Erik Thedéen, generaldirektör FinansinspektionenFinansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen tror inte att det skärpta amorteringskravet är orsaken till att bostadspriserna sjunkit. Foto: Pressbild/Fi.se

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Skärpningen av amorteringskravet som skedde förra året har fått genomslag på Stockholms bostadsmarknad. Det framgår i årets bolånerapport från Finansinspektionen, berättar SvD Näringsliv. Men medan Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen är nöjd med ändringarnas effekt, råder delade meningar om amorteringskravets konsekvenser .

Efter att amorteringskravet infördes 2016 och skärptes 2018 har storleken på bolån blivit mindre. Fler hushåll har också amorterat sina bolån, och amorteringarna har blivit större. Därmed har skärpningen uppnått önskad verkan, menar Erik Thedéen som är generaldirektör för Finansinspektionen.
Men vilka faktorer som amorteringskravet har påverkat råder det delade meningar om. En analys från Hemnet visar att omsättningen av bostadsrätter i Stockholm är lägre än på flera år. Byggbranschen har också uttryckt missnöje mot regeländringarna och menar att de försvårar byggandet av nya bostäder, trots det stora behovet.

Bostadspriserna har sjunkit

På två år har bostadsrättspriserna sjunkit med nästan 10 procent. Särskilt för dem som köpt sin första bostad under den tiden har alltså en stor del av deras bostadskapital gått förlorat.
Men Erik Thedéen ser inte att detta skulle vara kopplat till Finansinspektionens regelförändringar. Han kommenterar att bostadspriserna kan förväntas sjunka efter att en lång tid ha stigit uppåt. Denna minskning är inte något utöver det normala, menar han.
– Priskorrigeringen hösten 2017 har lite med FI:s regelförändringar att göra, utan beror mest på ökat utbud samt att hushållen började dra öronen åt sig, säger Erik Thedéen.

Många har fått köpa billigare bostäder

Årets bolånerapport från Finansinspektionen visar att amorteringskravet inte har haft någon större påverkan på andelen unga köpare. Däremot har kravet tvingat äldre och ensamstående köpare att sänka sin prisnivå mot vad de hade velat köpa.
Något som inte framgår i rapporten är hur många potentiella köpare som har avstått från att köpa bostad på grund av amorteringskraven.

Belåningsgraden är högre

Bolånerapporten visar alltså att bostadsköpare tar mindre bolån och köper billigare bostäder än de skulle ha gjort om amorteringskravet inte hade skärpts.
Vad som däremot ökat till skillnad från tidigare år är belåningsgraden, det vill säga lånets storlek i förhållande till bostadens värde. Erik Thedéen misstänker att det kan kopplas till de sjunkande bostadspriserna, och säger att Finansinspektionen får se över saken.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]