Foto: Hans Christiansson / Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 10 maj, 2023

Under förra året byggdes det närmare 50 000 bostäder i Sverige. Det är en kraftig ökning från förra året och inte sedan 1992 har det byggts så mycket.

2017 byggdes det fler lägenheter än året dessförinnan i 15 av landets 21 län. Hälften byggdes i områden kring storstäderna och hälften utanför.

Det färdigställs fler lägenheter än på 26 år

Totalt färdigställdes 48 227 bostäder i landet under 2017, 35 783 i flerbostadshus och 12 444 i småhus, visar statistik från SCB. Det är en ökning med 14 procent jämfört med förra året. Inte sedan 1992 har det byggts så mycket nytt. Då färdigställdes 57 319 lägenheter.
Mest har det byggts i Örebro län, för andra året i rad. Där byggdes 7,9 lägenheter per tusen invånare. Tätt efter Örebro kommer Uppsala län med 7,4 lägenheter. I Västernorrland var siffran som lägst, där byggdes det endast 0,9 lägenheter per tusen invånare.
Sett över hela riket byggdes det i snitt 4,8 lägenheter per tusen invånare.

Byggs lika många hyresrätter som bostadsrätter

Bland de drygt 35 000 flerbostadshus som byggdes förra året var fördelningen jämn mellan bostadsrätter och hyresrätter. 51 procent bostadsrätter respektive 49 procent hyresrätter.
Däremot är det stora skillnader runt om i landet. I Stockholmsområdet är 70 procent upplåtna med bostadsrätt. Riktar man istället blickarna söderut mot Malmö-trakten ser det annorlunda ut. Där är 60 procent av alla nybyggda lägenheter hyresrätter.
De flesta bostäder som byggts är tvåor och endast 500 stycken var femrummare eller större.

Hyresgästföreningen hade velat se fler hyresrätter

Hyresgästföreningen är inte nöjd med antalet producerade hyresrätter. Man anser att det kunnat byggas fler.
Efter att ha varit i kontakt med 26 bostadsföretag fick de svar på de vanligaste orsakerna till att det inte byggs fler hyresrätter. Inte helt förvånande är det en kostnadsfråga, men även att hyrorna hade blivit alldeles för höga.
Varför kostnaderna för hyresrätter blir så höga är svårt att svara på. Men många byggföretag menar att den bristande konkurrensen bidrar till detta. För att hyresrätter ska bli lönsamma krävs även en viss hyresnivå, och med den nivå som krävs sjunker efterfrågan.

Ombyggnationer ökade andelen bostäder

Förutom nybyggnationer bidrog även 3 368 ombyggnationer till att öka utbudet av nya lägenheter. I de flesta fall handlade då om lokaler som byggdes om till lägenheter. Även vindar har inretts och gjorts om till lägenheter.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]