Tjuv gör inbrott i hem där lampan lyser och mobiltelefonen och pengar ligger på bordet.I april minskade antalet bostadsinbrott och låg på rekordlåga nivåer. Men redan under sommaren började antalet inbrott att öka och jämfört med 2019 ökade antalet inbrott med drygt två procent, enligt preliminära siffror från Brå. Foto: Lucky Business/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Under våren i samband med coronapandemins utbrott minskade antalet bostadsinbrott. I april noterades lägsta antal inbrott på 25 år men under hösten vände trenden och bostadsinbrotten ökade, skriver Hem & Hyra.

Vårens historiskt låga antal bostadsinbrott är nu bara ett minne blott. Under sommaren vände trenden. Tjuvarna blev alltmer flitiga och antalet ovälkomna gäster ökade. När 2020 nu har gått mot sitt slut ser man att det totala antalet bostadsinbrott ligger högre än under 2019, det visar statistik från det Brottsförebyggande rådet. 

Bostadsinbrotten ökade med drygt två procent

Fram till och med november 2020 anmäldes 13 096 bostadsinbrott i lägenhet och hus enligt Brottsförebyggande rådets, Brås, preliminära statistik. Jämfört med 2019 är det en ökning med lite mer än två procent. 

Ljusglimten i april där antalet inbrott sjönk och låg på en rekordlåg nivå försvann alltså under sommaren. Brå skriver i sin rapport att det inte går att se några samband med de minskade antalen inbrott och coronapandemin. Inbrottstjuvarna fortsätter att härja.

Jönköping mest utsatt

När man jämför Sveriges tio största städer är det Jönköping som har varit mest utsatt. Antalet inbrott ökade med 48 procent under tidsperioden januari till november i år jämfört med 2019. Från januari till november anmäldes 145 bostadsinbrott, vilket är 47 anmälningar fler än under 2019 då 98 anmälda inbrott registrerades. 

Även i Norrköping och Linköping ökade antalet inbrott. I Norrköping ökade antalet inbrott med 43 procent från 104 anmälda inbrott under 2019 till 149 anmälda inbrott 2020. I Linköping ökade antalet inbrott från 105 anmälda inbrott 2019 till 132 anmälda inbrott 2020.

Något färre inbrott i Stockholm

I Stockholm och Göteborg har antalet anmälda inbrott varit något färre än under 2019, medan i Malmö var antalet inbrott lika många som under 2019. Men även om antalet inbrott är färre eller lika många som under 2019 sker majoriteten av bostadsinbrotten i landets tre största städer och i de kringliggande kommunerna. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]