Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Den första mars 2018 skärptes amorteringskraven. Det innebar att mer pengar skulle betalas tillbaka under en kortare tid. Det har fått negativa konsekvenser för bostadsmarknaden, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsmarknaden går sällan att förutspå. Det finns dock ett undantag till den regeln, och det är amorteringskravet. Som förväntat har bostadsmarknaden lämnats lidande av amorteringshöjningen. Många bostadsägare gjorde försök att få sitt hem sålt innan det gick igenom. För alla gick det inte igenom, och färre köpare är intresserade i nuläget.

Fler tvekar inför att köpa bostad efter skärpt amorteringskrav

Efter att skärpta amorteringskrav infördes för en månad sedan har bostadsmarknaden sett sämre ut. Trots att höjningen enbart har varit aktiv i några veckor har den fått en negativ effekt. Allt färre bostadsaffärer går igenom.
Analysen skedde genom en jämförelse av två veckor under mars månad 2017 respektive 2018. Svensk Mäklarstatistik jämförde statistiken och såg en tioprocentig minskning av sålda bostadsrätter. För villorna var skillnaden 7 procent.

Nyheten kan vara falskt alarm – men ändå oroande

Svensk Mäklarstatistik är dock noga med att påpeka undersökningens brister. Dels lämnar de ynka två veckorna utrymme för felmarginaler. Dessutom är siffrorna preliminära.
Oron är dock befogad. Per-Arne Sandebom är analyschef och har varit en del av undersökningen. Även om siffrorna kan komma att förändras är trenden densamma.
– Att antalet affärer går ner något efter månadsskiftet kan vi vara säkra på, säger han till Svenska Dagbladet.
Eftersom lån tagna innan den första mars 2018 inte påverkas av det nya förslaget, passade många på innan. Statistiskt oväntat sköt bostadsförsäljningen i höjderna under februari. Andelen sålda villor ökade med knappt 20 procent, och bostadsrätterna med drygt 10 procent.

Det nya amorteringskravet innebär snabbare återbetalning

Amorteringskrav innebär att en andel av lånet måste betalas tillbaka årligen. Det gäller främst större lån, även om banken kan kräva det även för mindre. En amorteringsbetalning brukar i regel ligga på en eller några procent.

Tips! Här kan du lära dig mer om amorteringskravet

Vad det nya amorteringskravet innebär är en snabbare återbetalning. I praktiken innebär det en höjning på en procent av den årliga tillbakabetalningen. På så sätt har lånetagaren lånet under kortare tid, men betalar av en större del. Det gör att det kortsiktigt blir dyrare att ta lån.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]