två arkitekter gör en ritningEn rapport från Sveriges Arkitekter ger en ljusare bild av läget för nyproducerade bostäder än andra branschorganisationer. Foto: Indypendenz/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Den lågkonjunktur som började märkas förra året är inget som Sveriges Arkitekter oroar sig för. Enligt en rapport som branschorganisationen har tagit fram är marknadsläget för nyproducerade bostäder på väg att stabiliseras, SvD Näringsliv.

Branschorganisationen Sveriges Arkitekter märkte att en lågkonjunktur närmade sig redan förra året. Men under det senaste halvåret har man också sett att inbromsningen verkar lätta. Detta enligt den branschrapport som organisationen släpper nästa vecka, över hur kommande bygginvesteringar förväntas se ut. 

Det gör att Sveriges Arkitekter ger en ljusare bild av konjunkturen än många andra röster. Sveriges Byggindustrier förespår till exempel en lågkonjunktur med minskat byggande och sysselsättning i byggbranschen, enligt SvD Näringsliv.

– Den branta nedgången av byggandet är över och det behöver inte bli så mycket värre än det vi redan sett. Det finns en mörkare allmän konjunkturbild, men den balanseras av lägre räntor, säger Tor Borg, tidigare nationalekonom på SBAB och en av dem som tagit fram analysen i rapporten.

Stor efterfrågan på nyproducerade bostäder

Antalet påbörjade bostadsbyggen har blivit närapå 30 procent lägre på två år. Men det gör i stället att andra projekt kan påbörjas, som tidigare har lagts åt sidan på grund av kapacitetsbristen. Tor Borg menar därför att en stor del av de många bygglov som har blivit beviljade kommer att påbörjas framöver.

Enligt rapporten bör utvecklingen ses som att den snarare normaliseras än bromsas in. Det finns ett högt demografiskt tryck på nyproducerade bostäder. Hushållens stora sparande och finansiella tillgångar pekar också på att den efterfrågan kommer att fortsätta, men återgå till normalnivå.

– Bedömningen av både arkitektmarknaden och den svenska ekonomin i stort är att vi får en lågkonjunktur, men att den blir hanterbar, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande, Tatjana Joksimovic.

Bostadsmarknaden är stabil även för nyproduktion

Något annat som framgår i rapporten är en överraskande stabilitet på bostadsmarknaden sedan förra våren. Priserna har ökat och försäljningen kommit igång igen, och i vissa regioner har priserna passerat de toppnivåer som varit tidigare.

Särskilt för nyproduktion har det skett en markant ökning under året. Det bekräftas från söktjänsten Booli, som tydligt visar att priserna för nyproducerat och andrahandsbostäder hamnar allt närmare varandra.

För arkitekter innebär detta att omsättningen i branschen, som har varit stabil sedan toppen 2017, bara förväntas sjunka marginellt under nästa år. Trots att färre byggen har påbörjats ligger också arbetslösheten bland arkitekter bara på några procent.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]