenhet. Frågan är: Måste de betala det ”gamla” uppskovet då de säljer eller kan man ha två olika uppskov? Eller kan man baka ihop vinsterna? Eller hur fungerar det? / Thomas

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Thomas: Uppskoven slås ihop till ett, de behöver således inte betala av det gamla uppskovet än.

bengt davidsson skriver:

jag undrar om jag säljer mitt hus som jag köpte 1984 för 210000kr ,för 3000000 idag hur mycket skulle jag betala i skatt.
har gjort både stora&små renoveringar under åren.Har idag lån på ca 850000Kr har gjort allt arbete själv.får man till exempel dra av något för eget arbete har kvitton för material för dom senaste fem åren på ca 500000kr

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Bengt: Grattis, det är ingen dålig vinst du gör! 1 790 000 kr, förutsatt att du inte tappade en nolla där. Såtillvida att dina utgifter på 500 000 kr är gjorda de senaste fem åren och är en nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad så får du dra av dem. Om det är reparation/underhåll får du inte dra av. Skillnaden är att du måste höja standarden, inte behålla standarden. Exempelvis kommer att byte av en tvättmaskin inte räknas som ombyggnad utan som underhåll medan nyinköp av en tvättmaskin som inte fanns tidigare räknas som ”nybyggnad” och får dras av.

Sara Arcos skriver:

Hej,
Min man och jag sålde en br och vinsten var ca. 600 000 kr. Vi köpte en ny br (nybyggt) och har uppskov. Jag undrar hur beräknar man skatt på vinsten. Hur mycket blir uppskov för både mig och min man?
Hoppas på vägledning.
Tack!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Sara: Om er vinst är 600 000 kr så blir skatten 22% * 600 000 kr = 132 000 kr. Om ni väljer uppskov kan ni vänta med att betala denna skatt men någon gång måste ni betala den, såtillvida att ni inte går med förlust på någon annan bostadsaffär.

Eva Steele skriver:

HEj
Vi har precis köpt vår lägenhet som blev ombildad från hyres till bostadsrätt- Vi vill inte bo kvar hur länge som utan flytta så fort som möjlig till något annat mer typ radhus. När får vi lov att sälja???? Mvh Eva Steele

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Eva: Ni får lov att sälja när ni vill. Däremot kommer bostadsrättsföreningen räknas som oäkta under det första året vilket gör att ni får högre skattesats (30% istället för 22%) samt att ni inte kan göra uppskov för skatten.

Läs gärna mer under artikeln för äkta och oäkta bostadsrättsföreningar.

Josefin skriver:

Till vår lägenhet som vi sålde hör Telia triple play (digital-TV, internet och IP-telefoni) som inte går att välja bort. Vi köpte till en ny digitalbox med hårdisk som går att spela in på som vi lämnade kvar och lät ingå i köpet när vi sålde lägenheten. Kan man dra av det som förbättring på lägenheten?
Om vi kan det ska vi räkna det året då vi har följesedeln från att vi fick den eller det året vi betalade för den vilket var efter årsskiftet?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Josefin: Det är nog inte speciellt troligt att detta avdrag skulle gå igenom då det inte är en reparation eller förbättrande underhåll. Dessa åtgärder gäller den ”fasta delen” av lägenheten och inte lösöre.

Det man kanske skulle kunna argumentera för är om ni marknadsfört lägenheten vid försäljningen som ”har digitalbox med hårddisk” och se det som en försäljningskostnad – men även det är nog svårt att få igenom.

Johan skriver:

Hej

Har en fråga och jag tror den varit uppe här förut men är inte säker på att jag förstår dom svaren så jag prövar.

Jag köpte en BR för 720.000 och sålde den efter ett och ett halvt år för 845.000. Frågan är ju givetvis då dom 145.000 kr jag tjänat, ska jag betala skatt på dessa eller ska jag begära uppskov? Om jag nu begär uppskov (om jag nu kan det) vad skulle då det innebära för mig?

