Följ budgivningen

Utskriftsvänlig PDF

Budgivningen är kanske den roligaste delen av försäljningen, men även den mest nervösa. Förhoppningarna är i många fall stora men det är lätt att känna sig maktlös. Här berättar vi mer om hur budgivningen kan gå till och om de saker du som säljare faktiskt kan göra för att påverka budgivningen.

Du kan acceptera ett bud innan visning

Att en lägenhet blir “borttagen innan visning” är ett allt mer förekommande fenomen. Vad som menas med att bostaden blir borttagen innan visning är som det låter att bostaden säljs innan den första visningen hålls. Det går alltså att tillåta bud från spekulanterna redan innan budgivningen har påbörjats. Det är upp till dig som säljare att acceptera ett bud eller inte innan den första visningen. Det är ingenting mäklaren kan bestämma.

Tänk på! Vissa hör av sig innan den ordinarie visningen för att få en privat visning, ofta för att kunna lägga förhandsbud.

Vissa intresserade spekulanter hör ibland av sig till mäklaren innan den ordinarie visningen för att få komma och kolla på bostaden tidigare. I många fall beror detta på just den anledning att de vill lägga ett förhandsbud men att de vill spana in bostaden innan. Även här är det upp till dig som säljare att bestämma om spekulanter ska få komma in i ditt hem innan den ordinarie visningen.

För- och nackdel med att acceptera bud innan visning

  • Du gör en snabb försäljning. Fördelen med att sälja din bostad innan den första visningen är att du får ett snabbt avslut på bostadsförsäljningen vilket av många säljare upplevs som  väldigt skönt och tryggt. Ibland för att de själva vill kunna gå vidare och själva lägga bud på en ny bostad eller att de helt enkelt vill slippa ordna allt inför visningen.
  • Du kan eventuellt gå miste om ett högre pris. Att acceptera ett bud av en intresserad spekulant innan den första öppna visningen är dock lite av en chansning. Genom att acceptera ett förhandsbud kan du gå miste om andra intresserade spekulanterna bud som mer motsvarar det marknadsmässiga priset på bostaden.  Du riskerar alltså  att gå miste om en eventuellt en högre vinst om du acceptera ett bud innan visning.

Så går budgivningen till

När den öppna visningen eller visningarna är avklarade och det finns spekulanter som är intresserade att köpa bostaden är det dags för budgivningen. Om du har anlitat en mäklare är det denne som sköter budgivningen. Men då det är du som säljare som bestämmer vem bostaden ska säljas till eller vilket pris du är villig att acceptera är mäklaren skyldig att hålla dig ständigt uppdaterad på vilka köpare som tillkommer till budgivningen samt vilka bud som läggs.

Tips! Genom att få med så många köpare som möjligt från början ser bostaden populär och attraktiv ut för spekulanterna.

Mäklaren har i samband med visningarna sammanställt en lista på alla intressenter. Inför budgivningen kontaktar mäklaren samtliga på listan för att få med dem på budgivningståget. Genom att få med så många köpare som möjligt från början för att få bostaden att framstå som attraktiv och populär – vilket också lockar fler intressenter till att delta i budgivningen.

2 olika sätt att ha en budgivning

En budgivning sker oftast enligt två olika modeller. Vanligast är den öppna budgivningen där de som budar kan följa andras bud och se vad det nuvarande högsta budet ligger på.

  • Öppen budgivning. I Sverige tillämpas i regel en så kallad öppen budgivning. Vid en öppen budgivningen är det mäklarens skyldighet att, allt eftersom bud trillar in, kontinuerligt redovisa det högst lagda budet för säljaren så väl som för köparna som deltar i budgivningen. Vanligtvis sker en öppen budgivning via sms eller mail, då det underlättar mäklarens jobb om denne får in buden skriftligt.
  • Sluten budgivning. Vid en sluten budgivning kontaktas alla spekulanter efter visningen och erbjuds att inom en viss tid lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Efter deadline redovisar mäklaren buden för dig som säljare som sedan kan fatta ett beslut om till vilken spekulant du vill sälja till. Vid en sluten budgivning informeras spekulanterna inte om de andras bud.

Vid en öppen budgivning finns det inte heller något som säger att bara för att man inte är aktivt deltagande i budgivningen så stryks man. Ibland kan det i budgivningens slutskede tillkomma en eller flera budgivare som vill vara med i budgivningsfinalen. Ett tips till dig som säljare är därför att inte rata intressenter innan budgivningen är slut.

