Expert uttalar sig om de nya amorteringsreglernas effekt

Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Efter beskedet om nya amorteringsregler har reaktionerna varit blandade hos experter och på sociala medier. Vissa anser att amorteringsreglerna kommer vid fel tidpunkt och att de enbart kommer drabba den grupp som redan har svårt att ta sig in på marknaden. Andra anser att högre amortering är rimligt för att minska skuldsättning. Boupplysningen reder ut hur de nya amorteringsreglerna kan påverka marknaden.

Förespråkare: Amorteringskravet dämpar prisökning

Ett vanlig skäl till hög skuldsättning är bolån som effekt av de höga bostadspriserna. Många experter menar därför att de nya amorteringsreglerna är positiva. Dessa experter pekar framför allt på tre sätt som amorteringsreglerna kommer att påverka marknaden.

1. Sverige undviker en bostadsbubbla

Internationella organisationer har tidigare varnat Sverige för att hushållen har höga skulder. Många experter har även varit oroliga att Sverige stått inför en bostadsbubbla där människor panikartat ska tvingas sälja sina bostäder. Enligt dessa experter kommer de nya amorteringsreglerna bidra till att minska risken för att detta sker.

2. Bopriserna kommer att dämpas något

Finansinspektionen har beräknat att bostadspriserna enbart kommer dämpas med 1,5 procentenheter till följd av de nya amorteringsreglerna. En minskning på 1,5 procent innebär enbart en dämpning i den prisökning vi tidigare sett snarare än ett prisfall. Många experter menar att detta är nödvändigt för bostadsmarknaden, framför allt i storstäderna.

3. Privatpersoner slipper skuldfällan

Många experter har påtalat att vissa långivare redan har dessa krav. Försiktiga långivare har använt sig av skuldkvot under lång tid för att skydda hushållen.

Tips! Vill du läsa mer om hur de nya amorteringsreglerna kommer påverka ditt bostadsköp kan du se vår artikel om det nya amorteringskravet 2018.

Det är inte fördelaktigt för privatpersoner att få låna för mycket i förhållande till inkomsten eftersom det bör finnas utrymme för räntehöjningar. Därför anser experter att de nya amorteringsreglerna är positiva även för nya bolånetagare.

Kritiker: Kravet drabbar unga och låginkomsttagare

Ett antal experter har dock varit snabba med att kritisera amorteringskravet. Den mest omtalade kritik som experter framfört kring de nya reglerna är bland annat följande.

1. Kravet kommer vid fel tidpunkt

Den största kritik som den nya amorteringsreglerna mottagit från experter är tidpunkten. Detta eftersom priserna redan börjat sjunka på marknaden. De nya reglerna kan därför istället sätta en farlig snöboll i rullning där många bostäder plötsligt är värda mindre än summan de är belånade till.

2. Amorteringsreglerna kommer påverka handeln

De nya amorteringsreglerna kan påverka den samlade köpkraften hos hushållen. Detta påverkar även handeln vilket enligt vissa experter kan leda till en inlåsningseffekt och lägre rörlighet på bostadsmarknaden.

3. Unga och förstagångsköpare påverkas främst

En del av kritiken tar även upp de nya reglernas påverkan på unga. Trots att unga och studenter kanske inte borde ta för stora bolån så kan de nya amorteringsreglerna göra det svårt att få en bostad överhuvudtaget.

Tänk på! Som student kan bli svårt att köpa bostad efter införandet av nya regler. Du kan istället se över möjligheterna att få en studentbostad eller hyra i andra hand.

Experterna som håller med om detta anser att regeringen istället borde ta tag i situationen med hyresrätter i Sverige, istället för att göra det ännu svårare för unga och studenter att få bostad.

FI svarar på kritik mot amorteringsreglerna

Ett införande av nya amorteringsregler måste så klart vara motiverat av Finansinspektionen. Bland annat svarar Finansinspektionen på kritiken om unga.

”FI bedömer inte att unga kommer att bli utestängda från bostadsmarknaden. Men åtgärden kan leda till att det blir nödvändigt för vissa låntagare att ta ett mindre lån och köpa en billigare bostad.”

Vill du läsa mer om FI’s svar på kritiken kan du göra det på Finansinspektionens hemsida. Boupplysningen kommer fortsätta bevaka och svara på frågor om de nya amorteringsreglerna och dess påverkan. Om du vill hålla dig uppdaterad kan du följa Boupplysningen på Facebook.
 
 
 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]