Nytt boende är klart och jag ska investera vinstpengarna i den är tanken.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Johan: Du kan välja att betala skatt på direkten eller begära uppskov på skatten. Detta innebär att du i samband med deklarationen varje år får betala en mindre ränta på vinstskatten (inte vinsten alltså).

Din vinstskatt borde alltså bli 145.000 * 22% = 31.900 kr. En ränta på 0.5% innebär då en årlig kostnad på cirka 160 kr. Ganska överkomligt alltså.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Fredrik: Du drar av dina kostnader (som du har kvitton för) på vinsten du gjort på lägenheten. Sen skattar du för resterande vinst.

Cecilia skriver:

Är det någon som vet om det existerar ett tak för hur mycket man kan drea av från vinsten, i förhållande till försäljningsvinsten. Tacksam för svar

Fredrik skriver:

Hej..
Om man har kvitton på allt som är renoverat, drar man av det på skatten eller på vinsten, när man säljer lägenheten sen?

Isabella Thinsz skriver:

Hej,
Det är märkligt att kostnadsökning kallas för vinst. Jag köpte min lägenhet i Stockholm för arton år sedan.Nu flyttar jag till en billigare lägenhet men får mycket högre kostnader på grund av skatten. Vissa av mina grannar har bott i huset i 30 år, de kan aldrig flytta därifrån på grund av den så kallade vinsten. Och varför räknas inte inköpspriset upp till dagens prisnivå. 1,2 miljoner som jag betalade är väl minst 3 miljoner idag. Det kan aldrig vara bra för ett samhälle att förhindra rörligheten. Vi äldre sätter oss fast i för stora lägenheter för att vi inte har råd att flytta.

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Isabella: Intressant det du skriver och jag har faktiskt aldrig tänkt på den aspekten själv. Min mormor köpte sin bostadsrätt på 60-talet och betalade 5 000 kr (hon fick då till och med ta bolån!). Hon sålde häromåret för 1.8 Mkr någonting så i princip var säljbeloppet detsamma som vinsten.

Om man ska ta hänsyn till kostnadsläget så innebär det ju att reavinsten blir differensen mellan Konsumentprisindex/inflationen och boprisstegringen, vilket på sätt och vis låter vettigt. Man gör dock inte på samma sätt med någon annan reavinst (aktier eller liknande) så staten får därmed i princip reavinstskatt på inflationen!

Arton skriver:

Hej jag vill köpa mark på 2.5 hektar, hur mycket skatt måste jag betala för den per år?

Evelina skriver:

Hej Arton,

Är det obebyggd tomtmark du tänker köpa betalar du en procent av taxeringsvärdet i statlig fastighetsskatt för marken varje år.

Andreas Bergquist skriver:

Jag köpte ny tvättmaskin, torktummlare, spis och diskmaskin December 2006 och säljer min bostadsrätt December 2010. Kan jag dra av inköpspriset på varorna som förbättrande åtgärder, eller ska jag räkna med någon form av avräkningstid? Vilken är i så fall avskrivningstiden för varorna jag nämnde?

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Det kan eventuellt räknas som ”ombyggnad” (se sidan 6 i dokumentet jag refererar till i artikeln) och därmed som förbättrande utgifter eftersom det ändrar boendets funktion, men det kan nog vara ett gränsfall.

Ring och kolla med Skatteverket och se vad de säger. Alternativt anger du detta som förbättrande utgifter och låter dem ta ställning till det i deklarationen.

Det kan vara värt att kolla upp med dem angående de fem åren, det kan nog vara så att om det går 5 år och en dag så kan du inte dra av kostnaden…Hur ser det ut för dig, är det under fem år eller lite över?

Andreas Bergquist skriver:

4 år (Dec 2006 – Dec 2010)

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Ja, det har du förstås rätt i, då är ju det inte några konstigheter. Då handlar det enbart om Skatteverket anser att det är tillräckligt för att räknas som ombyggnad. Har du pratat med dem?

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Jag ber om ursäkt för sent svar till många av ovanstående och att tack till ”Mäklarn” för klargörandet däremellan.

