En bild på äldre personer på ett äldreboende

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I 116 av landets kommuner är bristen på särskilt äldreboende mycket stor. I hela fem kommuner får den äldre vänta i över fem månader på en bostad. Många gånger blir väntan för lång och den äldre hinner dö innan den fått en bostad.

Många sjuka äldre får kämpa länge för att få en plats på ett särskilt äldreboende. Hur lång tid det tar varierar mellan olika kommuner.
En fjärdedel av alla som flyttar in på ett särskilt äldreboende dör inom ett halvår. Många gånger blir väntetiden alldeles för lång och de äldre dör i väntan på en plats på boendet.

Brist på särskilt äldreboende i 116 kommuner

I 116 av landets 290 kommuner är bristen på särskilt äldreboende mycket stor. I Perstorp är väntan allra längst, där får man vänta 295 dagar på en plats på ett boende. Det kan man jämföra med rikssnittet på 57 dagar.
Perstorp är dock inte den enda platsen där väntan är lång. Hallstahammar, Hammarö, Svalöv och Götene är även platser där de äldre får vänta länge. I samtliga dessa kommuner är väntetiden längre än fem månader.

Äldre ska ha rätt till en bostad efter tre månader

Efter att en äldre person beviljats ett särskilt boende ska den få en bostad inom de närmaste tre månaderna. Detta framgår i socialtjänstlagen men alla kommuner lever inte upp till detta. I 35 kommuner är väntetiden längre än tre månader.
Trots lagbrott är det få kommuner som straffas med vite av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
–De flesta kommuner gör en extra åtgärd när tre månader har passerat. Ofta utökar de hemtjänsten till den som får vänta, säger Kaisu Kull, inspektör på IVO, till Hem och Hyra.

Kommuner med längst köer

  1. Perstorps kommun – 295 dagar
  2. Hallstahammars kommun – 185 dagar
  3. Hammarö kommun – 161 dagar
  4. Svalövs kommun – 158 dagar
  5. Götene kommun – 156 dagar
  6. Luleå kommun – 149 dagar
  7. Degerfors kommun – 148 dagar
  8. Säters kommun – 143 dagar
  9. Staffanstorps kommun – 142 dagar
  10. Upplands-Bro kommun – 134 dagar
Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]