Budgivningen avslutas när köpare slutar buda högre

En budgivning  brukar vanligtvis pågå i 1 till 3 dagar. Budgivningen avslutas antingen när köparna inte lägger fler bud och det bara återstår en köpare. I och med att du som säljare har full frihet att välja din köpare kan du även välja att avbryta budgivningen när du har fått ett bud som du är nöjd med.

En köpare kan hoppa av efter lagt bud

Ett bud är dock inte bindande vilket betyder att köparen kan hoppa mitt i en budgivning. Om köparen som lagt det senaste budet väljer att hoppa av budgivningen så återgår budgivningen till det högsta giltiga budet.

Att bud inte är juridiskt bindande betyder också att den slutgiltiga köparen kan dra sig ut köpet ända fram tills det att en kontraktsskrivning har genomförts. Om den slutgiltiga köparen väljer att dra sig ut kontaktas vanligtvis den spekulant som la det näst högsta budet eller en annan spekulant som du som säljare gärna vill sälja till för att erbjuda denne att köpa bostaden.

Se till att köparen kan betala det lagda budet

Innan du som säljare accepterar ett bud innan visning eller fastslår en försäljning vis en budgivning bör du se till att du och mäklaren har fått ta del av köparens plan för hur denne ska finansiera köpet eller be om att få se ett lånelöfte.

OBS! Se till att fått ta del av köparens plan över hur denne ska betala för bostaden innan ni skriver på kontraktet!

Ett lånelöfte är en forma av förhandsbesked från en bank till köparen inför en kommande låneansökan. Löftet är en preliminär värdering på hur mycket köparen kan få låna av banken för exempelvis ett bostadsköp. Om du som säljare inte får information om att köparen har ett lånelöfte eller dess preliminära storlek kan du riskera att sälja bostaden till en köpare som inte kommer kunna betala för bostaden.

3 sätt att påverka budgivningen som säljare

I och med att budgivningen vanligtvis sköts av mäklaren kan man som säljare ibland känna sig maktlös till att kunna påverka budgivningen. Men det finns några saker som du som säljare aktivt kan göra för att påverka den.

  1. Ange ett (nytt) acceptpris under budgivningen. Idag är det vanligt att man redan vid annonseringen av bostadsförsäljningen även lägger ut ett acceptpris. Har du redan annonserat ut ett acceptpris som budgivningen ännu inte har kommit upp i kan du be mäklaren meddela spekulanterna om att du har sänkt acceptpriset. Oavsett om du lägger ett nytt eller för första gången annonserar ut ett acceptpris under budgivningen är ett tips att du accepterar ett pris som är några 100 0000 kr större än det senast högsta lagda budet.
  2. Ange ett först-till-kvarn-pris. Du kan också gå ut med ett först-till-kvarn-pris. Det vill säga att att den som först X antal kronor på lägenheten får den. Tanken är att du då skapar en tidspress hos de osäkra köparna till att bestämma dig. Till skillnad från det acceptpris du eventuellt satt så är tanken med att ha et först-till-kvarn-pris att den som lägger detta priset först får den – utan budgivning,
  3. Vägra sälja för ett visst bud. Om du inte är nöjd med det slutgiltiga bud som lagts kan du väga sälja för ett viss pris och istället låta budgivarna höga igen. Du kan även hålla en så kallad omvisning för att locka in fler köpare i budgivningen.

Förbered för visning Skriv kontrakt på försäljningen

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

12 Relaterade frågor & svar

Kristin skriver:

Hej,
Jag har en fråga hur man gör som säljare av ett dödsbo då dödbodelägarna blivit meddelade av boutredningsmannen att denna har accepterat ett bud på dödsboet och önskar att delägarna meddelar att de också har accepterat. Innebär detta att huset nu är borttaget från marknaden och inga fler bud accepteras? Bakgrunden är att huset har nu fått bud dagligen under en veckas tid och i dag fick vi dödsbodelägare höra från boutredningsmannen att hon accepterat det sista budet. Jag skulle personligen vilja vänta tills alla bud kommit in innan ett beslut fattas. Hur gör vi?

Daniel skriver:

Hej! Som jag förstår reglerna i ärvdabalken kan boutredningsmannen inte överlåta en fastighet utan att delägarna skriftligen samtycker eller, om samtycke inte kan erhållas, att rätten på ansökan tillåter åtgärden. Regeln jag pratar om är 19 kap 13 § i ärvdabalken. Jag skulle råda dig att kontakta boutredningsmannen i ett första läge och förklara hur du tänker. Förhoppningsvis kan ni komma överens om vad som blir bäst. Lycka till!

