Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 22 november, 2021

Hyresvärdar landet över försöker hindra boende från att nyttja korttidsuthyrning via Airbnb. Juridiskt har de dock inte alltid rätt att förhindra det.

Många hyresvärdar förbjuder uthyrning via Airbnb. En artikel från Hem & Hyra visar dock att det inte är något de har rätt att göra. Bostaden kan inte hyras ut till fullo utan värdens godkännande. En mindre andel än så kan de dock inte motsätta sig juridiskt.

Ingen kan hindra dig från att ha inneboende

Nyckeln till att kringgå bostadsrättsföreningarna är att enbart hyra ut delar av lägenheten. Tar du in en inneboende men själv bor kvar har hyresvärden inte samma rätt att bestämma.
Huruvida det rör sig om en hyresrätt eller en bostadsrätt kan dock påverka situationen något. Tas en inneboende in i en hyresrätt får det inte vara en affär med allt för hög vinstmarginal; enbart en skälig hyra får tas ut. Den skäliga hyran för en bostadsrätt beräknas istället utifrån bostadens värde och driftkostnader. Hur formeln ser ut går att hitta här.

Skulle uthyrandet dock komma till besvär för bostadens värd eller grannar kan det komma att behöva upphöra, trots att själva uthyrningen är lovlig.

Hyr ut via airbnb

Hyr ut via airbnb
  • Världens största förmedlare
  • Du bestämmer själv regler, schema och pris
  • Värdförsäkring ingår i uthyrningen

Hyresvärdars tveksamhet kan bero på skräckhistorier

Många bostadsrättsföreningar ställer sig kritiska till korttidsuthyrningar. Somliga incidenter skulle kunna ses som stöd för deras farhågor. Även om det finns många exempel på lyckade uthyrningar genom tjänster som Airbnb, finns det otaliga skräckhistorier. Lägenheter har använts som bordeller, medan andra har skräpats ner så kraftigt att de behövt saneras.

Airbnb blir tänkbart alternativ för allt fler

Allt fler lockas att hyra ut sin bostad för att dryga ut semesterkassan. Det är heller inte svårt att se varför folk vill hyra via Airbnb – ett riktigt hem är både mer ombonat och billigare än ett hotell.
Med tanke på konsekvenserna som kan bli, är det dock en bra idé att ta reda på allt vad det innebär att hyra ut via Airbnb. Som tur är har vi på BoUpplysningen en guide för hur en bäst går till väga för det här.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]