Byggnader på Södermalm i StockholmStorstockholm var det enda område i Sverige där priserna minskade under juli månad jämfört med året innan. Foto: Oleksiy Mark/Shutterstock.

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Många spådde att coronapandemin skulle påverka prisutvecklingen på bostäder i Sverige. Men enligt nya siffror från SBAB har priserna på bostäder i princip fortsatt att stiga varje månad.

SBAB:s senaste statistik från juli visar att lägenhetspriserna steg i alla regioner i Sverige. Det enda undantaget var Storstockholm där priserna på lägenheter sjönk med 0,3 procent under juli.

Samtidigt som priserna på lägenheter i Storstockholm sjönk ökade priset på villor i samma område med 2,1 procent. Sammantaget har lägenhetspriserna i Stockholm varken stigit eller sjunkit under 2020, medan villapriserna har stigit med 5,6 procent.

– Många oroade sig över stora bostadsprisfall i början av coronakrisen men efter prisfallet i april när det var som mest ansträngt har priserna återhämtat sig, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en intervju med Svenska Dagbladet.

I Malmö steg lägenhetspriserna mest

Enligt SBAB:s siffror är Stormalmö det område där priserna på lägenheter har ökat allra mest under juli. Det finns flera faktorer som kan förklara varför just Stormalmö har haft störst prisökning.

En tänkbar förklaring är att Skåne fortfarande inte har drabbats av pandemin i samma utsträckning som övriga landet. En annan förklaring skulle kunna vara att lägenhetspriserna i Malmö redan är lägre än i både Göteborg och Stockholm.

Låga räntor och stödinsatser håller priserna uppe

Att prisutvecklingen på bostäder inte har påverkats nämnvärt av pandemin kan förklaras av de fortsatt låga räntorna på bolån. Räntorna bedöms fortsätta ligga på en låg nivå av flera experter, vilket gör att fler har råd att belåna sig för att köpa bostad.

En annan bidragande faktor som håller prisutvecklingen uppe är regeringens insatser i syfte att förhindra en högre arbetslöshet. Det omtalade permitteringsstödet kan ha haft en dämpande effekt på arbetslösheten, vilket i sin tur har gjort det möjligt för fler att behålla sina bostäder.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]