ett par skor och brev från kronofogden på en hallmattaOrdföranden för Sveriges förenade studentkårer tycker att CSN ska kontakta studenter innan deras skulder skickas vidare till Kronofogden. Foto: Sara Burman/Kronofogden

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Mer än 88 000 studenter hade förra året CSN-skulder hos Kronofogden. Detta medför stora svårigheter för unga att bland annat få hyra bostad. CSN tar numera kontakt med unga som riskerar att hamna hos Kronofogden, men låntagarna har också ett eget ansvar att ta reda vad som gäller för lånet, skriver Hem & hyra.

CSN är en av myndigheterna som skickar flest betalningsskulder till Kronofogden. Förra året var det mer än 88 000 personer som hade CSN-skulder hos Kronofogden. De flesta av ärendena gäller unga personer mellan 25 och 29 år.

Skuldsatta har svårt att få hyreskontrakt

Att hamna hos Kronofogden kan innebära svåra konsekvenser för den som letar efter ett nytt boende. Hyresvärdar gör i regel en kreditupplysning på potentiella hyresgäster innan de skriver kontrakt, och där kan de se om det finns några betalningsanmärkningar eller skulder.

Den som har skulder hos Kronofogden innebär i 45 procent av fallen ett nej hos kommunala hyresvärdar, enligt Hem & hyras granskning.

– Med en skuld hos Kronofogden går ens kreditvärdighet i botten. Man får problem att låna pengar på banken eller få hyreskontrakt eller till och med teckna telefonabonnemang, säger Kronofogdens analytiker Johan Krantz.

CSN ringer upp unga som inte betalat

Dock är det inte alltid som en CSN-skuld hade behövt gå vidare till Kronofogden. För 40 procent av dem som drabbades 2017 skulle det ha räckt med ett enkelt telefonsamtal, för att tala om att de har låg inkomst och därmed kunna få rätt skjuta upp eller minska inbetalningen. Men det är många som inte känner till detta.

CSN har nu börjat kontakta unga innan de får skulden överförd till Kronofogden för första gången, för att berätta om vilken hjälp man kan få vid problem att betala. Detta har gett resultat. I de fall där CSN kunde nå personen gick bara 20 procent av ärendena vidare till Kronofogden. När CSN inte fick tag i låntagarna var motsvarande andel 76 procent.

Låntagare har ett personligt ansvar

På senare år har dock CSN kontaktat färre unga i riskzonen. Antalet låntagare med så låg inkomst att de har rätt att betala mindre har också minskat under samma period.

För även om CSN har en viktig roll i att informera om låntagarnas rättigheter, är det viktigt att låntagaren själv agerar och håller koll på vad som gäller redan när man tar lånet.

– Samtidigt tycker vi att det är viktigt att CSN aktivt hör av sig till de studenter vars skulder riskerar att skickas till Kronofogden, betonar Matilda Strömberg, som är ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]