Fem flerfamiljshus på radFler hushåll än på länge tror att bostadspriserna kommer att stiga under året. Foto: a40757/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Allt fler svenska hushåll tror att bostadspriserna kommer att stiga under de kommande åren, visar en undersökning från SBAB. Enligt bankens chefsekonom, Robert Boije, kan Riksbankens besked om att justera ned utsikterna för kommande räntehöjningar påverkat hushållen.

De senaste åren har det funnits en oro bland hushållen att priserna på bostäder ska sjunka ännu mer. Enligt en undersökning som Kantar/Sifo gjort på uppdrag av SBAB verkar dock oron ha minskat. Nu är det i stället än större andel som tror att priserna kommer stiga på både ett och tre års sikt.

Hushållen tror att bostadspriserna kan stiga med fem procent

Idag tror 37 procent av hushållen att priserna kommer stiga med uppemot fem procent under året. Det kan jämföras med siffror från februari då 32 procent trodde på stigande priser. Tio procent tror att priserna till och med kommer stiga med mer än fem procent. 

Endast sju procent av hushållen tror att bostadspriserna kommer att sjunka. I februari var den siffran 15 procent.

Riksbankens besked om kommande räntehöjningar kan ha påverkat

Anledningen till att hushållen helt plötsligt tror på stigande bostadspriser kan vara många. Robert Boije, som är SBAB:s chefsekonom, tror att en förklaring är att Riksbanken nyligen har justerat ned utsikterna för framtida räntehöjningar.

Boije berättar att personer som tror att bostadspriserna kommer sjunka på grund av höjda räntor har sjunkit från 60 procent till 50 procent bara sen i februari.

De som äger sin bostad är mer postiva inför framtiden

Förväntningarna som hushållen har på bostadspriserna skiljer sig åt mellan hushållsgrupperna. De som äger sin bostad ser ljusare på framtiden jämfört med personer som funderar på att köpa en bostad.

Robert Boije menar att det är fullt normalt att den som äger sin bostad har förhoppning på att värdet ska fortsätta utvecklas medan den som letar bostad gärna ser att priserna håller sig på en lägre nivå.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]