Elpriskompensation

Bostadspolitik

Uppdaterad: 14 november, 2023

Den 7 april klubbas mest troligt andra omgången av Regeringens elpriskompensation till hushållen, denna gäller mars månad, den tidigare avsåg december, januari och februari.

Kriget i Ukraina driver upp elpriset ytterligare. Elpriskompensationen gäller för södra och mellersta Sverige som haft de kraftigaste prisökningarna. Man kan erhålla max 1000 kronor för mars månad per hushåll – taket för stödet blir 2000 kilowatt timmar. Total kostnad blir över 800 miljoner kronor. Första omgången elpriskompensation för december, januari och februari omfattade hela landet och kompenserade hushållen från 100 kronor per månad och upp till 2000 kronor beroende på förbrukningsnivå. Regeringen har beslutat om en femte ändringsbudget där ytterligare elpriskompensation ingår. Riksdagen planerar att besluta om ändringsbudgeten den 7 april.

Jämför och byt till ett billigare elavtal

Jämför och byt till ett billigare elavtal
  • Hjälper till att hitta bästa elavtalet för dig
  • Förfrågan är kostnadsfri och ej bindande
  • Fri rådgivning från erfarna rådgivare

SBAB skriver i sin insiktsrapport att elpriserna kan nå en ökning med femtio procent till 2025/ 2026.
Man jämför mot snittet de senaste åren. SBSB tror att detta framledes kommer att påverka boendeekonomin samt att kreditgivare kommer att ta med detta i sin ekvation då man tar ställning till bolån. Priset på en eluppvärmd villa kan komma att sjunka med 20 procent, enligt SBAB.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]