mamma läser en bok sittandes på golvet med sin dotter i knätEnsamstående med barn är den grupp som lägger störst andel av sin hushållsbudget på bostaden. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Köpkraften hos svenska hushåll är god. Men vissa grupper och regioner lägger större del av inkomsten på sin bostad än andra. Det visar Swedbanks boindex för fjärde kvartalet 2019, skriver SvD Näringsliv.

Varje kvartal mäter Swedbank olika hushållstypers möjlighet att köpa bostad, eller köpkraft som det också kallas. Tumregeln för var bostadskostnaderna bör ligga är högst 30 procent av hushållets budget.

I genomsnitt lägger svenska hushåll ungefär 26 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader. Skillnaden i boindex från tredje till fjärde kvartalet 2019 var inte särskilt stor, och det genomsnittliga indexet ligger kvar på 117.

God köpkraft generellt, men finns skillnader

Generellt sett har hushållen alltså ganska bra köpkraft, menar Swedbank. Lägre boräntor har gjort att många klarar av att köpa en bostad som passar deras situation, trots stigande bostadspriser.

Dock kan hushåll utan förmögenhet ha svårt att köpa en bostadsrätt. Amorteringen är nämligen i regel 3 procent per år om man lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst.

– Även om situationen ser bra ut generellt, har vissa grupper i samhället det fortsatt mycket tufft, inte minst ensamstående och unga. Var man bor och om man bor i småhus eller bostadsrätt spelar också stor roll, säger Arturo Arques som är privatekonom på Swedbank.

Ensamstående har svårast med bostadskostnader

Ensamstående med barn har svårast att betala bostaden, eftersom de i regel behöver en större bostad än för ensamstående som inte har barn, vilket gör att boendet kräver större del av hushållets inkomst.

För ensamstående med barn ligger gränsvärdet i nuläget under 100, vilket innebär att många har svårt att betala bostadskostnaderna och därmed kan tvingas flytta.

I Göteborgsregionen är köpkraften svagast för ensamstående med barn, med ett boindex på 65. Det betyder att nästan hälften av hushållets disponibla inkomst går åt till boende, nämligen 46 procent. I Stockholm är situationen i princip densamma. Där är boindex för denna grupp 66, och de lägger 45 procent av hushållsinkomsten på sitt boende

Köpkraften är lägre i Stockholm

Men det finns också stor variation mellan olika regioner och kommuner. I Stockholm ligger gränsvärdet under 100 för alla hushållstyper, på grund av att bostäderna är så dyra.

Regioner där boindex visar på bättre köpkraft är exempelvis Borlänge, Kristianstad, Lidköping, Skövde och Sundsvall.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]