Lyftkran vid bygge av gula höga flerfamiljshus.Antalet ägarlägenheter har under ett år ökat från 100 till 1 000 och man har planer på att bygga fler. Hyresgästföreningen är skeptisk och menar på att det kan leda till osäkra hyreskontrakt. Foto: Bilanol/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Antalet ägarlägenheter i Stockholm ökar. Under det senaste året har antalet ägarlägenheter ökat från 100 till 1 000 och enligt Karin Wanngård, oppositionsborgarråd, är det ett paradigmskifte, skriver Hem & Hyra.

Upplåtelseformen ägarlägenheter kom till Sverige 2009 och har ökat under det senaste året. En ägarlägenhet innebär att den som köper en ägarlägenhet blir lagfaren ägare. Det ger ägaren rätt att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd.

Ägarlägenheter vanligast i fjällen

Ägarlägenheter har tidigare mest varit vanligt i fjällen, där man hyr ut boende periodvis. Boendeformen har inte varit speciellt vanlig i andra delar av landet, men nu ökar andelen ägarlägenheter rejält i Stockholm.

Enligt en rapport från Svefa, som erbjuder fastighetsrådgivning, har antalet ägarlägenheter ökat från 100 till 1 000 i Stockholm under perioden juli 2019 och juli 2020.

Svefa undersöker vilka köparna är

Enligt Svefas affärsområdeschef för samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, Helena Dalhamn, vill man undersöka varför det finns en upplåtelseform som ägarlägenheter som inte nyttjas. Svefa har även tittat på vem som flyttar in i en ägarlägenhet. Eftersom ägarlägenheter är dyrare att köpa än vanliga bostadsrätter vänder de sig till ett ganska litet segment.

Äldre intresserade av att investera i större ägarlägenheter

Helena Dalhamn trodde att majoriteten som köpte ägarlägenheter köpte mindre lägenheter som kanske lättare går att hyra ut i andra hand.

Enligt rapporten vill de flesta av köparna investera i större lägenheter och genomsnittsåldern på de som köper en ägarlägenhet ligger på 58 år.

Ägarlägenheter kan skapa osäkra hyreskontrakt

Hyresgästföreningens utredare, Stefan Björk, tycker att man bör hålla koll på den ökade trenden av ägarlägenheter även om Hyresgästföreningen inte är inblandade och förhandlar hyror när det gäller ägarlägenheter.

Hyresgästföreningen är skeptiska till upplåtelseformen eftersom bostäderna lanseras som spekulationsobjekt för privatpersoner som kan hyra ut lägenheten precis som de vill och skapa osäkra hyreskontrakt. 

Finns planer på cirka 240 ägarlägenheter i Stockholm

Stockholms stads exploateringsnämnd har tagit beslut om att upplåta mark till två nya bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden på Östermalm och i Skärholmen där det har föreslagits att man ska bygga bostadsrätter eller ägarlägenheter.

I Norra Djurgårdsstaden handlar det om cirka 160 bostadsrätter eller ägarlägenheter och i Skärholmen finns det planer på cirka 80 lägenheter.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]