Antal inteckningar minskar under 2023

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Statistik från Lantmäteriet över inteckningar i fastigheter för kvartal 1, 2023, visar att tillväxt på bostadsmarknaden fortfarande går långsamt. Antal inteckningar under kvartal 1 minskade med nära 30 % jämfört med kvartal 4, 2022.

– Den svaga utvecklingen på fastighetsmarknaden från 2022 håller i sig. Det är framför allt den tröga marknaden för småhus som visar sig i inteckningsstatistiken, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Läs mer: vad är en inteckning

Från 57 000 till 40 000 på ett kvartal

Kvartal 1, 2023 medförde 40 000 nyinteckningar i fastigheter jämfört med kvartal 4, 2022 då 57 000 inteckningar gjordes. Skillnad: 30 %. Variationerna runt om i landet är mycket stora och allra störst om man jämför Gotland med minst inteckningar och Norrbotten med störst.
– Det är bland annat inflationen som gör att bostadsmarknadens utveckling är osäker just nu. Om den höga inflationen fortsätter är det mycket som talar för ytterligare räntehöjningar under första halvåret.  Detta kan i sin tur att påverka bostadsmarknaden genom färre genomförda bostadsaffärer och därmed även färre bostadslån med fastigheten som säkerhet, säger Dennis Lindén.

I Erik Olsson Bostadsindex tror man att räntehöjningar går mot sitt slut. Det finns mer motståndskraft men det blir en hårfin avvägning för Riksbankens chef Erik Thedéen att försöka göra en mjuklandning av ekonomin när en avvägning mellan djup lågkonjunktur och en högre inflation är svår att göra i dagens osäkra klimat. Räntekänsligheten är högre än den varit, man vet just inte hur hög.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]