Stefan: Ja, du får lägga till uppskovet till ditt tidigare uppskov så länge det inte överskrider 1.45 Mkr (nytt från 2010). Gör det det så måste du skatta för det som skjuter över 1.45 mkr.

Jonas Carlsson: Ja, du får ha uppskovet så länge du vill. Det finns ingen tidsbegränsning på det, bara begränsningar i summa mm.

Angela Wilkins: En mäklare berättade för mig en gång att ”för att förstå skatteregler gäller det ofta att bortse från logiken” – det var till viss mån skämtsamt sagt men det finns en del sanning i det. Skattereglerna är inte alltid rättvisa eller logiska, de ibland bara ”är”.

I det här fallet så är det alltså uppskovsbeloppet (ofta = vinsten) som du betalar 0.5%, inte skatten på uppskovsbeloppet (dvs 22% av vinsten). Hur logiskt det är kan jag inte svara på.

Mäklarn: Tack för ett bra klargörande!

Jag vill också klargöra att det finns en massa undantag och så, och för att få 100% klar bild hur det är för just din situation så måste du läsa den relativt lättlästa bilagan (som jag refererar till i artikeln) och/eller ringa Skatteverket, 0771 567 567. De är otroligt hjälpsamma och duktiga. Jag kan bara ge generella svar här och kan missa detaljer i hur just din situation är.

angela wilkins skriver:

Hej,
Jag har det maximala uppskovsbeloppet på 1,6 mkr.Är det riktigt att man betalar 0,5% skatt på hela det beloppet trots att skatten ”bara” är 22% på 1,6mkr?Ska man inte bara betala skatt på beloppet som man skulle ha betalat i skatt?Verkar inte logiskt annars!

Mäklarn skriver:

Hej Jonas,

Det stämmer att din månadskostnad blir 135 kr om du väljer att använda dig av uppskovet. Men det är viktigt att jämföra alternativ.
När du gör en vinst på 325 000kr s betalar du en avgift på 0,5% på detta belopp, detta kan jämföras med att istället låna de pengarna du skulle betalat i skatt 71 500kr (22% på 325 000kr) vilket innebär att du vid en 4% ränta får en månadskostnad på 238kr. Sedan så får du ju faktiskt dra av denna kostnad till 30% vilket medför en faktisk kostnad på 166kr/månad e. skatt.

Jonas Carlsson skriver:

Hej
Vi köpte i okt 2008 en BR för 1,64MKR, skall nu sälja den för 2,025MKR, vilket efter mäklararvode ger en vinst på ca 325000kr. Vi kommer köpa en villa nu under 2010, en nybyggnation med inflyttning i aug 2011. Kan vi då begära uppskov i princip hur länge som helst, tills vi köper något annat? och då betala en årlig ränta på 0,5%, vilket skulle ge en månadskostnad på ca 135kr? Är det korrekt uppfattat eller har jag glömt något?

Tacksam för svar omg.

Mvh//

Stefan skriver:

Hej,
jag har ett uppskov sedan 2007 då jag sålde och köpte nytt, och ska nu sälja min nuvarande bostadsrätt. Jag kommer då att, till den eventuella vinst jag gör, skjuta till det uppskovet. Får man sedan begära ett nytt uppskov på den nya summan, eller måste allt betalas denna gång? Summorna kommer inte i närheten av taket på 1,6 M

Mvh, Stefan

Marcus skriver:

Hej!

