Foto: Sun_Shine / Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Andrahandshyrorna har legat förhållandevis still på riksnivå det senaste året. Det finns dock städer där hyrorna ökat rejält. I Malmö har snitthyran ökat med 15 procent.

Kostnaden för att hyra i andra hand har minskat med en procent det senaste året, sett till riksnivån. Tittar man på några av landets större städer har kostnaden för en andrahandsbostad istället skjutit i höjden, detta enligt en studie genomförd av andrahandsuthyrningsföretaget Qasa.
I Malmö har genomsnittskostnaden för en andrahandslägenhet ökat med 15 procent på ett år. I Göteborg är den siffran nästan lika hög, 14 procent. I både Malmö och Göteborg är det ettorna som ökat allra mest.
I dag kostar en enrumslägenhet omkring 6 200 kronor i både Malmö och Göteborg.

Smärtgränsen kan vara nådd i Stockholm

I Stockholm har andrahandshyrorna minskat med två procent det senaste året. Minskningen kan vara ett tecken på att gränsen för vad en bostad får kosta är nådd.
– I stadskärnan har vi helt enkelt nått en maxgräns och i bostadsbristens spår tvingas nu hyresgäster öppna upp plånboken även utanför innerstaden, säger Mattia Tosti på Qasa, till Hem och hyra.
I vissa förorter har bostadspriserna ökat med närmare 30 procent det senaste året.

Bostadsbristen bidrar till höjda andrahandshyror

Varför andrahandshyrorna ökat så mycket har till stor del att göra med den bostadsbrist som finns i landet. Där hyrorna är som högst är även där bostadsbristen är som störst.
Dessutom är risken stor att förstahandshyresgästen vill göra vinst på sin uthyrning och därför gör påslag på hyran. Som andrahandshyresgäst blir det därför viktigt att hålla koll så hyran inte skenar iväg. Hyran ska vara skälig i förhållande till likvärdiga bostäder i området.

Prisförändringen i sin helhet det senaste året

  1. Malmö + 15 procent
  2. Göteborg + 14 procent
  3. Uppsala + 7 procent
  4. Linköping + 7 procent
  5. Lund + 6 procent
  6. Stockholm – 2 procent
  7. Jönköping – 2 procent
  8. Örebro – 3 procent
Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]