Elstöd

Privatekonomi

Uppdaterad: 23 maj, 2024


Nu sjösätter Svenska kraftnät sitt andra elstödspaket till hushållen och har ansökt till Energimarknadsinspektionen. Detta paket blir högst 10 miljarder kronor och baseras på hushållens elförbrukning under november och december 2022. Hushållen kan få ut 80 % av sin förbrukning vilket blir ett elprisstöd på 90 öre per kilowattimme om man bor i Norrland och upp till 129 öre i södra Sverige.

Tidpunkt oklar

–Nu ska vårt förslag prövas av Energimarknadsinspektionen, säger Malin Stridh på Svenska kraftnät i pressmeddelandet. Det är för tidigt att sia om när stödet kan betalas ut.
I januari fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att lämna förslaget till elprisstöd för hushåll i hela landet för elkostnader i november och december 2022.

Regeringen förespråkar taknivå

När uppdraget överlämnades önskade regeringen ett tak för storförbrukare, men även att hänsyn ska tas till hushåll i den kalla delen av landet – norrut.
-Det hade därtill varit tidskrävande att få tillgång till detaljerade uppgifter om exempelvis förbrukning och temperatur mellan de olika elområdena under den angivna tidsperioden, vilket skulle påverka tidpunkten för utbetalning. Men även om vi hade haft uppgifterna är det svårt att ta fram en taknivå som är rättvisande för ett helt elområde då temperaturvariationerna inom ett större område kan vara stora, säger Malin Stridh.

Elräkningen för januari kommer att halveras jämfört med december. Det blåsiga vädret har pressat ner priserna.

Läs här för mer information:

https://tt.omni.se/nya-elstodet-tacker-inte-allt/a/rldblm

https://direkt.omni.se/sverige-upp-till-10-mdr-kr-i-andra-omgangens-elstod/a/GMjq34

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]