Vi köpte en BRF för 360.000 som var ett renoveringsobjekt och sedan renoverade vi upp den (den var inrökt 40 år med pipa, saknade frys och WC var otäckt äckligt.) Vi har fått den värderad till idag 750.000 och skall snart sälja den, säg att vi får 800.000 för den. Då gör vi väl en vinst på 440.000 lite drygt, men renoveringen har ju gått på drygt 400.000 (finns inte kvitto på allt, men man ser klart o tydligt från gamla bilder och dagens läge skillnaden). Kommer vi således kunna dra av typ 400.000 av vinsten? Vi har dragit om all EL, nya golv, nytt kök, nytt badrum med bubbelbad osv.. räknas det som förbättrings-rustning? Tacksam för svar / Marcus

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Marcus: Det stämmer, det du beskriver är värdehöjande åtgärder och du kan dra av de kostnader du har kvitton för för fast utrustning etc. När gjorde ni renoveringen?

camilla skriver:

hej!
har en bostadsrätt som vi köpt och gjort om planlösningen i köket-dragit om el mm,,,vi sattsade då privata pengar för detta har vi rätt att dra av det som förbättringsutgifter-rustningen började dec 2004 och var klar 2005 januari och ska sälja nu omgående.
tacksam för svar ./Camilla

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Camilla: Det ska gå alldeles utmärkt det!

Camilla skriver:

Hej, vår läghjordes om till bostadsrätt i okt 2009, vi köpte då och ska nu sälja den. Får vi då begära uppskov på vinsten? Man ska ju bott minst ett år i bostaden vilket vi har men, vi har inte ägt den i 1 år. Vad gäller?

/Camilla

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Camilla: Ledsen att det dröjde med mitt svar men det fungerar alldeles utmärkt att få uppskov på vinsten om man ombildat från hyresrätt och bott där i över ett år, även om man inte just ägt den i ett år.

Manne skriver:

Hej,
Köpte en BRF men har inte varit skriven där.
Det har varit en övernattningslägenhet.

Nu har jag sålt den.
Min fråga:
Köpet var på 2,5 Msek, men jag har belånat den så skulden till banken var på 3,25 Msek när den såldes. (Betalade räntorna på lånet med )
Nu har jag sålt den för 4,2Msek.
Får jag på något sätt dra av skulden, som nu är reglerad med banken.
Dvs åker jag på reavinst på 2,5-4,2, fast jag löst skulden..?

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Manne:

Allt handlar om vad du belånat lägenheten för. Har du renoverat den så kan du göra avdrag för vissa åtgärder. Men annars är reavinsten baserad på 4.2-2.5=1.7 Mkr – och det är för Skatteverket ointressant hur du finansierat köpet.

Jonas skriver:

Här kommer ännu en fråga. Om reavinsten överstiger 1.6 miljoner. Nu står maken som ensam ägare till lägenheten, kan vi dela upp lägenheten mellan äkta makar och få 1.6 miljoner var som uppskov då vi gemensamt köper den nya bostaden?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Jonas: Tyvärr måste jag säga att det jag skrivit om beskattning här är ungefär så mycket jag kan, och vågar kommentera, om beskattning. Jag försöker ständigt lära mig nytt. Framförallt med tanke på att det är svårt för så många och det är många som behöver hjälpen. Men just nu är det inte något jag kan hjälpa dig med, tyvärr.

Jonas skriver:

Hej,

vi bor utomlands och är inte skrivna i vår brf i Stockholm. Då vi flyttar hem om några år måste vi tyvärr sälja och köpa något större då familjen har växt och blivit för stor för lägenheten vi nu har. Måste vi vara mantalsskrivna i vår nuvarande lägenhet under en viss tid innan vi säljer denna för att kunna tillgodogöra oss uppskov av reavinstskatt?

Rikard Hoegberg skriver:

Hej Uppskov betyder betalning uppskjuten i framtiden.
Hur lång tid gäller uppskovet? När ska skatten slutgiltigt betalas?

mvh

Rikard

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Rikard Hoegberg: Man kan i princip ha uppskov så länge man vill så länge man inte säljer av sin nya bostadsrätt. Den nya räntan på 0.5 % gör dock att det knappast är ett ekonomiskt alternativ.

Erik skriver:

Kan man på något vis dra av de 21% av låneräntan på ett tidigare stadie än vid deklarationstillfället? Vart vänder man sig isåfall?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Erik: Ja, det kan man göra. Det kallas för att jämka. Kontakta Skatteverket så får du mer information.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen