Fasadbild av flerbostads hur i olika nyanser av gult.Samtidigt som allt fler lockas av att köpa sin bostad vid en ombildning så skapar det problem. Varierade bostadsformer i olika storlekar är det bästa för bland annat att minska segregeringen. Foto: Droneandy/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Allt fler är intresserade av att köpa sin lägenhet. Mer än 50 procent skulle köpa sin hyresrätt om värden väljer att ombilda från hyresrätter till bostadsrätter. Men forskare varnar för att jakten på snabba klipp kan få konsekvenser för bostadsmarknaden, skriver Hem & Hyra.

Intresset för att köpa sin hyresrätt vid ombildning till bostadsrätt ökar. Men en ökning av ombildning av hyresrätter kan få allvarliga konsekvenser för bostadsmarknaden.

Finns en anledning till att man vill ha en hyresrätt

Hem & Hyra berättar om Åsa Hagerblom som fick ett brev hem i brevlådan där hon skulle ta ställning till om hon var ville köpa sin lägenhet. Åsa valde att tacka nej.

I en intervju med Hem & Hyra säger hon att hon har valt att bo i en hyresrätt av en anledning. För Åsa och många fler, är det den mest bekväma boendeformen. En boendeform som måste finnas kvar så att det finns lägenheter med rimlig hyra, anser Åsa.

Allt fler vill köpa sin lägenhet

Allt fler hyresgäster lockas till att köpa sin lägenhet när föreningar ombildas. En undersökning som Hem & Hyra har gjort tillsammans med Skop visar att hela 41 procent skulle köpa sin lägenhet om de erbjöds det. 

Det är en stor skillnad mot hur det såg ut för 12 år sedan då endast en tredjedel var intresserade av att köpa loss sin bostad. 

Lönsamheten och den personlig prägeln lockar

Andelen som vill köpa loss sin bostad är störst i storstadsregionerna av de som hyr av en privat värd. Den främsta anledningen till att man vill köpa loss sin bostad är att det skulle vara mer lönsamt. En annan anledning är att du kan sätta en större personlig prägel på bostaden om du äger den. 

Enligt Marie Linder, förbundsordförande hos Hyresgästföreningen, ska svaren inte tolkas som att det är mindre populärt med hyresrätter. Det handlar snarare om att den rådande bostadspolitiken som gör det väldigt gynnsamt att äga sin bostad.

Skattemässigt är hyresrätten missgynnad. Det finns ingen bra balans mellan de olika bostadsformerna. Vilket gör att det kan finnas en ekonomisk fördel att köpa sin bostad vid en ombildning. Samtidigt tar köparen en chans att göra en ekonomisk vinst kortsiktigt. 

Klyftorna i samhället ökar

Bostadsforskare vid Malmö universitet, Martin Grander, anser att det finns en stor grundproblematik. Det är bra med en variation av bostäder i olika storlekar. Men det finns studier som visar att många köper sin bostad vid ombildningen för att ha råd att köpa en ny bostad i en bättre del av staden. Det gör att segregationsproblemen kvarstår. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]