Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Amorteringskravet på bolån, som infördes 2016, har haft dämpande effekter på bostadsmarknaden. Efter införandet har den svenska befolkningen både köpt billigare bostäder samt lånat mindre belopp. Amorteringskravet går ut på att lånebelopp som överstiger mer än halva bostadens värde, måste betalas av. Detta har lett till att beloppen av bolån minskat.

Amorteringskravet har gjort att svenskar tänker om

Införandet av amorteringskravet har gjort att svenskar behövt tänka om. Bostadsmarknaden har gått från att låna höga summor pengar till bostäder utan några avbetalningar, till hårdare satta krav. Vad du ska tänka på när du tar bolån har efter amorteringskravet blivit allt viktigare. En högre belåningsgrad leder till högre amorteringsandel. Detta kan för många bli en stor förändring.

Tänk på! Om du ska köpa bostad är det bra att planera utifrån amorteringskravet. Kommer din ekonomi klara av den utgift som amorteringen innebär?

Märkbart har det blivit för större barnfamiljer som behöver större bostäder, och därför behöver betala mer och låna mer. Bostadsköpare i de större städerna som Stockholm och Göteborg, där bostadspriserna generellt sett är högre, har också påverkats. Efter amorteringskravet köper svenskarna i allmänhet både billigare småhus och billigare fritidshus. Köp av bostadsrätter har däremot inte haft lika stor förändring i pris.

Amorteringskravet visar på stora skillnader

Andelen hushåll som amorterar har ökat starkt sedan 2016, då amorteringskravet infördes. Även amorteringsstorleken är betydligt högre än vad den var innan kravet. Den har blivit nästan dubbelt så stor på bara ett år. Hushåll med nya bolån amorterar numera cirka 78 procent istället för 67 procent, som bara var ett år innan amorteringskravet verkställdes.
Av hushåll med en högre belåningsgrad, över 70 procent, är det endast 3 procent som inte amorterar. Detta visar på stora skillnader och att amorteringskravet framför allt gjort att fler hushåll med högre belåningsgrad amorterar – nästan alla.

Höga skulder existerar fortfarande hos lånetagare

Trots att amorteringskravet har gjort att många svenskar belånar sig allt mindre, är fortfarande en hög andel av nya och nuvarande bolånetagare högt skuldsatta. Förhållandet till bostadens värde eller bolånetagarnas egna inkomster gör att skulden anses som hög. Vid köp av bostad kan det vara lönsamt för din egna privatekonomi att strukturera upp vad som gäller. Viktiga aspekter att tänka på kan vara:

  • Budget – Se vad du har råd med!
  • Budgivning – Gör det på rätt sätt!
  • Intresse – Vad för bostad vill du ha?

Genom att vara påläst innan du agerar kan skulderna minskas. Hushåll med högre skulder löper i allmänhet en större risk att bli drabbade vid förändring på bostadsmarknaden. Stigande räntor eller nedgång i bostadspriser kan framför allt slå extra hårt.

Äldre har påverkats mer av amorteringskravet än yngre

En del av syftet med amorteringskravet var att dämpa ungas bostadsköp och därmed belåning. I efterhand har analytiker sett att fallet däremot inte blivit så. Istället har äldre börjat köpa billigare bostäder och ta lägre lån. Samtidigt har ungas bostadsköp inte förändrats.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]