Allt fler binder sin boränta 2022

Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Mer än varannan person har nu bundit sina bolån, skriver Lendo i sin privatblogg, och det finns fler indikationer på att det kan komma räntehöjningar framöver, menar man. SEB har en boindikator som även den pekar på att ännu fler är på väg att binda sin bolåneränta.

Bolåneräntan får ligga kvar på 0,00%

Det finns många orosmoment både nationellt och internationellt som skapar större osäkerhet. Inflationen, men även krig i Europa på vår egen tröskel skapar oro. Enligt Finansportalen backar nu Riksbanken från sin tidigare prognos där man hintade en räntehöjning detta år. Nu låter man istället räntan ligga kvar på 0,00 %. Den ekonomiska effekten av coronaviruset är episk, inte sedan finanskrisen år 2008 har Riksbanken ställts inför en sådan utmaning. Då sänkte man räntan för att försöka mildra de negativa effekterna. År 2022 låter Riksbanken de olika räddningspaketen och amorteringsfrihet på bolån ligga kvar fram tills den sista juni då det ska fattas nya beslut.
”Det utesluter dock inte att räntan kan sänkas senare om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd för att stimulera efterfrågan och stödja inflationsutvecklingen i återhämtningsfasen.” (citat Riksbanken på Finansportalen)

Vad kommer att hända med bolåneräntan?

Riksbanken lämnar tydliga besked om att man inte tänker sänka räntan annat än om man känner sig tvingad att göra det, vilket måste betraktas som ett svar med båda dörrarna öppna. En räntesänkning framöver skulle definitivt sätta fart på ekonomin igen.

När kommer vi se en höjning av räntan?

SBAB lämnar en ny boränteprognos på sin hemsida där man förutspår stigande rörliga boräntor tidigare än förväntat, kanske redan 2023 eller tidigare. Detta gör det i så fall förmånligt att binda räntan nu. En ökad risk för inflationsuppgång i kombination med stigande långa räntor och det faktum att andra centralbanker signalerar räntehöjningar kan sätta press på Riksbanken.

SEB:s bolåneråd menar att kriget i Ukraina kan komma att stresstesta det nya ränteklimatet. Förutom de svåra mänskliga effekterna i Ukraina får detta onekligen effekter på den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. Boendeekonomin kommer att påverkas av ytterligare stigande energipriser samt drivmedelspriser. SEB skriver vidare på sin sajt att man ser en räntedämpning på grund av risken för ekonomisk nedgång. Totalt sett tror man på en viss inbromsning i den uppgång av boräntan som har färgat de senaste månaderna.

Gör en översyn ifall du har hög belåning

Swedbank rekommenderar en översyn för den som har hög belåning av bostaden i förhållande till sin inkomst. För att häva effekten av en potentiellt stigande ränta kan man binda räntan och även fundera på att öka amorteringen.
– Högre drivmedels-och energipriser i Sverige som tillsammans med en svag svensk krona skulle kunna ge en något högre inflation i Sverige de kommande månaderna. När det gäller bolåneräntor är det som påverkar mest vad Riksbanken väljer att göra framöver.

Vi tror att Riksbanken kommer att höja räntan i november i år, vilket i sin tur kommer att ha påverkan på bolåneräntorna, säger Mattias Persson, Swedbanks chefsekonom. (citat på Swedbanks sajt Aktiellt)

Handelsbankens bolåneinstitut har annonserat en höjning av sin listränta på bolån som har ett par års bindningstid, störst höjning blir det på räntor bundna på 5 år. Nordea menar att kriget i Ukraina och den osäkerhet som nu finns på finansmarknaden kommer att påverka Riksbanken till att avvakta med räntehöjning. Skandiabanken skriver på sin sajt och rekommenderar sina bolånekunder att se över sina kostnader och osäkerheten gör att det kan vara klokt att binda bolånen, eller delar av dem. Man flaggar för att det finns risk för ekonomisk nedgång med tanke på kriget i Ukraina och tror att Riksbanken kommer att vänta med de framtida räntehöjningarna.

Summering i räntefrågan: Ostabilt läge

Det råder ett något ostabilt läge, mycket på grund av att kriget i Ukraina bröt ut innan en full återhämtning efter pandemin hade inträtt. Kriget kan komma att påverka köpkraften och även hushållens betalningsförmåga vad gäller amortering och räntor på bolån. De flesta bolånegivare tror på en måttlig höjning av tremånadersräntan längre fram, samt att det kan vara klokt att binda sina räntor nu. När det gäller den långa räntan finns det olika bud, den närmaste tiden kommer att utvisa hur händelseförloppet kan se ut.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]