lägenhetshus under uppbyggnadBostadsbyggandet ligger i år på 49 000 påbörjade bostäder, vilket är långt ifrån den mängd som behövs enligt Boverkets mätningar. Foto: creator12/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

64 000 nya bostäder per år kommer att behövas för att bemöta bostadsbehovet. Det visar en beräkning som Boverket har gjort. Störst behov av bostadsbyggen finns i storstadsregionerna, men trenden visar att bostadsbyggandet minskar varje år och visar inget tecken på att vända i första taget.

Fram till år 2027 behöver i genomsnitt 64 000 bostäder per årbyggas i Sverige. Den siffran har Boverket kommit fram till när de har räknat på byggnadsbehovet nationellt och regionalt de kommande åren.

Bostadsbyggandet måste både kompensera för bostadsbristen som finns men också gå befolkningsutvecklingen till mötes. Beräkningen utgår därför bland annat från hur antalet hushåll kommer att förändras de närmaste åren och på hur bostadsbeståndet ser ut i dag. 

Byggbehovet är störst i storstadsregionerna

I sin beräkning har Boverket utgått från 60 olika arbetsmarknadsregioner, eller så kallade FA-regioner. Det innebär ett område där invånarna inte behöver resa särskilt krävande sträckor mellan boende och jobb. En FA-region kan bestå av en eller flera kommuner.

I 38 av dessa regioner kommer det att behövas nya bostäder. Störst är byggbehovet i Sveriges tre storstadsregioner: Stockholm, Göteborg och Malmö. De står för sammanlagt 76 procent av behovet i hela landet.

Antalet regioner där befolkningsutvecklingen inte kräver någon större utbyggnad av bostäder är 22 stycken. Däremot kan invånarnas åldrande också påverka hur angeläget det är att bygga nya bostäder på dessa orter.

Bostadsbyggandet förväntas fortsätta minska kommande året

Samtidigt har bostadsbyggandet 2019 minskat med 11 procent jämfört med förra året. I år är det 49 000 nya bostäder som kommer att börja byggas, skriver Byggnadsarbetaren, vilket alltså är långt ifrån behovet på 64 000 nya bostäder.

Framför allt minskar byggandet av bostadsrätter, men även gällande småhus går produktionen neråt. För hyresrätter finns också en nedgång, om än betydligt mindre än för övriga bostadsformer.

Boverket beräknar att denna minskning kommer att fortsätta in på år 2020 och landa på 46 500 bostadsbyggen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]