Edslund skriver:

Hej
vi har lagt bud på en fastighet där vi samtidigt är villiga att skriva in villkor för att begränsa exploateringsmöjlighet. Nu är vi osäkra på om detta förslag till villkor når säljarna. Vårt bud är nu kraftigt lägre än de bud som nu ligger samtidigt som vi förstått att det finns intresse att bevara fastigheten hos minst en av säljarna. Fastigheten säljs genom ombud och mäklaren menar att han framfört vårt bud med villkor till ombudet men är inte villig att visa i skrift hur budet framförts. När vi efterfrågade detta bemöttes vi oförskämt. Är det fel att efterfråga denna typ av insyn och vad har vi för möjligheter att få insyn i att vårt förslag till villkor kommit fram till säljarna?
mvh
Edslund

Evelina skriver:

Hej,

Tyvärr verkar det vara väldigt svårt att få insyn i en budgivning under tiden som den pågår. Mäklaren är skyldig att föra förteckning av de bud som kommer in, som ska överlämnas till säljaren och den slutliga köparen när budgivningen är slut. Även för andra budgivare kan det vara möjligt att få en anonymiserad version av budgivningslistan, men först efter att affären är avslutad.

Om du tycker att någonting inte verkar gå rätt till med budgivningen kan det vara en idé att kontakta Fastighetsmäklarinspektionen.

Anders Tapper skriver:

Hej, om högsta budet inte godtas av säljaren som vill ha mer betalt, men spekulanten nekar och har hoppat av budgivningen, hur länge får högsta budet ligga kvar i annonsen? Kan tycka att det är lite vilseledande att det ligger bud som inte gäller?

Peter skriver:

Hej Anders!

Säljaren är inte juridiskt bunden till att sälja till det pris som har angetts i en annons från början, och skulle därför kunna kräva mer. Säljaren kan även kräva att budet preciseras till ett bestämt belopp. Hur länge budet får ligga uppe är jag därför lite osäker på, då säljaren skulle kunna kräva det beloppet. Vad andra budgivare kan göra är att be säljaren ”börja om” budgivningen från den nivå det finns giltiga och seriösa bud. Förhoppningsvis kan ni komma fram till detta, då jag uppfattar det som att ingen av de nuvarande budgivarna är villiga att betala det högsta beloppet (senaste budet). Tekniskt sett avslutas en budgivning när köparna inte lägger fler bud, och om det inte finns några bud på det högre beloppet kanske säljaren får sänka då. Säljaren har dock inga skyldigheter till att behöva sälja, utan kan avbryta försäljningen när den vill.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Sabina skriver:

Hej, säger att det är två olika familjer som budar på ett hus. Familj 1 har ett villkor att dem måste få köpekontrakt på sitt innan dem kan skriva på det sista kontraktet alltså inte köpeavtalet och familj 2 har inget villkor alls. Får mäklaren i detta läge meddela familj 2 att budgivarn/familj 1 har villkor?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Mäklarens uppgift är att förspråka alla parter i en försäljning och när det har med budgivingen att göra så får han berätta vad som pågår för att det inte ska bli några missförstånd senare. Han får inte dölja någon information som kan påverka försäljningen. När det gäller budgivningen så är det upp till säljaren att bestämma vem som får köpa och det behöver inte alltid vara den som har det högsta budet.

birgitta skriver:

Hej, mycket bra sida, men jag har trots det en fråga. Min väninnas son har lagt hösta budet på en lägenhet. Nu säger säljaren att hon vill ha 25000 kr till och att hon skall bo kvar ytterligare 3 månader för hon har inte hittat något nytt boende. Inget är skrivet än. Kan man göra så?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, så kan hon absolut göra. Det finns inget tvång att sälja till det högsta budet och hon kan ju bestämma utflyttningsdatum själv. Det är upp till din väninnas son att bedöma om det är godtagbart.

Emelie skriver:

Hej!

Tack för en bra sida! Har fått många bra tips för hur jag skall gå till väga innan jag köper en bostad! Jag undrar om det finns möjlighet för säljaren att efter en budgivning har inletts, att han sedan håller en öppen visning under budgivningstiden? Är detta normalt? Får man lov att göra så?

Mvh,
Emelie

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej Emelie, kul att du har haft nytta av sidan! Det är helt i sin ordning att hålla en visning under budgivningstiden. Budgivningen börjar ju oftast redan under första visningen så det är snarare vanligast att det är så. Nu tror jag dock inte att det är det som du syftar på men även att ha en extravisning efter att budgivningen påbörjats tycker jag inte är fel.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen